Engelli

EKPSS Nedir? Kimler Girebilir? EKPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

EKPSS Nedir? Kimler Girebilir? EKPSS Başvurusu Nasıl Yapılır? En az %40 engel oranına sahip olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü bir hastaneden ‘sağlık kurulu raporu’ alan engelli bireyler; EKPSS’ye girerek, devlet kurumlarına memur olarak atanabiliyorlar.

Önlisans, lisans ve lise mezunlarının yanı sıra ortaöğretim ve ilköğretim mezunlarının da memur olma şansları bulunuyor.

Ancak ortaöğretim ve ilköğretim mezunları; kuraya katılarak, memur olabiliyorlar.

EKPSS sınavına giren önlisans, lisans ve lise mezunları ise kuraya katılamıyorlar.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı(EKPSS)’nın 4 yıllık geçerlilik süresi bulunuyor.

Bu yazımızda kısaca EKPSS nedir? EKPSS başvurusu nasıl yapılır? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

EKPSS Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışan personellerin %3’ünün engelli personel olması gerekiyor.

ÖSYM tarafından engelli kişiler için düzenlenen kamu personeli seçme sınavına ise EKPSS ismi veriliyor.

Adaylara sınavda genel kültür ve genel yetenek soruları yöneltiliyor.

Adayların EKPSS sınavından en az 60 puan almaları gerekiyor.

EKPSS’ye önlisans ya da lisans programlarından ya da ortaöğretim kurumlarından yani liseden mezun olan adaylar girebiliyorlar.

Engelli adayların birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olmaları halinde ise en üst düzeyden sınava girmeleri gerekiyor.

Yani hem önlisans hem de lisans mezunu olan engelli adaylar; yalnızca lisans programlarından sınava başvurabiliyorlar.

Öğrencilere yöneltilen soruların içeriği; eğitim düzeylerine ve engel gruplarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Engel grupları; sınav süresi üzerinde de belirleyici oluyor.

UYARI:

İlkokul/ ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi ya da okulu mezunu olanlar ya da bu okullardan EKPSS yerleştirme işlemlerine kadar mezun olacak engelli adaylar; kuraya başvurabiliyorlar.

Bir diğer deyişle ortaöğretim ve altı düzeyinde eğitimi olan engelli bireyler; KURA yöntemi doğrultusunda devlet kadrolarına memur olarak atanabiliyorlar.

EKPSS Engel Grupları Nelerdir?

EKPSS’de engelli adaylara engel gruplarına göre farklı sorular yöneltiliyor.

Yani engel gruplarına göre farklı testler uygulanıyor.

EKPSS engel gruplarını ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Genel engelliler
 • Görme engelliler
 • Zihinsel engelliler
 • İşitme engelliler

EKPSS Sonuçları Kaç Yıl Süreyle Geçerlidir?

EKPSS sonuçlarının 4 yıllık geçerlilik süreleri bulunuyor.

Memur olarak çalışmakta olan engelli bireylerin de bu sınava girme hakları bulunuyor.

Sınav sonrasında başarılı olan adaylar; kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştiriliyorlar.

Yerleştirilen adaylar; yerleştikleri kamu kurum ve kuruluşu tarafından başka bir sınava ya da mülakata da tabi tutulmuyorlar.

Yani engelli bireylerin yalnızca EKPSS’ye girmeleri gerekiyor.

EKPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adaylar; ÖSYM başvuru merkezlerine giderek ya da elektronik ortamda ÖSYM internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından EKPSS başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

İnternet üzerinden EKPSS başvurularını gerçekleştirmek isteyen adayların ÖSYM tarafından paylaşılan başvuru tarihleri arasında başvurularını https://ais.osym.gov.tr sitesinden yapmaları gerekiyor.

Daha önceden internet üzerinden EKPSS’ye başvurmamış olan ve sistemde engel grubu ve engel oranı bilgisi bulunmayan engelli adaylar; sınava yalnızca ÖSYM başvuru merkezlerine bizzat giderek başvurabiliyorlar.

Engelli bireylerin bizzat ÖSYM başvuru merkezlerine giderken yanlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’nden aldıkları ‘ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI’ nı götürmeleri gerekiyor.

Ön kabul ve taahhüt beyanında engelli kişinin engel gurubuna ilişkin bilgiler yer alıyor.

Adaylar için İl Müdürlüğü tarafından ön kabul ve taahhüt beyanının 2 adet nüshası düzenleniyor.

Bu nüshalardan biri adaya verilirken, diğeri Bakanlıkta kalıyor.

EKPSS Kimler Girebilir?

EKPSS başvuru şartları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açıkça belirtiliyor.

EKPSS sınavına ancak başvuru şartlarını taşıyan adaylar, girebiliyorlar.

EKPSS başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahkum olmamak
 • En az %40 engel oranına sahip olmak
 • 18 yaşından küçük, 65 yaşından büyük olmamak

Lise, lisans ya da önlisans mezunu olmak

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi kasten işlenmiş bir suçtan ötürü bir yıl daha uzun bir süre için hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kaçakçılık ya da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından ötürü mahkum olmamak

**Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar; EKPSS’ye başvurabiliyorlar.

EKPSS’ye Girmek için Engelli Raporu Almak Şart mı?

EKPSS sınavına girmek isteyenlerin mutlaka engelli raporuna sahip olmaları gerekiyor.

En az %40 engel oranı mevcut olan engelli bireyler; Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü bir hastaneden engelli raporu alabiliyorlar.

EKPSS Ne Zaman 2024?

2024 yılında EKPSS sınavı, 28 Nisan’da yapılacak

EKPSS Yılda Kaç Kez Yapılır?

EKPSS, iki yılda bir yapılıyor. Sınav sonuçlarının ise 4 yıllık geçerlilik süresi bulunuyor.

EKPSS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

2024 yılında yapılan EKPSS’de adayların 370 TL başvuru ücreti ödemeleri gerekiyordu.

EKPSS’de Atanmak için En Az Kaç Puan Almak Lazım?

EKPSS sonrası atanmak isteyen adayların en az 60 puan almaları gerekiyor.

Ancak 60 puan, atanmak için yeterli olmuyor.

Yapılan puan sıralaması sonrasında yüksek puan alan adaylar, atanmaya hak kazanıyorlar.

EKPSS 2024 Başvuru için Gerekli Belgeler

EKPSS başvurusu için gerekli olan belgeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Başvuru sahibi engelli adaya ait nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı ya da pasaport
 • Başvuru sahibinin öğrenim durumu, diploma ve mezuniyet durumunu gösteren resmi belge
 • Adayın en az %40 engel oranı olduğunu gösteren engelli sağlık kurulu raporu
 • ÇÖZGER Raporu
 • 2024 EKPSS aday başvuru formu
 • Adayın engel grubunu veya engel durumunu gösteren diğer belgeler(RAM raporları vb.)

UYARI:

İşitme engelli adayların ilköğretime başlamadan önce işitme engelli olduklarına dair aşağıdaki belgelerden en az birini teslim etmeleri gerekiyor:

 • İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olduğunu açıkça gösteren sağlık kurulu raporu/engelli sağlık kurulu raporu
 • İlköğretimi işitme engelliler okulunda okuduklarını gösteren diploma aslı veya onaylı bir örneği
 • İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olduğunu gösteren diğer belgeler (kulaklık veya işitme cihazı faturası vb.)
 • Kaynaştırma okullarında okuyanların ilkokullarını işitme engelli olarak kaynaştırma okullarında okuduklarını gösterir okul diploması/mezuniyet belgesi

ekpss başvurusu

EKPSS Sınav Süresi

EKPSS; 60 dakika sürüyor. Lakin adaylara engel gruplarına göre de ek süre veriliyor.

Örneğin; işitme engellilerin 20 dakikalık ek süreleri bulunuyor.

Zihinsel engellilere ise 40 dakikalık ek süre veriliyor.

EKPSS Soruları

EKPSS’de engelli adaylara toplam 60 soru yöneltiliyor.

Adayların genel kültür ve genel yetenek sorularını yanıtlamaları gerekiyor.

Adaylara 15 adet Türkçe 15 adet Matematik sorusu soruluyor.

Adayların Atatürk ilke ve inkılap tarihi, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası, Türk kültür ve medeniyetleri ile Türkiye ve dünyayla ilgili ekonomik, kültürel ve genel soruları yanıtlamaları gerekiyor.

Adaylar; engel gruplarına bağlı olarak, farklı testlere tabi tutuluyorlar.

EKPSS’ye Girmek için Yüzde Kaç Rapor Gerekir?

EKPSS’ ye girmek isteyenlerin en az %40 engel oranına sahip olduklarına dair sağlık kurulu raporu almaları gerekiyor.

EKPSS Sınavına Giren Kuraya Katılabilir mi?

EKPSS’ye daha önce de bahsettiğimiz gibi lise, önlisans ya da lisans mezunu olan engelli adaylar; girebiliyorlar.

Kuraya ise ilköğretim ile ortaokul mezunu olanlar, katılabiliyorlar.

Sınava giren lise, lisans ya da önlisans mezunlarının kuraya katılma şansları bulunmuyor.

Bir diğer deyişle ilköğretim ve ortaokul mezunları sınava girmeden kura yöntemi ile memur olabiliyorlar.

EKPSS Kura Ne Zaman 2024?

EKPSS kura başvuruları, 28 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.

2024 yılında EKPSS geç kura başvuruları, 7 Haziran’da başladı ve 8 Haziran 23.59’da sona erecek

EKPSS Kura Ücreti 2024?

Adaylar, 2024 yılında 370 TL kura ücreti ödedi.

Bu yazımızda kısaca EKPSS sınavına kimler girebilir? EKPSS başvurusu nasıl yapılır? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilenleri aydınlatmaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir; önerilerinizi değerli takipçilerimizle paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu