Burs Başvurusu

Bursluluk Sınavı Taban Puanı Nedir? Taban Puan Hesaplama

Bursluluk Sınavı Taban Puanı Nedir? Taban Puan Hesaplama 2024; Maddi zorluk içerisinde olan ve yatılı olarak eğitime devam etmek isteyen bir çok öğrenci bursluluk sınavına başvuruda bulunmaktadır. Düşük gelirli ailelerin çocuklarının eğitimini desteklemek için yapılan bu sınav ile öğrenciler nakit para yardımı yapılarak desteklenmektedir.

Hane başına düşen gelire göre başvuruların kabul edildiği PYBS sınavı için her sene MEB tarafından bu tutar açıklanmaktadır. Eski adı PYBS yeni adı ise İOKBS olarak bilinen bursluluk sınavı ilk öğretimden lise sona kadar tüm öğrencilerin başvurularına açıktır.

İOKBS sınavına katılan öğrenciler için aslında her hangi bir taban puan bulunmamaktadır. Her sene 7500 öğrenciye verilen bu burs verildiği için sınava katılan öğrencilerin başarılı bir puan almaları gereklidir. Yüksek puan alarak sizlerde İOKBS bursu alma imkanı yakalayabilirsiniz.

İşte; 5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk taban puanları detayları

Bursluluk Sınavına Kimler Katılabilir?

MES tarafından her sene İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (İOKBS) Kılavuzu yayınlayarak başvuruları kabul etmektedir. Hem burs almak hem de parasız yatılılık hakkı elde etmek istiyorsanız bursluluk sınavına girmelisiniz.

Maddi durumu kötü olan ailelerin çocuklarının başvurusunun kabul edildiği bursluluk sınavı için ailelerin kişi başına düşen gelirinin 18.160 TL den az olması gerekmektedir.

Bursluluk sınavı ve parasız yatılı sınavlarına başvuruda bulunan kişilerin aktif olarak eğitime devam etmeleri gereklidir.

Bursluluk sınavına başvuruda bulunacak kişiler;

 • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
 • Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
 • İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
 • Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2024 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir.

Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2024 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

Bursluluk ve Parasız Yatılılık Sınavına Kimler Girebilmektedir?

Bursluluk sınavına kimler katılabileceği öğrenicilerin en çok merak ettiği soruların başında gelmektedir. Bursluluk sınavı puanları her sene değişiklik göstermektedir. Bursluluk ve parasız yatılı sınavına aşağıdaki öğrenciler başvuruda bulunabilir.

 • İlköğretim 5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencileri
 • Lise düzeyindeki örgün eğitim dışındaki okullarda hazırlık sınıfında olan öğrenciler
 • Liselerde 9,10 ve 11. Sınıfta okumakta olan öğrenciler

Bursluluk Sınavına Girebilmek İçin Taban Puan Kaç Olmalıdır?

Her yıl Eylül ayında düzenlenen İOKBS bursluluk sınavında belirlenmiş olan bir taban puan yoktur. Ancak bir önceki sene alınan taban ve tavan puanlar size yol gösterebilir.

Bursluluk sınavında girecek öğrencilerin sayısı belirleyici rol oynamaktadır. Her sene MEB tarafından kaç öğrenciye burs verileceği belirlenmektedir. Geçen sene ilk okul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için taban puan 430 iken bu sene bu taban puan 440 yada 410 olabilir. Ayrıca İlk ve orta okul için taban puan farklı iken Lise öğrencileri için taban puan 390’dır.

Bursluluk sınavı için taban puanları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Geçen sene bursluluk sınavı için belirlenen taban puanlar ise aşağıdadır.

Bursluluk Sınavı Taban Puanı 2024

Bursluluk sınavı taban puanları her sene değişiklik göstermesine karşın ortalama olarak almanız gereken puanlar ise;

 • Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72’dir
 • Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155’tir
 • Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879’tur

2024 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

2024 Bursluluk Sınavı Taban Puanı Kaç

İOKBS 2024 Bursluluk sınavı taban puanı kaç sorusuna cevap vermek gerekirse Bursluluk Sınavı Taban Puanı için sizlere verdiğim aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Okuduğunuz sınıva göre güncel Bursluluk Sınavı Taban Puanları ise;

2024 Yılı 5.Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

 • 5. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan: 462
 • 5. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 465
 • 5. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
 • 5. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 452

2024 Yılı 6. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

 • 6. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 450
 • 6. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 456
 • 6. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
 • 6. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 455

2024 Yılı 7. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

 • 7. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 453
 • 7. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 456
 • 7. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
 • 7. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 455

2024 Yılı 8. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

 • 8. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 462
 • 8. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 475
 • 8. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
 • 8. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 468

2024 Yılı 9. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

 • 9. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 439,315
 • 9. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 437,516
 • 9. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
 • 9. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 419,977

2024 Yılı 10. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

 • 10. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 433
 • 10. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 429
 • 10. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
 • 10. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 414

2024 Yılı 11. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

 • 11. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 442
 • 11. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 438
 • 11. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
 • 11. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 419

Bursluluk Sınavı Puan Sınırı

Bursluluk sınavı için puan sınırı öğrencinin durumunu göre değişiklik göstermektedir. Puanlamalar, diğer çocuk, öğretmen çocuğu, özel hak tanınan ve bulunduğu yerde okul yok durumuna göre değişiklik göstermektedir. En düşük taban puan 100 en yüksek ise 475 olarak belirlenmiştir.

Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekli merak ediyorsanız Bursluluk Sınavı Kaç Puanla Kazanılır? Kaç Net Gerekli? linkine tıklayabilirsiniz.

Bursluluk Sınavı Taban Puan Hesaplama

Bursluluk sınavı taban puan hesaplama işleminde kat sayı hesaplaması yapılır. Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü hesaplanırken ağırlık katsayısı 3 olarak hesaplanır.

Aşağıdaki tabloda bursluluk sınavı taban puan hesaplama formülünü inceleyebilirsiniz.

bursluluk sınavı puan hesaplama
bursluluk sınavı puan hesaplama
Bursluluk Sınavı Taban Puan Hesaplama
Bursluluk Sınavı Taban Puan Hesaplama

Sizlere bu yazımızda Bursluluk Sınavı Taban Puanları Nedir? Bursluluk Sınavı Taban Puan Hesaplama hakkında bilgi vermeye çalıştık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu