Engelli

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu ve E-Devlet Başvuru Formu

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu 2024; Engelli vergi indirimi başvurusu kapsamında engeli bulunan bireylere yönelik vergi indirim oranları uygulanır. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan bu uygulama, başvuruda bulunan kişilere yöneliktir. Bu sayede engeli bulunan bireylerin belli başlı oranlarda vergi indirimlerinden faydalanabilmesi sağlanmaktadır.

Engelli vergi indirimi başvurusu nedir ve nasıl yapılır gibi soruların kapsamlı yanıtlarını bu rehberimizde bulabilirsiniz. Bu sayede indirimden faydalanmak adına başvuru imkanlarından faydalanabilirsiniz.

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu Nedir?

Engelli vergi indirimi başvurusu, belli başlı oranlarda engelli vatandaşlara vergi indirimi sağlıyor. Bu oranlar da şu şekilde ifade ediliyor:

 • Çalışma gücünün %80’ini kaybetmiş olan kişiler birinci derecede engelli vatandaş statüsünde bulunuyor.

 • Çalışma gücünün %60’ını kaybetmiş olan kişiler de ikinci derecede engelli vatandaş statüsüne sahip oluyor.

 • Çalışma gücünün %40’ını kaybetmiş kişiler ise üçüncü derece engelli kabul ediliyor.

Tüm bu oranlar, vergi indirimin de ne kadar olacağını belirlemekte kullanılıyor. Engelli vergi indirimi başvurusu için de yukarıda ifade etmiş olduğumuz engellilik oranları baz alınıyor.

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu İçin Hangi Raporlar Geçerlidir?

Engelli vergi indirimi başvurusu yapacak olan kişilerin sağlık kurumlarından aldıkları rapor ile başvuru yapmaları şarttır. Bunun için de Merkez Sağlık Kurulu tarafından değerlendirilen bir rapora sahip olma şartı aranır. Çalışma gücünün en az %40’ını kaybetmiş olan kişiler, yetkili sağlık kurumlarından aldıkları rapor ile vergi indirimi başvurusunda bulunabilir.

Konu ile ilgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu raporu olanlar için o senenin indirim oranlarına göre bir indirim uygulanır.

Engelli Vergi İndirimi Başvurusunu Kimler Yapabilir?

Engelli vergi indirimi 2024 başvurularını yapacak olan kişilerin aşağıdaki kriterleri mutlaka karşılıyor olması gerekir. Aşağıda ifade ettiğimiz durumlar gelir vergisi indirimi uygulaması için geçerlidir:

 • Engelli maaşlı çalışan kişiler

 • Engelli serbest meslek erbabı olan kişiler

 • Basit usulde vergilendirilen engelli bireyler

 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan bireyler

 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan serbest hizmet erbabı bireyler

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Engelli vergi indirimi başvurusu için atılması gereken adımların başında bazı belgelerin yetkili makamlara ibraz edilmesi gelmektedir. Vergi dairesi bulunan ilçelerde kişiler Vergi Dairesi Müdürlüğü makamına başvuruda bulunabilir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı, Bağımsız Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüğü gibi kurumlara da başvuruda bulunmak mümkündür.

Vergi indirimi başvurusu için de aşağıda yer alan belgelerin yetkili mercilere beyanı şarttır:

 • Dilekçe

 • T. C. kimlik numarasını içeren kimlik kartı fotokopisi

 • İş yerinden alınacak olan ve işveren tarafından imzalanan belge

 • Sağlık raporu

Yukarıda bahsi geçen belgelerin yetkili kurumlara başvuru sürecinde beyan edilmesi gerekmektedir. Belgelerin güncel tarihli ve eksiksiz olması da önem teşkil edecektir. Günümüzde online olarak da başvuruda bulunmak mümkündür. Bunun için de kişiler, e-devlet kapısı sistemine giriş yaparak engelli vergi indirimi başvurusu yapabilir. Elbette e-devlet sistemine giriş yapmak için e-devlet şifresine ihtiyacınız olacaktır. Bunun için de size en yakın PTT şubesine giderek şifre almanız gerekmektedir.

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu E-Devlet

Engellilik Vergi İndirimi Başvuru e-devlet üzerinden yapılanmaktadır. E-Devlet üzerinden engelli vergi indirimi başvuru yapmak için e-devlet uygulamasına giriş yaptıktan sonra Engellilik Vergi İndirimi Başvuru İşlemleri araması yaparak yada https://www.turkiye.gov.tr/gib-engellilik-vergi-indirimi-basvuru-islemleri-4189 linke tıklayarak hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

Engelli Vergi İndirimi Başvuru Formu

Engelli vergi indirimi başvuru formu kendi adınıza yada bir yakınınız adına başvuruda bulundurken doldurmanız gereklidir. Engelli vergi indirimi başvuru formu interneten online olarak doldurmak için https://ivd.gib.gov.tr/index_edevlet.jsp?gn=engellilikbasvuru linke tıklayarak hemen doldurabilirsiniz.

Engelli Vergi İndirimi Başvuru Dilekçesi

Engelli vergi indirimi başvuru dilekçesi aşağıdaki örnek dilekçeyi kullanabilirsiniz.

……………………………………….. görev yapmaktayım. Rahatsızlığım nedeniyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 3239 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesinde öngörülen engellilik indiriminden yararlanmak istiyorum.

Gereğini müsaadelerinize arz ederim.

……/……../20…..

       İmza

BAŞVURU YAPANIN:

Adı ve Soyadı                                     :

İkametgah Adresi                                :

Telefon Numarası                                :

Çalıştığı İşyerinin Adı ve Unvanı          :

İşyeri  Adresi                                      :

Telefon Numarası                                :

EKLERİ:

1-( ) 3 Adet Fotoğraf

2-( ) Çalıştığı Yerden Çalıştığına Dair Yazı

3-( ) İşçi ise Sigorta Giriş Bildirgesi veya Son Dört Aylık Bordro

4-( ) T.C. Kimlik Numarasını İçerir Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5-( ) …../…../…. gün ve ……. sayılı ………………………………….Hastanesi’nden Alınan Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Noter Onaylı

Engelli Vergi İndirimi Maaş Nasıl Yansır

Engelli vergi indirimi maaş direk olarak yansımaktadır. Engel oranınıza bağlı olarak maaşınıza yansıyacak indirim oranı yasal olarak belirlenmiştir. Engel oranı maaşınızdaki vergi oranın belirlenmesinde etkendir.

 • Çalışma gücünün %80’inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece engelli,
 • Çalışma gücünün %60’ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece engelli,
 • Çalışma gücünün %40’ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden üçüncü derece engelli sayılır.

Engelli oranı 3’e ayrılır. Asgari ücretliler vergi indiriminden yararlanamazlar.

2024 yılı engellilik indirimi :

 • Birinci derece engelliler için 4.400 TL
 • İkinci derece engelliler için 2.600 TL
 • Üçüncü derece engelliler için 1.100 TL’dir.

Engelli Vergi İndirimi Hesaplama

Engelli vergi indirimi hesaplama yapılırken aldığınız maaşa göre ve engel oranınıza göre hesaplama yapılmaktadır. Örnek engelli vergi indirimi hesaplama için;

Ücret: 8.000 TL

SGK Matrah: 8.000

SGK işçi payı: %14 = 8.000 x %14 = 1.120

İşsizlik Sigortası İşçi Payı: %1 = 8.000 x %1 = 80

Gelir Vergisi Matrahı: 8.000 – 1120 – 80 = 6800 – 500 (3.derece engelli indirimi) = 6300 TL

Örnekteki çalışanın gelir vergisi, engelli vergi indirimi hakkı nedeniyle 8.000 yerine 6300 TL üzerinden hesaplanacaktır.

Engelli Vergi İndirimi Sonrası İşten Ayrılma

En çok merak edilen konulardan biride engelli vergi indirimi sonrası işten ayrılma sorun olur mu sorusudur. Engelli vergi indirimi için son 4 aylık maaş bordrosu veya ssk giriş bildirgesi istendiği için mutlaka 4 ayı doldurmanayız gereklidir. Daha önceleri engelli vergi indirimi sonrası hemen işten çıkış yapılırken artık SGK 4 aylık sigortalılık süresine bakmaktadır.

Engelli Vergi İndirimi Ne Kadar Süre Sonra Sonuçlanır

Engelli vergi indirimi başvuru süresi yoğunluğa bağlı olarak 3 ile 6 ay arasında sonuçlanmaktadır. Engelli vergi indirimine başvuruda bulunduktan sonra dilekçeniz işleme alınarak en geç 6 içerisinde size dönüş yapılmaktadır.

2024 Engelli Vergi İndirimi Ne Kadar?

Engelli vergi indirimi hesaplama yapabilmek için kişinin engellililk derecesini biliyor olmak gerekir. Her sene farklı şekilde hesaplanan bu oranlar 2024 yılı itibariyle birinci derece engeli olan kişilere 4400 TL şeklinde yansımıştır. İkinci derece engeli olan kişilere 2600 TL ve üçüncü derece engeli olan kişilere de 1100 TL gibi bir vergi indirimi uygulanır.

Engelli vergi indirimi maaşa ne kadar yansır sorusunun yanıtı da yukarıdaki bilgiler ışığında verilebilir. 2024 ve daha sonraki seneler için uygulanan oran da henüz belirlenmemiştir. Vergi indirimi için belirlenen oranlar, talep edilen vergi miktarına göre belirlenir. Dolayısıyla vergi indirimi için de o senenin enflasyon oranını takip etmek gerekmektedir.

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu Sorgulama

Engelli vergi indirimi ne zaman sonuçlanır sorusuna başvuru prosedürleri aracılığı ile yanıt vermek mümkündür. Başvuru prosedürlerini eksiksiz olarak uygulayan kişilerin sonuçları başvurudan 1.5 – 2 ay sonra netleşir. Bu süre ortalama bir süre olup başvurunun 1 ay gibi bir sürede de sonuçlanma ihtimali vardır.

Eğer beyan edilmesi gereken belgelerde eksiklik durumu söz konusu ise o zaman kişinin başvurusu yanabilir. Bu süreçte kişinin bir sonraki başvuru sürecini beklemesi gerekmektedir. Dolayısıyla özellikle de belge beyan ederken dikkatli olmak önemlidir.

Geriye Dönük Engelli Vergi İndirimi Nasıl Alınır?

Engelli vergi indirimi başvurusu kapsamında geriye dönük vergi indirimi alabilmek de mümkün olabilir. Fakat bu süreçte 5 yıl gibi bir kriter uygulanmaktadır. Ayrıca geriye dönük engelli vergi indirimi alabilmek için bazı yasal prosedürleri de uygulamak gerekebilir. Eski dönemlere ait olan vergi indirimleri için yapılan başvurular genellikle olumsuz yanıt almaktadır.

Engelli vergi indirimi başvurusu yaptıktan sonraki süreçlerde geçerli olacak indirim hakkında faydalanmak mümkündür. Geriye dönük işlemler için yasal yollara başvurup emsal yaratılabilir ya da varsa emsal gösterilebilir.

Farklı Bir Amaçla Alınan Rapor İndirim İçin Geçerli Olur Mu?

Engelli vergi indirimi başvurusu için sağlık raporunu ibraz etmek zorunludur. Sağlık raporu, işer girerken, sosyal yardımlardan faydalanırken ve engelli kimlik kartı alınırken de gerekli olan bir belgedir. Saymış olduğumuz bu amaçlara yönelik alınan sağlık raporu, vergi indirimi için geçerli değildir. Vergi indirimi için Merkez Sağlık Kurulu tarafından değerlendirilen raporlar kabul görmektedir.

Herhangi bir sağlık kurumundan rastgele alınmış olan raporların engelli vergi indirimi başvurusu için yeterli olmadığını bilmekte fayda vardır. Ancak kurul tarafından kabul görüp onaylanan sağlık raporları ile vergi indirimi için başvuruda bulunabilmek mümkün olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu