Devlet Yardımları

Elektrik Yardımı Neden Kesilir? Neden Yatmadı?

Elektrik Yardımı Neden Kesilir? Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yoksul ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik olarak yapılan sosyal yardımlardan biri olan elektrik yardımı; elektrik faturalarını ödemekte zorlanan kişilere umut oluyor.

Düzenli bir işi ve geliri olmayan, ailesini geçindirmekte zorlanan ve aylık elektrik faturalarını ödemekte maddi yetersizliğe düşen kişilere yapılan elektrik yardımı sayesinde vatandaşlar; elektriklerinin kesilmesinden de kurtulmuş oluyorlar.

Elektrik yardımı; sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf kaydı olan ve sosyal yardımlardan faydalanan kişilere herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın direk olarak vakıf tarafından yapılıyor.

Bu yazımızda daha önce aldığı elektrik yardımı kesilen vatandaşlar için elektrik yardımı neden kesilir? sorusunu yanıtlamaya, konuyla ilgili olarak merak edilenleri aydınlatmaya çalışacağız.

Elektrik Desteği Yardımı Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç ve dar gelirli vatandaşlara yapılan Elektrik yardımı;  Elektrik Tüketim Desteği Yardım Programı çerçevesinde yapılıyor.

Yapılan yardım kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf kaydı olan ihtiyaç sahipleri; PTT şubelerine elektrik faturalarını ödemek amacıyla gittiklerinde indirimli fiyatlardan yararlanabiliyorlar.

Yani kişinin vakıf kaydının bulunması ve vakıftan sosyal yardım alıyor olması, elektrik desteği alması için yeterli oluyor.

Elektrik Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç sahibi vatandaşlar; elektrik desteğini herhangi bir başvuru yapmadan alabiliyorlar.

Vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf kayıtlarının olması, vakıf mütevelli heyeti tarafından ‘ihtiyaç sahibi’ olarak tespit edilmeleri ve sosyal yardım alıyor olmaları, elektrik indirimden faydalanmalarını sağlıyor.

Henüz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kaydı olmayanlar ve daha önce sosyal yardım almayanlar ise elektrik desteği alamıyor.

Bu kişilerin elektrik faturası indirimi alabilmeleri için öncelikle vakıf kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.

Elektrik Yardımı Başvuru Sorgulama

Elektrik yardımı alıp alamayacağınıza dair bilgi edinmek adına ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarından birini arayabilirsiniz.

Ya da elektrik faturanızı ödemek için PTT şubesine gittiğinizde burada çalışan kişiden bilgi alabilirsiniz.

Alternatif olarak vakıf hane kaydınızın bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfını arayabilirsiniz.

PTT Elektrik Yardımı Başvurusu

Elektrik yardımı alma hakkı olan ihtiyaç sahipleri, ancak elektrik faturalarını PTT şubeleri aracılığıyla ödedikleri takdirde bu haklarını kullanabiliyorlar.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi PTT şubesine giderek, elektrik yardımı alma hakkınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

PTT Elektrik Yardımı Ne Kadar?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından PTT işbirliği ile ihtiyaç sahipleri için yapılan PTT elektrik yardımı miktarı; ailedeki kişi sayısına göre değişiklik gösterebiliyor.

1-2 kişilik aileler için 75 KW, 2-3 kişilik aileler için 100 KW, 3-4 kişilik aileler için 125 KW, 5 ve üstü kişilik aileler için 150 KW elektrik yardımı yapılıyor.

2024 yılı için 150 KW; ortalama 80 TL’ye denk geliyor.

Yani 5 kişilik bir aile, 300 TL olan elektrik faturasını ödemek için PTT şubesine gittiğinde indirimli olarak 220 TL ödemiş oluyor.

Elektrik Yardımı Nakit Olarak Alınır mı?

Elektrik yardımı, nakit olarak alınamıyor. Yardım, elektrik fatura tutarında indirim şeklinde yapılıyor.

Elektrik Yardımı Kimlere Yapılır?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyetince ihtiyaç sahibi olarak onaylanan ve kendisine sosyal yardım yapılması kararlaştırılan kişiler, elektrik yardımı alabiliyorlar.

Yani şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı, SED yardımı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı, silikozis aylığı, tüberküloz aylığı, SSPE aylığı, yakacak yardımı, gıda ve erzak yardımı, eğitim ve burs yardımı vb. diğer sosyal yardımlardan faydalananlar, başvuru gerekmeksizin elektrik yardımı alabiliyorlar.

Eşi vefat eden dul kadınlar, engelliler, kronik hastalar, işsiz ve gelirsizler, dar gelirliler, afetzedeler, kimsesizler ve düşkünler; kısacası toplumun muhtaç ve yoksul kesimi, elektrik yardımından faydalanabiliyor.

Düzenli geliri ve işi olmasına rağmen muhtaçlık sınırının altında yaşayanlar, yani hane halkı kişi başı aylık ortalama kazancı asgari ücretin 1/3’ünü aşmayanlar için de elektrik yardımı yapılabiliyor.

elektrik yardımı kesilir mi
Elektik Yardımı Neden Kesilir?

Elektrik Yardımı Hangi Durumlarda Kesilir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi elektrik yardımı; gelirsiz ve işsiz vatandaşlara,  engeli ya da kronik hastalığı yüzünden çalışamayacak halde olanlara, afetzedelere, yaşlılık, dul maaşı ya da engelli maaşı alanlara kısacası sosyal yardımlardan faydalananlara yapılıyor.

Elektrik yardımı; kişinin muhtaçlığının ortadan kalkması halinde kesiliyor.

Yani sigortalı bir işte çalışmadığı ve düzenli geliri olmadığı için elektrik yardımı alan bir kişi; sigortalı ve kazançlı bir işe girdiğinde bu kişiye yapılan yardım da otomatik olarak kesiliyor.

Eşi vefat eden ve herhangi bir geliri olmayan dul kadınlara yapılan elektrik yardımı ise bu kişinin işe girmesi ya da tekrar evlenmesi halinde sona eriyor.

Başından deprem, yangın, sel vb. doğal afetler ya da kazalar geçen, bu yüzden de işini kaybeden ve ailesine bakamayacak durumda olan kişilerin mağduriyetleri ortadan kalktığında yani kendilerini maddi anlamda toparladıklarında da bu kişilere yapılan yardım kesiliyor.

Hak sahibi kişinin vefat etmesi durumunda da yardımlar sona eriyor.

Kişinin sosyal yardım aldığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına haber vermeden farklı bir şehre taşınması yani ikametgah değişikliği durumunda da elektrik yardımı kesiliyor. Aynı şehir içinde yapılan adres değişikliklerinde yapılan yardım kesilmezken söz konusu şehir değişikliği olduğunda kişiye yapılan elektrik yardımının yanı sıra diğer yardımlar da durduruluyor.

Kişinin tekrar elektrik yardımı ya da diğer sosyal yardımlardan alabilmesi için yeni ikametgah adresindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması gerekiyor.

UYARI: Muhtaçlığı ortadan kalkmasına rağmen elektrik yardımı ve diğer yardımları almaya devam edenler, bu durumun fark edilmesi üzerine cezai yaptırıma maruz kalıyorlar.

Bu durumda bu kişilerin aldıkları tüm sosyal yardımları güncel faizleriyle birlikte vakfa geri ödemeleri gerekiyor.

Ödeme yapmayanlar hakkında ise dava açılıyor.

Elektrik Yardımı Neden Yatmadı?

Elektik Yardımı neden yatmadı sorusu elektrik yardımı alan kişilerin en çok araştırdığı konuların başında gelir. Elektrik yardımının yatmamasından nedenlerinden başında adres değişikliğinin bildirilmemesi yada muhtaçlık durumunun ortadan kalkmasıdır.

Elektik Yardımı Kesilir Mi

Elektrik yardımı kesilir mi? ve elektrik yardımı kesildi mi sorusuna cevap vermek gerekirse elektrik faturasız yardımı düzenli olarak yapılan yardımlardan biridir. Ancak aldığınız sosyal yardımlarda kesintisi olması gerekli incelemelerde maddi durumunuzun düzelmesi durumunda yardım kesilebilir. Elektrik yardımı aldığınız durumların ortadan kalkması durumunda size yapılan fatura desteği kesintiye uğrar.

Elektrik Yardımı Almak için Gerekli Evraklar

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf kaydı olan ihtiyaç sahiplerinin elektrik yardımı almak için ekstra bir başvuru yapmaları gerekmediğinden yukarıda bahsettik.

Ancak henüz vakıf kaydı olmayanların ve elektrik yardımı başta olmak üzere diğer vakıf yardımlarından faydalanmayı düşünenlerin öncelikle vakfa bizzat gitmeleri ve vakıf hane kayıt formu doldurmaları gerekiyor.

Vakıf kaydı esnasında kişiden talep edilen belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  • TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
  • Aileye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • İkametgah belgesi
  • Gelir belgesi
  • Mal beyanına dair belgeler
  • Engelliler için 2024 engelli raporu
  • Kronik hastalar için sağlık kurulu raporu
  • Dul kadınlar için vefat eden eşlerine dair ölüm belgesi
  • Muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi

**Üzerine kayıtlı değerli menkulü ya da gayrimenkulü olanlar, hiçbir şekilde elektrik desteği ve diğer sosyal yardımlardan alamıyorlar.

Bu yüzden de başvuru esnasında başvuru sahiplerinin gelir belgesi ve mal beyanlarına dair belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerekiyor.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, kişinin özel durumuna göre yukarıdaki belgelere ek belgeler de talep edebiliyorlar.

Elektrik Yardımı Neden Eksik Yatıyor

Bir çok kişi Elektrik yardımı neden eksik yatıyor sorusunu ödemeler eksik yatınca araştırmaya başladı. Geçen seneye göre bir çok kişinin Elektrik yardımı tutarlarında düşüş görülmüştür. Elektrik yardımı eksik yatmasının sebebi bu sene yapılan gelir güncellemesi ile beraber bu tutar değişmiştir.

Sigortalı Çalışan Elektrik Yardımı Alabilir Mi?

Sigortalı çalışan kişi Elektrik yardımından yararlanması için hane başına düşün kişi geliri asgari ücretin 3/1 oranından az olması gereklidir. Hanede 2 kişi yaşıyorsa ve haneye asgari ücret giriyorsa Elektrik yardımından yararlanamazsınız.

Bu yazımızda elektrik desteği neden kesildi? elektrik yardımı neden yatmadı sorusunu yanıtlama çalıştık.

Sizler de elektrik tüketim desteği alıyorsanız, konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir Yorum

  1. Bence yardıma gerçekten ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza el uzatılması gerekmektedir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu