Belediye Yardımları

Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu ve Başvuru Formu

Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama 2024; İhtiyacını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyelerde dahi sürdürmede zorluk çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, yaşlı veya engelli bireyler için sağlanan Burdur Belediyesi yardımları Belediye bütçesi dahilinde her ay pek çok aileye ayni ve nakdi yardımlar yapılmasını desteklemektedir.

Belediye tarafından düzenlenen ve sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair esasları belirleyen yönetmelik dahilinde yapılan Burdur Belediyesi sosyal yardımları hakkında tüm merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

Burdur Belediyesi Sosyal Yardımları Nelerdir?

Oldukça farklı çeşitleri bulunan ve ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal incelemeler neticesinde netleştirilen Burdur Belediyesi sosyal yardımları eşya ya da nakit ödemesi şeklinde olabilmektedir. Yiyecek, giyecek yakacak, ev eşyası, kırtasiye ile tıbbi araç gereç gibi ihtiyaçlar ayni yardım; nakit para şeklinde yapılan ödemeler ise nakdi yardım grubuna dahil edilirken, kısasa mal ve eşya yardımlarının ayni yardım olarak kategorize edildiği söylenebilir.

Belediye’nin sorumlu olduğu sınırlar dahilinde ikamet etmekte olup maddi durumları uygun olmayan kişilere sağlanan Burdur Belediyesi para yardımları yalnızca yoksul ve yaşlıları kapsamamakta, ek olarak meclis kararıyla eğitimini devam ettiremediği kesinleşen öğrenciler için burs olarak da verilebilmektedir. Muhtaç durumdaki kişilerin askerlik döneminde de ailelere vermek üzere para yardımı yapılmakta, bunlar insan onurunu zedelememek adına para yerine geçen alışveriş çekleri, akıllı kartlar, kart kontörü vb. şekillerde verilebilmektedir.

İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik yardımlar arasında kırtasiye malzemeleri bulunmakta, diğer ayni yardım çeşitleri ise; gıda, sıcak yemek, süt, yakacak, giyecek, ilaç, tıbbi araç – gereç, kent içi ulaşım, içme suyu, engellilerin kullanımına yönelik araç-gereç ve protezler, kitap, öğrenci tören kıyafetleri gibi pek çok farklı şekilde olabilmektedir.

Burdur Belediyesi Yardımları Kimlere Verilir?

İstisna durumlarda çevre illere de yardım iletse ve doğal afet gibi durumlarda tüm ülkenin yanında olsa da Burdur Belediyesi para yardımı türleri il sınırları içinde yaşamakta olup sosyal hizmetlerden faydalanma şartlarını taşıyanlara iletilmektedir. Yardımlardan daha önce faydalanmış olmanın bir hak doğurmadığı bilinmeli, ayrıca aynı evde ikamet eden birden çok kişi için nakdi yardım yapılamadığı da eklenmelidir.

Sosyal güvencesi bulunmayan veya sosyal güvencesi olmasına karşın asgari düzeyde seviyede geçinmede güçlük çekenler, ev koşullarında yemek yapamayacak durumda olup düzenli ve sağlıklı beslenmede eksiklik yaşayanlar, muhtaç durumdaki yaşlılar ile engelliler, asker aileleri, şehit ve gazi yakınları, şiddet mağduru kadınlar yardımların öncelikli görülenlerindendir. Eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşenler, yetim / öksüz kalan veya anne-babası boşanmış öğrenciler, doğal afet nedeniyle muhtaç duruma düşenler yine Burdur Belediyesi sosyal yardım başvurusu için uygun olabilmekte, ek olarak Belediye’nin aldığı bildirimlerle yerinde yardıma ihtiyacının olduğunu tespit ettiği kişiler de başvuru olmadan değerlendirmeye alınabilmektedir.

Bir aylık net asgari ücretin üçe bölünmesiyle ortaya çıkan değer muhtaçlık sınırı olarak belirlenmekte, muhtaçlık sınırında olmak veya sınırın altında kalmak ise yardımlarda öncelikle gruba dahil edilmeyi veya düzenli yardım almayı gerektirmektedir. Kişilerin engellilik nedeniyle Burdur Belediyesi yardım başvurusu yapacak olması halindeyse sosyal hayata etkin katılımının fiziksel veya zihinsel durumu nedeniyle engellendiğini ifade edebilmek adına çevresel koşullarını detaylandırmasına ek, engel durumunun %60 veya üzeri olduğunu kanıtlayan raporu sunması gerekir.

Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaygın şekilde tercih edilen bir seçenek olarak talepte bulunmak isteyenler dilekçeyle birlikte Belediye’ye başvurabilirler. Kişinin kendi başvurusunu yapabilecek durumda olmaması halinde zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri gibi birimler veya muhtar, vatandaşlar ve dernekler de muhtaç kişiler adına başvuruda bulunabilmektedirler.

Burdur Belediyesi sosyal yardım müracaatı yapacak olan kişilere en az iki kişilik bir ekiple yerinde inceleme yapılmakta ve neticede Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanmaktadır.  Ekip tarafından düzenlenen yardım başvurusu ve başvuru ekindeki evraklar Sosyal Yardım Tespit Raporu ile birlikte değerlendirilmek amacıyla Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna teslim edilmektedir. Burada yardım miktarına ve modeline karar verilmekte, zabıta birimleri ile muhtarlıklar tarafından tespit edilen muhtaçlık ve yoksulluk durumlarında yalnızca inceleme sonrasında yardım verilebilmektedir.

Burdur Belediyesi Yardım Başvuru Formu

Belediye’ye şahsen erişim sağlayarak Burdur Belediyesi yardımları için talepte bulunan kişilerden bir form doldurmaları talep edilir. Standart kimlik ve vatandaşlık bilgilerinin yanı sıra hanede ikamet eden diğer aile üyelerine veya iş / çalışma durumuna dair bilgilerin yer aldığı bu form, daha sonra ilgili ekiplerce kontrol edilmekte ve beyan edilen bilgilerin geçerliliği kesinleşmektedir. Bu nedenle verilen her bilgi gerçek ve güncel olmalı, aksi halde süreç cezai kapsama girmektedir.

Başvuru sırasında kişinin kendisi tarafından doldurulması gereken, ancak sağlık, yaş gibi nedenlerden dolayı kendisi yerine muhtarın formu doldurmasını gerekli kılan bireyler, telefon numarasından Belediye yetkililerine ulaşarak da bilgilerin beyanını sağlayabilirler. Formu görmek ve soruları incelemek için Burdur Belediyesi yardımları sekmesinin bulunduğunu resmi web sitesinin incelenmesi yeterli olacaktır.

Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama

Yardıma başvuran kişilerin kimlik bilgileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Burdur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na iletilmekte ve Burdur Belediyesi yardım başvurusu sorgulama işlemi için bu birimlerin başvuru sahibiyle iletişime geçmesini beklemek yeterli olmaktadır. Yine de pek çok vatandaş için önemli ve merak verici bir süreç olan başvurunun güncel durumunu sorgulamak adına Belediye binasına giderek yetkililerle görüşmek veya ilgili telefon numaraları üzerinden sorgulama sonucu talep etmek mümkün olmaktadır.

Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu Telefon Numarası

Belediye’nin dağıttığı yardımlara başvurmak veya yapılan Burdur Belediyesi sosyal yardım başvurusu için sorgulama yapmak isteyenlerin Belediyeye ait olan 0248 233 53 90 telefon numarasını araması gerekmektedir.

Burdur Belediyesi Gıda Yardımı

Pek çok ilin belediyesi için geçerli olduğu gibi Burdur Belediyesi gıda yardım kolisi de pek çok ailenin evinde düzenli ve sağlıklı yemek pişebilmesi için önemli yardım başlıklarından biri olmakta, başvuru sürecinden olumlu yanıt alan ailelere aldığı nakit yardımına ek veya bağımsız olarak koli dağıtımı yapılabilmektedir. İçerisinde kuru gıda ve yemek hazırlama malzemelerinin bulunduğu erzak kolileri ay boyunca aile halkının beslenmesinde önemli rol oynayabilmekte, ayrıca yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoksul hanelere süt yardımı da yapılabilmektedir.

Burdur Belediyesi Gıda Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır

Burdur Belediyesi her sene Ramazan ayında ve Kurban bayramında maddi durumu kötü ailelere gıda yardımı ve erzak kolisi yardımı yapmaktadır. Belediyenin sosyal hizmetler birimi tarafından belirlenen yarımlardan yararlanmak için belediyeye başvuruda bulunabilir yada muhtarlık aracılığı ile erzak kolisi talebinde bulunabilirsiniz.

Burdur Belediyesi yardım kolisi ve erzak yardımı almak için başvuruda bulunmak için Beyaz masa alo 153 arayabilirsiniz.

Burdur Belediyesi Erzak Yardımı

Burdur Belediyesi erzak yardımı belediye sosyal yardımlaşma birimi tarafından Rmazan ayında ve Kurban Bayramında ihtiyaç sahibi ailelere belediye yetkili tarafından dağıtılmaktadır. Muhtarlık yada belediye yetkilileri tarafından belirlenen hanelere dağıtılan erzak yardımı ayrıca sosyal yardım alan kişilere verilmektedir.

Burdur Belediyesi erzak yardımı almak için Belediyenin sosyal yardımlaşma birimi ile iletişime geçebilir yada ALO 153 Beyaz Masa destek hattını arayabilirsiniz.

Burdur Belediyesi Yardım Kolisi

Burdur Belediyesi yardım kolisi temel gıda maddelerin bulunduğu işsiz olan ve her hangi bir geliri bulunmayan ailelere verilen yardım kolisidir. Burdur Belediyesi yardım kolisi almak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından yardım alıyor olmanız ve maddi durumunuzun kötü olması gerekmektedir.

Burdur Belediyesi yardım kolisi başvurusu için Burdur Belediyesi Beyaz Masa destek hattını numarası olan alo 153 numarasını arayabilirsiniz.

Burdur Belediyesi Süt Yardımı

Burdur Belediyesi süt yardımı sadece belli hanelere verilen yardımlardan biridir. Çocukların süt içme alışkanlığı kazanmaları için verilen süt yardımı başvuru yapmak ve bilgi almak için ALO 153 destek hattını arayabilirsiniz.

Burdur Belediyesi Hoş Geldin Bebek Başvurusu

Burdur Belediyesi, yeni doğum yapan ailelerin ilk çocuklarının doğumundan itibaren bir yıl süreyle ihtiyaç duydukları destekleri sağlamak amacıyla “Hoş Geldin Bebek” projesini yürütmektedir. Bu proje kapsamında, ailelere bebek bezi, mama, giysi, oyuncak gibi ihtiyaç malzemeleri ile birlikte, çocuk gelişimi ve aile danışmanlığı hizmetleri de sunulmaktadır.

Burdur Belediyesi Hoş Geldin Bebek Başvurusu belediyenin resmi sitesinden başvurru formu doldurarak yapılmaktadır. Burdur il sınırları içerisinde yaşayan doğum yamış tüm anne adayları başvurabilir.

Burdur Belediyesi Sosyal Yardım Kartı

Burdur Belediyesi yardım kartı düzenli olarak yardım alması uygun görülen kişilere gıda yardımı, erzak yardımı ve yardım kolisi vermek yerine bu ailelere teslim edilen yardık kartı ile diledikleri marketten gıda alışverişi yapmanıza imkan tanımaktadır.

Burdur Belediyesi yardım kartı her hangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan kişileri başvurusu sonrası yapılacak inceleme sonrası uygun görülmesi halinde verilecektir.

Burdur Belediyesi Maddi Yardım

Belediye’ye yapılan başvuru sonucunda yoksulluk ve muhtaçlık durumu tespit edilen vatandaşlara nakit yardımı sağlanmakta, bu nakit miktarı senelik Belediye bütçesine göre değişebilmektedir. Başvuru bilgileri doğrultusunda yapılan inceleme ile yardım hacmine ve sıklığına karar verilmekte, kaza, yolda kalma gibi beklenmeyen durumlar için bu yardımlar genellikle tek seferlik olmaktadır.

Yoksulluk nedeniyle yardım alacak olanlara ise nakit yerine geçecek alışveriş kupon veya kartları verilerek temel ihtiyaçlarını karşılamaları için destek almaları sağlanmaktadır.

Sizlere bu yazımızda Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu 2024, Burdur Belediyesi Yardım Gıda Yardımı Başvurusu ve Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama hakkında bilgi vermeye çalıştım.

Bir Yorum

  1. Lütfen belediye başkanımız dan yardım bekliyorum 3 çocuk baba,”sıyım işsizime kirada oturuyorum hiç bir gelirim yok yardımcı olun sayın belediye başkanım ve çalışanı saygılar selamlarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu