Belediye Yardımları

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu ve Başvuru Formu

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama; Yoksulluk içerisinde olduğu için temel ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çeken ve bu nedenle yaşamını asgari standartlar çerçevesinde idame ettirmekte olanlar için Adana Belediyesi yardımları ile halka destek sağlanmakta, böylece Adana Büyükşehir Belediyesi sınırlarında ikamet eden kişiler veya aileler için yeterli miktarda nakit kaynağı sunulmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediye yardım kategorileri arasında eğitim yardımları ile sosyal yardımlar yer almakta, rehberimizde Adana Büyükşehir Belediye yetkilileri tarafından sağlanan yardımlara ait tüm başvuru ve sorgulama bilgileri sizler için detaylandırılmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımları Nelerdir?

İhtiyaç sahibi olanlara nakit, market ürünü, gıda, kitap ve kırtasiye malzemeleri gibi pek çok farklı kategoride olacak şekilde sunulan Adana Belediyesi yardımları hem il dahilinde hem de belirli şartları karşılaması halinde il dışında ikamet edenlere önemli destekler sağlanmasına aracı olmaktadır. Bu kapsamda muhtaçlık durumunu beyan etmiş ve belgelendirmiş olanlara tek seferlik veya sürekli nakit akışı sağlanmakta, eğitim gören öğrencilere teşvik amaçlı yardım ulaştırılmakta, bakımevlerinden yararlanamayan yaşlılar, toplumla eşit şartlara sahip olamayan engelliler, şehit ve gazi aileleri, afetzedeler gibi pek çok grubun geçimlerini sağlamak ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere Adana Belediyesi yardım kampanyası sürecine dahil olmaları sağlanmaktadır.

Adana Belediye sosyal yardım başvurusu yapanların hem form ve belgelerini hem adreslerindeki güncel durumlarını inceleme altına almakta, değerlendirme sonucunda yardıma gereksinimi olduğuna karar verilen kişi veya hane halkları için farklı yardım ürünleri veya miktarları sağlanmaktadır. Belediye tarafından temin edilen yardımlar için değerlendirmeyi yine Belediye Kurulu jürisi yapmakta, yardım ödemeleri çek veya gönderme emriyle teslim edilmektedir.

Adana Belediyesi Yardımı Kimlere Verilir?

Adana il sınırları dahilinde ikamet etmekte olup yoksulluk nedeniyle yaşamını idame etmekte zorlanan dar gelirli bireylere, sosyo-ekonomik yetersizlik içerisinde olan muhtaç durumdaki çocuk, genç, kadın, yaşlı, kimsesiz, engelli, gazi ve şehit ailelerine nakdi, temel eğitim ve yükseköğrenim öğrencilerine ise hem nakdi hem ayni yardım yapılmaktadır.

Doğal afet, yangın, hastalık veya kaza nedenleriyle bir süre kendinin veya geçindirmekle sorumlu olduğu aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılayamayan kişiler de yine sosyal hizmetlere ek olarak Adana Belediyesi yardım türlerinden faydalanabilmektedir. Doğal afet nedeniyle geçimini sağlayamayan kişilerin bu yardımları alması için diğer durumlarda geçerli olduğu üzere Adana ili içerisinde ikamet etme şartı bulunmamakta, diğer illerden de doğal afet, yangın gibi nedenlerden dolayı yardım talep edilmesi mümkün olmaktadır.

Kişilerin bahsedilen tanımların kapsamına girmesi için usullerle belirlenen şartları yerine getirmesi gerekmekte, böylece Adana Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu için hangi alana dahil olduğu veya yardıma olan kesin ihtiyacı belirlenebilmektedir:

 • Tüm gelirler toplamının hane içindeki kişi başına düşen miktarının asgari ücretin üçte birinden az olduğu ve hanesindeki başka birinin daha fazla gelir elde etmesi mümkün olmayan kişiler,
 • İl sınırlarında ikamet etmekte ve kendisi haricinde eş, çocuk veya anne – babaya bakmakla yükümlü olup yaşamlarını asgari düzeyde geçindirecek mali geliri bulunmayanlar,
 • Dar gelirli olarak nitelendirilmek için aylık toplam geliri asgari ücretin iki katını geçmeyenler,
 • Sağlık kurulunun verdiği rapor ile engelinin %40 ve üzeri olduğu belirlenen, aynı zamanda herhangi bir SGK girişi olmayan kişiler
 • Ayni yardım kapsamına girecek olan öğrenciler için temel ve orta öğrenim kurumlarında, 2 yıllık meslek yüksekokuluna veya 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarından herhangi birine devam eden kaydı bulunanlar
 • Yaşlılık nedeniyle bakıma ihtiyacı olmasına karşın yaşamını idame ettiremeyen ve bakım evine giremeyen kişiler,
 • Doğal afetler nedeniyle yakınlarını kaybederek muhtaç duruma gelmiş kişiler,
 • Kaza, hastalık gibi olağanüstü bir halden dolayı temel ihtiyacını karşılayamayan ve aynı nedenlerden dolayı hayati tehlikesi olup ameliyat olması gerekli görülenler,
 • Ailesinin maddi durumu nedeniyle var olan eğitim hayatına devam edemeyenler,
 • Şehit ve gazi aileleri,
 • Düzenli ve sağlıklı beslenmesinin önünde evinde yemek yapma durumunun olmaması engel teşkil eden kişiler,
 • Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveline göre yapılan puanlama sonucu dezavantajlı, mağdur veya muhtaç durumda olduğu tespit edilenler

Adana Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu yaparak ihtiyaçlarını Belediye’nin gelir gider kaynaklarından aldıkları yardımlarla karşılayabilmektedirler. Yapılacak olan tüm yardım türlerinde şehit aileleri, engelliler ve yaşlılar öncelikli olmakta, sonrasında muhtaçlık derecesine ve yardımının aciliyetine göre karar verilmektedir. Yardımlar için tüm hane halkı bir arada değerlendirildiğinden tüm ev halkından yalnızca tek bir kişiye yardım talep hakkı verilmektedir.

Adana Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Pek çok kişi kendi durumu özelinde Adana Belediyesi yardımları aracılığıyla nasıl destek alabileceğini merak etmekte, yardım talebinde bulunmak için öncelikle form doldurulması, Adana Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi, sonrasında aynı kurumun personelleri tarafından yapılan ön görüşmeye dahil olması gerekmektedir.

Adana Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu e-devlet üzerinden yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkine tıklayarak hemen yardım başvurusu talebinde bulunabilirsiniz.

Form bilgilerine ve kurum sorgularına ek olarak Adana Belediyesi yardım başvurusu yapan kişilerden şu belgeler talep edilmektedir:

 • Öğrenci Belgesi
 • Engel durumuna ilişkin Sağlık Kurulu Raporu
 • Hane halkından cezaevinde olan varsa infaz kurumlarından alınan müddetname
 • Kira sözleşmesi
 • Hastalıklara ilişkin sağlık raporu
 • Ailenin geçiminden sorumlu kişi askerde ise askerlik belgesi
 • Eşinden boşananlar, eşinin belgelendirilmiş şekilde evi terk ettiğini beyan edenler, çocuğunun bakıma muhtaç olması nedeniyle başvuruda bulunanlar için boşanma ilamı ve çocuklar için velayet hakkı belgesi
 • Doğal afette bulunanlar için ilgili belgeler

Tüm evraklar incelendikten sonra olay yerini değerlendirme için Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü personeli ile bir zabıta görevlisi tarafından hane ziyaret edilmekte, Müdürlüğün oluşturduğu dosya İdari Kurul’a gönderilmekte, hane halkının Adana Belediyesi yardım paketi seçeneklerinden hangisinden faydalanması gerektiğine, yardım miktarına ve süresine karar verilmektedir.

İncelemeye alınmış olmak yardımın onaylandığını anlamına gelmemekte ve İdari Kurul’un ev ziyareti dosyasını incelemesiyle birlikte karar alınmakta, kişinin başvuru sonrasında durumunun iyileşmesi veya yanlış evrak sunması halinde yardımlar kesilmektedir.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvuru Formu

Kimlik bilgileri, mahalle muhtarının onayı, Vergi Daire’sinin kayıt bilgileri, İlçe Belediyesi’nin yardım verilmediğine ve SGK kaydı olmadığına dair beyanları, hane halkının detaylı sosyal bilgileri (engellilik, hastalık, öğrencilik halleri) gibi önemli soru maddelerinin yer aldığı Adana Belediyesi yardım başvurusu formu başvurunun gerçekleştirilmesine aracı olan personel tarafından kurumda da sağlanabilmekte, Adana Belediyesi Sosyal ve Eğitim Yardımları Yönetmeliği başlığı altında belediyenin resmi web sitesinden de bulunabilmektedir.

Formda yer alan bilgilerin her biri farklı bir puana karşılık gelmekte, yerinde inceleme sonucu alınan puanla birleştirilerek değerlendirilmeye alınmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama

Başvuruların yapılması için hizmete sunulan Adana Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi sayfası üzerinden yine başvurunun sonucunu öğrenmek mümkün olmakta, ayrıca şifre alarak ve TC kimlik numarasını girerek e-devlet hesabı üzerinden yine Adana Belediyesi yardım başvurularının nasıl sonuçlandığını öğrenmek mümkün olmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Telefon Numarası

Yardım almak isteyen vatandaşlara farklı bilgi, başvuru ve sonuç sorgulama kanalları sunarak yardımlara erişimi kolaylaştırmak isteyen Adana Büyükşehir Belediyesi, 0322 455 35 00 numaralı telefondan yardım üzerine bilgi alabilmekte veya başvuru için yönlendirme alabilmektedir. Ek olarak 153 No’lu hattan tüm bilgileri almak, mail atarak bilgi almak isteyenler için [email protected] adresini kullanarak yetkililere ulaşmak mümkün olmaktadır.

Adana erzak yardımı telefon numarası için 153 numaralı hattı arayarak erzak yardımı almak istediğini söylemeniz ve başvuruda bulunmanız gereklidir. Adana Büyükşehir Belediyesi erzak yardımı ve gıda yardımı özellikle Ramazan ayında bir çok haneye ulaştırılmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Gıda Yardımı

İhtiyaç sahiplerine aşevinden günlük sıcak yemek yardımı yapılmasını kapsayan Adana Belediyesi gıda yardımı sıcak yemeklerin kişilere hem evlerinde hem aşevinde verilmesini sağlamaktadır. Yeterli geliri olmayanlara, bakıma muhtaç 65 yaş üstü yaşlılara, süreğen hastalıklardan günlük yaşam gereklerini yerine getiremeyenlere, ruhsal sorunlar nedeniyle yemek pişirmesi risk arz edenlere ve ekonomik yoksunluk içerisinde olanlara gıda yardımı kapsamında aşevinde hazırlanan sıcak yemekler haricinde fiş veya barkod sistemiyle günlük ekmek dağıtımı yapılabilmektedir.

Adana erzak yardımı ve gıda yardımı başvurusunda bulunan kişilere özellikle Ramazan ayında ve Kurban bayramında gıda kolisi dağıtımı yapmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Kolisi Başvurusu

Adana Belediyesi yardım kolisi ve gıda yardımı başvurularını resmi sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Her sene Ramazan ayında ve Kurban bayramında binlerce aileye yardım kolisi veren belediye ayrıca adana büyükşehir belediyesi yardım hattı numarası olan 153 numarasını arayarak yardım kolisi talebinde bulunabilirsiniz.

Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Belediyesi Maddi Yardım

Adana il sınırlarında ikamet edenlere yaşamlarını sürdürmeleri ve temel ihtiyaçlarını rahat şekilde karşılayabilmeleri amacıyla yapılan Adana Büyükşehir Belediyesi yardımları bütçe olanakları dahilinde yardım edilecek kişilere tek seferlik veya yılda bir kere olacak şekilde düzenli olarak yapılmaktadır.

Olağanüstü hallerde bu yardım süresi ve sıklığı değiştirilmekte, İdari Kurul kararına bağlı olarak nakdi yardım verilen IBAN numarasına yatırılabileceği gibi yine alışveriş için kullanılabilen çek, akıllı kart, elektronik kart, paso gibi farklı formlarda da sunulabilmektedir.

Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Başvurusu

Adana Büyükşehir Belediyesi yardım kartı başvurusu yaparak, bir çok markette kullanılmaktadır. Yardım kartı başvurunuzu belediye binasına giderek yapabilirsiniz. Düzenli olarak yardım alması uygun görülen kişilere gıda kolisi ve erzak kolisi vermek yerine teslim edilen Halk kart her ay kart içerisine yüklenen bakiyeni mutfak gıda alış verişi için kullanabilirsiniz.

Adana Büyükşehir Belediyesi halk kart başvurusu ve başvuru işlemleri için Seyhan’da yaşayan kişiler https://www.seyhan.bel.tr/sosyal.asp linke tıklayarak başvuruda bulunabilir.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Kartı Sorgulama

Adana Büyükşehir Belediyesi yardım kartı sorgulama işleminizi 0322 455 35 00 numaralı telefon numarasında öğrenebilirsiniz.

Adana Büyükşehir Belediyesi Süt Yardımı Başvurusu

Adana Büyükşehir Belediyesi süt yardımı başvurusu şu an için yapılmamaktadır. İlerleyen dönemde süt dağıtımı yapılmaya başladığında sizinle paylaşacağım. Adana süt yardımı 2 -5 yaş aralığında çocuklara dağıtılması yapılması planlanmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Hoş Geldin Bebek Başvurusu

Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni doğan bebeklere yönelik “Hoş Geldin Bebek” projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında, Adana’da ikamet eden ve 0-3 ay arası bebeği olan ailelere bebek bakım seti hediye ediliyor.

Başvurular, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden veya belediyenin sosyal yardımlaşma ve dayanışma merkezlerine yapılabiliyor.

Adana il sınırları içerisinde yaşayn tüm anne adayları başvuru yapabilir.

Hoş geldin bebek paketi, aşağıdaki ürünleri içeriyor:

 • 5 adet bebek bezi
 • 5 adet pamuk havlu
 • 5 adet ıslak mendil
 • 5 adet bebek önlüğü
 • 5 adet bebek eldiveni
 • 5 adet bebek patiği
 • 1 adet bebek bezi torbası
 • 1 adet bebek bakım çantası

Adana Büyükşehir Belediyesi Engelli Yardımı

Adana Belediyesi ayni ve sosyal yardımlarının yanı sıra engelli vatandaşlara sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler ile hizmet vermektedir. Adana il sınırları içerisinde yaşayan engelli vatandaşlar https://www.adana.bel.tr/tr/birim-detay/62 linke tıklayarak engellilere sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgi edinebilirler.

Adana Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri

Adana Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri; Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak isteyen hasta veya hasta yakınları 444 3 833 numaralı Evde Sağlık hizmetleri ulusal çağrı merkezini arayarak başvuru yapabilirler.

Adana Belediyesi Tarafından Yapılan Yardımlar

Ayni Yardım: Tekstil, mobilya, beyaz eşya, oyuncak, kitap, kırtasiye, ev eşyası, yakacak gibi ihtiyaca göre farklı malzemelerin verilmesine dayanan ayni yardımlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet veren depolar veya marketlerde stoklandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Halk Çamaşırhanesi: Öğrencilerin veya ihtiyaç sahiplerinin sağlıklarını korumak ve temiz şartlar içerisinde olmasını sağlamak için hizmet veren halk çamaşırhanesi, yönetmeliğe uygun kişilerin çamaşırlarını yıkayacağı alan sağlamaktadır.

Şehit Aileleri ve Gazi ile Yakınlarına Yapılacak Sosyal Hizmetler: Nakdi yardımın yanı sıra psikolojik destek ve ayni yardım protokollerini de kapsayan şehit ve gazi ailesi yardımları, sene içerisinde ek olarak milli ve dini bayramlarda organizasyona davet veya kurban dağıtımı gibi farklı şekillerde de sunulabilmektedir.

Kurumsal Sosyal Hizmetler: Sağlık ve Sosyal Hizmetleri: Kadın Konukevi, Kadın Danışma Merkezi, Huzurevi gibi kuruluşların çalışmalarını kapsayan bu hizmetler, farklı gönüllü kuruluşlar, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapabilmektedirler.

27 Yorum

 1. Ne olur yardim edin eşim bizi evden kovdu bir kızım var evden kovduktan sonra bosanma davası açtı babamın evinde kalıyorum bir göz oda kızım cokkucuk 4 yaşımda bn şeker hastasiyim ve çocuğum küçük olduğu için çalışamıyorum ne olur yardim edin hiç bir şekilde yardim alamıyorum perişan olduk kızıma her türlü yardim istiyorum ne olur yardim etin

 2. sayın adana kadar yüreyi büyük başkanımıza arz ederim ben süleyman ali saltan kimseler bana iş vermiyor baypaslıyım diye kiracıyım kira parasını bile sagdan soldan zornan topladım borç olarak aldım ödeyemedim çünkü işim yok olmadı pandemi nedeninden bana sayın adana gibi adı güzel başkanımızdan yardımlarını arz ederim saygılarımla

 3. Ben ve asım çok zor durumdayız çalışmıyorum ve kirami elektriğini suyumu ödeyemiyorum yiyecek ekmek param yok iki çocuğum korona oldu ben günlük yevmiyeyle çalışan biriyim is olursa ve çocuklarım okuyor ve zor durumdayım yardim etmemizi rica ediyorum acil çocuklarım için

 4. Merhaba efendim ben bir ev hanımıyım 7 çocuk annesiyim 4 çocuğum okula gidiyor kiracıyım çok zor bir durumdayız sizden yardım istiyorum

 5. Eşim raporlu kanser hastası her iki göğsüde alındı 18 yıl tedavisi sürüyor bir de 18 yıl sonra bir kızımız oldu 80 bine yakın borcum var 4 yıl önce borçlanarak yaptimi tüp Bebek borcunu bir türlü kapatamadim habire borcu borçla kapatmaya çalışıyorum dahada borclaniyorum sayın büyükşehir belediye başkanımızdan yardımlarınızı bekliyorum saygılar sunarım

 6. Kiracıyım borcumuz çok kirayı dahil ödüyemedik oğlum 1. Sınıf a başladı ihtiyaç duyulan eşyaları tam alamadım formasını alamadım geçinemiyorum lütfen yardımcı olmanızı rica ediyorum

 7. Dort cocugum var gelırım yok kendi ımkanlarımla cevız yaparak gecımımı saglıyrum sizden yardım ısıtıyorum kart yardımı cevap verin lutfen

 8. Esimden ayriyim nikahim yok 6 aylik bebegim var esim bi yardimda bulunmuyor cocugum kucuk calisamiyorum bu yuzden ihtiyaclarini karsilamaktq cok zorluk cekiyorum lutfen cocugum icin yardim edin

 9. Dort cocugum var gelırım yok banada yardımcı olursanız sevinirim sızden yardım ısıtıyorum

 10. Merhabaa bızede yardım etmenizi istiyoruz dort cocugum var gelırım yok banada yardımcı kendı ımkanımla cevız yaparak gecımımı saglıyrum ve ne olursunuz bızede yardımcı olun

 11. Dort cocugum var gelırım yok kendı ımkanımla cevız yaparak gecımımı saglıyrum sızden yardim ısıtıyorum ıhtıyacım var 3 tanesi okula gidiyor banada yardim edin

 12. Dort cocugum var gelırım yok kendı ımkanımla cevız yaparak gecımımı saglıyrum sızden yardim ısıtıyorum ıhtıyacım var 3 tanesi okula gidiyor banada yardımcı olursanız sevinirim

 13. Merhaba,ben 60 yaşındayım,engelliyim,süresi iki yıl olan engelli aylığı almaktayım,evim kira,daha önce adana yardımdan erzak almıştım ama şimdi gelmiyor ihtiyacım var bekliyorum sesimi duyarsanız sevinirim.

 14. Dort cocugum var gelırım yok kendı ımkanımla cevız yaparak gecımımı saglıyrum sızden yardim ısıtıyorum ıhtıyacım var 3 tanesi okula gidiyor banada yardımcı olursanız sevinirim kendı

 15. Efendim size Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak size sesleniyorum size maddi manevi durumu çok kötü biri olarak sesleniyorum lütfen bize yardım eli uzatsinlar evim kira eşim çalışmıyor eve rada bı geliyor kendim ayaklarımın üzerinde durarak iki çocuğuna bakmaya çalışıyorum ama artık baş edemiyom oğlumun okul masraflarını karşılayamiyorum diye okula gidemiyor 9aylik kızımın çocuk bezini bile alamıyorum sütünü alamıyorum kirayı odeyemiyorum çok zordumdayim lütfen Allah rızası için yardım edin

 16. Eşimden boşandım hiç bir yerden yardım almıyorum komşularımın yardımıyla geçimimi saglıyorum kiramı veremiyorum elektriyimi ödiyemiyorum icralık oldum 5 yaşında oğlum var onunla kalıyorum 20 yaşında oğlum vardı epilepsi hastasıydı vefat eti allah rızası için bana yardım edin

 17. Allah rizasi icin yardim edin .nolur zor durumdayim nolur ihtiyacim var bu yardima allah icin

 18. Allah rızası için yardım edin 7 aylık hamileyim ve oğluma hiç bir şey alamıyorum kirayı zar zor ödüyoruz yardıma çok ihtiyacım var arz ediyorum lütfen yardım edin

 19. Hiç ümidim yok ama şansımı çocuklarım için kullanacağım üç çocuğum var Ramazan yardımı istiyorum kiraciyim eşim yomyeci

 20. Merhaba, ben yaklaşık 4 yıldır çalışmıyorum bazen tarlaya gidiyorum, kiraciyim, eşimden boşandim. 2 çocuğum var ikisi de okuyor, kiramı faturalarımı ödeyemiyorum yardıma ihtiyacım var.

 21. Eşim çalışmıyor evim kira maddi manevi zor geçiniyoruz elektrik su borcum var ödeyemiyorum kış ayında yakacak odun bile alamadım çocuğumun okul ihtiyacını karşılayamıyorum yardımcı olursanız sevinirim saygılar

 22. Benim de eşim çalışmıyor evim kira eşim böbrek hastası çalışamıyor üç tane çocuğum var evime erzak alamiyorum çok zor durumdayım çocuklarım benden birşeyler istiyorlar alamıyorum ne olur bizede Allah için yardım edermisiniz kendim için değil çocuklarım için çok mağduruz aylık evimin kirasını 1350 veriyorum iki aydır evimin kirasını veremiyorum çok zor durumdayım

 23. 3 çocuğumla yalnız oturuyorum herhangi bir gelirim yok kiracıyım elektriğimin kiramı veremiyorum çocuklarım okuyor okul haşlığını bile geri geliyor veremiyorum çocukların perişan boynu bükük gidiyor 2 yaşında çocuğum bez kullanıyor gözünü bile alamıyorum çok sıkıntıdayım Allah rızası için mevzu da olsa bir yardım eli uzatmanız Allah rızası için

 24. lutfen çok zordayız benım iki ogkum ceza evınde ben astım ve kua hastasıyım iş goremiyorum evimde dogru durüst bir eşyam yok bunlarıda geçtim aç perişaniz lutfen yardımcı olun

 25. Merhaba ben gamze yardima ihtiyacım var eşimin işi yok hurda plastik kağıt topluyarak kecimimizi saglamaktayiz sizden yardım talep ediyorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu