Güncel Konular

Evlat Edinme Şartları Nelerdir? Nasıl Evlat Edinebilirim?

Evlat Edinme Şartları Nelerdir? Nasıl Evlat Edinebilirim? Evlat Edinmek İstiyorum, Evlat Edinme Başvurusu, Evlat Edinmek İçin Nereye Başvurulur? tüm ayrıntılar yazımızda.

Evlat Edinme Şartları Nelerdir? Nasıl Evlat Edinebilirim? Evlat Edinmek İstiyorum 2024; Ülkemizde Çocuk Esirgeme Kurumları’ndan çocuk evlat edinmek isteyenler; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre evlat edinebiliyorlar.

Evli çiftlerin yanı sıra evlenmemiş olan bekar kişilerin de evlat edinebilme şansları bulunuyor.

Bununla birlikte çiftlerin ya da kişilerin evlat edinebilmeleri için birtakım başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Bu yazımızda kısaca evlat edinme şartları nelerdir? Nasıl evlat edinebilirim? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Evlat Edinme Şartları 2024

Bir çocuk evlat edinmek isteyenler; Türk Medeni Kanunu’nun 305 ile 320.maddeleri arasındaki maddeler kapsamında evlat edinebiliyorlar.

Çocuk yetiştirme ve çocuk sahibi olma duygusunu tatmak isteyen, çocuğu olmayan evli çiftlerin yanı sıra bekar kişiler de çocuk esirgeme kurumlarından evlat edinip, annelik ve babalık duygularını yaşayabiliyor, kurumlarda yaşayan çocukların sevgi, şefkat ve güven dolu bir aile ortamında yaşamasına aracılık edebiliyorlar.

Çiftler ya da bekar kişiler; küçük çocukların yanı sıra 18 yaşını doldurmuş ergin ya da kısıtlı kişileri de evlat edinebiliyorlar.

Evlat Edinme Genel Şartları

Evlat edinme şartları, evlat edinmek isteyen kişilerin evli mi yoksa bekar mı olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Kanuna göre evli çiftler; birlikte evlat edinebiliyorlar. Çiftlerin birlikte evlat edinebilmeleri için en az 5 yıldır evli olmaları gerekiyor.

Ancak çiftlerin her ikisinin de 30 yaş ve üstünde olmaları durumunda 5 yıllık evli olma şartı aranmıyor.

Bekar kişiler ise 30 yaşını doldurmuş olmaları şartıyla evlat edinebiliyorlar.

Aynı zamanda küçüklerin ve ergin ya da kısıtlı kişilerin evlat edinilmesi şartları da farklılık gösterebiliyor.

Evlat edinmenin genel şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • En az ilkokul mezunu olmak
 • Şayet evlat edinilecek çocuğun ailesi hayattaysa ailesinden izin almış olmak
 • Evlat edinilecek çocuğun şayet vasisi varsa vasisinden izin almış olmak
 • Evli çiftlerin en az beş yıldır evli olmaları ya da her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş olması
 • Evlat edinmek isteyen kişi ile evlat edinilecek çocuk arasında en az 18 yaş farkının bulunması
 • Birlikte evlat edinmek isteyen çiftlerden en az birinin 30 yaşını doldurmuş olması
 • Evlat edinilmek istenen çocuğun evlat edinilmesinden önce en az 1 yıllık süre için eğitim, sağlık vb. ihtiyaçlarının evlat edinmek isteyen çiftler ya da kişi tarafından karşılanmış olması
 • Evlat edinilmek istenen çocuğun farik ve mümeyyiz olması halinde çocuğun izninin de alınmış olması
 • Evlat edinmenin mutlaka evlat edinilen çocuğun yararına olması
 • Evlat edinmenin çiftlerin diğer çocuklarının haklarını zedelememesi
 • Evlat edinilecek olan ve ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 311. ve 312. maddelerindeki hükümler haricinde kanunun 309. maddesi hükümlerine göre çocuğun annesinin ve babasının rızasının bulunması

UYARI: Çiftlerin birlikte evlat edinebilmelerinin mümkün olmadığı durumlarda eşlerden biri 30 yaşını doldurmuş olması şartıyla evlat edinebiliyor.

Birlikte evlat edinebilmenin mümkün olduğu durumları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Eşlerden birinin ayırt etme gücünden yoksun olması
 • Eşlerden birinin iki yıldır kayıp olması ya da nerede olduğunun evlat edinmek isteyen taraf tarafından bilinmiyor olması
 • Çiftlerin iki yıldan uzun bir süredir ayrı yaşıyor olmaları

Yukarıdaki durumlardan herhangi birisi söz konusu olduğunda evlat edinmede en az 5 yıllık evlilik süresi şartı aranmıyor.

Bu durumda 30 yaşını doldurmuş olan evli kişiler, tek başlarına da evlat edinebiliyorlar.

Küçüklerin Evlat Edinilmesi Şartları

Küçük çocuk evlat edinmek isteyen çiftlerin veya bekarların yukarıda bahsi geçen genel şartların yanı sıra birtakım özel şartları da taşıyor olmaları gerekiyor.

Bu şartları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması
 • Evlat edinmenin küçüğün yararına olması
 • Küçüğün annesinin ve babasının da rızasının alınması

**Evlat edinilmek istenen küçüğün annesinin ve babasının bebeğin doğumundan 6 hafta sonra rızasının alınması gerekiyor.

Yani henüz 6 haftalık olmamış bebekler, evlat edinilemiyor.

Anne ve baba; çocuklarının evlat edinilmesine rıza verdikten sonra maksimum 6 hafta içerisinde rızalarını geri alabiliyorlar.

Bu durumda çocuk, evlat edinilemiyor.

Ancak anne ve babanın rızalarını geri aldıktan sonra tekrar rıza vermeleri durumunda verilen rıza bir daha geri alınamıyor.

Bazı durumlarda ise annenin ve babanın rızasına bakılmaksızın çocuklar, evlat edinilebiliyor.

Bu durumları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Anne ve babanın ayırt etme gücünden yoksun olması
 • Anne ve babanın kim olduklarının bilinmiyor olması
 • Anne ve babadan uzun süredir haber alınamıyor olması
 • Anne ve babanın bebeğe gereken ilgiyi ve yükümlülüğü göstermiyor olması

Yukarıdaki durumlar söz konusu olduğunda anne ve babanın rızası aranmıyor.

Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi Şartları

Ergin ya da kısıtlı çocukları evlat edinmek isteyenlerin genel evlat edinme şartlarının yanı sıra birtakım özel şartları da taşıyor olmaları gerekiyor.

Bu şartları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Evlat edinmek isteyenlerin varsa altsoylarının açık rızasının olması
 • Şayet evlat edinecek kişi evli ise diğer eşinin de rızasının olması
 • Sürekli bakıma muhtaç olan çocukların evlat edinmek isteyen kişi tarafından en az 5 yıl boyunca bakılmış olması
 • Evlat edinilmek istenen ergin veya kısıtlının çocukken en az 5 yıl boyunca evlat edinmek isteyen kişi tarafından bakılmış olması
 • Diğer haklı durumlardan birinin mevcut olması halinde evlat edinilen ergin ya da kısıtlının evlat edinen aile ile 5 yıldır yaşıyor olması

Bekarların Evlat Edinme Şartları

Genel başvuru şartlarını taşıyan bekar kişiler; 30 yaşlarını doldurmuş olmaları halinde evlat edinebiliyorlar.

Yani bekar kişilerin de evli çiftler gibi evlat edinme hakları bulunuyor.

Evlat edinme işleminin muhakkak küçük çocuğun yararına olması, en önemli başvuru şartları arasında bulunuyor.

30 yaşını doldurmuş olanlar, kendilerinden en az 18 yaş küçük olan çocukları, ergin veya kısıtlıları evlat edinebiliyorlar.

Evlat Edinme Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Evlat edinme başvurusu esnasında teslim edilmesi gereken belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus kayıt örneği
 • Evlat edinmek isteyen başvuru sahibinin ve aile fertlerinin 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu kapsamında silinmiş kayıtlar da dahil sabıka kayıtları
 • Başvuru sahibinin mal varlığını, gelirini ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgeler
 • İkametgah belgesi
 • Başvuru sahibinin öğrenim durumunu gösteren belge
 • Başvuru sahibinin zihinsel ya da ruhsal bir engelinin, bulaşıcı, süreğen ya da sürekli bakımını gerektiren bir hastalığının ve alkol ya da uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu
 • Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşları ya da yurtdışında yaşayan TC vatandaşları için oturma izin belgesi ile küçüğün evlat edinilen ülkeye girmesine ve orada ikamet etmesine izin verildiğine ya da izin verileceğine dair belge

Evlat Edinmek için Evli Olmak Şart mı?

Evlat edinmek isteyen kişilerden evli olmaları şartı aranmıyor. 30 yaşını doldurmuş olan bekar kişiler de gerekli başvuru şartlarını taşıyor olmaları halinde evlat edinebiliyorlar.

Yurtdışından Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Yurtdışından evlat edinmek isteyenler, Lahey Uluslararası Evlat Edinme Sözleşmesi kapsamında evlat edinebiliyorlar.

Ancak yurtdışından evlat edinebilmenin mümkün olabilmesi için çocuğun kendi ülkesinde evlat edindirilemiyor olması gerekiyor.

Yani kendi ülkesinde evlat edinilebilen çocuklar, başka ülkelerdeki kişiler tarafından evlat edinilemiyor.

Türkiye’de ikamet eden yabancı uyrukluların sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belgeyi kendi ülkelerinden almaları gerekiyor.

Yurtdışında ikamet eden TC vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları, yaşadıkları devletin merkezi makamına,  Türkiye’de bir yıldan uzun süre için oturma izni almış olan yabancı ülke vatandaşları ise yaşadıkları devletin merkezi makamına gönderilmek üzere bulundukları yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüğüne başvurabiliyorlar.

UYARI: Türkiye’de ikamet eden ancak aynı zamanda başka bir ülkenin vatandaşlık hakkına sahip olan kişilerin veya Türk vatandaşı ile evli olan yabancı uyrukluların gerçekleştirdikleri evlat edinme işleminin diğer ülke tarafından tanınıp tanınmayacağı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kararlaştırılıyor.

Evlat edinmek istiyorum
Evlat Edinmek İstiyorum

Evlat Edinme Yaşı

Evlat edinmek isteyen bekar kişilerin 30 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Evli olan kişiler; 5 yıldır evli olmaları şartıyla yaş şartına bakılmaksızın birlikte evlat edinebiliyorlar.

Ancak evli çiftlerin her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş olması durumunda çiftlerde 5 yıllık evlilik süresi şartı aranmıyor.

Evlat edinen kişi ile evlat edinilen çocuk arasında da en az 18 yaş farkı bulunması gerekiyor.

Evli kişiler; en az iki yıldan beri evli olmaları ya da 30 yaşını doldurmuş olmaları şartıyla eşlerinin çocuğunu evlat edinebiliyorlar.

Evlat Edinme Ücreti

Evlat edinmek isteyenlerden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Yani evlat edindirme işlemi, tamamen ücretsiz bir şekilde yapılıyor.

Ancak evlat edinen kişinin ya da evli çiftlerin çocuğa iyi bir gelecek sunacak kadar gelir ve mal sahibi olmaları talep ediliyor.

Evlat Edinmek için Nereye Başvurulur?

Evlat edinmek isteyen kişiler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Çocuk Esirgeme Kurumları’na başvurabiliyorlar.

Ön başvurular ise e-devlet platformu üzerinden yapılabiliyor.

E-devlet üzerinden ön başvurularınızı gerçekleştirmek için https://www.turkiye.gov.tr/ashb-evlat-edinme-hizmeti linkini tıklayabilirsiniz.

Çocuğun biyolojik ailesinden ya da vasisinden evlat edinecek olan kişilerin ise Aile Mahkemesi’ne, Aile Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmaları gerekiyor.

BAKINIZ >>> Koruyucu Aile Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları 2024

E-Devlet Evlat Edinme Başvurusu

Evlat edinme ve koruyucu aile başvurusu e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Koruyucu aile başvurusu yapmak isteyen kişiler e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ashb-evlat-edinme-hizmeti linke tıklayarak başvuru işlemini başlatabilirler.

Koruyucu aile başvurusu yapmak isteyenler E-Devlet Koruyucu Aile Başvurusu 2024 linkine tıklayarak detaylı bilgi alabilirler.

Nasıl Evlat Edinebilirim?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi evlat edinmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Çocuk Esirgeme Kurumu’na gidebilirsiniz.

Çocuk esirgeme kurumuna gittiğinizde evlat edinmek istediğiniz çocuğu seçebiliyorsunuz.

Başvuru esnasında sizden talep edilen belgeleri teslim etmeniz gerekiyor.

Ardından hakkınızda sosyal inceleme başlatılıyor. Çocuk Esirgeme Kurumu’nda belgeleri teslim ettikten sonra 1 yıllık Geçici Çocuk Bakım Sözleşmesi imzalıyorsunuz.

1 yıllık süre içerisinde evinizi sık sık Bakanlık görevlileri ziyaret ediyor.

Bu ziyaretler esnasında evlat edinmek istediğiniz çocuğa nasıl davrandığınız, çocuğa neler sunduğunuz, çocuğa sunduğunuz eğitim, sağlık vb. olanaklar değerlendiriliyor.

Şiddet ve gürültünün olduğu aileler; bu aşamada eleniyor.

Evinize yapılan ziyaretlerde incelemeye gelen görevlilerde çocuğa iyi annelik ve babalık yaptığınıza dair kanaatın oluşması durumunda 1 yıllık süre dolduğunda resmen çocuğu evlat edinmiş oluyorsunuz.

Evlat Edinme Süreci Ne Kadar Sürer?

Evlat edinmek isteyenlerin öncelikle 1 yıl süre için evlat edinmek istedikleri çocuğa bakmaları gerekiyor.

Yani bu süreç, en az 1 yıl sürüyor.

Evlat edinme başvurusunun ardından başvuru sahibine yönelik olarak sosyal inceleme süreci başlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan sosyal inceleme sürecinde öncelikle başvuru sahipleri tarafından teslim edilen belgeler, detaylı bir şekilde inceleniyor.

Bu süreçte evlat edinmek isteyenlerin evlat edinilecek çocuklar için doğru anne ve baba olup olmadıklarını tespit etmeye yönelik olarak başvuru sahiplerinin evine görevli kişiler, ziyaretlerde bulunuyor.

Bu ziyaretler, ev ortamında olabileceği gibi başvuru sahibinin iş ortamında da olabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen görevliler ya da sosyal hizmet uzmanları; yılda 2 kez haberli, 3 kez ise habersiz olarak başvuru sahiplerinin evlerini ziyaret ediyor.

Değerlendirme aşamasında ailenin maddi durumu, çocuğa sunduğu imkanlar, ailenin duygu ve düşünceleri, iyi birer anne ve baba olup olmadıkları, çiftlerin birbiriyle uyumlu olup olmadıkları vb. birçok etmen dikkate alınıyor.

Yasal evlat edinme öncesinde 1 yıllık süre için evlat edinen çiftler ya da kişi ile Geçici Çocuk Bakım Sözleşmesi İmzalanıyor.

1 yıllık süre içerisinde yapılan ziyaretler sonrasında kişiler; çocuğu resmen evlat edinmiş oluyorlar.

Ancak ziyaretler; 5 yıl için daha devam ediyor.

Koruyucu Aile Nedir?

Kendi öz ailesi tarafından temel bakımları karşılanamayan çocukları kendi aile ortamından koparmadan, bu çocukların bir süreliğine bakımlarını üstlenen ailelere koruyucu aile ismi veriliyor.

Devlet tarafından sunulan koruyucu aile hizmeti ile çocukların zor dönemlerini hasar görmeden atlatabilmelerine yardımcı olmak, çocukların yaşamlarına devam edebilmelerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Bu bağlamda ücretli ya da gönüllü koruyucu aileler, çocuğun kendi ailesi, okuldaki arkadaşları ve sosyal çevresi ile uyum içerisinde yaşayabilmelerine öncülük ediyorlar.

Koruyucu Aile ile Evlat Edinme Arasındaki Fark Nedir?

Koruyucu aile ile evlat edinme arasındaki farkları aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • Evlat edinmelerde çocuğun her türlü hak ve yükümlülükleri evlat edinen kişiye ya da aileye geçiyor. Koruyucu ailede ise çocuğun hak ve yükümlülükleri, öz ailesinde kalıyor.
 • Koruyucu ailede çocuk, mirasçı olmuyor. Ancak evlat edinmede çocuk, evlat edinenin mirasçısı oluyor.
 • Evlat edinmelerde evlat edinilen çocuk, evlat edinenin soyadını alıyor. Ancak koruyucu ailelerde çocuk, kendi ailesinin soyadını taşımaya devam ediyor.
 • Koruyucu ailelere devlet tarafından çocuğun bakım masraflarını karşılamaları için YÖNETMELİK tarafından belirlenen miktar ve oranlarda ödeme yapılıyor. Evlat edinen kişi ya da ailelere ise devlet tarafından ödeme yapılmıyor. Çocuğun tüm ihtiyaçları, evlat edinen kişi ya da aile tarafından karşılanıyor.

Koruyucu Aile Olma Şartları Nelerdir?

Koruyucu ailelerin de birtakım başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Koruyucu aile olma şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC vatandaşı olmak
 • Türkiye’de ikamet ediyor olmak
 • En az ilkokul mezunu olmak
 • 25-65 yaş aralığında olmak
 • Düzenli gelir sahibi olmak

Evli ya da bekar, çocuklu ya da çocuksuz çocuğun biyolojik anne ve babası ile vasisi dışında herkesin koruyucu aile olma şansı bulunuyor.

Koruyucu Aile Başvurusu Nasıl Yapılır?

Koruyucu aile olma ön başvuruları, e-devlet platformu üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. E-devlet üzerinden ön başvurularını gerçekleştirmek isteyenlerin https://www.turkiye.gov.tr/ashb-koruyucu-aile-ilk-gorusme-talebi linkine tıklamaları gerekiyor.

Ön başvurular, aile.gov.tr sitesi üzerinden de yapılabiliyor.

Koruyucu aile olmak isteyen kişiler ya da evli çiftler; ikametgahlarının mevcut olduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine dilekçe ile de başvurabiliyorlar.

Koruyucu Aile Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Koruyucu aile başvurusu esnasında teslim edilmesi gereken belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Başvuru sahibine ait TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • Başvuru sahibine ait 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Başvuru sahibine ait öğrenim belgesi ve onaylı örneği
 • Başvuru sahibinin ekonomik durumunu gösteren iş, gelir ve sosyal güvenlik durumuna dair belgeler ve onaylı örneği
 • Adli sicil kaydı
 • Şayet başvuru sahibi evli ise evlilik cüzdanı
 • Başvuru sahibi için tam teşekküllü bir hastaneden alınmış olan sağlık raporu(kişinin bulaştırıcı hastalığının ve akıl rahatsızlığının mevcut olmadığını gösteren belge)
 • İkametgah belgesi

Gönüllü Aile Nedir?

Gönüllü aile; çocuk esirgeme kurumlarında yaşayan çocuklarla belirli dönemlerde ilgilenen, çocuklara kendi ilgileri, yetenekleri doğrultusunda katkıda bulunan, resmi tatillerde ya da hafta sonları çocukları kendi evinde ağırlayarak, misafir eden, kısacası gönüllü olarak çocukların ruhsal gelişimlerine katkıda bulunan kişi ve ailelere deniliyor.

Ülkemizde gönüllü aile hizmeti de kuruluşlar tarafından yürütülüyor.

Gönüllü Aile Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gönüllü aile olmak isteyen kişi ya da çiftlerin ikametgahlarının mevcut olduğu yerdeki İl Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

Başvuruların bizzat başvuru sahibi tarafından dilekçe ile yapılması gerekiyor.

Başvuru sonrası yapılan değerlendirme aşamasında gönüllü aileler, 2-3 haftalık deneme sürecine tabi tutuluyorlar.

Bu süreçte gerekli belgelerin kuruma teslim edilmesi gerekiyor.

Başvurusu kabul edilenlere kurum tarafından gönüllü kimlik kartı çıkarılıyor.

Ardından sözleşme imzalanıyor.

Sözleşme sonrası kurum tarafından belirlenen günlerde gönüllü aileler, çocukları ziyaret edebiliyor, evlerinde misafir edebiliyorlar.

Evlat Edinmek İstiyorum

Maddi imkanlarınız varsa ve bir çocuğa sıcak ve şefkat dolu bir yuva sunabileceğinize inanıyorsanız;  Çocuk Esirgeme Kurumu’na giderek, evlat edinme başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Kurumda yaşayan bir çocuğu evlat edinerek, ona umutla bakabileceği bir gelecek sunabilir; ona sevgiyi ve güven duygusunu öğretebilirsiniz.

Bu yazımızda kısaca Nasıl evlat edinebilirim? sorusunu yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de evlat edinmek istiyorsanız; konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu