Belediye Yardımları

Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama

Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama 2023; Yaptığı yardımlarla diğer Belediyelere örnek teşkil etmeye devam eden Ege ili belediyelerinden Afyonkarahisar Belediyesi, yoksul veya kimsesiz vatandaşların yanı sıra engelliler, yaşlılar veya öğrenciler gibi pek çok farklı kitleye gerekli yardımları ulaştırıyor.

Temel ihtiyaçların karşılanması için yapılan maddi yardımlarla sınırlı kalmayan belediyenin farklı kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü ortak çalışmalar dahilinde aynı yardımları ve tablet yardımı gibi farklı gereçlere ilişkin destekleri de bulunuyor. Sizler için Afyonkarahisar Belediyesi yardım başvurusu hakkında bilmeniz gerekenleri açıklıyor, Afyon Belediyesi yardım başvurusu sürecini sizler için kolaylaştırıyoruz.

Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Yardımları Nelerdir?

Maddi yetersizlikler içerisinde olmasından kaynaklı şekilde temel ihtiyaçlarını karşılamakta ve yaşamını idame ettirmekte güçlük çekenlere hem maddi hem ayni yardımlar yapan Afyon Belediyesi’nin nakit yardımına ek olarak sunduğu bir diğer yardım seçeneği olan ayni yardımlar ile temizlik gereçleri, gıda, kırtasiye malzemeleri gibi farklı ihtiyaçlar giderilebiliyor.

Pandemi döneminde öğrencilerin online sistemler üzerinden devam eden eğitimlerini desteklemek için 2020 senesi boyunca 500 adet tablet dağıtmış olan Belediye’nin, 2023 senesinde de ücretsiz tablet dağıtıma ile kendi vatandaşlarını eğitimine sunduğu destek devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi sosyal yardım kategorileri içerisinde ayrıca ileri yaş, sağlık durumu gibi nedenlerden dolayı kişisel bakımını yapamayanlar için sunulan evde bakım, temizlik veya kuaför gibi hizmetlerin de yer aldığını mutlaka belirtmek gerekiyor. Bahsedilen tüm bu Afyonkarahisar Belediyesi yardımları il dahilinde ikamet edip yoksulluğunu ya da mağduriyet nedenini belgelendirmiş vatandaşlar için geçerli olurken, deprem gibi afetler nedeniyle zor durumda olanlar için il dışına da ilgili birimler aracılığıyla maddi veya genellikle ayni yardımlar ulaştırılabiliyor.

Afyon Belediyesi sosyal yardım çalışmaları kapsamında ayrıca;

 • Hastanelerde tedavi gören hastaların ziyareti ile hasta yakınlarının barınma sorununa yönelik destekler,
 • İhtiyaç halinde yeni doğan bebeklerin ziyareti,
 • İlde ikamet edenlerin cenazesi bulunması halinde taziye amaçlı yemek dağıtımı
 • Erkek çocuklarının sünnetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Askıda tablet ve TV kampanyası ile muhtaç durumdaki öğrencilerin online derslere katılımının sağlanması,

gibi farklı destek programları da yer almaktadır.

Afyonkarahisar Belediyesi Yardımları Kimlere Verilir?

Kişilerin Afyon yardım başvurusu için yardıma ihtiyaç duyma nedenine ilişkin bazı kriterleri karşılaması gerekirken hem maddi hem ayni yardımlar için en geçerli kriter kişinin ekonomik zorluğu nedeniyle geçimini sağlayamaması olmaktadır. Dar gelirli olarak nitelendirilerek yardımlardan faydalanmaya hak kazanmak içinse hanenin toplam gelirinin Büyükşehir Belediyesi’nin asgari ücretinin iki katını ve diğer herhangi bir belediyenin bir buçuk katını geçmiyor olması istenmektedir.

Hem Afyon sosyal yardımlaşma başvuru sistemine dahil olabilen hem de paylaşım amaçlı kurulan aşevi gibi farklı sosyal tesislerden faydalanabilen kişiler arasında yaşlılar, engelliler, ekonomik sıkıntıda veya şiddete maruz kalan kadınlar, öğrenim hayatına devam etmekte farkı nedenlerden dolayı zorlanan gençler ve çocuklar da yer alıyor.

Ayni ve nakdi yardımların dağıtımında yaşlılar, engelliler, çocuklar, kimsesizler ve düşkünlere öncelik tanıyan Belediye yetkilileri, ayrıca dağıtım esnasında Belediyenin dönemsel bütçesine, hizmetin acillik durumuna, muhtaç olma seviyesine, başvuru veya tespit sırasına göre hareket etmektedirler.

Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yönetmelik kapsamına dahil olup ekonomik veya fiziksel problemler nedeniyle Afyonkarahisar Belediye yardım başvurusu yapacak olan kişilerin Afyonkarahisar Belediyesi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir. Ayrıca başvuru yapılmamış olsa ahi muhtarlar veya zabıta gibi farklı birimler tarafından ihtiyaç halinde ve düşkün olduğu belirtilen kişiler de otomatik olarak değerlendirme sürecine dahil edilmektedir.

Yardım başvurusunda bulunacak olan hane halkı temsilcisi vatandaşın bazı belgeleri iletmesi istenmekte, bu belgeler ise şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • Mahalle muhtarından muhtaçlık durumuna dair onaylı yazı
 • Kişinin maddi durumunu, mallarını, yardım yapan diğer resmi kurumları gösteren belgeleri,
 • Kişi engelli ise sağlık kurulu raporu,
 • Afyonkarahisar Belediye yardım başvurusu dilekçesi,
 • Eğitime katkı için başvuruda bulunulacaksa, öğrencilik belgesi ile ebeveynlerin ikametgahları,
 • Doğal afetlerden zarar gördüğü için nakit yardımı talep edecekler için afetle ilgili belgeler,
 • Yenidoğan, hasta ve yakınlarının barınma ve nakit talebi için Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden temin edilen yerleşim yeri ibrazı,
 • Haneden cezaevinde olan varsa mahkûmiyet belgesi,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Çalışamayacak durumda olanlar için heyet raporu

Müdürlük yetkilileri Afyonkarahisar Belediyesi sosyal yardım başvuru sürecine dahil olanlar için yerinde inceleme yapacak bir ekip yönlendirmekte ve ekip edindiği gözlemler ve bilgiler doğrultusunda sosyal inceleme formu düzenlemektedir. Başvuran kişinin evrakları ile sosyal inceleme formu bir araya getirilerek açılan dosya, başvurunun kesin karara bağlanması için Değerlendirme Kurulu’na iletilmektedir.

Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Başvuru Formu

Belediye’nin sosyal yardımı şahsen ziyaret edenlerin veya kendi adresinin muhtarlığına başvuranların elden alabileceği Afyon Belediyesi yardım başvuru formu ek olarak hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla Belediye’nin kendi web sitesinde de yer almaktadır.  İhtiyaç sahibi aileler Belediye’ye gitmeden de https://www.afyon.bel.tr/dokumandetay/123/573/sosyal-yardim-basvurusu.aspx linkine tıklayarak başvuru sürecini başlatabilmektedir.

Formda yer alan bilgiler yetkililer tarafından hem yaşanılan adresi ziyaret ederek hem de sistemde kayıtlı bilgiler göz önünde bulundurularak kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçmekte, yanlış veya eksik form doldurulması halinde başvurunun iptaline ek olarak cezai yaptırımlar da gerekebileceğinden formun güncel bilgilerle doldurulması önerilmektedir.

Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama

Başvuru sürecinin güncel durumunu veya sonucunu öğrenmek isteyenlerin yine şahsen Belediye binasını ziyaret ederek yetkililerle iletişime geçmesi veya başvuru için kullanılan Belediye hattını aramaları yeterli olmaktadır.

Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Başvurusu Telefon Numarası

Başvurulabilecek farklı yardım kapsamları hakkında detaylı bilgi edinmek, başvuru taleplerinin yanı sıra çevrede yardıma muhtaç olduğu gözlemlenen kişilerin bilgilerini iletmek ve yapılan başvuruların sonucunu öğrenmek için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ait 0272 213 19 83 telefon numarasının aranması uygun olmaktadır.

Afyonkarahisar Belediyesi Gıda Yardımı

Sigortalı sayılmayan, gelir düzenine sahip olmayan veya giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan kişilere Afyon Belediyesi gıda yardımı ulaştırılmakta, gıdaya ek olarak yakacak, giyecek, kırtasiye, yol yardımı, ilaç, tıbbi araç – gereç, protez gibi farklı temel ihtiyaçların da yer aldığı bu kategori ayni yardımlar olarak nitelendirilmektedir. Muhtaç ve yoksul kimselere verilen günlük sıcak yemek, dondurulmuş gıda ve ücretsiz ekmek dağıtımları da ayni yardımlara dahil edilen diğer uygulamalardandır. Bu yardımlar başvuru yapan kişinin durumuna göre tek seferlik veya düzenli olabilmektedir.

Afyonkarahisar Belediyesi Gıda Yardımı Başvuru Nasıl Yapılır

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Afyon sınırları içerisinde yaşan maddi durumu yetersiz olan herkese gıda yardımı ve yardım kolisi veren belediyi özellikle Ramazan ayında ve Kurban bayramında binlerce aileye erzak kolisi dağıtmaktadır.

Eğer sizde belediyenin gıda yardımı almak istiyorsanız resmi sitesinden başvuruda bulunabilir yada bu https://www.afyon.bel.tr/dokumandetay/123/573/sosyal-yardim-basvurusu.aspx linke tıklayarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. Afyonkarahisar Belediyesi yardım birimi gerekli inceleme sonucunda uygun görülen kişilere yardımda bulunmaktadır.

Afyonkarahisar Belediyesi Erzak Yardımı Başvurusu

Afyonkarahisar Belediyesi erzak yardımı dar gelirli vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Her hangi bir geliri ve sosyal güvencesi bulunmayan dar gelirli vatandaşların erzak yardımı almak için bizzat belediye sosyal yardımlaşama birimine başvuruda bulunabileceği gibi internet üzerinden başvuru formu doldurabilirler.

Afyonkarahisar Belediyesi erzak yardımı başvuru formunu doldurmak için Afyon Belediyesi sosyal yardım başvuru formunu https://www.afyon.bel.tr/dokumandetay/123/573/sosyal-yardim-basvurusu.aspx linke tıklayarak doldurmaları yeterlidir.

Başvuru sonucu gerekli inceleme yapıldıktan sonra size erzak yardımı ve gıda yardım kolisi verilecektir.

Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Kolisi Başvurusu

Afyonkarahisar Belediyesi yardım kolisi Ramazan Ayında ve Kurban Bayramında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine belediye yetkilileri tarafından teslim edilmektedir. Afyonkarahisar Belediyesi yardım kolisi başvurusu için 02722144255 numarasını ve WhatsApp İletişim Hattı numarası 0 533 911 52 52 ile iletişime geçebilirsiniz.

Afyonkarahisar Belediyesi yardım kolisi almak için ayrıca e-devlet üzerinden yada belediyenin resmi sitesi üzerinden başvuru oluşturabilirsiniz. Afyonkarahisar Belediyesi yardımı kolisi e-devlet üzerinden başvuruda bulunmak için https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkine tıklayabilirsiniz.

Afyonkarahisar Belediyesi Süt Yardımı

Afyonkarahisar Belediyesi Süt yardımı çocukların süt içeme alışkanlığı kazanmaları ve sağlıklı olarak yetişmeleri için bir çok belediyede olduğu gibi Afyonkarahisar Belediyesi tarafından dağıtılmaktadır. Çocukların süt içmesini sağlamak için evlere kadar süt desteği veren Afyon Belediyesi başvuruları bu linke https://www.afyon.bel.tr/dokumandetay/123/573/sosyal-yardim-basvurusu.aspx tıklayabilirsiniz.

Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Yardım Kartı

Afyonkarahisar Belediyesi yardım kartı düzenli olarak sosyal yardım, gıda yardımı ve erzak yardımı alan kişilere yardım kolisi yerine sosyal destek kartı vererek dar gelirli vatandaşların diledikleri marketten gıda alış verişi yapmalarını sağlamaktadır.

Afyonkarahisar Belediyesi yardım kartı başvurusu yapan kişilerin her hangi bir gelirinin olmaması ve sosyal güvencesinin bulunmaması gereklidir. Başvuru sonrası belediye yetkilileri yaptığı incelemede devamlı olarak yardım alacak kişilere sosyal yardım kartı verecektir.

Afyonkarahisar Belediyesi yardım kartı içerisine aylık olarak yüklenen bakiye market sadece gıda alış verişi için geçerlidir. Afyonkarahisar Belediyesi yardım kartı içerisine aylık olarak yükleme yapılacaktır.

Afyonkarahisar Belediyesi Maddi Yardım

Kimsesiz, yaşlı, muhtaç, yoksun veya dar gelirli klasmanına girip il sınırlarında ikamet edenler için sosyal ve sağlık sorunlarına ilişkin nakdi yardımda bulunan Afyon Belediyesi yetkilileri, para teslimine ek olarak yine nakdi yardım dahilinde temel ihtiyaçların karşılaması adına alışveriş merkezlerinde geçerli olan çekler veya akıllı kartlar da teslim edebilmektedir. Kupon, kontör gibi birimler üzerinden alışverişlerini yapan vatandaşlar, verimli kullanıma teşvik amacıyla bu yardımları sözleşme eşliğinde alabilmektedir.

Sizlere bu yazımızda Afyonkarahisar  Belediyesi Yardım Başvurusu 2023, Afyonkarahisar Belediyesi Yardım sorgulama, Afyonkarahisar Belediyesi Gıda Başvurusu ve Afyonkarahisar Belediyesi maddi yardım hakkında bilgi vermeye çalıştım. Aklınıza takılan soruları yorum kısmına yazarak bize sorabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu