Belediye Yardımları

Artvin Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama (Gıda ve Para Yardımı)

Artvin Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama 2024; Karadeniz’in güzide illerinden biri olan Artvin, doğasıyla kendine hayran bırakmakla kalmamakta, yardıma muhtaç vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olan Artvin Belediyesi sosyal yardımları ile de dikkat çekmektedir. Sizler için Artvin Belediyesi yardım başvurusu hakkında bilinmesi gerekenleri detaylandırıyor, sizin kendi yardım taleplerinizi iletmenizi kolaylaştırmaya devam ediyoruz.

Artvin Belediyesi Sosyal Yardımları Nelerdir?

Belediye tarafından önceden belirlenen bütçe dahilinde her sene yüzlerce yoksul ve yardıma muhtaç ailenin temel gereksinimleri karşılanmakta, Artvin Belediyesi sosyal yardım başvurusu sürecine dahil olanlara nakit veya temel ihtiyaç ürünü şeklinde farklı yardımlar ulaştırılmaktadır. Yardımlar bu doğrultuda ayni ve nakdi olarak genel anlamda kategorize edilirken ek olarak bazı yardıma ihtiyacı olan kişileri üretken kılmak adına iş aranması, kendileri üretim yapabilecek araç ve gereçlerin sağlanması gibi iş hayatına kazandırmaya yönelik destekler de bulunmaktadır.

Artvin Belediyesi yardım başvurusu neticesine bağlı olarak yapılan yardımlar tek seferlik veya aralıklı şekilde düzenli olabilmekte, yapılacak yardımın kime, nasıl ve ne miktarda verilecek olduğu Yardım Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Artvin Belediye yardım başvurusu yapanlar için uygun görülebilen diğer yardım uygulamaları ise şu şekildedir:

 • Deprem, sel baskını, yangın gibi doğal afet durumlarında yapılan yardımlar,
 • Yakını vefat eden ihtiyaç sahiplerinin defin işlemleri için yardımlar,
 • Planlanan yardımlar haricinde ortaya çıkan ve muhtaçlık durumunda değerlendirilerek Belediye Meclisi kararına bağlanan yardımlar,
 • Engellilere yapılacak ayni veya nakdi yardımlar,
 • Yeni evlenecek çiftler için temel ihtiyaç malzemeleri veya düğün organize etme desteğinin sağlanması,
 • Başarılı olup ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken öğrencilere veya yaşlılar, engelliler gibi farklı bireylere ücretsiz gezi ve tatil imkanları,
 • Sıfır veya ikinci el giysi bağışları,
 • Devamlı veya tek seferlik kuru gıda kolileri dağıtılması,
 • Muhtaç durumda olan evsizler veya evi yıkılma sürecinde olanlar için nakdi yardımlar,
 • Belediye Encümenince belirlenen miktarda olmak üzere sürekli yatırılan muhtaç aylığı yardımı,
 • İhtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtımı,
 • Artvin genelinde her branşta birinci, ikinci veya üçüncü olan öğrencilere nakit eğitim yardımları,
 • Muhtaç durumda olanlar için protez gibi medikal ürünlerin, evde bakım ve tedavi hizmetlerinin ya da ilaçlarının ulaştırılması, evlerindeki tamirat işleri için hizmet sağlanması,
 • Yakacak odun veya kömür desteği ile sıcak yemek dağıtımı

Bahsedildiği üzere Artvin Belediyesi yardım başvurusu yapanlar incelemeye alınmakta ve bu yardımlardan hangisinden yararlanılacağına Yardım Komisyonu’nca karar verilmektedir.

Artvin Belediyesi Yardımları Kimlere Verilir?

Ayni ve nakdi yardım programlarına dahil edilme konusunda yaşlı, engelli, kimsesiz, düşkün vatandaşlara ve çocuklara öncelik tanınmakta, dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler gizlice araştırıldığı için kişinin bu gruplardan herhangi birine dahil olması konusunda doğrulukla beyanda bulunması gerekmektedir. Yadıma muhtaç olup yaşam giderlerini karşılamakta, sağlık ve eğitim gibi temel haklara erişim sağlamakta zorluk çeken vatandaşların tamamı ilgili birimlere kendi özelinde uygun görülen Artvin Belediyesi yardım türünü almak üzere başvurabilmekte, yardımın türüne, aciliyetine, kişinin düşkünlük seviyesine göre karar verilebilmektedir.

Artvin Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşların kendi kategorilerinde Artvin Belediyesi sosyal yardım başvurusu yapmak için bağlı olduğu mahallenin muhtarlığına giderek muhtaçlık belgesi alması ve ıslak imzalı dilekçesiyle birlikte Belediye Başkanlığı’na şahsen ulaşması gerekmektedir. Bu belgeler inceleme sonrası Başkanlık personeli tarafından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ ne havale edilmekte, burada ise Artvin Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği doğrultusunda incelemeye alacak olan komisyona iletilmektedir.

Gizlilik prensibi kapsamında değerlendirmeye alınan müracaatlar, istenilen yardıma ilişkin ispat niteliğinde belgelerin talep edilmesini sağlayabilmektedir. Kişilerin kendisi adına başvuru yapması mümkün olduğu gibi muhtarların, öğretmenlerin, akrabaların da çevrelerinde yer alan yardıma muhtaç kimseler için bilgilendirme yapması mümkün olabilmektedir.

Komisyon yetkililerinin yaptığı inceleme neticesinde muhtaç olduğu belirtilen kişilerin aldığı diğer yardımları, güncel kişisel ve ailevi bilgilerini, sosyal ve ekonomik düzeyini, ikamet edilen adresin durumunu, hangi hizmetten faydalanması gerektiğini belirlemesi mümkün olmakta, netice olarak ilgili hususlar çerçevesinde süresi ve miktarı belirlenen yardımlar ulaştırılmaktadır.

Artvin Belediyesi Yardım Başvuru Formu

Vatandaşların kendi yardım talebiyle ilişkili belgelere ek olarak standart şekilde doldurmuş olması gereken Artvin Belediyesi yardım başvuru formu içerisinde iş durumuna, gelirine, barınma koşullarına, eşya varlığına, hane içindeki kişilerin sayısına ve bilgilerine, medeni durumuna, sağlık durumuna ilişkin pek çok soru bulunmaktadır. Formun başvuru yapılan ilgili makamın personeli tarafından verilmesi mümkündür. Yaşlılık, engellilik gibi nedenlerle formu doldurma yetisi olmayanlar adına muhtarlığın formu doldurarak iletmesi de mümkün olabilmektedir.

Komisyon formda yer alan bilgiler doğrultusunda puanlama sisteminden faydalanmakta,

 • 0 – 25 Puan arası yardım uygun değil,
 • 25-50 Puan arası 400,00 TL nakdi veya ayni yardım,
 • 50-80 Puan arası 600,00 TL nakdi veya ayni yardım,
 • 80-100 Puan arası 800,00 TL nakdi veya ayni yardım,
 • 100 ve üstü puan arası 1.000,00 TL nakdi veya ayni yardım

yapılabilmektedir.

Artvin Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama

Başvuru sürecini sorgulamak ve yardım alıp alamayacağını veya ne kadar yardım almaya uygun görüldüğünü öğrenmek isteyenler yetkilileri kurum binasında ziyaret ederek veya telefon numarası üzerinden ulaşarak hem Artvin Belediyesi yardım başvuru sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilmekte hem de sisteme ilişkin merak ettikleri sorularını yöneltebilmektedirler. Yetkililer kararın olumlu ve kesin olması halinde başvuru sahiplerinde formda belirtilmiş olan telefon numarası veya mail adresi aracılığıyla bilgi vermektedirler.

Artvin Belediyesi Yardım Başvurusu Telefon Numarası

Bilgi, başvuru ve sorgulama işlemleri için yetkililere ulaşmak isteyen vatandaşların 4447008 numaralı telefon hattını araması veya WhatsApp üzerinden 05412123711 numaralı telefona mesaj göndermesi mümkündür.

Artvin Belediyesi Gıda Yardımı

Muhtaç vatandaşların sağlıklı beslenme şartlarına sahip olmasında önemli bir role sahip olan gıda yardımları, Artvin Belediye sosyal yardım başvurusu neticesi olumlu olan vatandaşlara kuru ve temel gıdaların koli içerisinde düzenli aralıklarla veya tek seferlik olarak ulaştırılmasıyla yapılmaktadır. Ek olarak gıdayla birlikte ayni yardım kapsamında olan farklı mal, madde malzemeler de Sosyal Yardımlaşma Merkezi yardım envanterlerine dönüştürülerek dağıtılmaktadır.

Artvin Belediyesi Gıda ve erzak yardımı kolisi Ramazan ayında ve Kurban Bayramında dağıtılmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelere verilen Ramazan kolisi ve erzak yardımı başvurusu e-devlet üzerinden yapılanmaktadır.

Artvin Belediyesi gıda kolisi yardımı başvurusu için e-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama linkine tıklayıp e-devlet üzerinden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Artvin Belediyesi Gıda Yardımı Başvurusu

Pek çok kişi gelir azlığı veya gelirsizlik yüzünden temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdadır.  Bu zor durumda, Artvin Belediyesi’nin sunduğu gıda yardımları, ihtiyaç sahiplerinin bir nebze de olsa yüzünü güldürmektedir. Mutfak masraflarında ayda değer bir oranda azalma gözlemlenmektedir.

Artvin Belediyesi gıda yardımı başvurusu sonucunda, başvuruları kabul edilen vatandaşlara temel gıdalar ve kuru gıda, tek seferlik ya da düzenli aralıklarla ulaştırılmaktadır. Gıda yardımı başvuruları, Belediye’ye bizzat gidilerek, Belediye’nin artvin.bel.tr internet adresi üzerinden, 444 70 08 numaralı çağrı merkezinden, Whatsapp 0541 212 37 11 numaralı hat üzerinden yapılabilmektedir. Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda, gıda yardımı başvurusu yapmış olursunuz. Gıda yardımı başvurusu için ALO 153 telefon numarasını da arayabilirsiniz.

Artvin Belediyesi Yardım Kolisi Başvurusu

Artvin Belediyesi yardım kolisi başvurusu yapılmasının ardından, başvurusu kabul edilen ihtiyaç sahipleri, Belediye’nin belirtmiş olduğu zamanlarda yardım kolilerini alabilmektedir. Yardım kolisi başvurusu da tıpkı yardımı başvurusu gibi yapılabilmektedir.

Yardım için koli dağıtımı daha çok, bayramlarda ve Ramazan ayında artmaktadır. Belediye’nin dağıttığı yardım kolilerinin içeriği genellikle, makarna, yemeklik yağ, un, tuz, pirinç, nohut, süt, şeker gibi besin maddelerinden oluşmaktadır. Pandemi dönemi neden ile kolilerin içerisinde kolonya, maske, dezenfektan ve temizlik ürünleri gibi ürünler de olabilmektedir.

Artvin Belediyesi Erzak Yardımı Başvurusu

Artvin Belediyesi erzak yardımı başvurusu da diğer yardım başvurularında olduğu gibi dar gelirli, geliri olmayan hasta ve yaşlı, bakıma muhtaç, kronik hastalığı olanlar tarafından yapılabilmektedir. Belediye’nin yapmış olduğu erzak yardımı, düzenli olarak yapılan bir yardımdır.

Bu düzenli olarak yapılan yardımda, başvuru sahiplerinin her yardım öncesi gelir durumları kontrol edilmektedir. Maddi durumlarında düzelme olan kişilerin yardımlarına son verilir. Yardım başvuruları, yukarıda sayılan kanallar vasıtasıyla yapılabilmektedir.

Artvin Belediyesi Sosyal Yardım Kartı Başvurusu  

Türkiye’nin birçok Belediye’sinde olduğu gibi Artvin Belediyesi’nin de yardım kartı hizmeti vardır. Bu yardım kartları ile ihtiyaç sahipleri, anlaşmalı marketlerden belirtilen temel ürünleri alabilmektedir. Artvin Belediyesi yardım kartı başvurusu için Belediye’ye şahsen gidilebilir, 444 70 08 numaralı çağrı merkezi aranabilir, 0541 212 37 11 numaralı Whatsapp hattına mesaj çekilebilir veya artvin.bel.tr internet adresi üzerinden yardım kartı başvurusu gerçekleştirilebilir. Başvuruda bilgilerin eksiksiz ve tam olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Artvin Belediyesi Maddi Yardım Başvurusu

Artvin Belediyesi maddi yardım başvurusu, başta sağlık durumunun elvermemesi yüzünden çalışamayanlar, engelliler, geliri olmayan yaşlılar ve kronik hastalar ile hiçbir geliri ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar tarafından yapılabilmektedir. Artvin belediyesi tarafından maddi yardım yapılacak kişilerden, fakirlik belgesi ve başka diğer belgeler istenebilmektedir.  Maddi yardım, nakit para desteği veya nakit yerine geçebilen alışveriş çeki şeklinde olmaktadır. Maddi yardım, aylık olarak yapılmaktadır.

Artvin Belediyesi Anne Bebek Yardımı

Artvin Belediyesi bebek yardımı, Türkiye çapındaki Hoş geldin Bebek projesi kapsamında yürütülen bir yardımdır. Yeni bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bu yardımda belli bir süre ile bebeğin bazı ihtiyaçları karşılanmaktadır. Karşılanan bu ihtiyaçlar arasında mama, biberon, bebek bezi, ıslak mendil gibi ihtiyaçlar vardır. Yeni bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi Artvinli aileler, bebek yardımına tüm diğer yardımlarda kullanılan yöntemler ile başvuruda bulunabilir.

Artvin Belediyesi Hoş Geldin Bebek Yardımı Başvurusu

Artvin Belediyesi doğum yapan anne adayların sevinçlerine ortak olmak için Artvin Belediyesi hoş geldin bebek paketi hediye etmektedir. Doğum sonrası 3 ay içerisinde başvuru yapmanız halinde bebek için hazırlanmış temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu paketi evinize göndermektedir.

Artvin Belediyesi hoş gedl,n bebek paketi başvurusu belediyenin resmi sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Artvin Belediyesi Süt Yardımı Başvurusu

Artvin Belediyesi, diğer bazı Belediyelerde olduğu gibi yürütülen, Halk süt projesini yürüte bir Belediyedir. Süt yardımı gelişme çağındaki, 2 ila 5 yaş arası çocuklarına süt alamayanlar Artvin belediyesinden süt yardımı da alabilirsiniz. Elbette süt yardımı almak için bir takım koşulları taşıyor olmanız da gerekmektedir. Belediyenin sizden istemiş olduğu şartları taşıdığınız takdirde ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaktadır. Artvin Belediyesi süt yardımı başvurusu için yukarıda saydığımız tüm başvuru kanallarından yapılabilmektedir.

Artvin Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu

Artvin Belediyesi sosyal yardım başvurusu sonucuna bağlı olarak, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar ya aralıklı olarak ya da tek seferde yapılmaktadır. Sosyal yardım başvurusunda bulunan vatandaşlar, yukarıdaki yardımlar dışında sosyal yardımlar kapsamındaki şu yardımlardan yararlanabilmektedir:

 • İhtiyaç sahibinin bir yakınının ölmesi nedeniyle yapılan defin yardımı
 • Yangın, sel ve doğal afetler yüzünden yapılan yardımlar
 • Engelli vatandaşlara yapılan yardımlar.
 • Giysi yardımı
 • Muhtaç aylığı yardımı
 • Kira yardımı
 • Yakacak yardımı
 •   Evi olmayanlara veya evi yıkılmak üzere olanlara yapılan nakdi yardım
 • Öğrencileri için eğitim ve kırtasiye yardımı
 • Sağlık yardımı

Artvin Belediyesi Maddi Yardım

Başvurusu onaylananlar, Yardım Komisyonu kararıyla belirlenen miktarda nakit yerine geçebilen alışverişi çeki veya kartı alabilmekte, bu yardımlar Komisyon kararına bağlı olarak kupun veya kart formunda aylık şekilde sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bu şekilde vatandaşlar dilediği market ürünlerini kendi isteği doğrultusunda temin edebilmekte ve alınan yardımın gizli kalması daha kolay olmaktadır.

Sizlere bu yazımızda Artvin Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama 2024 hakkında bilgi vermeye çalıştım. Artvin Belediyesi gıda yardımı ve Artvin Belediyesi maddi yardım hakkında aklınıza takılan soruları yorum kısmına yazabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu