Güncel Konular

APHB Sigorta Türü Nedir? Ne Demek? 506 APHB Ne Anlama Gelir?

APHB Sigorta Türü Nedir? APHB Sigorta Türü Ne Demek? APHB Sigorta Türü Ne Anlama Gelir? APHB Sigorta Kolu Nedir? hakkında detaylı bilgi yazımızda.

APHB Sigorta Türü Nedir? 506 APHB Ne Anlama Gelir? Birçok işveren tarafından tam olarak ne anlama geldiği merak edilen APHB sigorta türü diğer adıyla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi her ay düzenli olarak çalışanlarının primlerini SGK’ya ulaştırması gereken ücreti kapsamaktadır. APHB hakkında yeterli bilgiye sahip olmak işverenlerin cezai işlemle karşılaşmaması açısından son derece önemlidir.

Çalışanın SGK bilgilerini kapsayan bir belge olan APHB, sigortalının çalıştığı kurum tarafından çıkarılmalıdır. SGK 506 APHB ile iş değiştirme süreçlerinde çalışanların sigorta bilgileri sorgulanabilmekte ve online olarak takip edilebilmektedir.

Sigorta Türü 506 Ne Demek? APHB Sigorta Türü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

506 sigorta türü APHB kısmında yer alan hizmetler 01.10.2008 tarihinden önce 506 Sayılı Kanuna tabi olan sigortalı çalışanların SSK kapsamındaki hizmetlerini ifade etmektedir. Bu uygulama 1 aylık çalışma süresini doldurmuş tüm sigortalı çalışanların çalışma priminin ödenerek çalışma hizmet bildirgesi yayınlanmasına dayanmaktadır. Bu sigorta türü hakkında bilinmesi gerekenler şunlardır:

 • İşverenler APHB Sistemi’nden çalışanların sağlık sigortası prim ödemelerini yapmakla yükümlüdür. Ancak sektöre göre değişkenlik gösteren bazı durumlarda özel sigortalatma yapılabilecek işler için sigortalatma zorunluluğu işverenin seçimine bağlıdır.
 • İşletmesi bulunan işverenler kanunlar gereğince çalışanlarının sigorta ödemelerini yapmakla sorumludur. Yasalar gereği, SGK’ya karşı maddi sorumluluk yalnızca çalışana ait değildir, işverenin de sorumluluğu bulunmaktadır.
 • Çalışanların risk içeren durumlarda daha kolay çözüm yolu bulabilmesi için SGK zorunlu kılınmıştır. Bu nedenle APHB sigorta türü ile işverenin mutlaka ödemesi gereken primler devlete karşı yapılan bir faturalandırma işlemidir.

506/APHB Sigorta Türü Nedir?

Aylık Prim Hizmeti Belgesi işverenler tarafından yapılan bir sigorta türüdür. Bu belge ile farklı sektörlerde çalışan birçok işçinin iş hayatının ve günlük yaşantısının güvence altına alınması hedeflenmektedir. APHB sigorta türü ile işçilerin günlük hayatında ve iş hayatında karşılaşabileceği sorunların SGK kapsamında karşılanması ve denetlenmesi amaçlanır.

APHB içeriğinde işverene dair bilgilerin eksiksiz olarak yer aldığı, işverenin 1 ay süresince çalıştırdığı personelinin SGK’nın belirttiği tarihte SGK’ya sunduğu evraktır. İş değiştirme süreçlerinde de kullanılan bu evrakın bildirilmesi zorunludur. Bu belgenin SGK’ya teslim edilmemesi durumunda işveren kayıt dışı personel çalıştırmış durumuna düşeceğinden işveren açısından yasal olarak risk oluşturur.

4A APHB nedir?

01.10.2008 tarihinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumlarının birleştirilmesi sonucu Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bulunanlar 5110 sayılı Kanunun 4/1-A bendi gereğince sigortalı sayılmışlardır. Yani 2008/10. Aydan sonra sigortası olan kişiler 4/A sigortalısı olarak adlandırılmışlardır. 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı çalışan kişilerin sigortaları 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındadır.

Sigorta Kolu 4A Nedir Neleri Kapsar?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2014 yılından itibaren zorunlu hale getirdiği Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ülkemizde çalışan binlerce insanı güvence altına alan en önemli belgelerden biridir.

Aylık prim ve hizmet belgesi kapsamında sigortalı olarak çalışan işçilerin karşılaşabileceği sağlık sorunlarının tedavisi ve emeklilik dönemi için yapılan ödemeler APHB Sigorta Kolu (*) 4a olarak adlandırılırBu sigorta türünün işverene ve çalışanlara sağladığı pek çok avantaj bulunmaktadır.

APHB Sigorta Türü Çalışanlara Hangi Avantajları Sağlar?

APHB sigorta türü hem işçilerin hem de işverenlerin haklarını korumaktadır. Çalışanları iş hayatında güvence altına almak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan APHB binlerce çalışanı iş hayatında desteklemek amacıyla çıkarılmıştır.

 • İşveren düzenli çalışma saatleri doğrultusunda hazırlanan çalışma takvimi ile düzenli çalışma saatlerinin oluşması sağlanır.
 • İşverenin yaptığı herhangi bir usulsüzlük karşısında bu belge ibraz edilerek şikayet davaları açılabilir.
 • İşveren zorunlu olarak çalışanların sigortasını yapmak durumunda kalmaktadır.
 • Zorunlu olarak sağlık sigortası yapılan tüm işçiler bu belge kapsamında sağlık hizmetlerinden istedikleri şekilde yararlanabilmektedir.

APHB Sigorta Türü İşverenlere Hangi Avantajları Sağlar?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takibe alınan ve iş hayatına yön veren APHB sigorta türü işverenler ve çalışanlara arasında yaşanan sorunlarda işverenin de haklarını koruyan önemli bir belgedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işleme aldığı, işletmeler ve işverenlere birçok avantaj sunan aylık prim ve hizmet belgesi sayesinde;

 • Çalışanın Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nde yer alan hususlara uymaması durumunda işverenler tazminat ödemeden işçinin işine son verebilmektedir.
 • Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi, çalışanların karşılaşacağı riskli durumlardan işverenin sorumlu tutulmamasını sağlayarak işvereni koruma altına almaktadır.
 • İşveren çalışanın çalışma saatlerine uymaması gibi durumlarda işveren tarafından şikayet metni hazırlanabilmekte ve dava açılabilmektedir.

APHB Formu’nda Hangi Bilgiler Yer Almaktadır?

SGK başvurusu için gerekli bir belge olan APBH formu, çalışanın sigortalanmasının işveren tarafından yapıldığı esnada eksiksiz bir şekilde tamamlanıp devlet muhasebecileri aracılığı ile Sağlık Güvenlik Kurumu’na iletilmelidir. APBH sigorta türü ile çalışanların işlerini sigortalı bir şekilde yapması sağlanarak, çalışanların olası risk durumlarından korunması hedeflenmektedir. APHB başvuru formunda yer alan bilgiler şu şekildedir;

 • İşverenin ve sigortalanması yapılacak işçinin adı ile soyadı
 • Çalışanın iş yapacağı işletmenin adresi
 • İşveren ve çalışanın telefon iletişim numarası ya da e-mail adresi
 • İşverenin T.C. kimlik numarası ya da işletme vergi numarası
 • İşverenin sahip olduğu Sağlık Güvenlik Kurumu Sicil Kayıt Numarası
 • İşletmenin prim bütçesi
 • Çalışanların işlem sürdüğü gün sayısı

APHB Sigorta Türü Prim Ödeme Gecikmelerinde Uygulanan Ceza Ne Kadardır?

İşveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi gereken miktarı hesaplanırken KDV eklenerek ödenek haline getirilir. Ancak vakıf ve kurum yardımlarının olduğu durumlarda işletmelere ödenen KDV miktarı iade edilebilmektedir. SGK çalışan maaşlarının zamanında ödenmemesi halinde işverene 15 gün ek süre vermektedir. Bu süreye ek olarak ödenmemiş primler için 15 günlük süre daha tanınır.

İşverenlerin APHB sigorta türü prim ödemesini verilen toplam 30 günlük gecikme süresinde ödemesi gerekir. Bu ek sürede ödenmeyen primler için ilk 3 aylık dönem içerisinde SGK %2 oranıyla faiz uygulamasını başlatır. Gecikme faizi oranı %8 oranına kadar çıkabilmektedir.  Uygulana gecikme faizi ile işveren tarafına haciz ve cezai işlem uygulanmış olur.

APHB Sigorta Türü Primlerine Dahil Ödemeler Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu onayı ile APHB Sigorta Türü ile sigortalanmış çalışanlara hak ettikleri ücretler haricinde çeşitli ek ödemeler yapılmaktadır. Bu ek ödemeler, sağlık sigortası, sektöre göre değişen risk sigortaları, prim ve ikramiyeler gibi etkenlerden dolayı yapılan ödemelerdir. Bu ödemeler işçi ve işveren arasında yapılan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi çerçevesinde belirlenmektedir.

İşverenin ek ödemelerle ilgili Aylık Prim ve Hizmet Belgesi hususlarına uymaması halinde çalışan işveren hakkında şikayette bulunma hakkına sahiptir. Çalışanın bu kurallara uymaması durumunda ise işveren tazminat ödemeksizin çalışanın işine son verebilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu tür sorunların oluşması ihtimaline karşın sık sık denetim yapmaktadır.

APHB Sigorta Türü ile Çalışanların Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi hazırlanırken bir öngörüye dayanarak yılsonunda eklenen çalışanların toplam gideri hesaplanır. Ayrıca APHB sigorta türü ile işletmede yıl içerisinde çalışacak kişilerin net sayısının belirlenmesi gerekir. Bu hesaplama yöntemi şirketlerin büyüme ve küçülme oranlarını bir yıl önceden görmesini sağlamaktadır.

İşverenler part-time veya tam zamanlı çalışanların sayısını Aylık Prim ve Hizmet Belgesine işlemelidir. Bu şekilde işverenlerin toplam sigorta ödeneği, sigorta prim ödeneği, çalışan net maaş giderlerinin toplamı ve APHB maaş hesaplamasını kolayca yapabilmesi sağlanır.

APHB Sigorta Türü Evrakları Nasıl İletilir?

APHB evrakları başvuru formunun doldurulmuş halinin kopyası, iki adet APHB belgesi kopyası, Çalışana ait internet kullanıcı kodunun bulunduğu bir belge, devlet muhasebesi tarafından onaylanmış şifre teslim tutanağının yer aldığı bir dosya ile işletmenin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe şubelerine teslim edilmelidir.

APHB sigorta türü evraklarının Sağlık Güvenlik Kurumuna e-mail ya da faks ile gönderilmesi kabul edilmez. SGK online kaydı yapılan Aylık Prim ve Hizmet Belgesine ait evrakların doğrudan ilgili kuruma teslim edilmesi gerekir.

APHB Belge Türleri Nelerdir?

Resmi Gazetede yayınlanan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin SGK’ya verilmesine dair yapılan bildiride belge türlerine bağlı olan sigorta çalışanlarının nitelikleri ile birlikte APHB belge türleri iki haneli kodlarla belirtilmiştir.

APHB Sigorta türü belge çeşitleri ile ilgili resmi Gazetede yayınlanan karara göre 5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilenlerden hizmet akdine istinaden çalışmayanlar için 13 nolu belge türüne dahildir.

Resmi Gazete de Açıklanan APHB Belge Türleri

 • 01- Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar (Yabancı uyruklu sigortalılar dahil)
 • 02- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar
 • 04- Yer Altında Sürekli Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
 • 05- Yer Altında Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
 • 06- Yer Üstü Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
 • 07- 3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler
 • 12- Geçici 20 nci Maddeye Tabi Olanlar
 • 13- Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler
 • 14- Libya’da Çalışanlar
 • 19- Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular
 • 20- İstisna Akdine İstinaden Almanya’ya Götürülen Türk İşçiler
 • 21- Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri
 • 22- Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Zorunlu Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenciler
 • 23- Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar
 • 24- Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar
 • 25- Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerler
 • 28- 4046 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesi Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar
 • 29- Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
 • 30- İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
 • 31- Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
 • 32- Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
 • 33- İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
 • 34- Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
 • 35- Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
 • 36- İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
 • 37- Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
 • 39- Birleşik Krallıkta İkamet Edenler ve İsviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler
 • 41- Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar
 • 42- 3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak Ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar
 • 43- Meslek Liselerinde Okumakta İken Veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler İle 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar
 • 44- Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar
 • 90- İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar
 • 91- 60 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar
 • 92- 90 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu