Güncel Konular

Geleceği Olan 2 Yıllık Önü Açık Bölümler Nelerdir?

2 Yıllık Önü Açık Bölümler Nelerdir? Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday; hayallerindeki mesleğe sahip olabilmek için yoğun bir çaba gösteriyor.

Öğrenciler; YKS sınavında başarılı olup, diledikleri üniversitede eğitim görebilmek için yıllarca YKS sınavına hazırlanıyorlar.

4 yıllık fakültelerin yanı sıra 2 yıllık fakülteler de öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Öyle ki öğrenciler, üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra kolaylıkla iş bulabilecekleri, KPSS sonrası daha rahat bir şekilde atanabilecekleri yani önü açık 4 yıllık ya da 2 yıllık bölümleri bitirmeyi tercih ediyorlar.

Bu yazımızda 2 yıllık fakültede eğitim görmeyi düşünenler için ‘2 yıllık önü açık bölümler nelerdir?’ sorusunu yanıtlamaya, konuyla ilgili olarak en çok merak edilenleri aydınlatmaya çalışacağız.

2 Yıllık İş Garantili Bölümler

Popülaritesi her geçen gün daha da artan, öğrencilerin devlet atamaları sonrasında kolaylıkla atanabilecekleri ya da özel sektörde rahatlıkla iş bulabilecekleri 2 yıllık iş garantili bölümler arasında SAĞLIK ile ilgili bölümler ilk sıralarda bulunuyor.

2 yıllık önü açık yani iş garantili bölümleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Fizik Tedavi/Fizyoterapi
 • İlk ve Acil Yardım/Paramedik(ATT)
 • Tıbbi görüntüleme
 • İnşaat teknolojisi
 • Gemi inşaatı
 • Patoloji Laboratuar Teknikleri
 • Uçak Teknolojisi
 • Lojistik
 • Anestezi
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Adalet
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Bilgisayar Programcılığı
 • Çocuk Gelişimi
 • Odyometri
 • Diyaliz
 • Aşçılık
 • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Eczane Hizmetleri

Yukarıdaki bölümlerden mezun olan öğrenciler; hem kamuda hem de özel sektörde kolaylıkla iş bulabiliyorlar.

Geleceği Parlak 2 Yıllık Bölümler

Geleceği parlak 2 yıllık önlinsans bölümlerini ve ne kadar maaş aldıklarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Fizik Tedavi/Fizyoterapi:

Sağlık Sektörünün en önemli ve en kapsamlı bölümlerinden olan Fizik Tedavi/Fizyoterapi bölümünü bitiren mezunlar, fizik tedavi teknikeri olarak görev alabiliyorlar.

Fizik Tedavi sayesinde yüz felci, bel fıtığı, romatizma gibi birçok hastalık egzersiz yöntemleri veya elektroterapi cihazları ile tedavi edilebiliyor.

Fizik Tedavi bölümünü bitiren fizik tedavi teknikerleri; kamunun yanı sıra özel sağlık kuruluşlarında da çalışabiliyorlar.

Öğrenciler, üniversiteyi bitirir bitirmez, kolaylıkla özel sektörde iş bulabiliyorlar.

Teknikerler, özel hastanelerde, masaj salonlarında, özel eğitim okullarında, fizik tedavi merkezlerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabiliyorlar.

Fizik Tedavi Teknikeri maaşları, 10-12 BİN TL arasında değişiklik gösterebiliyor.

 • İlk ve Acil Yardım:

2 yıllık önü açık bölümler listemizin ikinci sırasında yer alan İlk ve Acil Yardım, en yüksek puana sahip olan ön lisans bölümleri arasında bulunuyor.

Devlette yüksek atama sayıları ile ön plana çıkan bu bölümü bitirenler, özel sektörde de rahatlıkla iş bulabiliyorlar.

Mezunlar, genellikle ambulanslarda ilk ve acil yardım teknikerleri olarak görev alıyorlar.

En çok atanan sağlık personelleri olan ilk ve acil yardım teknikerlerinin maaşları, 10.500 TL ile 12.500 TL arasında değişiklik gösterebiliyor.

 • Tıbbi Görüntüleme:

Sağlık Sektörünün yıldızı parlayan bölümlerinden bir diğeri olan Tıbbi Görüntüleme bölümünden mezun olanlar, tıbbi görüntüleme teknikeri olarak, görev alabiliyorlar.

Tıbbi görüntüleme teknikerleri, tıbbi görüntüleme cihazlarının işleyişlerini yürütüyor, hastalarla ilgili bilgileri cihazlara giriyor ve hastaların bilgi edinmelerini sağlıyorlar.

Hastanelerde en çok aranılan personeller arasında bulunan tıbbi görüntüleme teknikerleri; 10.000 TL ile 15.000 TL arasında maaş alabiliyorlar.

Teknikerlerin maaşları, sağlık sektöründe çalışan diğer personellerin maaşlarında olduğu gibi fazla mesai, nöbet, hastane sermaye bütçesi vb. etmenlere bağlı olarak da artış gösterebiliyor.

 • İnşaat Teknolojisi:

Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe iş bulabilme olasılığı son derece yüksek olan inşaat teknikerleri, DİKEY GEÇİŞ SINAVI sonrasında yeterli puanı almaları halinde inşaat mühendisliği bölümüne de geçiş yapabiliyorlar.

Beton, tuğla, demir, iş makinesi ve personel temininden sorumlu olan inşaat teknikerleri, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler ve il özel idareleri gibi kamu kurumlarında da çalışabiliyorlar.

İnşaat teknikerlerinin kamuda çalışabilmeleri için KPSS’den yeterli puanı almaları gerekiyor.

İnşaat teknikeri maaşları, çalıştıkları kuruma ve pozisyona bağlı olarak, 15000 TL’den başlıyor ve 35 BİN TL’ye kadar yükselebiliyor.

 • Gemi İnşaatı:

Gemi İnşaatı bölümünden mezun olanlar, tersanelerde gemi inşaatında tekniker olarak çalışabiliyorlar.

Yani bu bölüm, tersanelerde görev alacak meslek elemanlarını yetiştiriyor.

Bu bölümü başarı ile bitiren mezunlar, gemi inşa teknikeri unvanı ile gemilerin bakım, onarım ve tasarımında görev alabiliyorlar.

Gemi proje çizimi, gemi kalite kontrolü, gemilere boya ve jel kaplama vb. görevleri olan gemi inşa teknikerleri, gemi inşaatı mühendislerinin denetimleri altında çalışıyorlar.

Gemi inşa teknikerleri maaşları, 2024 yılında ortalama 19 BİN TL ile 30 BİN TL arasında değişebiliyor.

 • Patoloji Laboratuar Teknikleri:

İş bulma olanağı yüksek olan bölümler arasında yer alan Patoloji Laboratuar Teknikleri bölümünü bitirenler, Patoloji Laboratuar Teknikeri olarak, mesleklerine adım atıyorlar.

Bu bölümden mezun olan teknikerler, hastanelerde hastaların doku ve vücut sıvılarını mikroskop ile inceliyorlar.

Dokuları ve sıvıları inceleyip, değerlendiren teknikerler, devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerde de çalışabiliyorlar.

2024 yılında patoloji laboratuar teknikeri maaşları, 13.000 ile 15.000 TL arasında farklılık gösterebiliyor.

 • Uçak Teknolojisi:

Özel üniversitelerin yanı sıra bazı devlet üniversitelerinde de okutulan Uçak Teknolojisi bölümünden mezun olanlar, genellikle özel sektörde yüksek maaşlara çalışabiliyorlar.

Bölüm mezunları, havacılık üzerine faaliyet gösteren işletmelerde bakım ve onarım teknikeri olarak görev alabiliyorlar.

Uçak teknolojisi bölümünü bitirenler, işletmelerde ya da kamuda uçak teknisyeni olarak, görevlerine başlayabiliyorlar.

Uçak bileşenlerini kurma, uçakları onarma ve uçakların rutin bakımlarını yapma vb. görevleri olan uçak teknisyeni maaşları, ortalama 20 BİN TL ile 40 BİN TL arasında değişiyor.

KPSS sınavını kazananlar ise kamuda memur olarak çalışabiliyorlar.

 • Lojistik:

Resmi kurumların yanı sıra özel kurumlarda da nakliyat, gümrükleme, dağıtım vb. alanlarda çalışacak personeller yetiştiren lojistik bölümü, önü açık olan 2 yıllık bölümler arasında bulunuyor.

Bu bölümden mezun olanlar, mesleklerinde başarılı olmaları ve ilerlemeleri halinde lojistik uzmanı, lojistik operasyon uzmanı, kıdemli lojistik uzmanı vb. unvanlara sahip olabiliyorlar.

Lojistik mezunları, lojistik firmalarında, kargo şirketlerinde, havayolu, karayolu ya da demiryolu şirketlerinde iş bulabiliyorlar.

Lojistik uzman maaşları, 20 BİN TL ile 25 BİN TL gibi yüksek rakamlarda seyredebiliyor. 

 • Anestezi:

2 yıllık sağlık bölümlerinden birini okumak isteyen öğrencilerin tercih edebilecekleri bölümlerden biri olan Anestezi bölümü, ameliyat olacak hastalara ameliyat öncesi uyuşturma ve uyutma işlemini uygulayacak olan sağlık teknikerlerini yetiştiriyor.

Bölüm mezunları devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında çalışabiliyorlar.

Anestezi teknikerleri, ortalama 12-13 BİN TL maaş alıyorlar.

 • Ağız ve Diş Sağlığı:

Ağız ve Diş Sağlığı teknikerleri yetiştiren, 2 yıllık ve önü açık bir bölüm olan Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü; Sağlık Sektörünün aranılan teknikerlerini yetiştiriyor.

Bu bölümden mezun olanlar, devlet hastanelerinde memur olarak, ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak çalışabiliyorlar.

Hasta muayenesi sırasında diş hekimine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin kullanıma hazır hale getirilmesinden sorumlu olan ağız ve diş sağlığı teknikerleri, ortalama 15 BİN TL maaş alıyorlar.

 • Adalet:

Adalet Meslek Elemanı yetiştiren Adalet Bölümü mezunları, çok geniş bir alanda çalışabiliyorlar.

Adalet Meslek Elemanları, adliyelerde, Adalet Bakanlığı’nda, kamu kurumlarındaki ya da özel sektördeki hukuk bürolarında ve noterlikte görev alabiliyorlar.

Mesleklerinde ilerlemeleri halinde yazı işleri müdürü, yazı işleri müdür yardımcısı, icra memuru gibi pozisyonlara yükselebiliyorlar.

Maaşlar, mezunların pozisyonlarına ve unvanlarına göre değişiyor.

Örneğin, icra müdür yardımcılarının maaşları, 30 BİN TL gibi yüksek rakamlarda olabiliyor.

 • Ameliyathane Hizmetleri:

Hastanelerin ameliyathane biriminde görev alan ameliyathane hizmetleri teknikeri yetiştiren bu bölüm; 2 yıllık en kolay bölümler arasında yer alıyor.

2 yıllık en gözde mesleklerden birine sahip olan ameliyathane hizmetleri teknikerleri; ameliyathanelerde bulunan tüm ekipmanları ameliyat öncesinde hazır hale getiriyorlar.

Ameliyathaneyi ameliyata uygun hale getiren teknikerler; kamuda ortalama 17.500 TL maaş alıyorlar.

Özel sektörde de çalışabilen ameliyat teknikerlerinin maaşları, çalıştıkları özel hastaneye göre farklılık gösterebiliyor.

 • Bilgisayar Programcılığı:

Teknolojinin ve bilgisayarın hayatımızdaki öneminin her geçen gün daha da arttığı günümüz modern dünyasında bilgisayar programcılığı; bilgisayar ve programlama konusunda uzman personeller yetiştirmeyi amaç ediniyor.

Bu bölümden mezun olanlar, bilgisayar programcısı olarak görev alıyorlar.

Yazılım kodlarını mantıksal diziye dönüştüren programlar yazan bilgisayar programcıları, yazılım programlarını oluşturmak adına kod yazma, kod kütüphaneleri oluşturma, hata ayıklama kodu oluşturma vb. görevler üstleniyorlar.

Genellikle özel sektörde talep gören bilgisayar programcısı maaşları, 2024 yılında ortalama 17 BİN TL, 18 BİN TL arasında değişiyor.

 • Çocuk Gelişimi:

0-18 yaş aralığındaki sağlıklı ya da özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarının eğitiminde görev alacak olan çocuk gelişimciler yetiştiren çocuk gelişimi bölümü; 2 yıllık önü açık bölümler arasında bulunuyor.

Bu bölümü başarı ile bitirip, mezun olanlara çocuk gelişimcisi unvanı veriliyor.

Çocuk gelişimciler, eğitim kurumlarında çalışabiliyorlar.

Çocuk gelişimi uzmanları, anaokulları, rehabilitasyon merkezleri, kreş vb. eğitim kurumlarında görev alabiliyorlar.

Özel okulların yanı sıra devlet okullarında da iş bulabiliyorlar.

Çocuk gelişimi uzmanlarının maaşları ise 12.000 TL ile 15 000 TL arasında farklılık gösterebiliyor.

 • Odyometri:

Devlet hastanelerinin yanı sıra özel sektörde de iş imkanı olan odyometri bölümü; odyometris yetiştirmeyi hedefliyor.

KBB uzmanlarının ya da Odyoloji uzmanlarının denetiminde ve sorumluluğunda çalışan odyometristler, işitme cihazı üretimi, hastalara işitme testi yapma vb. pek çok görev yapabiliyorlar.

KPSS ile devlet kurumlarına atanabilen odyometrist maaşları, odyometristlerin kamuda mı yoksa özel sektörde de mi çalıştıklarına göre değişebiliyor.

Devlet hastanelerinde çalışanlar, ortalama 10.000-13.000 TL arasında olabiliyor.

Özel hastanelerde ise odyometristler, genelde 10.000-12.000 TL arasında maaş alıyorlar.

 • Diyaliz:

Diyaliz makinesini hastaya bağlayan, diyaliz makinelerinin kullanımından sorumlu olan diyaliz teknikerleri yetiştiren diyaliz bölümü, sağlık sektöründe önemi her geçen gün artan meslekler arasında bulunuyor.

Böbrek yetmezliği hastalarının diyaliz tedavilerinde önemli yer tutan hemodiyaliz isimli makineyi kuran ve çalıştıran diyaliz teknikerlerinin maaşları da kamuda mı yoksa özel hastanelerde mi çalıştıklarına göre farklı olabiliyor.

2024 yılında son zamla birlikte tekniker maaşları, 12000-14000 TL arasında değişebiliyor. 

 • Aşçılık:

Son yılların en gözde meslekleri arasında kabul edilen, yemek yapmaktan keyif alan kişilerin okuyabileceği aşçılık bölümü, kamu ya da özel sektörde çalışabilen aşçılar yetiştirmeyi amaç ediniyor.

Kendi restoranını açan aşçılar, ciddi anlamda gelir elde edebiliyorlar.

Bu bölümde öğrenciler, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağına dair lezzetlerin tariflerini ve bu tariflerin püf noktalarını öğrenebiliyorlar.

10.000 TL’den başlayan aşçı maaşları, 20 BİN hatta çalışılan işletmeye göre 30 BİN TL bile olabiliyor.

 • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri:

Kabin memuru yetiştiren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, son yılların favori bölümleri arasında bulunmaya devam ediyor.

Bu bölümü bitirenler, havayolu şirketlerinde host ya da hostes olarak görev alabiliyorlar.

Mesleğinde başarılı, çözüm odaklı, güler yüzlü ve iletişim kabiliyeti yüksek kabin görevlileri yetiştiren bu bölümde öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor.

Host ya da hostes maaşları, görev alınan havayolu şirketine göre 20 BİN TL ile 30 BİN TL arasında farklı olabiliyor.

 • Laborant ve Veteriner Sağlık:

Hayvan besleme, hayvan yetiştirme, klinik uygulamalar, gıda güvenliği vb. pek çok alanda veterinerlere destek ve yardımcı olacak teknikerleri yetiştiren bu bölümü bitirenler, mezun olduklarında veteriner teknikeri olarak devlette ya da özel sektörde görev alabiliyorlar.

Evcil hayvanların ve çiftlik hayvanlarının tedavisinden ve korunmasından sorumlu olan veteriner teknikerleri, 2024 yılında ortalama 13.500 TL maaş alıyorlar.

 • Eczane Hizmetleri:

Sağlık Meslek Yüksekokulları bünyesinde bulunan bir diğer önlisans programı olan eczane hizmetleri, eczanelerin yanı sıra, ilaç firmalarında, ilaç üretim laboratuarlarında, ilaç satış kuruluşlarında görev alabilecek, ilaçlarla ilgili her türlü bilgiye sahip olan eczacı teknisyeni ve eczane elemanı yetiştiriyor.

Eczane elemanlarının maaşları, 2024 yılında asgari ücretten başlıyor ve çalışılan yere göre 15000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Mezunlar, eczanelerin dışında ilaç depolarında, laboratuarlarda da çalışabiliyorlar.

Geleceği Parlak 2 Yıllık Sağlık Bölümleri

Mezunların gerek devlette gerekse özel sektörde kolaylıkla iş bulabilecekleri, geleceği parlak 2 yıllık sağlık bölümlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Fizik Tedavi/Fizyoterapi
 • İlk ve Acil Yardım/Paramedik(ATT)
 • Tıbbi görüntüleme
 • Patoloji Laboratuar Teknikleri
 • Anestezi
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Odyometri
 • Diyaliz
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Eczane Hizmetleri

En Çok Ataması Olan Bölümler 2 Yıllık

En çok ataması olan 2 yıllık bölümler, her yıl değişkenlik gösterebilmektedir. Atama sayıları, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları, boş kadro sayıları ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ancak, genel olarak en çok ataması olan 2 yıllık bölümler şunlardır:

Sağlık Alanı:

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Anestezi Teknikeri
 • Diş Protez Teknikeri
 • Fizyoterapi Teknikeri
 • Laboratuvar Teknikeri
 • Optisyenlik
 • Ortopedi Teknikeri
 • Paramedik
 • Sağlık Bakım Teknikeri
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Teknik Alan:

 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Elektrik Teknolojisi
 • Elektronik Teknolojisi
 • Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
 • İnşaat Teknolojisi
 • Makine Teknolojisi
 • Metalurji ve Malzeme Teknolojisi
 • Motorlu Araçlar Teknolojisi
 • Tekstil Teknolojisi

Diğer:

 • Adalet Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi
 • Dış Ticaret
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
 • Sosyal Hizmetler

2 Yıllık Maaşı Yüksek Bölümler

2 yıllık bölümler arasında maaş skalası geniş bir yelpazede dağılım gösterir. Maaş, çalışılan sektöre, firmaya, kişinin deneyimine ve becerilerine göre değişkenlik gösterebilir.

Genel olarak yüksek maaş imkanı sunan 2 yıllık bazı bölümler şunlardır:

Sağlık Alanı:

 • Anestezi Teknikeri: 40.000 – 60.000 TL
 • Diş Protez Teknikeri: 31.500 – 50.000 TL
 • Fizyoterapi Teknikeri: 30.000 – 40.500 TL
 • Laboratuvar Teknikeri: 30.000 – 40.000 TL
 • Optisyenlik: 30.500 – 55.000 TL
 • Ortopedi Teknikeri: 35.000 – 45.500 TL
 • Paramedik: 39.500 – 57.000 TL
 • Sağlık Bakım Teknikeri: 35.000 – 48.000 TL
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikeri: 35.500 – 55.000 TL

Teknik Alan:

 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri: 35.500 – 70.000 TL
 • Elektrik Teknolojisi: 35.000 – 48.500 TL
 • Elektronik Teknolojisi: 35.000 – 45.500 TL
 • Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi: 35.500 – 55.000 TL
 • İnşaat Teknolojisi: 35.000 – 45.000 TL
 • Makine Teknolojisi: 35.000 – 55.500 TL
 • Metalurji ve Malzeme Teknolojisi: 35.000 – 50.000 TL
 • Motorlu Araçlar Teknolojisi: 35.500 – 50.000 TL

Diğer:

 • Adalet Meslek Yüksekokulu: 35.000 – 45.000 TL
 • Dış Ticaret: 35.000 – 50.500 TL
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: 30.000 – 45.000 TL
 • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri: 35.500 – 55.000 TL

Yüksek maaş almanın tek yolu yüksek maaşlı bir bölümden mezun olmak değildir. Kendinizi geliştirmeye devam etmeniz, yeni beceriler edinmeniz ve iş deneyiminizi artırmanız da maaşınızı yükseltmenize yardımcı olacaktır.

Ayrıca, maaş araştırması yaparken bölüme göre değil, pozisyona göre araştırma yapmanız daha doğru olacaktır. Örneğin, bir “Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri” bölümünden mezun olan kişi, yazılım geliştirici, sistem yöneticisi veya siber güvenlik uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışabilir ve her pozisyonun maaş aralığı farklı olacaktır.

Bu yazımızda kısaca geleceği parlak 2 yıllık sağlık bölümlerini ve 2 yıllık iş garantili bölümleri sizlerle paylaşmaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu