Güncel Konular

Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir Mi?

Hem Kocadan Hem Babadan Maaş Alınır Mı? Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir Mi? Kocasından Emekli Maaşı Alan Babasından Alabilir Mi? Hem Eşten Hem Babadan Emekli Maaşı Nasıl Alınır?

Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir Mi 2024; Eşi vefat eden kadının kimseye muhtaç kalmadan yaşayabilmesi için devlet tarafından maaş bağlanmaktadır. Aynı şekilde babası vefat eden kadında babasından dolayı maaşı alabilme imkanı bulmaktadırlar.

Dul kadın eşimden dolayı dul maaşı alabilme imkanı bulurken yetim maaşı ise kadının babasının vefat etmesi halinde verilmektedir. Bazı şartların oluşması durumunda dul kalan kadın hem eşinden dolayı dul maaşı alırken aynı şekilde babasından dolayı maaş alabilir. Eğer yetim kadın bekar, dul yada boşanmış ise evlenmediği sürece ömür boyu yetim maaşı alırlar.

Sizlere bu yazımızda dul kadın eşinden ve babasından maaş alabilir mi? Dul kadın 2 tane maaş alabilir mi? Ölen eşinden maaş emekli maaşı alan kişi babasından da alabilir mi sorularına cevap vermeye çalışacağım.

SSK Emeklisi Dul Kadın SSK Emeklisi Babasından Maaş Alabilir Mi?

SSK emekli dul kadın emekli maaşı alırken babası vefat etmesi durumundan babasınındın dolayı emekli maaşı alama imkanı bulunmaktadır. Yasal olarak kocası vefat eden kadın emekli maaşı alma hakkı kazanır. Aynı şekilde dul kadın babası vefat etmesi durumunda eğer bekar, dul yada boşanmış ise yetim maaşı almaya hak kazanır.

Eşinden dolayı emekli maaşı alan dul kadın babası vefat ettiğinde yetim maaşını alır. Ölen babası SSK, SGK ya da Bağ-Kur fark etmeden bu haktan yararlanabilir.

Dul Kadın Eşten ve Babadan Maaş Bağlanabilir Mi?

Hem kocadan hem babadan maaş almak için SGK tarafından belirlenen şartları taşımaları gerekmektedir. Bir kadının hem ölen eşinden hemde ölen babasından maaş alabilmesi için babanın ve eşin farklı Sosyal Güvenlik Kurumlarına farklı sigorta koluna bağlı olması gerekmektedir.

Dul maaşında, 01.10.2008’den sonra Bağ- Kurlular ve Emekli Sandığı’na tabi olanlar için 1800 gün, SSK’ya bağlı olanlar için ise 900 gün prim ödeme şart bulunmaktadır.

Ölen Eşinin Emekli Maaşını Alan Kişi Babasından da Maaş Alabilir Mi

Dul kadın hem kocasından hem babasından maaş alabilir sorusu Yargıtay tarafından bir çok mahkeme kararı ile emsal teşkil etmektedir. Önceki senelerde Yargıtay’a giden bir çok dava ile beraber dul kadın hem kocasından hem babasından maaş alabilme imkanı bulmuştur.

Hem eşten hem babadan emekli maaşı almak için SGK İl Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Dul Kadın Hem Kocasından Hem Babasından Maaş Alabilir Mi

2008 yılında açılan Yargıtay davlarının kazanılması sonrası SGK tarafından yasal düzenleme ile hem eşten hem babadan dolayı maaş alma yolu açılmıştır.

Dul kadın eşinden dolayı aldığı maaş sadece tekrar evlenmesi halinde kesilir. Dul maaşı alan kişi işe girmesi yada başka bir kurumdan maaş alması durumunda asla maaşı kesilmez. Evlenme durumunda ise dul maaşı ödemesi kesintiye uğrar. Dul kadın eşinden dolayı maaş aldığı süre içerisinde çalışıp emekli olursa hem kendi emekli maaşını hem dul maaşını alabilir.

Yasa düzenlemesi yapılmadan önde hem eşinden hem babasından dolayı emekli maaşı alan kişide aranan şart toplam alınan maaşı asgari ücreti geçmemesiydi. Ancak Yargıtay kararı ile beraber artık her hangi bir üst limit olmadan 2 tane maaş alabilirsiniz.

Dul kadının hem kocadan hem baban maaş alabilmesi için 01.10.2008 tarihinden itibaren Bağ-kur ve emekli sandığına bağlı olan kişilerin 1800 gün şartı aranırken SGK olarak çalışan kişi 900 gün sigortalılık süresi aranmaktadır. Vefat eden kişinin dünleri eksik olması halinde askerlik için borçlanarak eksik günler tamamlanır.

Hem Eşten Hem Babadan Emekli Maaşı Yargıtay Kararı

Hem eşten hem babadan maaş Yargıtay karar Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 2011/2938 ile karara bağlanmıştır. Dul kadın Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 2011/2938 kararı ile beraber hem kocadan hem babadan maaş alabilir.

Hem Eşten Hem Babadan Maaş Alma Dilekçesi

Dul/Yetim aylığı bağlanması talep dilekçesi, eş, ebeveyn veya çocuklarının vefatının ardından sağ kalan eş, çocuk veya anne-babanın sosyal güvenlik kurumuna başvurarak ölüm aylığı talep etmesi için kullanılır.

Ölüm aylığı, aileyi geçindiren kişi yada kişilerden birinin vefatı nedeni ile geride kalan kanundaki şartları taşıyan yakınlarına yapılan aylık ödemedir. Ölüm aylığından sigortalının eşi, çocukları, anne ve babası yararlanabilir. Ölüm aylığına aylık alan kişinin sıfatına göre dul ve yetim aylığı da denilmektedir.

Emekli olmaya hak kazanan veya hizmet süreci 5 yılı doldurduktan sonra hayatını kaybeden kişilerin kanundaki şartları taşıyan eş ve çocuklarına dul ve yetim aylığı veya anne-babasına ölüm aylığı bağlanır.

 • En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş
 • Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış
 • Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş

Vefat eden kişi yukarıdaki şartlardan birini taşır iken vefat etmiş ise, yazılı istekte bulunulması halinde yakınlarına dul veya yetim aylığı bağlanır.

Kimlere Ölüm Aylığı Bağlanır?

 • Eşi vefat etmiş ve başka bir evlilik yapmamış kadın ya da erkek dul aylığı alabilir.
 • Anne ya da babasını kaybeden bir erkek 18 yaşına kadar kesintisiz olarak yetim aylığı almaya devam etmektedir. Öğrenci olarak eğitimine devam eder ise bu yaş sınırı 25’e çıkmaktadır. Bu durum yalnızca erkek çocuğunda malullük durumu olursa değişmektedir.
 • Erkek çocuğunun çalışmasına engel olacak maluliyeti bulunması durumunda yaş sınır olmadan ömür boyu yetim aylığı hakkı devam etmektedir.
 • Anne ya da babasını kaybeden bir kız resmi nikahlı olarak evli değilse ya da alacağı aylık türünün kesilmesine sebep olacak bir işte sigortalı olarak çalışmadığı sürece, yaş sınırlaması olmaksızın yetim aylığı alabilir.

Ayrıca;

 • Vefat tarihinde evli olan kız çocuğunun boşanması,
 • Vefat tarihinde aylık almaya engel olacak şekilde çalışan kız çocuğunun işten ayrılması gibi bir durum söz konusu olduğunda maaş tekrar bağlanmaktadır.

Vefat eden sigortalının anne ve babasının aylık alabilmesi için;

 • Hiçbir sosyal güvence ve gelirinin bulunmaması
 • Mal varlığının olmaması
 • Sigortalının vefat etmeden önce bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında olması gerekmektedir.

Bu Belge Nasıl Kullanılır

Dul ve yetim aylığı alınabilmesi için resmi ve yazılı olarak başvuru yapılması ve talepte bulunulması gerekmektedir. Eğer kişi başvuru yapmaz ise yetim aylığından faydalanmak mümkün olmamaktadır.

Belgeyi doldurmaya başlamadan önce vefat eden kişinin çalışma ve sigortalılık durumu hakkında bazı bilgilere sahip olunması gerekmektedir.

Başvuru yapılırken ölüm aylığı talep dilekçesinin yanına ek olarak aşağıdaki belgeler de eklenmelidir.

 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Veraset ilanı
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Beyan ve taahhüt belgesi (hak sahipleri için)
 • Eşler ve çocuklar arasında çalışan ve aylık maaş alanlar varsa her biri için gelir belgesi
 • Kişinin herhangi bir sigortası olmadığına dair e-devletten alacağı belge
 • Çocuklar için yakın tarihli öğrenim belgesi
 • Ziraat Bankası hesap numarası
 • Malul çocuklar için bu yönde verilmiş sağlık kurulu raporu

Bu belge ile yapılan başvuru sonrası, sigortalının vefat ettiği ayı takip eden ay başında aylık ödemesi yapılır. Ancak eğer vefat eden kişinin sigorta prim borcu varsa, önce borcun tamamını ödenmesi gerekmektedir.

Formda yer alan sorulara cevap verilmelidir. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan belgenin çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır. İmzalanan belge ilgili SGK İl veya İlçe Müdürlüklerine ulaştırılmalıdır. Dosyanın bulunduğu ilgili SGK İl Müdürlüğü adres ve iletişim bilgilerine Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sitesinden ulaşılabilir.

Yasal Dayanak

Ölüm aylıkları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda düzenlenmiştir.

Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Hem Kocadan Hem Babadan Maaş

Bir çok kişi hem kocadan hem babadan maaş nasıl alınır merak etmektedir. Kız çocuk çalışmıyorsa, ölen anne-babasından aylık almaktadır. Çalışmaya başlarsa, SSK ya da Bağ- Kur’dan bağlanan maaş hemen kesilir. Emekli Sandığı’ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK’lı ya da Bağ-Kur’lu olarak çalışıyorsa kesilmemektedir.

1 Ekim 2008’de 5510 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce, dul kalan ve çalışmayan kadına kurumlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) farklı olmak şartıyla, hem kocadan hem babadan aylık maaş vermekteydi.. Ancak 1 Ekim 2008’den sonra hem babadan hem kocadan çift maaş ödemesi durduruldu.

Eşinden Dul Aylığı Alan Babasından Maaş Alabilir Mi?

Yürürlükte olan kanuna mevzuatına göre dul kadınlar hem eşinden hem babadan çifte maaş alamıyor. Ancak daha önce açılan davlarda aksine verilen kararlar bulunmaktadır. Bazı şartlar ve tarihleri yerine getirenler hem babadan hem kocadan maaş alabilirler.

Eşi vefat eden kişi yasal olarak dul maaşı alma hakkına sahiptir. Kız çocukları ve erkek çocukları çalışmaları, evlenmeleri yada kız çocuklarının 25 yaşını doldurması halinde babadan maaş alabilirler.

Eşinden Ölüm Aylığı Alan Babasından da Alabilir Mi?

Yapılan yasal düzenleme ile gerekli şartları taşıyan eşi vefat etmiş dul kadınlar hem babadan hem de eşten dolayı maaş alabilir.

3 Yorum

 1. Sigorta SSK emeklisi iken 12.01.2023 tarihinde vefat eden eşimden dolayı dul maaşı almaktayım. Ayrıca babam Bağkur emeklisi iken 15.11.1992 tarihinde vefat etmiş olup babamdan dolayı yetim maaşı talebiyle Ağustos 2023 de SGK’ya başvuruda bulundum. SGK’dan gelen yanıtta 2 farklı kurum dahi olsa ölüm aylığından sadece 1 tanesini tercih etmem gerektiği belirtilmiş. Bu sonuç yasaya uygun mudur? Lütfen bilgi verebilir misiniz. Saygılarımla.

 2. Babam 2011 yılında vefat etti. Kocam 2010 yolunda vefat etti. Biri SSK diğeri Bağkur . Üzerime ait hic bir mal yok iki maaşında alabilirmisin.

 3. babam bagkurluydu annem onun maaşını alıyor annemin babasıda bagkurluydu onun maaşınıda alabilirmi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu