Güncel Konular

Askerlik Çürük Raporu Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

Askerlik Çürük Raporu Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir? Ülkemizde askerlik çağına gelen kişilerin askerliğe elverişsiz olduğunu gösteren sağlık raporuna çürük raporu ismi veriliyor.

Asker adayının psikolojik veya fiziksel olarak askerliğe hazır olmadığını gösteren ‘askerliğe elverişli değildir’ raporu yani halk arasında bilinen adıyla çürük raporu; TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde bahsi geçen hastalıklara veriliyor.

Yani çürük raporu; yalnızca belirli hastalıklar için veriliyor.

Bu yazımızda kısaca askerlik çürük raporu nasıl alınır? Askerlik çürük raporu alma şartları nelerdir? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Askerlik Çürük Raporu Nedir?

Asker adayının TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde bahsi geçen ‘Hastalıklar ve Arızalar’ listesindeki psikolojik ya da fiziksel rahatsızlıklardan birine sahip olduğunu gösteren, asker adayının askerliğe elverişli olmadığını ifade eden yani kişinin askerden muaf tutulduğunu gösteren rapora askerlik çürük raporu ismi veriliyor.

Askerlik çürük raporu; doktor tarafından yapılan bir takım tıbbi testler ve muayeneler sonrasında veriliyor.

Asker adayında Hastalıklar ve Arızalar listesindeki rahatsızlıklardan birinin tespit edilmesi halinde hastalığın seviyesi ve şiddeti göz önünde bulundurulup ‘askerliğe elverişsiz’ raporu düzenleniyor.

Askerlik Çürük Raporu Alınca Ne Olur?

Ülkemizde halen bazı bölgelerde askerlik yapan kız vermeme yada işe girmeme gibi zorluklarla karşılaşırken değişen şartlar ile beraber bir çok kişi Askerlik çürük raporu almaktadır. Askerlik çürük raporu alınca hayatınızda bazı değişiklikler olur. Özellikle bir çok kişi çürük raporu almamak için bazı hastalıklarını saklarken çürük raporu olduğunda için üzülmektedir.

Çürük raporu alan kişi askerlik yapmaya elverişli olmadığı için bu raporu alır ve ilerleyen dönemde işe girerken yada bir iş yapacağında teskere kağıdı talep edillebilir. Genelde her hangi bir sağlık sorunu olmayan kişileri tercih eden kişiler çürük raporu alan kişiler tercih etmemektedir.

Askerlik Çürük Raporu Dezavantajları

Askerlik çürük raporu, askerliğe elverişli olmayan kişilere verilen bir rapordur. Bu rapor, kişinin askerlik hizmetinden muaf tutulması anlamına gelir. Askerlik çürük raporu almak için çeşitli sağlık sorunları veya fiziksel engeller olabilir.

Askerlik çürük raporu almanın dezavantajları şunlardır:

 • Askerlik hizmetinden muaf tutulmak: Bu, kişinin askerlik hizmetinden muaf tutulmasına ve herhangi bir askeri görevde bulunmamasına neden olur.
 • Devlet memurluğuna atanma: Askerlik çürük raporu alanlar, devlet memurluğuna atanırken dezavantajlı duruma düşebilirler. Bazı kurumlar, askerlik hizmetini yerine getirmemiş kişileri işe almayabilir.
 • Özel sektörde iş bulma: Askerlik çürük raporu alanlar, özel sektörde iş bulmada da dezavantajlı duruma düşebilirler. Bazı şirketler, askerlik hizmetini yerine getirmemiş kişileri işe almayabilir.
 • Sosyal güvence: Askerlik çürük raporu alanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş kişilere göre daha az sosyal güvenceden yararlanır. Örneğin, emeklilik maaşı ve askerlik tazminatı gibi haklara sahip olmayabilirler.

Askerlik çürük raporu almak, kişinin hayatını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, askerlik çürük raporu almadan önce, bu raporun tüm avantaj ve dezavantajlarını dikkatlice düşünmek gerekir.

Askerlik Çürük Raporu Nasıl Alınır?

Askerlik şubeleri, asker adaylarını gerekli tüm sağlık kontrollerinden geçmeleri için hastanelere veya Aile Sağlık Merkezlerine yönlendiriliyor.

Yani çürük raporu, hastanelerde ya da Aile Sağlık Merkezlerinde yapılan muayeneler sonrasında veriliyor.

Yapılan muayeneler sonrasında yönetmelikte bahsi geçen fiziksel ya da psikolojik rahatsızlıklardan veya arızalardan birinin tespit edilmesi halinde askerlik çürük raporu veriliyor.

Askerlik Çürük Raporu Hangi Hastalıklara Verilir?

Askerlik Çürük Raporu; daha önce de bahsettiğimiz gibi TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde bahsi geçen hastalıklar ve arızalar için veriliyor.

Hastalığın cinsi, yaygınlığı, şiddeti vb. faktörler; askerlik çürük raporunun verilmesinde belirleyici oluyor.

Asker adayının sağlık muayenesi esnasında KBB Hastalıkları, Ruh Sağlığı Hastalıkları, Sinir Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Sindirim Sistemi Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıklar, Ürogenital Organ Hastalıkları, Kas ve İskelet Hastalıkları vb. pek çok bölüme görünmesi gerekiyor.

Askerlik Çürük Raporunun kimlere verildiğini kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Kilo, vücut ve beden kitle endeksi askerlik koşulları için elverişli olmayan asker adayları
 • Makat ile ilgili olarak yapılan ameliyatlar sonrasında tedavi edilemeyen hastalıkları olan asker adayları
 • Beden hareketlerini ve fonksiyonlarını bozan ani yetersizliği, darlığı, şekil bozuklukları olan ve tedavileri başarısız olan asker adayları
 • Ameliyata rağmen rahatsızlığı düzelmeyen asker adayları
 • Hayati önem taşıyan kalp rahatsızlığı ya da solunum yolu rahatsızlığı olan asker adayları
 • Ameliyata engel teşkil eden ya da ameliyatla düzelmeyecek hastalığı olan asker adayları
 • Askerliğe engel teşkil eden ağır alerjik rahatsızlığı ya da 5 yıl boyunca iyileşmeyecek hastalığı olan asker adayları
 • Çok zayıf olan veya belirli bir kilonun üstünde olan asker adayları
 • Anüs ve rektumda kötü huylu ya da tedavi ile düzelmeyecek iyi huylu tümörü olan asker adayları
 • Tedavisi olanaksız anüs ve rektumun önemli darlık ve yetersizliği şikayeti olan asker adayları
 • Komplikasyonsuz total rektum ve bunların başarılı ameliyatlarına girmiş olan asker adayları

Yukarıda bahsi geçen asker adaylarına çürük raporu veriliyor.

Çürük raporu verilmeden önce hastalığın şiddeti, derecesi, yaygınlığı vb. faktörler dikkate alınıyor.

Çürük raporu değerlendirme aşamasında hangi etmenlerin dikkate alındığını ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Hastalığın derecesi
 • Hastalığın yaygınlığı
 • Hastalığın nelere engel olabileceği
 • Hastalığın vücutta etkilediği ya da etkileyebileceği organlar
 • Hasta tarafından kullanılması gereken ilaçlar ve bu ilaçların yan etkileri
 • Hastalığın günlük hayata olumsuz etkileri
 • Hastalığın cinsi
 • Hastalığın diğer asker adaylarına bulaşma ihtimali

Hastalık ve Arızalar listesinin tamamını görüntülemek adına https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20158136.pdf linkini tıklayabilirsiniz.

Çürük Raporu Kimlere Verilir?

Askerliğe elverişsiz raporu yani çürük raporu; TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde bahsi geçen hastalıklardan ya da arızalardan birine veya birkaçına sahip olan asker adaylarına veriliyor.

Bu noktada hastalığın şiddeti, hastalığın yaygınlığı, hastalığın diğer asker adaylarına bulaşma ihtimali, hastalığın engel teşkil edeceği durumlar, hastaların ilaç kullanımı ve bu ilaçların yan etkileri, hastalığın asker adayının günlük yaşamına etkileri vb. faktörler dikkate alınıyor.

Çürük raporu verilme karar aşamasında Hastalıklar ve Arızalar Listesi’ndeki değerlendirme kriterleri göz önünde bulunduruluyor.

Çürük Raporu Engelli Raporu Sayılır mı?

Askerlik için verilen çürük raporu, hiçbir şekilde engelli raporunun yerine geçmiyor.

Engelli sağlık raporu almak isteyen hastaların Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan tam teşekküllü bir hastaneden bu raporu almaları gerekiyor.

Sahte Çürük Raporu Almanın Cezası Nedir?

Sahte çürük raporu çıkartan asker adaylarının yanı sıra sahte çürük raporu düzenleyen doktorlara da bazı yaptırımlar uygulanıyor.

Bu kişiler; öncelikle evrakta sahtecilik suçundan ötürü Türk Ceza Kanunu’nun 304.maddesine göre 2 yıl ile 5 yıl arası hapis cezası ile cezalandırılıyorlar.

Rapor düzenleyenlerin resmi sıfatlarının bulunması halinde daha ağır cezalar da söz konusu olabiliyor.

Sahte çürük raporu alanlar ya da düzenleyenler; 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nda belirtildiği gibi idari para cezasına da tabi tutulabiliyorlar.

Aşırı Kilolulara Hangi Durumda Çürük Raporu Verilir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde kilolu kişilerin hangi durumlarda çürük raporu alabilecekleri birtakım tıbbi kriterler ile belirtiliyor.

Vücut, kitle ve kilo endeksi kriterleri doğrultusunda aşırı kilolu kişilere çürük raporu verilebiliyor.

Ancak çürük raporu almak için 120-130 kiloyu geçmek yeterli olmuyor.

Yönetmelikteki vücut, kitle ve kilo endeksi hesaplamaları sonrasında kişinin aşırı kilolu olduğuna ve kilosunun askerliğe engel teşkil ettiğine karar verilmesi gerekiyor.

Bir diğer deyişle 120-130 kiloyu geçen her aşırı kilolu asker adayına çürük raporu verilmiyor.

Kişiye çürük raporu verilebilmesi için kişinin kilo ve boy oranının sağlıksal açıdan engel teşkil etmesi gerekiyor.

Bu durumda asker adayına dair takip süreci başlatılıyor.

Takip süresi, en fazla 5 yıl sürebiliyor.

5 yıl boyunca kişinin kilo ve boy oranında herhangi bir düzelme mevcut olmaması halinde hastanın aşırı kilolu olması, kronik rahatsızlık olarak değerlendiriliyor ve hastaya çürük raporu veriliyor.

Askerliğe Engel Hastalıklar Nelerdir? 

Askerliğe engel teşkil eden hastalıklar; 122 sayfalık Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtiliyor.

Hastalıkların derecesi, şiddeti ve diğer değerlendirme kriterleri yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

Biz bu yazımızda bu hastalıkların tamamına yer veremeyeceğiz.

Askerliğe engel hastalık gruplarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Göz hastalıkları
 • Sinir ve ruh sağlığı hastalıkları
 • Kulak, burun ve boğaz hastalıkları
 • Diş hastalıkları
 • Ağız, çene, boyun ve yüz hastalıkları
 • Sindirim sistemi hastalıkları
 • Üreme organları hastalıkları
 • Deri ve zührevi hastalıklar
 • İç hastalıklar
 • Göğüs hastalıkları
 • Cerrahi hastalıklar
 • Kas ve iskelet hastalıkları

Askerlik Çürük Raporu Nereden Alınır?

Askerlik çürük raporu; askerlik şubeleri tarafından belirtilen hastanelerden veya Aile Sağlık Merkezlerinden alınabiliyor.

Eskiden bu rapor; sadece askeri hastanelerden alınabiliyordu.

Ancak günümüzde hastanelerden ya da Aile Sağlık Merkezlerinden alınabiliyor.

Askerlik Çürük Raporu Alma Şartları

Askerlik çürük raporu almak için, kişinin sağlık durumunun askerliğe elverişli olmadığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir. Sağlık kurulu raporu, askerlik şubesi tarafından görevlendirilen askeri doktorlar tarafından verilir.

Askerlik çürük raporu almak için gereken şartlar, 21 Temmuz 2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Askerlik Sağlık Muayeneleri Yönetmeliği”nde belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre, askerlik çürük raporu almak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Askerlik çağına gelmiş olmak: Askerlik çağına gelmiş olmayan kişiler, askerlik çürük raporu alamaz. Askerlik çağı, 20 yaşından başlar ve 41 yaşına kadar devam eder.
 • Erkek olmak: Askerlik çürük raporu, sadece erkeklere verilir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Askerlik çürük raporu, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilir.
 • Sağlık durumu askerliğe elverişli olmamak: Kişinin sağlık durumunun, askerliğe elverişli olmadığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir.

Sağlık kurulu raporunda, kişinin askerliğe elverişli olmadığının belirtilmesi için, kişinin aşağıdaki sağlık sorunlarından birine sahip olması gerekir:

 • Hayati önem taşıyan organ ve sistemlerde, askerlik görevini yapmasına engel teşkil edecek derecede rahatsızlık veya sakatlık: Bu rahatsızlıklar veya sakatlıklar, örneğin; kalp hastalığı, akciğer hastalığı, kanser, felç, görme veya işitme kaybı, organ yetmezliği gibi rahatsızlıklardır.
 • Askerlik görevini yapmasına engel teşkil edecek derecede ağır bedensel veya ruhsal hastalık veya sakatlık: Bu rahatsızlıklar veya sakatlıklar, örneğin; ağır ortopedik rahatsızlıklar, ağır psikiyatrik rahatsızlıklar, ağır epilepsi gibi rahatsızlıklardır.

Askerlik çürük raporu almak için, öncelikle kişinin aile sağlık merkezine başvurması gerekir. Aile sağlık merkezi doktorları, kişinin sağlık durumunu değerlendirir ve uygun gördüğü takdirde, kişiyi askeri hastaneye sevk eder. Askerlik hastanesinde, kişinin sağlık durumu, askeri doktorlar tarafından muayene edilir ve sağlık kurulu raporu düzenlenir.

Askerlik çürük raporu, kişiye askerlik şubesi tarafından verilir. Askerlik çürük raporu alan kişi, askerlik hizmetinden muaf tutulur.

Askerlik Çürük Raporu Engelli Raporu Yerine Geçer Mi

Askerlik çürük raporu, engelli raporu yerine geçmez. Askerlik çürük raporu, kişinin askerliğe elverişli olmadığının belgelendiği bir rapordur. Engelli raporu ise, kişinin sağlık durumunun, günlük yaşamını ve iş hayatını olumsuz yönde etkilediğinin belgelendiği bir rapordur.

Askerlik çürük raporu, sadece askerlik hizmetinden muafiyet için geçerlidir. Engelli raporu ise, çeşitli hak ve avantajlardan yararlanmak için geçerlidir. Örneğin, engelli raporu alanlar, vergi indirimi, ücretsiz ulaşım, engelli araçları gibi haklara sahip olabilirler.

Askerlik çürük raporu alan kişiler, engelli raporu almak için Sağlık Bakanlığı’na başvurabilirler. Engelli raporu almak için, kişinin sağlık durumunun, günlük yaşamını ve iş hayatını olumsuz yönde etkilediğinin belgelenmesi gerekir.

Askerlik Çürük Raporu İşe Girmeye Engel Mi

Askerlik çürük raporu, işe girmeye genel olarak engel değildir. Ancak, bazı işverenler, askerlik hizmetini yerine getirmemiş kişileri işe almak istemeyebilir. Bu, işverenin tercihine bağlıdır.

Askerlik çürük raporu, kişinin iş hayatındaki performansını olumsuz yönde etkileyebilecek bir sağlık sorununun varlığını gösterir. Bu nedenle, işverenler, askerlik çürük raporu olan kişileri işe alırken, bu kişilerin sağlık durumunun iş için gerekli olan fiziksel ve zihinsel becerileri yerine getirmesine engel olup olmadığını değerlendirebilirler.

Askerlik çürük raporu olan kişilerin, iş bulmada dezavantajlı duruma düşmemesi için, sağlık durumlarının iş için gerekli olan fiziksel ve zihinsel becerileri yerine getirmesini sağlayacak şekilde geliştirmeleri önemlidir. Örneğin, ortopedik rahatsızlığı olan bir kişinin, iş için gerekli olan fiziksel becerileri geliştirmek için fizik tedavi alması veya görme ve işitme kaybı olan bir kişinin, iş için gerekli olan duyusal becerileri geliştirmek için eğitim alması gerekebilir.

Askerlik Çürük Raporu Kilo

Askerlik çürük raporu kilo, askerliğe elverişlilik açısından önemli bir kriterdir. Askerlik çürük raporu almak için, kişinin boy ve kilosunun, askerlik hizmetini yerine getirebilmesi için uygun olması gerekir.

Askerlik çürük raporu almak için gereken kilo sınırı, kişinin boyuna göre belirlenir. Bu sınır, kişinin boyunun metre cinsinden karesi ile 30 sayısının çarpımı olarak hesaplanır. Örneğin, 1.70 metre boyundaki bir kişinin askerlik çürük raporu alabilmesi için, kilosunun 1.70 x 1.70 x 30 = 98.00 kg’dan az olması gerekir.

Askerlik çürük raporu almak için gereken kilo sınırı, 2024 yılı için aşağıdaki gibidir:

Boy (m)Kilo (kg)
1.6083.00
1.6588.00
1.7093.00
1.7598.00
1.80103.00
1.85108.00
1.90113.00
1.95118.00

Kilo sınırını aşan kişiler, askerlik çürük raporu alabilmek için, kilo vermeleri gerekir. Kilo veren kişiler, tekrar muayene edilir ve kilolarının sınıra uygun olması durumunda, askerlik çürük raporu alırlar.

Kilo sınırını aşan kişiler, 41 yaşına kadar kilo vermeleri için beklenir. Eğer kişiler obez iseler ve 41 yaşına kadar kilo sınırının altına inemezlerse, askerlikten muaf olurlar.

Askerlik Çürük Raporu Kaç Günde Alınır

Genel olarak, askerlik çürük raporu alma süresi 1-2 aydır. Ancak, kişinin sağlık durumunun daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerektiği durumlarda, bu süre 3-4 aya kadar uzayabilir.

Bu yazımızda kısaca Askerlik Çürük Raporuna ilişkin merak edilenleri yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu