Güncel Konular

Bildiri Nedir? Nasıl Yazılır? Bildiri Örnekleri

Bildiri Nedir? Nasıl Yazılır? Bildiri Örnekleri 2024; Bir bildiri, genellikle bir konuyu, bir sorunu veya bir fikri tanımlamak, açıklamak veya duyurmak amacıyla yazılmış kısa ve öz metinlerdir. Bildiriler genellikle akademik, bilimsel, teknik veya profesyonel konularda kullanılır.

Bildirilerin temel amacı, bir araştırmacının çalışmalarını diğer araştırmacılarla paylaşmasıdır. Bildiriler, bir araştırmanın bulgularının ve sonuçlarının tartışılmasına ve değerlendirilmesine olanak tanır. Ayrıca, yeni araştırmaların yapılmasına ve bilimsel bilginin ilerlemesine katkıda bulunur.

Bu yazımzıda sizlere Bildiri Nedir? Bildiri Nasıl Yazılır? Bildiri Örnekleri ve Bildiri Özeti hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Bildiri Nedir?

Bildiri, bir araştırmacının kendi alanındaki bir konuda yaptığı araştırmanın sonuçlarını, bir bilimsel toplantıda sözlü veya yazılı olarak sunmasıdır. Bildiriler, genellikle bir araştırmanın amaçlarını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını özetler.

Bildiri, bir konu hakkında bilgi vermek, görüş bildirmek veya talep dile getirmek amacıyla yazılan resmi bir metindir. Bildiriler genellikle kurumlar, kuruluşlar, dernekler veya topluluklar tarafından hazırlanır ve kamuoyuna duyurulur. Bildirilerin yapısı, içeriği ve üslubu, yazıldığı amaç ve bağlama göre değişiklik gösterebilir. Bildirilerde genellikle şu unsurlar bulunur:

 • Başlık: Bildirinin konusunu ve amacını özetleyen kısa ve çarpıcı bir ifadedir.
 • Tarih: Bildirinin yazıldığı veya yayınlandığı tarihtir.
 • Hitap: Bildirinin hedeflediği kişi, kurum veya topluluğa yönelik bir selamlama veya hitap şeklidir.
 • Giriş: Bildirinin ana fikrini, gerekçesini ve önemini açıklayan bölümdür.
 • Gelişme: Bildirinin detaylarını, delillerini, argümanlarını ve taleplerini sunan bölümdür.
 • Sonuç: Bildirinin özetini, sonucunu ve çağrısını içeren bölümdür.
 • İmza: Bildiriyi hazırlayan veya destekleyen kişi, kurum veya topluluğun adı, unvanı ve imzasıdır.

Bildiriler, sözlü ve yazılı olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.

Sözlü Bildiriler

Sözlü bildiriler, bir araştırmacının, bir bilimsel toplantıda yaptığı sunumdur. Sözlü bildiriler genellikle 15-30 dakika sürer ve araştırmacının araştırmasının amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını kısaca açıklar.

Yazılı Bildiriler

Yazılı bildiriler, bir araştırmacının, bir bilimsel toplantıya gönderdiği ve toplantının tutanakları arasında yayımlanan bildiridir. Yazılı bildiriler genellikle 10-20 sayfa uzunluğundadır ve araştırmanın tüm ayrıntılarını sunar.

Bildiri Türleri

Bildiriler, sunum şekline göre de sınıflandırılabilir.

 • Sözlü sunumlu bildiriler: Bu tür bildiriler, bir araştırmacının bir bilimsel toplantıda yaptığı sunumdur.
 • Poster sunumlu bildiriler: Bu tür bildiriler, bir araştırmacının bir bilimsel toplantıda yaptığı poster sunumudur. Poster sunumlu bildiriler genellikle daha kısadır ve araştırmanın özetini sunar.
 • Atölye çalışmaları: Bu tür bildiriler, bir araştırmacının bir bilimsel toplantıda yaptığı atölye çalışmasıdır. Atölye çalışmaları genellikle katılımcılara bir beceri veya teknik öğretmeyi amaçlar.

Bildiri özetleri, bir bildirinin özetini sunan kısa metinlerdir. Bildiri özetleri genellikle bir bilimsel toplantıya bildiri göndermek için gereklidir. Bildiri özetleri genellikle aşağıdaki bölümleri içerir:

 • Başlık: Bildirinin konusunu belirten kısa ve öz bir başlık.
 • Amaç: Bildirinin amacını belirten bir paragraf.
 • Gereç ve Yöntem: Bildirinin yöntemini ve kullandığı araçları belirten bir paragraf.
 • Bulgular: Bildirinin bulgularını belirten bir paragraf.
 • Sonuç: Bildirinin sonuçlarını ve önemini belirten bir paragraf.

Bildiri Nasıl Yazılır?

Bir bildiri yazarken, belirli bir konuyu, sorunu veya fikri sistematik bir şekilde ele almanız ve okuyuculara açık ve etkili bir şekilde iletmek için belirli bir yapıyı takip etmeniz önemlidir.

Bildiri yazmak için ilk olarak akdemik olarak bildiri hakkın çok fazla araştırma ve inceleme yapmanız gereklidir. Bildiri yazmak için aşağıdaki adımları takip ederek bildiri yazabilirsiniz.

Konu Seçimi:

  • İlk adım, yazmak istediğiniz konuyu belirlemektir. Konunun ilginç, özgün ve okuyucular için değerli olması önemlidir. Ayrıca, belirli bir amacınız veya mesajınız olmalıdır.

Ön Araştırma:

  • Konunuzla ilgili daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapın. İlgili literatürü inceleyin, kaynakları toplayın ve önemli verileri not alın.

Başlık:

  • Bildirinizin başlığını belirleyin. Başlık, konunuzun özünü yansıtmalı ve ilgi çekici olmalıdır.

Yazarlar ve Kurumlar:

  • Bildirinizi kimin yazdığını ve hangi kurum veya kuruluşla ilişkilendirdiğinizi belirtin.

Özet:

  • Bildirinizin özet bölümünü yazın. Bu bölüm, bildirinizin ana fikirlerini, amaçlarını, yöntemlerini, bulgularını ve sonuçlarını özetler. Özet, okuyucuların bildiriyi hızlıca anlamalarına yardımcı olur.

Giriş:

  • Giriş bölümünde, konunuzu tanıtın ve bildirinizin amacını ve önemini açıklayın. Ayrıca, çalışmanızın bağlamını ve literatürdeki yerini vurgulayın.

Yöntemler:

  • Yöntemler bölümünde, çalışmanızı nasıl yürüttüğünüzü ve verileri nasıl topladığınızı açıklayın. Araştırma yöntemlerinizi ve veri analizi tekniklerinizi detaylı bir şekilde sunun.

Bulgular:

  • Bulgular bölümünde, elde ettiğiniz verileri ve sonuçları sunun. Grafikler, tablolar veya görseller kullanarak verileri destekleyin. Bulgularınızı açık ve özlü bir şekilde ifade edin.

Tartışma:

  • Tartışma bölümünde, bulgularınızı yorumlayın ve sonuçlarınızın önemini vurgulayın. Ayrıca, sonuçlarınızın literatürdeki diğer çalışmalarla nasıl ilişkilendirilebileceğini tartışın.

Sonuç:

  • Bildirinizin sonuç bölümünde, ana noktalarınızı özetleyin ve gelecekteki araştırmalar veya uygulamalar için önerilerde bulunun.

Kaynaklar:

  • Bildirinizde kullandığınız kaynakları doğru bir şekilde alıntılayın. Genellikle APA, MLA veya diğer belirli bir alana ait bir kaynakça stili kullanılır.

İnceleme ve Düzeltme:

  • Bildirinizi dikkatlice gözden geçirin, dil ve yazım hatalarını düzeltin. Ayrıca mantıklı bir akış sağladığınızdan ve bildirinizin amacını yerine getirdiğinizden emin olun.

Sunum:

  • Bildirinizi sunmadan önce, gerekiyorsa bir sunum hazırlayın. Sunum sırasında bildirinizin ana noktalarını vurgulayın ve soruları yanıtlayın.

Bildiriler, disiplin veya amaçlarına bağlı olarak farklı gereksinimlere sahip olabilirler, bu nedenle konuyla ilgili belirli kuralları ve yönergeleri takip etmek önemlidir. Ayrıca, bildiri yazma sürecinde mentor veya akademik danışmanınızdan veya profesyonel rehberlerden yardım alabilirsiniz.

Bildiri Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bildiri yazmak, araştırmanızı diğer araştırmacılarla paylaşmanın ve bilimsel bilginin ilerlemesine katkıda bulunmanın önemli bir yoludur. Bildiri yazarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Araştırmanızın amacını belirleyin. Bildirinizin amacı, araştırmanızın temel mesajını yansıtmalıdır.
 • Araştırmanızın yöntemini ve araçlarını belirleyin. Araştırmanızı nasıl gerçekleştirdiğinizi ve hangi araçları kullandığınızı açıklayın.
 • Araştırmanızın bulgularını özetleyin. Araştırmanızın sonucunda elde ettiğiniz sonuçları kısaca açıklayın.
 • Araştırmanızın sonuçlarını ve önemini tartışın. Araştırmanızın bulgularının ne anlama geldiğini ve araştırmanın ne gibi katkılarda bulunduğunu açıklayın.
 • Bildiri özetini yazın. Bildirinizin özetini, yukarıda belirtilen bölümleri içerecek şekilde yazın.
 • Bildiriyi gözden geçirin ve düzenleyin. Bildirinizi, dilbilgisi ve yazım hatalarını kontrol ederek gözden geçirin ve düzenleyin.

Bildiri Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

Bildiri yazarken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar şunlardır:

 • Bildiri özetinin uzunluğu genellikle 250-300 kelime arasındadır. Bildiri özetinde, araştırmanızın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını kısaca özetlemelisiniz.
 • Bildiri yazımı, bilimsel bir yazım olmalıdır. Bildirinizde, akademik bir üslup kullanmalı ve birinci tekil şahıs kullanmamalısınız.
 • Bildiri, bilimsel bir toplantının formatına uygun olmalıdır. Bildiri, genellikle belirli bir formata göre hazırlanır. Bildiri göndereceğiniz toplantının formatını kontrol etmelisiniz.
 • Bildiri, açık ve anlaşılır olmalıdır. Bildirinizi, dinleyicilerinizin anlayabileceği bir dilde yazmalısınız.
 • Bildiri, görsel materyallerle desteklenmelidir. Grafikler, tablolar ve şekiller gibi görsel materyaller, bildirinizi daha anlaşılır ve ilgi çekici hale getirebilir.

Bildiri Sunarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bildiri sunarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Sunuma zamanında başlayın. Sunuma zamanında başlamak, dinleyicilerinize saygı duymak anlamına gelir.
 • Sunuşunuzu net ve anlaşılır bir şekilde yapın. Sunuşunuzu, dinleyicilerinizin anlayabileceği bir dilde yapın.
 • Sunuşunuzu görsel materyallerle destekleyin. Sunuşunuzu görsel materyallerle desteklemek, dinleyicilerinizin dikkatini çekmenize ve bilgilerinizi daha etkili bir şekilde aktarmanıza yardımcı olur.
 • Sunuşunuzu pratik yapın. Sunuşunuzu önceden pratik yapmak, sunum sırasında daha rahat olmanıza yardımcı olur.

Bildiriler, araştırmacıların çalışmalarını diğer araştırmacılarla paylaşmaları ve bilimsel bilginin ilerlemesine katkıda bulunmaları için önemli bir araçtır. Bildiri yazarken ve sunarken yukarıda belirtilen adımları takip ederek, etkili bir bildiri hazırlayabilir ve dinleyicilerinize olumlu bir izlenim bırakabilirsiniz.

Bildiri Hazırlama Kuralları

Bildiri hazırlama, araştırmacıların çalışmalarını diğer araştırmacılarla paylaşmaları ve bilimsel bilginin ilerlemesine katkıda bulunmaları için önemli bir süreçtir. Bildiri hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar şunlardır:

 • Araştırmanızın amacını belirleyin. Bildirinizin amacı, araştırmanızın temel mesajını yansıtmalıdır. Araştırmanızın neyi araştırdığını ve neden önemli olduğunu açıklayın.
 • Araştırmanızın yöntemini ve araçlarını belirleyin. Araştırmanızı nasıl gerçekleştirdiğinizi ve hangi araçları kullandığınızı açıklayın. Araştırmanızın güvenilirliği ve geçerliliği için bu bilgiler önemlidir.
 • Araştırmanızın bulgularını özetleyin. Araştırmanızın sonucunda elde ettiğiniz sonuçları kısaca açıklayın. Bulgularınızı destekleyen istatistiksel verileri ve grafikleri sağlayın.
 • Araştırmanızın sonuçlarını ve önemini tartışın. Araştırmanızın bulgularının ne anlama geldiğini ve araştırmanın ne gibi katkılarda bulunduğunu açıklayın. Araştırmanızın diğer araştırmacılar için nasıl bir fayda sağlayacağını vurgulayın.
 • Bildiri özetini yazın. Bildirinizin özetini, yukarıda belirtilen bölümleri içerecek şekilde yazın. Bildiri özeti, genellikle 250-300 kelime arasındadır.
 • Bildiriyi gözden geçirin ve düzenleyin. Bildirinizi, dilbilgisi ve yazım hatalarını kontrol ederek gözden geçirin ve düzenleyin. Ayrıca, bildirinin içeriğini ve sunuluş şeklini de değerlendirin.
 • Bildiriyi formata uygun olarak gönderin. Bildiri göndereceğiniz toplantının formatını kontrol edin ve bildirinizi bu formata uygun olarak gönderin.

Bildiri Kaç Sayfa Olmalı

Bir bildirinin kaç sayfa olması gerektiği, birçok faktöre bağlıdır ve çeşitli disiplinler ve organizasyonlar farklı uzunluk gereksinimleri belirleyebilirler. Özellikle akademik ve bilimsel bildirilerde, sayfa sayısı genellikle aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir:

 • Konu ve Kapsam: Bildirinizin konusu ne kadar karmaşık veya genişse, daha fazla sayfa gerekebilir. Daha dar bir konu, daha kısa bir bildiriyle ifade edilebilirken, kapsamlı bir araştırma veya inceleme daha fazla sayfa gerektirebilir.
 • Konferans veya Dergi İhtiyaçları: Bildiriyi sunmayı veya yayınlamayı planladığınız konferans veya derginin belirlediği sayfa sınırları ve yönergeleri vardır. Bu nedenle, belirli bir etkinliğe veya yayına uygun olacak şekilde sayfa sayısını belirlemeniz gerekebilir.
 • Detay Seviyesi: Bildirinizin detay seviyesi, sayfa sayısını etkiler. Daha fazla ayrıntı ve veri sunumu gerektiren bir çalışma, daha uzun bir bildiri gerektirebilir.
 • Okuyucu Beklentileri: Hangi tür bir okuyucu kitlesi için yazıldığınıza bağlı olarak, daha fazla açıklama veya arka plan bilgisi sağlama ihtiyacı doğabilir. Bu da sayfa sayısını artırabilir.
 • Kurallar ve Yönergeler: Belirli bir konferans veya dergi için belirlenen kurallar ve yönergeler, bildirinin kaç sayfa olması gerektiğini belirler. Bu kurallara uygunluk önemlidir.

Genel olarak, akademik veya bilimsel bildiriler genellikle 4 ila 15 sayfa arasında değişebilir. Ancak bazı konferanslar veya dergiler daha uzun bildirilere izin verirken, bazıları daha kısa bildirileri tercih edebilir. Sayfa sayısını belirlerken belirli bir organizasyonun veya etkinliğin yönergelerini ve gereksinimlerini dikkate almanız önemlidir. Ayrıca, okuyucunun konuyu anlaması ve ilgilenmesi için en uygun uzunluğu hedeflemelisiniz.

Bildiri Örnekleri

İnternette bir çok bildiri örneğini ile karşılaşmanız mümkün. Sizlere özenle hazırlanış bazı bildiri örnekleri vermek istiyorum.

İzmir Ekonomi Üniversite Bildiri Örneği için >>>> Bildiri Örneği

İstanbul Üniversitesi Bildiri Örneği İçin >>> Bildiri Örneği

Uludağ Üniversitesi Bildiri Örneği İçin >>> Bildiri Örneği

Bildiri Özeti

Bildiri özeti, bir bildirinin özetini sunan kısa bir metindir. Bildiri özetleri genellikle bir bilimsel toplantıya bildiri göndermek için gereklidir. Bildiri özetleri genellikle aşağıdaki bölümleri içerir:

 • Başlık: Bildirinin konusunu belirten kısa ve öz bir başlık.
 • Amaç: Bildirinin amacını belirten bir paragraf.
 • Gereç ve Yöntem: Bildirinin yöntemini ve kullandığı araçları belirten bir paragraf.
 • Bulgular: Bildirinin bulgularını belirten bir paragraf.
 • Sonuç: Bildirinin sonuçlarını ve önemini belirten bir paragraf.

Bildiri Özeti Nasıl Yazılır?

Bildiri özeti yazarken aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Araştırmanızın amacını belirleyin. Bildirinizin amacı, araştırmanızın temel mesajını yansıtmalıdır.
 • Araştırmanızın yöntemini ve araçlarını belirleyin. Araştırmanızı nasıl gerçekleştirdiğinizi ve hangi araçları kullandığınızı açıklayın.
 • Araştırmanızın bulgularını özetleyin. Araştırmanızın sonucunda elde ettiğiniz sonuçları kısaca açıklayın.
 • Araştırmanızın sonuçlarını ve önemini tartışın. Araştırmanızın bulgularının ne anlama geldiğini ve araştırmanın ne gibi katkılarda bulunduğunu açıklayın.
 • Bildiri özetini yazın. Bildirinizin özetini, yukarıda belirtilen bölümleri içerecek şekilde yazın.
 • Bildiri özetini gözden geçirin ve düzenleyin. Bildirinizi, dilbilgisi ve yazım hatalarını kontrol ederek gözden geçirin ve düzenleyin.

Bildiri özetine örnek olarak https://uludag.edu.tr/uzok14/konu/view?id=6156&title=ornek-bildiri-ozeti bu linki inceleyebilirsiniz.

Bildiri ve Makale Arasındaki Fark

Bildiri ve makale, araştırmacıların çalışmalarını diğer araştırmacılarla paylaştığı iki farklı akademik yazı türüdür. Bildiriler, genellikle bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulur ve özet şeklindedir. Makaleler ise, genellikle dergilerde yayımlanan ve daha ayrıntılı bir şekilde yazılmış metinlerdir.

Bildiri ve makale arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Yayınlanma şekli: Bildiriler genellikle bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulur ve ardından toplantının tutanakları arasında yayımlanabilir. Makaleler ise, genellikle dergilerde yayımlanır.
 • Uzunluk: Bildiriler genellikle 10-20 sayfa uzunluğundadır. Makaleler ise, genellikle 20-50 sayfa uzunluğundadır.
 • İçerik: Bildiriler, genellikle bir araştırmanın özetini sunar. Makaleler ise, genellikle bir araştırmanın tüm ayrıntılarını sunar.
 • Hedef kitle: Bildiriler, genellikle diğer araştırmacılara yöneliktir. Makaleler ise, genellikle hem araştırmacılara hem de genel okuyuculara yöneliktir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu