Devlet Yardımları

Elektrik Yardımı Kaç Ay Verilecek? Her Ay Mı Verilecek?

Elektrik Yardımı Kaç Ay Verilecek? Elektrik Yardımı Her Ay Mı Verilecek? Elektrik Yardımı Kaç Ay Birikir? Elektrik Yardımı Kaç Ay Sürecek? Elektrik Desteği Yardımı Her Ay Mı Verilecek? detayları yazımızda.

Elektrik Yardımı Kaç Ay Verilecek? İhtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan elektrik yardımı; yoksul ailelerinin elektrik faturalarını öderken, maddi anlamda zorlanmalarının önüne geçmeyi amaç ediniyor.

KW indirimi şeklinde Bakanlık tarafından yürütülmekte olan elektrik yardımı, diğer adıyla elektrik tüketim desteği; yalnızca bazı şartları taşıyan kişiler için yapılıyor.

Yoksul vatandaşların bu yardımı alabilmeleri için mutlaka faturalarını PTT şubelerinden ödemeleri gerekiyor.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından erzak yardımı, gıda yardımı, giysi yardımı vb. yardımlar alanlar; otomatik olarak Bakanlığın elektrik yardımından faydalanabiliyorlar.

Bu yazımızda kısaca elektrik yardımı başvurusu nasıl yapılır? Elektrik yardımı kaç ay verilecek? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Elektrik Yardımı Nedir?

Ülkemizde muhtaçlık sınırının altında yaşayan, asgari ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan, ayni ya da nakdi yardıma ihtiyacı olan ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım alan kişilere elektrik faturalarını daha kolay bir şekilde ödeyebilmeleri adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik faturalarında indirim şeklinde yapılan yardıma elektrik yardımı deniliyor.

Kişilerin elektrik yardımı alabilmeleri için mutlaka sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından erzak yardımı, doğalgaz yardımı, kira yardımı, giysi yardımı vb. yardımlar alıyor olmaları gerekiyor.

Elektrik Yardımı Başvuru Şartları

Elektrik yardımı başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Muhtaçlık sınırının altında yaşıyor olmak
 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından herhangi bir yardım alıyor olmak
 • Hane bireyleri üzerine kayıtlı gelir getirici değerli menkul veya gayrimenkul bulunmaması

**Ülkemizde hane halkı kişi başı aylık kazancı güncel asgari ücretin 1/3’ünün altında olanlar; muhtaçlık sınırının altında yaşıyor olarak kabul ediliyorlar.

Bu kişilerin elektrik yardımı alabilme şansı olmakla birlikte yardım almak isteyenlerin mutlaka ikametgahlarının mevcut olduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına kayıt olmaları gerekiyor.

Elektrik Yardımı Kimlere Verilir?

Elektrik yardımından kimlerin yararlanabileceğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Muhtaçlık sınırının altında yaşayanlar
 • İşsiz ve gelirsiz olan vatandaşlar
 • En az %40 engel oranına sahip olan ve engeli yüzünden çalışamayanlar
 • Kronik rahatsızlığı yüzünden çalışamayanlar
 • Muhtaç asker aileleri
 • Şehit ve gazi yakınları
 • Afetzedeler
 • Dul kadınlar
 • Gelirsiz ve kimsesiz 65 yaş ve üstü yaşlılar
 • Kimsesizler ve sahipsizler

**Yukarıda bahsi geçen kişiler; sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım alıyor olmaları halinde elektrik tüketim desteği yardımından da yararlanabiliyorlar.

Lakin hane bireyleri üzerine kayıtlı gelir getirici değerli menkul veya gayrimenkul bulunması durumunda bu kişilerin başvuruları, vakıf tarafından kabul edilmiyor.

Elektrik Yardımı Kaç Ay Verilecek?

Elektrik yardımından yararlanmak isteyen dar gelirli ve yoksul vatandaşlar; bu yardımdan ne kadar bir süre için yararlanabileceklerini de öğrenmek istiyorlar.

Her ay için yapılan elektrik yardımı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından yardım alan kişi ya da hanelerin muhtaçlıkları sona erene dek yapılıyor.

Yani herhangi bir süre sınırlaması bulunmuyor.

Elektrik Yardımı Her Ay Veriliyor mu?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi elektrik yardımı, her ay için veriliyor.

Kişiler; muhtaçlıkları sona erene dek elektrik tüketim desteği yardımından faydalanabiliyorlar.

Elektrik Yardımı Kaç Ay Birikir?

Elektik yardımı kaç ay birikir sorusuna cevap vermek gerekirse Elektik yardımı geri dönük olarak toplamda 3 ay birikir 3 ay geçen sürelerde elektik yardımı paraları geri iade olur.

Elektrik Yardımı Kaç Ay Verilecek?

2024 yılı için elektrik desteği 12 ay boyunca verilecektir. Herhangi bir başvuruya gerek kalmadan, sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneler bu destekten yararlanabilmektedir.

Elektrik desteği ödemeleri, hak sahiplerinin PTT hesaplarına her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Ödemeler, hak sahiplerinin kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerinden alınabilmektedir.

Elektrik desteğinin amacı, ihtiyaç sahibi hanelere elektrik faturalarında destek sağlamaktır. Bu destek, hanelere önemli bir ekonomik katkı sağlamaktadır.

2024 yılı itibariyle, elektrik desteği ödemeleri hala devam etmektedir. Ödemeler, yıl sonuna kadar her ay düzenli olarak yapılacaktır.

Elektrik desteğinden yararlanmak için, hak sahiplerinin sosyal yardım programlarından faydalanmaları gerekmektedir. Sosyal yardım programlarından faydalananlar, elektrik desteğinden yararlanma hakkına sahiptir.

Elektrik desteğinden yararlanmak için, herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Hak sahiplerinin PTT hesaplarına otomatik olarak ödeme yapılmaktadır.

Elektrik Desteği Yardımı Neden Kesilir?

Yoksul ve dar gelirli vatandaşların düzenli olarak yararlanabilecekleri elektrik yardımı; belirli durumlarda kesilebiliyor.

Elektrik yardımının kesilme nedenlerini aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • Hak sahibi kişinin vefat etmesi
 • Hak sahibinin muhtaçlığının sona ermesi
 • Hak sahibinin sosyal yardım aldığı vakfa haber vermeksizin şehirlerarası ikametgah değişikliğinde bulunması

Muhtaçlığı sona eren hak sahibine yönelik olarak yapılan elektrik yardımı, kesiliyor.

Kişinin cezai yaptırıma uğramamak için mutlaka yardım aldığı vakfa haber vermesi gerekiyor.

Muhtaçlığının sona erdiğine dair vakfa haber vermeyenler ise cezai yaptırım olarak, muhtaçlıkları sona erdikten sonra aldıkları elektrik yardımını güncel faizleriyle geri ödemekle yükümlü oluyorlar.

Ödeme yapmayanlar ise yardım aldıkları vakıf tarafından mahkemeye veriliyorlar.

Elektrik Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektrik yardımı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından para yardımı veya gıda ve erzak yardımı, odun ve kömür yardımı, giysi yardımı, eşya yardımı vb. ayni yardımlar alan kişiler için yapılıyor.

Kişilerin elektrik yardımı alabilmeleri için elektrik tüketim desteğine başvurmaları gerekmiyor.

Elektrik faturasında indirim kazanmak isteyenler; herhangi bir PTT şubesine gittiklerinde direk olarak faturalarını indirimli ödeyebiliyorlar.

Lakin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım almayan, vakıf kaydı olmayan kişilerin öncelikle vakfa gitmeleri ve burada hane başvuru kayıt formu doldurmaları gerekiyor.

Elektrik Yardımı Nakit Olarak Alınır mı?

Elektrik yardımı; Elektrik Tüketim Desteği kapsamında kişilerin faturalarında indirim şeklinde yapılıyor.

Yani bu yardım, nakdi yardım olarak yapılmıyor.

Kişiler, PTT şubelerine gidip, faturalarını ödediklerinde yardımdan faydalanabiliyorlar.

Farklı ödeme kanallarını tercih edenler, örneğin mobil ya da internet bankacılığı üzerinden elektrik faturalarını ödemek isteyenler; elektrik tüketim desteğinden yararlanamıyorlar.

PTT Elektrik Yardımı Ne Kadar?

Yazımızda daha önce bahsettiğimiz gibi elektrik yardımı; nakdi yardım olarak yapılmıyor.

Yardım; KW indirimi şeklinde sunuluyor.

Elektrik Tüketim Desteği dahilinde 1-2 kişilik aileler için aylık 75KW, 3 kişilik aileler için aylık 100KW, 4 kişilik aileler için aylık 125 KW, 5 ve üstü sayıda kişilik aileler için aylık 150 KW elektrik yardımı yapılıyor.

Elektrik Yardımı Neden Yatmadı?

Elektrik faturasını ödemek için PTT şubesine gidenler, elektrik yardımının yatmaması dolayısıyla faturalarında indirim elde edemeyebiliyorlar.

Bu durum; genelde kişilerin yardım aldıkları vakfa haber vermeden şehirlerarası adres değişikliğinde bulunmalarından veya muhtaçlıklarının sona erdiğinin vakıf tarafından tespit edilmesinden ileri geliyor.

Elektrik yardımının neden yatmadığına ilişkin bilgi alabilmek için yardım aldığınız vakfa danışabilirsiniz.

Elektrik Yardımı Kesilir mi?

Elektrik yardımı; belirli durumlarda kesilebiliyor.

Hak sahibinin vakfa haber vermeden şehirlerarası ikametgah değişikliğinde bulunması, hak sahibinin ölmesi ya da hak sahibinin muhtaçlığının sona ermesi; elektrik yardımının kesilmesine yol açıyor.

Örneğin; hak sahibinin düzenli ve sigortalı bir işe girmesi durumunda aldığı yardım, kesiliyor.

Aynı şehir içinde yapılan adres değişikliklerinde ise yapılan yardımda kesinti olmuyor.

Elektrik Yardımı Sorgulama

Elektrik yardımı alıp alamayacağınıza dair bilgi edinebilmek adına ALO183 veya ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayabilirsiniz.

Bilgi almak için size en yakın PTT şubesini de arayabilirsiniz.

Alternatif olarak sosyal yardımlar aldığınız vakfı arayabilir veya vakfa gidebilirsiniz.

Elektrik Yardımı Almak için Gerekli Evraklar

Elektrik Tüketim Desteği’nden sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından sosyal yardım alanlar, yararlanabiliyorlar.

Ancak vakıf kaydı olmayanların öncelikle vakfa kayıt olmaları gerekiyor.

Bu noktada vakfa teslim edilmesi gereken belgeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Başvuru sahibine ait TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Hane bireylerinin mal beyanlarına ilişkin belgeler
 • Hane bireyleri için SGK’dan alınması gereken gelir belgesi ya da gelirsizlik belgesi
 • Muhtarlıktan alınabilen fakirlik belgesi
 • Engelliler için 2024 engelli belgesi
 • Kronik hastalar için sağlık kurulu raporu
 • Hane bireylerine dair TC kimlik kartı fotokopisi
 • Ek belgeler

**Kişilerden hane bireylerinin özel durumlarına göre ek belgeler de istenebiliyor.

Örneğin; vakıf yardımlarına başvuran dul kadınlardan ölen eşlerine ilişkin ölüm belgesi talep ediliyor.

Bağlı olduğunuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfını ya da ALO183 veya ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayıp, teslim etmeniz gereken belgeleri öğrenebilirsiniz.

Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Desteği Programı Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kronik hastalığı yüzünden cihaza bağımlı yaşayan hastaların elektrik faturalarında indirim elde edebilmelerini sağlayan elektrik yardımına kronik hastalara yönelik elektrik desteği programı deniliyor.

Yardım dahilinde hastaların birikmiş fatura borçları da tek seferli olarak ödeniyor.

Aynı zamanda daha önce SGK’dan kesintisiz güç kaynağını ücretsiz bir şekilde almamış olanlara da kesintisiz güç kaynağı yardımı yapılıyor.

Bu yardım ile kişilerin elektrik kesildiğinde de cihazlarını kullanabilmeleri sağlanmış oluyor.

Yardım kapsamında hastaların aylık elektrik faturalarının 200 TL’ye kadar kısmı; Bakanlık tarafından ödeniyor.

Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Desteği Programından Kimler Yararlanabilir?

Bu yardıma yalnızca bazı şartları taşıyan kişiler, başvurabiliyorlar.

Bu yardımdan kimlerin yararlanabileceğini yani başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Kronik rahatsızlığı dolayısıyla cihaza bağımlı yaşıyor olmak
 • Kronik rahatsızlığına ve cihaza bağlı olarak yaşadığına dair Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak
 • Başvurulan vakıf mütevelli heyeti tarafından kişinin yoksul ve muhtaç olduğunun tespit edilmesi 

Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Desteği Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kronik hastanın yasal vasisi veya velisi; hastanın ikametgahının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmek suretiyle bu yardıma başvurabiliyor.

Velisi veya yasal vasisi olmayan kronik hastalar ise bağlı oldukları vakfı arayıp, evlerine bir personel gönderilmesini talep edebiliyorlar.

Kronik hastalar, vakıf personeli tarafından kendilerine verilen başvuru formunu doldurup, başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Bu yazımızda kısaca elektrik yardımına yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Elektrik Tüketim Desteği programına ilişkin merak edilenleri yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu