Güncel Konular

Engelli ve Yaşlılık Maaşı Alan Kişi Sayısı

Engelli ve Yaşlılık Maaşı Alan Kişi Sayısı en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Engelli ve Yaşlılık Aylığı Alan Kişi Sayısı için Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Ve Proje Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgilendirmede ülkemizde engelli maaşı alan kişi ve yaşlılık alan kişi sayısı belirlenmiştir.

En son 2019 yılından yayınlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistik bülteni ile hem emekli kişi sayısı ve aldıkları ücret detaylı olarak açıklanmıştır.

Türkiye’de Engelli Maaşı Alan Kişi Sayısı 2024

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2024 sayılı Kanun kapsamında maaş alan engelli birey sayılarının yıllara göre dağılımı tablo yer almaktadır.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2 inci maddesine göre Yönetmelik; 65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile toplam olarak

en az % 70 oranında engelli olduğu belirlenmek suretiyle başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını kanıtlamış ve 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarından;

% 40 ila % 69 arası engelli olduklarını kanıtlamış, 18 yaşını doldurmuş ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından;

En az % 40 oranında engelli oldukları kanıtlanmış durumdaki 18 yaşını tamamlamamış Türk vatandaşı engellinin bakımını fiilen yürüten Türk vatandaşı yakınından,

18 yaşını dolduranlar için kendisi, 18 yaşını doldurmamış olanlar için kendisine bakmakla yükümlü olanlar; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere hanenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaçlığına karar verilenleri kapsamaktadır

engelli maaşı alan kişi sayısı

%70 ve üzeri engel oranı olup engelli maaşı alan kişi sayısı 2002 yılında 68.598 iken bu sayı 2020 yılı sonunda yaklaşık 4 kat artarak 277.553’ye ulaşmıştır. % 40-% 69 arasında engel oranı olup engelli maaşı alan kişi sayısı 2002 yılında 193.780 iken bu sayı 2020 yılı sonunda yaklaşık 1,7 kat artarak 346.752 olmuştur. Engelli yakını aylığı alan kişi sayısı 2007 yılında 8.877 iken bu sayı 2020 yılı sonunda yaklaşık 10,7 kat artarak 95.540 olmuştur. En yüksek artışın engelli yakını aylığı alan kişi sayısında olduğu görülmektedir.

Evde Bakım Yardımı Alan Kişi Sayısı

Evde bakım yardımından yararlanan kişilerin yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yıllara göre evde bakım maaşı alan kişi sayısı aşağıdaki listededir.

evde bakım parası alan kişi sayısı

Evde bakım yardımından yararlanan kişi sayısı 2007 yılında 28.583 iken bu sayı yaklaşık 18 kat artarak 2020 yılında 535.805’e ulaşmıştır.

Yaşlılık Maaşı Alan Kişi Sayı

65 yaşını doldurmuş kişiler verilen yaşlılık maaşı her hangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve maaşı olmayan kişilere verilen sosyal yardım paradır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2024 sayılı Kanun kapsamında maaş alan yaşlı sayısının yıllara göre dağılımı tablo yer almaktadır.

Yaşlı maaşı alan kişilerin ve ayrılan kaynak miktarının yıllara göre dağılımı;

yaşlılık maaşı alan kişi sayısı

Yaşlı maaşı alan kişi sayısı 2002 yılında 746.468 iken bu sayı 2020 yılı Aralık ayı itibariyle 820.933 olmuştur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıan resmi açıklamaya göre engelli ve yaşlılık maaşı alan kişi sayısı https://www.aile.gov.tr/media/105389/eyhgm_istatistik_bulteni_mart_2022.pdf linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu