Devlet Yardımları

Devletten Öğrencilere SED Yardımı

Devletten Öğrencilere SED Yardımı 2024; Çocuklarının gıda, giyim, sağlık, eğitim vb. en asgari ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan muhtaç ve yoksul ailelerin çocuklarının yaşam standartlarını yükseltmek adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklar için yapılan para yardımına SED yardımı ismi veriliyor.

Bakanlık tarafından muhtaç çocuklar için yapılan SED yardımı; çocukların ve ailelerinin muhtaçlık durumuna bağlı olarak yılda tek seferli, birkaç seferli ya da her ay için yani düzenli olabiliyor.

2024 yılında Bakanlık tarafından yapılan SED yardımına göre çocuklar için 5.782 TL yardım parası ödeniyor.

Bu yazımızda kısaca devletten öğrencilere SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2024 SED yardımı ne kadar? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

SED Yardımı Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mahkeme kararı ile hakkında daha önce bakım tedbir kararı alınmış olan ve sosyal hizmetlerde bakılan veya hakkında bakım tedbir kararı alınması olası olan ya da para yardımı ile desteklenmediklerinde muhtaç ve yoksul konuma düşecek olan çocuklar için yapılan para yardımına SED yardımı ismi veriliyor.

Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan muhtaç ve yoksul aileler, çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan SED yardımları; çocuğun muhtaçlığın sona ermesi ve kendine bakabilecek duruma gelmesi halinde kesiliyor.

SED yardımları; geçici ve sürekli SED yardımları olacak şekilde kendi içerisinde ikiye ayrılıyor.

Geçici olan yardımlar; yılda bir sefer ya da birkaç sefer için yapılırken, düzenli SED yardımları her ay için yapılıyor.

Yapılan SED yardımının düzenli mi yoksa geçici mi olacağına Bakanlık karar veriyor.

Karar aşamasında başvuru sahibi ailenin ekonomik durumu ve muhtaçlık seviyesi belirleyici oluyor.

Düzenli olarak yapılması kararlaştırılan SED yardımları, 1 yıllık sözleşme süresince yapılıyor.

1 yıllık süre dolduğunda çocuğun ve ailesinin muhtaçlık durumunun sona ermemesi üzerine yapılan yardım, sözleşme ile her defasında iki yıl süre için uzatılabiliyor.

SED yardımı dahilinde çocuklar için rehberlik hizmeti ve psiko-sosyal destek de sunuluyor.

Sunulan rehberlik hizmeti ile çocukların eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları hedeflenirken; psiko-sosyal destek ile çocukların aile ilişkilerinde ve okul hayatlarında karşılaşabilecekleri olası sorunlar ile daha kolay bir şekilde mücadele edebilmeleri amaç ediniyor.

Güncel Zamlı SED Yardımı Ne Kadar Oldu?

SED yardımına zam gelmesi ile beraber bir çok kişi güncel SED yardımı ne kadar oldu merak etmektedir. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile beraber güncel SED yardımı 2024 yııılında ;

Eğitim GruplarıOranlar % SED Tutarı
Okul Öncesi Çocuk50 3.614,13₺
İlköğretime Devam Eden Çocuk75 5.421,20₺
Orta Öğretime Devam Eden Çocuk80 5.782,62₺
Orta Öğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk için50 3.614,14₺
Korunma/Bakım Kararı ile Yüksek Öğrenime Devam Eden90 6.505,44₺
Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler40 2.891,31₺

SED Yardımı Kimlere Verilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yoksul ve muhtaç ailelerin çocukları için yapılan SED yardımı, yalnızca belirli başvuru şartlarını taşıyan kişilere yönelik olarak yapılıyor.

SED yardımından kimlerin yararlanabileceğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Hakkında daha önce mahkeme tarafından bakım tedbir kararı alınmış ve bu yüzden de sosyal hizmetlerde bakılan ancak para yardımı ile desteklenmeleri durumunda aileleri ya da yakınları tarafından bakılabilecek halde olan çocuklar
 • Hakkında daha önce mahkeme tarafından bakım tedbir kararı alınmamış olan ancak para yardımı ile desteklenmedikleri durumda yoksul ve muhtaç konuma düşecek olan, para yardımı ile desteklenmeleri halinde aileleri veya yakınları tarafından bakılabilecek olan çocuklar
 • Deprem, sel vb. afetler ya da yangın vb. kazalar yüzünden kendisine ve çocuklarına bakamayacak duruma düşen velilerin çocukları
 • Hayati bir tehlike arz eden hastalığı ya da ameliyat olmasını gerektiren bir rahatsızlığı olan velilerin ya da vefat eden velilerin çocukları
 • Daha önce hakkında bakım tedbir kararı alınmış olduğu için koruyucu aile yanında ya da sosyal hizmet merkezlerinde kalan lakin yaş sınırını doldurdukları için koruyucu ailenin yanından ya da sosyal hizmetlerden ayrılan çocuklar arasında meslek ve iş kazandırma kurslarına devam eden veya iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış olan, bu yüzden de para yardımı ile desteklenmedikleri durumda muhtaç ve yoksul konuma düşecek olan çocuklar

**Muhtaçlık sınırının altında yaşayan yani hane halkı kişi başı aylık kazancı, güncel asgari ücretin 1/3’ünün altında kalan aileler; SED yardımına başvurabiliyorlar.

SED yardımı; öncelikle düzenli işi ve düzenli geliri olmayan ebeveynlerin çocukları için veriliyor.

SED Yardımı Başvuru Şartları

Daha önce de bahsettiğimiz gibi SED yardımı, yalnızca birtakım başvuru şartlarını taşıyan kişiler için yapılıyor.

Düzenli yapılan SED yardımlarının mutlaka çocuğun sağlık, eğitim, gıda vb. ihtiyaçlarının karşılanması adına kullanılması gerekiyor.

Aksi halde yapılan SED yardımı, Bakanlık tarafından kesiliyor.

Kişilerin SED yardımı alabilmeleri için çocuğun muhtaçlığının da devam ediyor olması gerekiyor.

SED yardımı başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC vatandaşı olmak
 • SED başvuru değerlendirme şartlarını taşıyor olmak
 • Ailenin muhtaçlık sınırının altında yaşıyor olması

İhtiyaç sahiplerinin SED yardımı başvuruları, Bakanlık tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendiriliyor.

Başvuru sahiplerinin başvuru formunda paylaştıkları bilgilere ve teslim ettikleri belgelere dair yapılan araştırmalar ve incelemeler sonrasında başvuruların olumlu veya olumsuz sonuçları açıklanıyor.

Başvurusu olumlu sonuçlananlar, SED yardımı almaya hak kazanıyorlar.

SED Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

SED yardımına başvurmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler; ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkez müdürlüğüne giderek, başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Başvuru detaylarını öğrenmek ve ön başvurularını gerçekleştirmek adına ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını da arayabiliyorlar.

SED yardımı ön başvuruları, e-devlet platformu üzerinden de kolaylıkla yapılabiliyor.

E-devlet üzerinden yapılan başvurular, ön başvuru niteliği taşıyor.

E-devlet üzerinden TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgilerinizle SED yardımına başvurmak için hemen https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu linkine tıklayabilirsiniz.

SED Yardımı Başvurusu Telefon Numarası

SED yardımı başvuru şartlarını, başvurunuz için sizden talep edilen belgeleri öğrenmek, ön başvurularınızı gerçekleştirmek adına ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayabilirsiniz.

Aynı zamanda ikametgahınızın bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüğünü ya da sosyal hizmet merkez müdürlüğünü arayarak da ön başvurularınızı gerçekleştirebilir, başvuru detaylarını öğrenebilirsiniz.

SED Başvurusu için Gerekli Belgeler

SED yardımına başvuranların başvuruları esnasında teslim etmeleri gereken belgeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Öğrenciye ait TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • Öğrenci belgesi
 • SED yardımı başvuru formu/dilekçesi
 • Öğrenci için sağlık kurulu raporu
 • Öğrencinin İŞ-KUR veya meslek kurslarına başvurduğuna ilişkin belgeler

Başvuru sahiplerinden yukarıdaki belgelere ek belgeler de istenebiliyor.

Öğrencilerin ya da hane bireylerinin özel durumlarına ilişkin belgelerin teslim edilmesi gerekli olabiliyor.

Örneğin, engelli bireyler için 2024 engelli belgesinin teslim edilmesi gerekiyor.

Teslim etmeniz gereken ek belgelere ilişkin bilgi almak için ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayabilirsiniz.

SED Yardımı Başvuru Formu

SED yardımı başvuruları sırasında başvuru sahiplerinin doldurmaları gereken başvuru formunda ihtiyaç sahiplerine mesleklerine, hanelerindeki kişilerin mesleklerine, aylık kazanç ve giderlerine, mal beyanlarına, banka hesap bilgilerine, iletişim ve adres bilgilerine dair sorular yöneltiliyor.

Bu sorulara verilen yanıtlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veritabanına kayıt ediliyor.

Aynı zamanda Bakanlık, sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda kişilerin muhtaç ve yoksul olup olmadıklarını tespit ediyor.

Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde kişilerin evine sosyo-ekonomik durumlarına ilişkin rapor hazırlamaları için bir inceleme komisyonu yolluyor.

SED yardımı başvuru formundaki tüm soruların doğru ve güncel bilgilerle, eksiksiz bir şekilde yanıtlanması gerekiyor.

SED yardımı alabilmek uğruna muhtaç olmamalarına rağmen kendilerini muhtaç olarak beyan eden ve bir süreliğine SED yardımı alanlar hakkında cezai yaptırım uygulanıyor.

Bu kişiler için yapılan yardım durduruluyor. Aynı zamanda kişilerin aldıkları para yardımını güncel faizleriyle geri ödemeleri gerekiyor.

Ödeme yapmayan kişiler ise mahkemeye veriliyorlar.

2024 SED Yardımı Ne Kadar?

SED yardımları, her yıl memur maaş katsayısındaki artışa paralel bir şekilde artış gösteriyor.

Aynı zamanda yardım miktarı; Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen katsayılar doğrultusunda belirleniyor.

2024 yılı için muhtaç çocuklara aylık 5.782 TL ödeniyor.

2024 SED Yardımı Ne Kadar

 • Okul Öncesi Çocuk 3.614 TL
 • İlköğretime Devam Eden Çocuk 5.421 TL
 • Orta Öğretime Devam Eden Çocuk 5.782 TL
 • Orta Öğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk İçi 3.614 TL
 • Yüksek Öğretime Devam Eden Çocuk 6.505 TL

SED Yardımı Başvuru Sorgulama

SED yardımı başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen ihtiyaç sahipleri; başvuru sonuçlarını ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayarak, kolaylıkla öğrenebiliyorlar.

Başvuru sonuçları, e-devlet platformu üzerinden de takip edilebiliyor.

Başvuru sahipleri, TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileri ile başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyorlar.

E-devlet üzerinden başvuru sonucunuzu öğrenmek adına hemen https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu linkini tıklayabilirsiniz.

Başvuru sonucunuzu öğrenmek için başvurduğunuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü arayabilir ya da bizzat başvuru adresine gidebilirsiniz.

SED Yardımı Kaç Çocuğa Verilir?

SED yardımına aynı aileden en fazla iki çocuk için başvurulabiliyor.

Ancak hakkında mahkeme tarafından bakım tedbir kararı alınmış olan, sosyal hizmetlerde veya koruyucu aile yanında kalan çocuklar olduğunda herhangi bir sayı sınırlaması bulunmuyor.

Bu durumda aynı aileden ikiden fazla çocuk için de SED yardımı alınabiliyor. 

SED Yardımı Her Ay mı Yatıyor?

Süreli olan yani düzenli SED yardımları, 1 yıllık sözleşme süresince kişilerin PTT hesaplarına her ay için belirli günlerde yatırılıyor.

Yardım parası, hak sahibinin yani çocuğun velisinin veya çocuğa bakmakla yükümlü olan yakınının PTT hesabına yatırılıyor.

Çocuğun muhtaçlığının sona ermemesi üzerine her seferinde iki yıl süre için sözleşme uzatılabiliyor.

SED Yardımı Ne Zaman Yatacak 2024?

SED yardımı başvurularının sonuçlarının açıklanmasından sonra yardım paraları, genellikle bir sonraki ay, kişilerin PTT hesabına yatırılmış oluyor.

Yani ödemelerin yapılması, en fazla bir ay sürüyor.

SED yardımı alanların yorumlarını okumak ve yorum yapmak için SED Yardımı Alanların Yorumları 2024 linkine tıklayabilirsiniz.

SED Yardımı Ayın Kaçında Yatıyor?

SED yardım ödemeleri, her ayın ilk iki haftası içerisinde hak sahiplerinin banka hesabına yatırılmış oluyor.

SED Yardımı Kaç Günde Belli Olur?

SED yardımı başvuru sonuçları, genelde birkaç hafta içerisinde açıklanıyor.

Başvuru sonuçlarında yoğunluk olması durumunda bu süre, birkaç aya kadar da uzayabiliyor. 

SED Yardımı Kaç Yaşına Kadar Ödenir?

SED yardımı, çocuklar kendilerine bakabilecek konuma gelene dek yani çocukların muhtaçlığı sona erene dek ödeniyor.

Yani herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor.

SED Yardımı Değerlendirmeye Alındı Ne Demek?

E-devlet üzerinden SED yardımı başvuru sonuçlarını görüntülemek isteyenler; e-devlet ekranında SED yardımı değerlendirmeye alındı, ifadesi ile karşılaşabiliyorlar.

Bu ifade, kişinin başvurusunun hala değerlendirildiğini, en kısa sürede ise başvuru sonucunun açıklanacağı anlamına geliyor.

SED Yardımı Nasıl Alınır?

İhtiyaç sahiplerinin SED yardımı başvuruları değerlendirilip, karara bağlanıyor.

Değerlendirme aşamasında başvuru sahipleri tarafından teslim edilen belgeler, başvuru sahiplerinin başvuru formunda paylaştıkları bilgiler ve inceleme komisyonu tarafından ailenin ve çocuğun sosyo-ekonomik durumuna ilişkin hazırlanan rapor inceleniyor.

Muhtaç ve yoksul olduğu tespit edilenlerin başvuruları onaylanıyor. Kişilerin başvurularının onaylanması için tüm başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler, SED yardımı almaya hak kazanıyorlar.

SED yardımı alan kişilerin ev adreslerine 3 ayda 1 olacak şekilde inceleme yapmaları için sosyal hizmet merkezleri ya da il müdürlükleri tarafından görevlendirilen, çocuk gelişimcisi, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, rehber öğretmen ya da psikolojik danışman olarak görev yapan personeller gönderiliyor.

Bu personeller, çocukların muhtaçlıklarının devam edip etmediğine ve yapılan SED yardımının çocukların ihtiyaçları için harcanıp harcanmadığına dair rapor hazırlıyor.

Yapılan inceleme sonrası; SED yardımının kesilmesine neden olabilecek bir durumunun görevliler tarafından fark edilmesi üzerine yapılan yardım, durduruluyor.

SED Yardımı Hangi Hallerde Kesilir?

SED yardımı, daha önce de bahsettiğimiz gibi yardım parasının çocuğun gıda, eğitim, sağlık vb. ihtiyaçları için kullanılmadığının veya çocuğun muhtaçlığının sona erdiğinin tespit edilmesi halinde süresiz olarak kesiliyor.

SED yardımının hangi hallerde kesildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Çocuğun eğitimini tamamlayıp, sigortalı bir işe başlaması
 • Yardım yapılan muhtaç çocuğun vefat etmesi
 • Hak sahibinin vefat etmesi(PTT hesabına para yatırılan velinin ya da çocuk yakınının)
 • Şehirlerarası ikametgah değişikliği
 • Çocuğun muhtaçlığının sona ermesi
 • Yardım parasının çocuğun ihtiyaçları için harcanmadığının Bakanlık tarafından tespit edilmesi

Şehirlerarası ikametgah değişikliği yüzünden aldığı SED yardımının kesilmesini istemeyen kişilerin mutlaka adres değişikliği öncesi adres değişikliğine ilişkin başvuru adresine bilgi vermeleri gerekiyor.

Aksi halde hak sahiplerinin tekrar yardım alabilmeleri için yeni adreslerinde tekrar bu yardıma başvurmaları gerekiyor.

Yani yardım başvuruları için tekrar İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğüne gitmeleri gerekiyor.

Aynı şehir içinde yapılan adres değişikliklerinde ise herhangi bir kesinti olmuyor.

PTT SED Yardımı Sorgulama

SED yardımı almaya hak kazanan kişiler; SED yardımı ödemelerinin PTT hesaplarına Bakanlık tarafından yatırılıp yatırılmadığını e-devlet şifre ve TC kimlik no bilgileri ile e-devlet üzerinden kolaylıkla görüntüleyebiliyorlar.

Bu noktada e-devlet platformu üzerinden sorgulama yapmak isteyen kişilerin https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemeleri-sorgulama linkine tıklamaları gerekiyor. 

SED Yardımı Haczedilebilir mi?

SED yardımı, hiçbir şekilde haczedilemediği gibi başkasına devredilemiyor ve temlik edilemiyor.

Banka tarafından haciz işleminin başlatılması durumunda SED yardımı alan hak sahibi kişiler; 2828 sayılı kanunun 29.maddesine atıfta bulunup, haciz işleminin iptal edilmesi talebinde bulunabiliyor.

Bu yazımızda kısaca SED yardımı başvuru detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştık.

Sizler de SED yardımı alıyorsanız ya da SED yardımına başvurmayı düşünüyorsanız; konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir Yorum

 1. 3 tane okuyan oğlum var çocuklarım için set para yardımı başvurusu yapmak istiyorum zor durumdayız zor geçiniyoruz ev kira tek çalışıyorum eşim çalışmıyor lütfen yardım edin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu