Devlet Yardımları

Dul Maaşı Nasıl Alınır? Başvurusu Şartları Nelerdir? Ne Zaman Yatar?

Dul Maaşı Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir? Vefat eden sigortalı kişinin kadın ya da erkek fark etmeksizin eşine bağlanan dul maaşı; geride kalan eşin yaşamına daha iyi bir şekilde devam edebilmesi adına SGK tarafından ödenen ölüm aylığına deniyor.

Ölen kişinin hayatta olan eşine dul maaşı bağlanırken, çocuklarına, anne ve babasına ise yetim aylığı bağlanıyor.

Ancak vefat eden sigortalının ailesine dul ve yetim aylığı bağlanabilmesi için ölen kişinin birtakım şartları taşıyor olması gerekiyor.

Bu yazımızda dul maaşı nasıl alınır? Dul maaşı başvuru şartları nelerdir? vb. konuyla ilgili olarak merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Dul ve Yetim Maaşı Nedir?

5534 sayılı kanun hükümleri kapsamında vefat eden sigortalanın eşine bağlanan maaşa dul maaşı, çocuklarına, anne ve babasına bağlanan maaşa ise yetim maaşı adı veriliyor.

Ölüm aylığı olarak da isimlendirilen dul ve yetim aylığı; SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı’na bağlı olarak vefat eden kişinin yakınlarına bağlanıyor.

Hayattaki eşin dul maaşı alabilmesi için vefat eden kişi ile resmi nikahının olması gerekiyor. Yani imam nikahı ile evli olan kişiler, dul maaşı alamıyorlar. Aynı zamanda çocukları için yetim aylığına da başvuramıyorlar.

Yetim aylığı; vefat eden sigortalının anne ve babasına da bağlanıyor. 65 yaş altı anne ve babalar; eş ve çocuktan geri kalan hisse oranında dul maaşı alabilirlerken, 65 yaş üstü anne ve babalara ise hisse oranına bakılmaksızın yetim aylığı bağlanıyor.

Anne ve babaya yetim aylığı bağlanabilmesi için anne ve babanın aylık toplam ve gelirlerinin de güncel net asgari ücretin altında olması gerekiyor.

Dul Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Dul maaşına başvurmak isteyen kişiler, başvurularını e-devlet üzerinden TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileri ile hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

Dul ve yetim aylığına e-devlet platformu üzerinden başvurmak için hemen https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-olum-yardimi-ve-dul-yetim-ayligi-talebi linkini tıklayabilirsiniz.

SGK il ya da ilçe müdürlüklerine gitmek suretiyle de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ancak 4C sigorta koluna mensup olarak çalışan ve vefat eden kişinin eşlerinin dul maaşı almak için posta yoluyla başvuru adresine talep edilen belgeleri göndermeleri gerektiğini de hatırlatmak istiyoruz.

Bu noktada Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi NO:7 Sıhhiye/ANKARA adresine gerekli belgeleri göndererek, başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Dul Maaşı Sorgulama

Dul maaşına başvuran kişiler; başvuruların SGK tarafından kabul edilip edilmediğini, başvuruların olumlu ya da olumsuz sonucunu ALO170 SGK Çalışma Hayatı ve İletişim Merkezi’ni arayarak, öğrenebiliyorlar.

Ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı sorgulama işlemi yukarıda sizlerle paylaştığımız e-devlet başvuru ve sorgulama sayfası üzerinden de yapılabiliyor.

Alternatif olarak kişiler, başvurdukları SGK il ya da ilçe müdürlüğüne ait olan telefon numarasını aramak suretiyle de başvurularını tamamlayabiliyorlar.

Dul Maaşı Başvuru Formu

Dul maaşına e-devlet üzerinden başvurmak isteyen kişilerin doldurmaları gereken dul maaşı başvuru formu, diğer adıyla gelir, ödenek, talep belgesi; e-devlet üzerinden ya da SGK resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla indirilebiliyor.

SGK il ya da ilçe merkezlerine dul ve yetim aylığına başvurmak için giden kişilerin de mutlaka yanlarında gelir, ödenek, talep belgesini götürmeleri gerekiyor.

Bu formda kişiye vefat eden eşine, medeni durumuna, iletişim bilgilerine ve diğer kişisel bilgilerine dair sorular yöneltiliyor.

Dul ve yetim aylığı başvurusunun olumlu sonuçlanmasını dileyen kişilerin başvuru formundaki tüm sorulara eksiksiz ve doğru bir şekilde yanıt vermeleri gerekiyor.

SGK; başvuru formundaki sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda kişilere dul ve yetim aylığı bağlayıp, bağlamayacağına dair karar veriyor.

Bu formda sırf dul ya da yetim aylığı almak için yanlış beyanda bulunanlar, sonradan haksız yere dul ya da yetim aylığı aldıklarının SGK tarafından fark edilmesi üzerine cezai yaptırıma maruz kalıyorlar.

Bu kişilerin aldıkları tüm aylıkları güncel faizleriyle SGK’ya geri ödemeleri gerekiyor.

Ödeme yapmayanlar ise SGK tarafından mahkemeye veriliyor.

Dul Maaşı Başvurusu Telefon Numarası

Dul ve yetim aylığı başvuru şartlarına, sizden istenilen belgelere, dul ya da yetim aylığından yararlanıp yararlanamayacağınıza ve başvuru sonucunuza dair bilgi almak istediğinizde ALO 170 hattını 7/24 arayabilirsiniz.

Dul ve Yetim Aylığı Kimlere Verilir?

Dul aylığı; sigortalı vefat eden kişinin eşine, yetim aylığı ise çocuklarına, anne ve babasına bağlanıyor.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi geride kalan eş, evlenmediği takdirde dul aylığı almaya devam edebiliyor.

Kız çocukları, evlendiklerinde ya da en az asgari ücretle işe girdiklerinde yani sigortalı bir işe başladıklarında aldıkları yetim aylığı kesiliyor.

Okumayan erkek çocukları 18, lisede okuyan erkek çocukları 20, üniversitede okuyan erkek çocukları ise 25 yaşlarını doldurana kadar yetim aylığı alabiliyorlar.

Kız ya da erkek fark etmeksizin en az %60 engel oranına sahip olan çocuklara da yetim aylığı bağlanıyor.

Malul yani engelli çocuklar, evlenseler dahi yetim aylığı alabiliyorlar.

Ancak malul çocuklar, sigortalı bir işe girdiklerinde ya da sağlık kontrolü sonrasında engel oranlarının %60 altına düştüğünün tespit edilmesi halinde aldıkları yetim aylığı kesiliyor.

Vefat eden kişinin 65 yaş altında olan anne ya da babasına da yetim aylığı bağlanıyor. 65 yaş altı ebeveynlerin yetim aylığı alabilmeleri için aylık hane kazançlarının asgari ücretin altında olması şartı aranıyor.

Bu kişiler, eş ve çocuklardan arta kalan hisse oranında yetim aylığı alabiliyorlar.

Anne ya da babanın 65 yaş üstü olması halinde ise ‘artan hisse şartı’ aranmaksızın ölen kişinin ebeveynlerine yetim aylığı bağlanıyor.

Kısacası dul ve yetim aylığı ölen sigortalının,

 • Eşine
 • Çocuklarına
 • Anne ve babasına

bağlanıyor.

Dul Maaşı Alma Şartları

Vefat eden kişi dolayısıyla eşinin dul, çocuklarının, anne ve babasının ise yetim aylığı alabilmesi için ölen kişinin sigortalılığına dair birtakım şartları taşıyor olması gerekiyor.

Dul ve yetim aylığı alma şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Vefat eden sigortalının minimum 1800 gün için yaşlılık, malullük ya da ölüm sigorta primlerinin bildirilmiş olması
 • Vefat eden sigortalının 4/1(a) sigorta koluna mensup olması halinde her tür borçlanma süreleri haricinde minimum 5 yıl yani en az 900 gün için yaşlılık, malullük ya da ölüm sigorta primlerinin bildirilmiş olması

Vefat eden kişinin yukarıdaki şartları taşıması halinde dul ve yetim aylığına başvurulabiliyor.

Aynı zamanda;

 • Yaşlılık, vazife malullüğü ya da malullük aylığı almaya hak kazanmış ya da hak kazanmasına rağmen işlemlerini tamamlayamadan vefat eden,
 • Aldığı yaşlılık, malullük ya da vazife malullüğü aylığı sigortalı bir işe girmesi dolayısıyla kesilen ve ölen

kişinin yakınları da yazılı istekte bulunarak, dul ve yetim aylığı almaya hak kazanabiliyorlar.

Dul Maaşı Ne Kadar?

Vefat eden kişinin eşine, çocuklarına ya da anne ve babasına bağlanacak ölüm aylığı miktarı; ölen sigortalının aylık kazancına göre değişebiliyor.

Aynı zamanda vefat eden kişinin SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı sigorta türlerinden hangisine bağlı olduğu da geride kalanlara bağlanacak dul ve yetim aylığı üzerinden belirleyici oluyor.

Örneğin, Emekli Sandığı’na tabi olan ve vefat eden kişinin eşine %50, çocuklarına ise %25 oranında maaş bağlanıyor.

Çiftin çocuklarının olmaması durumunda ise yaşayan eş, %75 oranında dul maaşı alabiliyor.

2024 yılı itibariyle en düşük dul maaşı olarak, 6500 TL aylık ödeniyor.

Yetim Maaşı Alan Sigortalı Çalışabilir mi?

Annesi ya da babası dolayısıyla yetim maaşı alan kişiler; en az asgari ücretle sigortalı bir işe girdiklerinde aldıkları yetim aylığı kesiliyor.

Dul Maaşı Sigortalı Olunca Kesilir mi?

Dul maaşı alanlar; sigortalı bir işe girdiklerinde ise aylıklarını almaya devam edebiliyorlar.

Ancak, çalıştıkları pozisyona göre aylık bağlama oranları, azalabiliyor.

Aynı zamanda bu kişilere kanun kapsamında yapılan ilave ödemeler de kesiliyor.

Dul Maaşı Başvurusu için Gerekli Belgeler?

Dul ve yetim aylığına başvuran kişilerin teslim etmeleri gereken en önemli belgeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Başvuru sahibine ait TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • Aileye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İkametgah belgesi
 • Ailedeki engelli bireyler için 2024 sağlık kurulu raporu
 • Vefat eden eşe dair ölüm belgesi
 • Dul ve yetim maaşı başvuru formu
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Kendisine vasi tayin edilenler için vasi ilamı
 • Yetim aylığına başvurulacak erkek öğrenciler için eğitim gördükleri kurumdan alınması gereken öğrenci belgesi

Kişilerden özel durumlarına göre ek belgeler de talep edilebiliyor.

Başvuru için talep edilen belgelere dair detaylı bilgi almak adına ALO170 hattını arayabilirsiniz.

Dul Maaşı Hangi Hallerde Kesilir?

Dul maaşı kesilme nedenlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC vatandaşından çıkma ya da çıkarılma
 • Evlenme

Yukarıdaki iki durumda kişilerin aldıkları dul maaşı kesiliyor.

Ancak harp ve vazife malulleri ile evlenen kadınlar, vefat eden eşlerinden ötürü dul maaşı almaya devam edebiliyorlar.

Dul kadının sonraki eşinin de vefat etmesi halinde dul kadına birinci ya da ikinci vefat eden eşi dolayısıyla tek bir dul maaşı bağlanıyor. Bu noktada dul kadınlar, hangi eşlerinden ötürü kendilerine dul aylığı bağlanacağına kendileri karar verebiliyorlar.

Yetim Aylığı Ne Zaman Kesilir?

Yetim aylığının hangi hallerde kesileceğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Çocuklara bağlanan yetim aylığının kesilme nedenleri:

 • TC vatandaşlığından çıkma ya da çıkarılma
 • Sigortalı bir işe girme
 • Evlenme
 • Eğitim görmeyen erkek çocuklarının 18, lise öğrencilerinin 20, üniversite öğrencilerinin ise 25 yaşını doldurması

Evlilik; erkek ya da kız çocuklarına bağlanan yetim aylığının kesilmesine neden olsa da malul çocuklar; evlenseler dahi yetim aylığı alabiliyorlar.

Engelli çocuklar da sigortalı bir işe girdiklerinde aldıkları aylık kesiliyor. Aynı zamanda en az %60 oranında engele sahip olan ancak sonradan engel oranının %60 altına gerilediği doktor muayenesi sonrasında tespit edilenlerin de aldığı malul yetim aylığı kesiliyor.

Anne ve babaya bağlanan yetim aylığının kesilme nedenleri:

 • Evlenme
 • TC vatandaşlığından çıkma ya da çıkarılma
 • En az asgari ücretle sigortalı bir işe girme

Evlenme dolayısıyla yalnızca vefat eden kişinin annesine bağlanan yetim aylığı kesiliyor. Yani babası, aylık almayı sürdürüyor.

Vefat eden kişinin harp ve vazife malulü olması halinde ise annesi evlense dahi aldığı yetim aylığı kesilmiyor.

Aynı şekilde harp ve vazife malullerinin anne ve babaları, sigortalı bir işe girseler dahi yetim aylığı alabiliyorlar.

Dul kadın hemen eşinden hem de babasında hem dul maaşı hem yetim maaşı alabilir ancak bazı şartların taşınması gereklidir. Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasında Maaş Alabilir Mi? yazımızı okuyabilirsiniz.

Dul Maaşı Ayın Kaçında Yatıyor

Dul maaşı ne zaman yatar ve Dul maaşı ayın kaçında yatar sorusuna cevap vermek gerekirse SGK dul maaşı başvuru yapıldıktan sonra önümüzdeki ayın başından itibaren bağlanır ve ödeme SGK tarafından TC Kimlik numaranızın son numarasına göre size ödenir.

Kaymakamlık dul maaşı ise 2 ayda bir olacak şekilde Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık ayının son hastası ödenir.

Dul maaşı sorgulama ve öğrenme işlemi için Dul Maaşı Sorgulama 2024 linkine tıklayabilirsiniz.

Dul Maaşı Alan Kredi Çekebilir Mi?

Dul maaşı alan kişi kredi çekebilir mi sorusuna cevap vermek gerekirse Dul maaşı alan kişi PTT, Ziraat Bankası başta olmak üzere tüm devlet ve özel bankalardan kredi çekebilir.

Dul Maaşına E-Devletten Nasıl Bakılır?

Dul maşı sorgulama ve Dul maaşı ödeme bilgilerine e-devletten dilediğiniz zaman bilgilerinizi girerek kontrol edebilirsiniz. Dul maaşınızı e-devletten görüntülemek için;

Dul Maaşı Her Ay Mı Alınacak?

Dul maaşı aylık yada 2 ayda bir olacak şekilde ödenen sosyal yardımlardan biridir. Devlet tarafından eşi vefat etmiş kadına bağlanan dul maaşı aylık olarak ödenmektedir. Kaymakamlık tarafından ödenen dul maaşı ise 2 ayda bir defa ödenir.

Devlet tarafından kadınlara verilen dul maşının yanında bir çok sosyal yardım yapılmaktadır. Kadınlara verilen verilen yardımlar için Eşi Vefat Etmiş Kadına Devletten Nakit Para Yardımı Başvurusu yazımızı okuyabilirsiniz.

Boşanan Kadınlar Yetim Aylığı Alabilir mi?

Anne ya da babasından yetim aylığı alan kadınlar, evlendiklerinde aldıkları aylık kesiliyor.

Lakin bu kişiler, eşlerinden boşandıklarında tekrar yetim aylığına başvurabiliyor ve aylık alabiliyorlar.

Dul Maaşı Neden Kesilir

E-Devlet Dul Maaşı Sorgulama

Dul Ve Yetim Maaşı Nasıl Alınır? Başvurusu Nasıl Yapılır

Dul Maaşı Kaç Yaşında Alınır?

Dul aylığı, sigortalı olarak çalışan vefat eden eşinin aylığını, bu eşin sigortalılığının sona erdiği tarihten sonra dul kalan eşe bağlanan aylıktır. Dul aylığı almak için, dul eşin evli olmamak, kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık bağlanmamış olmak, vefat eden sigortalının ölüm tarihi itibarıyla sigortalılık süresinin en az 5 yıl olması ve toplam prim gün sayısının en az 900 gün olması gerekir.

Dul aylığı, dul eşin yaşına bakılmaksızın bağlanır. Ancak, dul eşin yeniden evlenmesi halinde ölüm aylığı kesilir. Dul eşin, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında işe başlaması halinde de ölüm aylığı kesilir.

Dul aylığının miktarı, vefat eden sigortalının prime esas kazancı ve prim ödeme gün sayısına göre belirlenir. Dul eşin kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık bağlanıyorsa, bu aylıklar dul aylığının miktarını azaltır.

Dul ve Yetim Maaşı Hangi Bankadan Alınır?

Dul ve yetim aylığı başvurusu kabul edilen kişilerin ilk aylıkları, Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.

Ziraat hesabı olanlar, ATM’lerden aylıklarını çekebiliyorlar. Hesabı olmayanlar ise kendilerine en yakın banka şubesinden ilk aylıklarını alabiliyorlar.

Daha sonraki aylıklar ise kişinin PTT hesabına yatırılıyor.

Kişi; kendisine en yakın PTT şubesine giderek, ölüm aylığını çekebiliyor.

Bu yazımızda dul ve yetim aylığı başvuru şartlarına dair merak edilenleri aydınlatmaya çalıştık.

Sizler de dul ya da yetim aylığı alıyorsanız ya da ölüm aylığına başvurmayı düşünüyorsanız; konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir Yorum

 1. Benim iki çocuğum okuyor ikisine de bir tapet alamadım çocuklar ın çok ihtiyacı var bir yardım ederseniz sevinirim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu