Güncel Konular

2 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları

2 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları 2024; Her geçen gün büyüyen ve gelişen sağlık sektörü bir çok kişinin artık neredeyse çalışmak için ilk tercihi olmaktadır. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT başarı elde eden öğrenciler ilk olarak 2 yıllık sağlık bölümleri ve taban puanlarını araşatırmaktadır.

En çok tercih edilen 2 yıllık sağlık bölümleri tercih eden kişiler daha kolay iş olanağı elde etmektedir. 2 yıllık sağlık bölümleri taban puanları bakarak sizlerde beğendiğiniz bölümü okuyabilirsiniz. Sağlık bölümü taban puanları tercih edilecek okulan ve bölüme göre değişiklik göstermektedir.

2 Yıllık Sağlık Bölümleri Nelerdir?

Oldukça fazla öğrenci tarafından tercih edilen 2 yıllık sağlık bölümleri nelerdir sorusuna cevap vermek gerekirse 2 yıllık sağlık bölümleri 2024 yılında güncel olarak aşağıda listelenmiştir. İşte 2 yıllık tüm sağlık bölümleri;

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü
 • Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü
 • Ameliyathane Hizmetleri Bölümü
 • Anestezi Bölümü
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
 • Çevre Koruma ve Kontrol
 • Çevre Sağlığı
 • Çocuk Gelişimi
 • Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
 • Denizci Sağlığı
 • Diş Protez Teknolojisi Bölümü
 • Diyaliz Bölümü
 • Eczane Hizmetleri Bölümü
 • Elektronörofizyoloji Bölümü
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
 • Evde Hasta Bakımı Bölümü
 • Fizyoterapi Bölümü
 • İlk ve Acil Yardım Bölümü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü
 • Laboratuvar Teknolojisi Bölümü
 • Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
 • Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü
 • Odyometri Bölümü
 • Optisyenlik Bölümü
 • Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü
 • Otopsi Yardımcılığı Bölümü
 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü
 • Perfüzyon Teknikleri Bölümü
 • Radyoterapi Bölümü
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü
 • Sağlık Turizmi İşletmeciliği
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
 • Yaşlı Bakımı Bölümü

2 yıllık gelecek vaadeden bölümler için 2 Yıllık Önü Açık Bölümler yazsını okuyabilirsiniz.

En Çok Atanan 2 Yıllık Sağlık Bölümleri

Çok fazla sağlık ile alakalı bölüm olmasına karşın en çok atanan 2 yıllık sağlık bölümleri İlk ve Acil Yardım teknikeri, Tıbbi sekreter, Laboratuvar teknikeri, Anestezi ve Eczane teknikeri en çok tavsiye edilen ve önerilen bölümlerin başında gelmektedir. Özellikle ATT ve Tıbbi sekreter yıldızı parlayan bölümler arasındadır.

2 Sağlık Bölümleri Taban Puanları

2 yıllık sağlık bölümleri taban puanlarını sizinle paylaşmaya çalışacağım. İşte tercih edilen 2 yıllık sağlık bölümleri ve taban puanları hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, kriz durumları, doğal afetler, kazalar, salgın hastalıklar gibi acil durumlarla başa çıkmayı ve bu tür durumların etkilerini minimize etmeyi amaçlayan bir akademik disiplindir. Bu bölüm genellikle üniversitelerin sosyal bilimler veya mühendislik fakültelerinde bulunur.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü’nün ana hedefleri şunlar olabilir:

 1. Afetlerin Önlenmesi ve Hazırlık: Doğal afetler, insan kaynaklı olaylar gibi kriz durumlarına hazırlıklı olmak, bu tür olayların olasılığını en aza indirgemek ve önlemek için stratejiler geliştirmek.
 2. Müdahale ve Kurtarma: Afet anında etkili ve koordineli bir şekilde müdahale etme yeteneklerini geliştirmek. Kurtarma operasyonları planlamak, yönetmek ve yürütmek.
 3. Toplum Bilincini Artırmak: Topluma afetlerin ve acil durumların ciddiyetini ve potansiyel etkilerini anlatarak farkındalığı artırmak. Bu da halkın daha iyi hazırlıklı olmasını sağlar.
 4. Afet Sonrası İyileştirme: Afetlerin yol açtığı zararı minimize etmek için toplumların ve altyapıların yeniden inşası ve iyileştirilmesini yönetmek.
 5. İletişim ve Koordinasyon: Farklı kurumlar, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar arasında etkili iletişim ve koordinasyon sağlamak.
 6. Araştırma ve Geliştirme: Afet yönetimi süreçlerini iyileştirmek için araştırmalar yapmak ve yeni stratejiler, teknolojiler ve yaklaşımlar geliştirmek.

Bir Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü’nde öğrenciler, afetlerin nedenlerini, etkilerini, risk analizlerini, acil durum planlamasını, kriz iletişimini ve yönetimini, toplumsal dayanıklılığı ve benzeri konuları öğrenirler. Mezunlar, acil durum yönetimi departmanlarında, sivil savunma kuruluşlarında, hükümet ajanslarında, uluslararası yardım kuruluşlarında veya özel sektörde çalışabilirler.

Odyoloji

Odyoloji, işitme ve denge sistemleri ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Odyoloji Bölümü, öğrencilere işitme ve denge bozukluklarını teşhis etme, tedavi etme ve yönetme becerileri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programı sunar. Bu bölüm genellikle tıp fakülteleri veya sağlık bilimleri fakülteleri bünyesinde bulunur.

Odyoloji Bölümü’nde öğrencilere aşağıdaki konularda eğitim verilir:

 1. İşitme Anatomisi ve Fizyolojisi: İşitme sisteminin yapıları ve nasıl çalıştığı hakkında temel bilgiler.
 2. İşitme Testleri: İşitme kaybını değerlendirmek için kullanılan çeşitli işitme testlerinin nasıl uygulanacağı ve sonuçlarının nasıl yorumlanacağı.
 3. İşitme Cihazları ve Teknolojileri: İşitme kaybı yaşayan bireyler için işitme cihazları ve diğer işitme teknolojileri hakkında bilgi.
 4. İşitme Kayıpları: Farklı tipteki işitme kayıplarının nedenleri, sınıflandırması ve yönetimi.
 5. İşitme Rehabilitasyonu: İşitme kaybı yaşayan bireylerin işitme becerilerini geliştirmek için kullanılan terapiler ve yaklaşımlar.
 6. Denge Bozuklukları: İç kulak ve denge sistemi ile ilgili bozuklukların teşhisi ve tedavisi.
 7. Pedagojik Odyoloji: Çocuklarda işitme ve dil gelişimi arasındaki ilişkiyi anlamak ve çocuklarda işitme kaybı olanların eğitimini yönlendirmek.
 8. Klinik Uygulama: Öğrencilerin saha deneyimi kazanması için klinik rotasyonlar veya staj programları.

Mezunlar, hastanelerde, kliniklerde, işitme merkezlerinde, işitme cihazı firmalarında, eğitim kurumlarında veya araştırma merkezlerinde iş bulabilirler. Odyologlar, işitme ve denge sorunları yaşayan bireylere yardımcı olarak yaşam kalitelerini artırmak için önemli bir rol oynarlar.

Fizyoterapi

Fizyoterapi, insanların hareket yeteneklerini iyileştirmek, ağrıları azaltmak, fonksiyonel bağımsızlıklarını artırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla fiziksel yöntemleri kullanma bilim ve sanatını içerir. Fizyoterapi Bölümü, öğrencilere bu alandaki teorik bilgiyi ve pratik becerileri kazandırmayı hedefler. Fizyoterapi bölümü, sağlık bilimleri veya tıp fakülteleri bünyesinde yer alabilir.

Fizyoterapi Bölümü’nde öğrencilere aşağıdaki konular hakkında eğitim verilir:

 1. Anatomi ve Fizyoloji: İnsan vücudunun yapıları ve işleyişi hakkında temel bilgiler.
 2. Hareket Bilimi: Hareketin nasıl üretildiği, kontrol edildiği ve normal hareket modelleri hakkında bilgi.
 3. Fizyoterapi Değerlendirme: Hastaların hareket ve fonksiyonel yeteneklerinin değerlendirilmesi, problemlerin tanımlanması ve tedavi planının oluşturulması.
 4. Fiziksel Tedavi Teknikleri: Egzersiz terapileri, manuel terapiler, elektroterapi, ısıl tedaviler gibi fiziksel yöntemlerin nasıl uygulanacağı.
 5. Kardiyopulmoner Fizyoterapi: Kalp ve akciğer sorunlarına yönelik tedavi yaklaşımları.
 6. Nörolojik Fizyoterapi: Sinir sistemi yaralanmaları ve hastalıklarına yönelik rehabilitasyon.
 7. Ortopedik Fizyoterapi: Kas-iskelet sistemi sorunlarına yönelik rehabilitasyon.
 8. Pediyatrik Fizyoterapi: Çocuklarda fiziksel gelişim sorunlarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon.
 9. Geriyatrik Fizyoterapi: Yaşlılıkla ilgili fiziksel sorunları yönetme ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırma.
 10. Ergonomi ve Hareket Eğitimi: Doğru vücut mekaniği ve günlük yaşamda sağlıklı hareket alışkanlıkları hakkında bilgi verme.

Mezunlar, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, kliniklerde, özel muayenehanelerde, spor takımlarında, yaşlı bakım merkezlerinde veya kendi özel pratiklerinde çalışabilirler. Fizyoterapistler, yaralanmış veya hastalanmış bireylerin fiziksel iyileşmelerine yardımcı olarak yaşam kalitelerini artırmada önemli bir rol oynarlar.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü, sağlık hizmetlerinin etkili ve düzenli bir şekilde yönetilmesi için tıbbi kayıt tutma, veri yönetimi ve iletişim becerilerini öğreten bir programdır. Bu bölüm, sağlık kuruluşlarında tıbbi kayıt işlemlerinin düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlar. Genellikle sağlık bilimleri veya sağlık yönetimi fakülteleri bünyesinde yer alır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nde öğrencilere aşağıdaki konular hakkında eğitim verilir:

 1. Tıbbi Terminoloji: Tıbbi terimleri anlamak ve kullanmak için temel bilgi.
 2. Tıbbi Kayıt Tutma: Hastaların tıbbi kayıtlarını düzenli ve doğru bir şekilde tutmayı öğrenme.
 3. Tıbbi Kodlama: Hastalıkların ve prosedürlerin standart kodlama sistemleri kullanılarak sınıflandırılması.
 4. Sağlık Hukuku ve Etik: Sağlık kayıtlarının gizliliği, hastaların hakları ve sağlık hukukuyla ilgili temel bilgiler.
 5. Sağlık Bilgi Yönetimi: Tıbbi kayıtların elektronik sistemlerde nasıl yönetileceği ve saklanacağı hakkında bilgi.
 6. Hasta İletişimi: Hasta ve sağlık personeli arasında etkili iletişim ve hasta memnuniyeti.
 7. Ofis Yönetimi: Sağlık kuruluşlarında sekreterlik ve ofis yönetimi becerileri.
 8. Sağlık Sigortası ve Faturalandırma: Sağlık sigortası süreçleri ve hastaların sigorta taleplerinin yönetimi.
 9. Sağlık Bilgi Sistemleri: Elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin kullanımı ve yönetimi.
 10. Tıbbi Rapor Hazırlama: Tıbbi uzmanlar tarafından yazılan raporların düzenlenmesi ve iletilmesi.

Mezunlar, hastanelerde, kliniklerde, sağlık merkezlerinde, sağlık sigortası şirketlerinde, sağlık bakanlıklarında ve sağlık hizmeti sunan diğer kuruluşlarda çalışabilirler. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik uzmanları, sağlık hizmetlerinin düzenli, etkili ve doğru bir şekilde yönetilmesine yardımcı olarak sağlık sistemlerinin işleyişini desteklerler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, tıbbi cihazlar ve ekipmanlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, bakımı ve yönetimi ile ilgilenen bir alanı ifade eder. Bu bölümde öğrencilere biyomedikal mühendisliği prensipleri ve tıbbi cihaz teknolojisi konuları öğretilir. Biyomedikal mühendisleri, sağlık sektöründe kullanılan cihazların tasarımını yapar, bu cihazların güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için testler yapar, mevcut cihazları geliştirir ve hastaların sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek için teknolojik çözümler üretir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümünde öğrencilere aşağıdaki konularda eğitim verilebilir:

 1. Biyomedikal Temeller: Anatomi, fizyoloji, tıbbi terminoloji gibi temel tıbbi bilgilerin yanı sıra elektronik, fizik ve matematik gibi temel bilimler de öğretilir.
 2. Biyomedikal Cihazların Tasarımı ve Geliştirilmesi: Tıbbi cihazların tasarım prensipleri, prototip oluşturma, modelleme, simülasyon ve test etme yöntemleri gibi konular ele alınır.
 3. Biyomedikal Görüntüleme: Röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MRI), ultrasonografi gibi görüntüleme tekniklerinin temel prensipleri ve uygulamaları öğretilir.
 4. Tıbbi Cihazların Bakımı ve Onarımı: Hastane ortamlarında kullanılan cihazların düzenli bakımı, onarımı ve kalibrasyonu konularına odaklanılır.
 5. Biyomedikal Etik ve Güvenlik: Tıbbi cihazların geliştirilmesi ve kullanımı sırasında etik kurallara uyum ve güvenlik önlemleri üzerinde durulur.
 6. Biyomalzeme Bilimi: İmplante edilebilir cihazlar için uygun malzemelerin seçimi, biyouyumluluk ve dayanıklılık konuları ele alınır.
 7. Veri Analizi ve Yazılım Geliştirme: Tıbbi verilerin analizi ve tıbbi yazılımların geliştirilmesi alanında temel bilgiler verilir.
 8. Sağlık Sistemleri ve Hastane Yönetimi: Biyomedikal mühendislerinin sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine nasıl katkı sağlayabileceği üzerine odaklanılır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi mezunları, hastane ve sağlık kuruluşlarında, tıbbi cihaz üreticilerinde, akademik araştırma kuruluşlarında, sağlık teknolojileri şirketlerinde ve daha birçok alanda çalışma fırsatlarına sahip olabilirler. Bu alanda çalışan profesyoneller, sağlık sektörüne teknolojik yenilikler getirerek hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedeflerler.

Ağız ve Diş Sağlığı

2 yıllık Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü, genellikle “Ağız ve Diş Sağlığı Programı” adı altında verilen bir eğitim programını ifade eder. Bu tür programlar, öğrencilere temel ağız ve diş sağlığı konularında bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Bu kısa süreli eğitim programları, genellikle lisans düzeyindeki daha kapsamlı Ağız ve Diş Sağlığı Bölümleri ile karşılaştırıldığında daha sınırlı bir içerik sunar.

2 yıllık Ağız ve Diş Sağlığı Programı genellikle şu konuları içerebilir:

 1. Temel Ağız ve Diş Sağlığı Bilgileri: Ağız yapısı, dişlerin anatomisi, ağız hijyeni, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları gibi temel konular öğretilir.
 2. Diş Hijyeni Teknikleri: Diş fırçalama, diş ipi kullanımı, ağız gargaraları gibi hijyenik uygulamalar öğretilir.
 3. Diş Radyolojisi: Diş röntgenleri çekme, görüntüleri değerlendirme ve radyasyon güvenliği konularına odaklanılır.
 4. Klinik Beceriler: Diş hekimliği koltuğunda hasta pozisyonu, ağız muayenesi, diş taşı temizliği gibi temel klinik beceriler öğretilir.
 5. Temel Diş Tedavileri: Basit dolgu uygulamaları, diş taşı temizliği gibi temel diş tedavileri hakkında bilgi verilir.
 6. Çocuk Diş Hekimliği: Çocukların ağız ve diş sağlığını koruma ve tedavi etme yöntemleri hakkında temel bilgiler sunulabilir.
 7. Etik ve İletişim: Hasta ile etkili iletişim, mahremiyet ve etik kurallar gibi konulara vurgu yapılabilir.
 8. Pratik Uygulamalar: Laboratuvar çalışmaları ve stajyerlik gibi uygulamalı öğrenme fırsatları sağlanabilir.

2 yıllık Ağız ve Diş Sağlığı Programı mezunları, diş kliniklerinde, diş hekimliği muayenehanelerinde, hastanelerde ve diş sağlığı merkezlerinde çalışabilirler. Ancak bu tür kısa süreli programlar, genellikle daha sınırlı klinik beceri ve yetenekleri kapsar, bu nedenle mezunlar genellikle diş hekimleri tarafından yönlendirilen temel işleri gerçekleştirme eğilimindedir. Daha geniş bir yelpazede bağımsız çalışma fırsatları genellikle lisans düzeyindeki Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü mezunları için mevcut olabilir.

Radyoterapi

Radyoterapi, kanser tedavisinde kullanılan bir yöntem olan radyoterapi (ışın tedavisi) uygulamasıyla ilgilenen bir sağlık dalını ifade eder. Radyoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya kontrol altına almak için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Bu tedavi yöntemi, kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemek amacıyla kullanılırken, sağlıklı dokuların zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde planlanmalıdır.

Radyoterapi Bölümleri, genellikle sağlık alanında eğitim veren üniversitelerde veya sağlık eğitim kurumlarında bulunur. Radyoterapi Bölümleri’nde öğrencilere şu konular öğretilir:

 1. Temel Tıbbi Bilgiler: Anatomi, fizyoloji ve kanser biyolojisi gibi temel tıp bilimleri konuları öğretilir.
 2. Radyasyon Fiziği ve Dozimetri: Radyasyonun özellikleri, etkileri ve ölçüm yöntemleri hakkında bilgi verilir.
 3. Radyoterapi Teknikleri: Farklı kanser türleri ve tedavi amaçlarına göre radyoterapi planlaması ve uygulaması konusunda eğitim sağlanır.
 4. Radyasyon Güvenliği ve Koruma: Radyasyonun güvenli kullanımı ve hasta ile sağlık personelinin korunması konuları ele alınır.
 5. Radyoterapi Cihazları: Lineer hızlandırıcılar (linac), radyoterapi simülatörleri ve diğer radyoterapi cihazları hakkında bilgi verilir.
 6. Radyoterapi Planlama: Radyoterapi tedavisi öncesi hastanın taramalarına dayalı olarak tedavi planları hazırlama konuları işlenir.
 7. Tıbbi Görüntüleme: Radyoterapi planlamasında kullanılan tıbbi görüntüleme yöntemleri hakkında bilgi sağlanır.
 8. Yan Etki Yönetimi: Radyoterapinin olası yan etkileri ve bu etkilerin yönetimi konusunda eğitim verilir.
 9. Etik ve İletişim: Hasta ile etkili iletişim, mahremiyet ve etik kurallar gibi konulara vurgu yapılır.

Radyoterapi Bölümü mezunları, radyoterapi merkezlerinde, hastanelerde veya kanser tedavisi sunan sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Tedavi planlaması, radyasyon uygulaması ve hasta takibi gibi görevleri üstlenirler. Aynı zamanda doktorlar, tıbbi fizikçiler ve diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliği yaparak hastaların en etkili tedaviyi almasını sağlarlar.

Anestezi

Anestezi Bölümü, cerrahi operasyonlar ve diğer tıbbi işlemler sırasında hastaların ağrı hissetmemesini ve rahatlamasını sağlamak için anestezi yöntemlerini uygulayan sağlık profesyonellerini yetiştiren bir sağlık dalını ifade eder. Anestezi uzmanları, hastaların ameliyat ve tıbbi müdahaleler sırasında konforlu ve güvenli bir şekilde kalmasını sağlamakla görevlidir. Ayrıca ağrı yönetimi ve anestezi sonrası bakım da bu bölümün kapsamına girer.

Anestezi Bölümü’nde öğrencilere şu konular öğretilir:

 1. Temel Tıbbi Bilgiler: Anatomi, fizyoloji, farmakoloji gibi temel tıbbi bilgilerle başlayarak, hastaların genel sağlık durumunu anlamak önemlidir.
 2. Anestezi Teknikleri: Genel anestezi, lokal anestezi, epidural anestezi gibi farklı anestezi yöntemleri ve teknikleri hakkında eğitim verilir.
 3. Farmakoloji: Anestezi ilaçları, ilaç etkileşimleri, dozaj hesaplamaları gibi farmakolojik konular öğretilir.
 4. Anestezi Cihazları: Anestezi cihazlarının kullanımı, bakımı ve kalibrasyonu konuları ele alınır.
 5. Anestezi Monitörizasyonu: Hastaların vital fonksiyonlarını (kalp atışı, kan basıncı, solunum hızı vb.) izlemek ve anestezi derinliğini kontrol etmek için kullanılan monitörlerin kullanımı öğretilir.
 6. Ağrı Yönetimi: Ameliyat sonrası ağrı yönetimi ve kronik ağrı durumları ile ilgili teknikler ve yöntemler hakkında bilgi verilir.
 7. Acil Durum Yönetimi: Anestezi sırasında oluşabilecek acil durumların tanımlanması ve bu durumların nasıl yönetileceği öğretilir.
 8. Etik ve İletişim: Hasta ile etkili iletişim, mahremiyet ve etik kurallar gibi konulara vurgu yapılır.

Anestezi Bölümü mezunları, hastanelerde ve sağlık merkezlerinde anestezi uzmanı olarak çalışabilirler. Cerrahi operasyonlarda anestezi sağlama, anestezi yönetimi, ağrı yönetimi ve acil durum müdahaleleri gibi görevleri üstlenirler. Aynı zamanda cerrahi ekiplerle işbirliği yaparak hastaların ameliyat sürecini güvenli ve konforlu bir şekilde geçirmesini sağlarlar.

Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri Bölümleri, ilaçlar ve ilaç kullanımının yanı sıra sağlık danışmanlığı ve eczacılık hizmetlerini içeren bir sağlık dalını ifade eder. Bu bölümlerde öğrencilere ilaçlarla ilgili temel bilgiler, ilaç dağıtımı, danışmanlık, sağlık hizmeti sunma ve hastaların ilaç kullanımını yönlendirme gibi konular öğretilir. Eczane Hizmetleri Bölümleri, eczacıların ilaçların doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için çalıştığı bir alanı temsil eder.

Eczane Hizmetleri Bölümleri’nde öğrencilere şu konular öğretilir:

 1. Temel Tıbbi Bilgiler: Anatomi, fizyoloji, farmakoloji gibi temel tıbbi bilgilerle başlayarak, hastalıkların anlaşılması ve ilaçların etkileşimi hakkında bilgi verilir.
 2. İlaç Bilimi ve Farmakoloji: İlaçların bileşimi, etkileri, yan etkileri, ilaç etkileşimleri ve farmakokinetik konuları öğretilir.
 3. İlaç Dağıtımı: Reçete hazırlama, ilaçların etiketlenmesi, dozaj hesaplamaları gibi ilaçların doğru şekilde dağıtılması konuları ele alınır.
 4. Eczane İşletmeciliği: Eczane yönetimi, envanter yönetimi, finansal yönetim ve yasal düzenlemeler gibi konulara odaklanılır.
 5. İlaç Danışmanlığı: Hastaları ilaç kullanımı, dozaj, yan etkiler ve etkileşimler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme becerileri öğretilir.
 6. Sağlık Danışmanlığı: Sağlık ve beslenme danışmanlığı gibi konularda bilgi verme ve hastaları yönlendirme becerileri geliştirilir.
 7. Etik ve İletişim: Eczane hizmetlerinde etik standartlar, hasta mahremiyeti ve etkili iletişim prensipleri üzerinde durulur.
 8. Klinik Eczacılık: Hastanelerde çalışan klinik eczacıların hasta tedavilerine katkı sağlama ve ilaç yönetimi konuları ele alınır.

Eczane Hizmetleri Bölümü mezunları, eczanelerde, hastanelerde, sağlık merkezlerinde veya ilaç üretim ve dağıtım şirketlerinde çalışabilirler. Eczacılar, hastaların reçetelerini doldurarak ilaçları dağıtır, ilaç etkileşimlerini değerlendirir, hastalara ilaç kullanımı ve yan etkileri hakkında bilgi verirler. Aynı zamanda sağlık hizmeti sunma ve hastaların sağlık danışmanlığı ihtiyaçlarını karşılama rolünü de üstlenirler.

Ortopedik Protez ve Ortez

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü, bedensel engellilik veya hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmak için protez ve ortez cihazlarının tasarımı, üretimi, uygulaması ve bakımıyla ilgilenen bir sağlık dalını ifade eder. Bu bölümde öğrencilere bedensel engelliliklerin değerlendirilmesi, uygun protez ve ortez cihazlarının seçimi, hastaların ihtiyaçlarına göre cihazların özelleştirilmesi gibi konular öğretilir.

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü’nde öğrencilere aşağıdaki konularda eğitim verilebilir:

 1. Temel Tıbbi Bilgiler: Anatomi, fizyoloji, biyomekanik gibi temel tıbbi bilgilerle başlayarak, bedensel engelliliklerin nedenleri ve etkileri hakkında bilgi sağlanır.
 2. Ortopedik Protez ve Ortezlerin Tasarımı ve Üretimi: Farklı vücut bölgeleri için protez ve ortez cihazlarının tasarımı, üretimi ve özelleştirilmesi konuları ele alınır.
 3. Ortopedik Değerlendirme: Hasta değerlendirmesi ve ihtiyaç analizi yapma becerileri öğretilir.
 4. Cihaz Uygulama ve Anatomik Bilgi: Protez ve ortezlerin doğru bir şekilde uygulanması ve hastanın anatomik yapısına uygunluğu hakkında bilgi verilir.
 5. Materyal Bilimi: Protez ve ortez cihazlarında kullanılan malzemelerin özellikleri, dayanıklılık ve biyouyumluluk konuları ele alınır.
 6. Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi: Protez ve ortez kullanımının hastanın fiziksel rehabilitasyonu üzerindeki etkileri konusunda eğitim verilir.
 7. Etik ve Mesleki Uygulama: Protez ve ortez tasarımı ve uygulamasında etik prensipler ve mesleki uygulama standartları konuları işlenir.
 8. Hastalarla İletişim: Engellilere ve hasta yakınlarına etkili iletişim becerileri kazandırılır.

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü mezunları, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, protez-ortez laboratuvarlarında veya özel kliniklerde çalışabilirler. Bedensel engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için ihtiyaç duydukları protez ve ortez cihazlarını tasarlar, üretir, uygular ve bakımını yaparlar. Bu sayede bireylerin hareketliliğini, bağımsızlığını ve günlük yaşam aktivitelerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olurlar.

Geleceği Parlak 2 Yıllık Sağlık Bölümleri

Geleceği parlak iş sorunu yaşamayacağınız 2 yıllık sağlık bölümleri İlk ve Acil Yardım teknikeri, Tıbbi sekreter, Laboratuvar teknikeri, Diş Protez Teknolojisi,  Anestezi, Ağız ve Diş Sağlığı ve Eczane bölümleri geleceeği parlak olan bölümler arasındadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu