Engelli

Kanser Hastaları Engelli Raporu Alabilir Mi?

Kanser Hastaları Engelli Raporu Alabilir mi? Ülkemizde en az %40 engel oranına sahip olan engelli vatandaşlar; sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurup, kendilerine engelli aylığının bağlanmasını talep edebiliyorlar.

Engelli bireylerin engelli aylığı alabilmeleri için en az %40 engel oranına sahip olduklarına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan tam teşekküllü bir hastaneden engelli raporu almaları gerekiyor.

Kanser hastaları da hastalıklarının ilerlemiş olması durumunda engelli raporu alabiliyorlar.

Kanser hastalarındaki engel oranı ise ilgili yönetmelikte bahsi geçen hesaplama cetveli doğrultusunda belirleniyor.

Yönetmelikte belirtilen kanser türlerinden birine yakalanmış olan hastalar, hesaplama cetveline göre engel oranlarının en az %40 olduğunun sağlık kurulu tarafından kararlaştırılması üzerine engelli raporu alabiliyorlar.

Bu yazımızda kısaca kanser hastaları engelli raporu alabilir mi? sorusunu yanıtlamaya, konuyla ilgili olarak en çok merak edilenleri aydınlatmaya çalışacağız.

Kanser Nedir? Türleri Nelerdir?

Doku ya da organlardaki hücrelerin düzensiz bir şekilde bölünüp, çoğalmaları yüzünden ortaya çıkan kötü urlara kanser ismi veriliyor.

Anormal hücrelerin kontrol dışında çoğalması ile gelişen kanser; tedavi edilmediği takdirde ciddi rahatsızlıklara hatta ölüme bile yol açabiliyor.

Kötü urların yayılması, organların ve vücudun iflas etmesi ile sonuçlanabilen kanserin pek çok çeşidi bulunuyor.

Yaygın görülen kanser türlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Meme kanseri
 • Mesane kanseri
 • Rahim kanseri
 • Cilt kanseri
 • Tiroid kanseri
 • Lenf kanseri
 • Kalın bağırsak kanseri
 • Akciğer kanseri
 • Karaciğer kanseri
 • Mide kanseri
 • Prostat kanseri
 • Kemik tümörleri
 • Ağız bölgesi kanseri
 • Yumurtalık kanseri
 • Rektum kolon kanseri
 • Beyin tümörleri
 • Çocukluk çağı kanseri

Kanser Evreleri Nelerdir?

Kanserin 4 evresi bulunmakla birlikte bazı kanser türlerinin ise 5 evresi bulunuyor.

Örmeğin, bağırsak kanserinin 5 evresi bulunuyor.

1.evre erken evre olarak adlandırılıyor. 4. evre teşhisin geç konduğu, ölüm riski taşıyan evre olarak biliniyor.

1.evrede teşhis edilen kanser, kolaylıkla tedavi edilebiliyor.

 1. ve 3. evrelerde ise kanser ilerleyip, çevre dokulara yayılıyor.

Kanserin son evresi olan 4. evrede ise hastalık, metastaz ile diğer dokulara da yayılıyor.

Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanser tedavisi; kanserin türüne ve hangi evrede olduğuna göre farklılık gösterebiliyor.

Tedavide kemoterapiden ya da radyoterapiden faydalanılabiliyor.

Ameliyat gerektiren durumlarda ise cerrahi operasyondan yararlanılabiliyor.

Tedavi sürecinde hastalığın türünün yanı sıra hekimin kararı da son derece önem arz ediyor.

Kanser Hastaları Engellilik Raporu Alabilir mi?

Kanser hastaları; Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen hesaplama cetveli doğrultusunda uygun oranlarda engelli raporu alabiliyorlar.

En az %40 engel oranı tespit edilen hastalar, engelli kabul ediliyorlar.

Yani kanser hastalarının engelli raporu alabilmeleri için hastalıklarının çalışmalarına engel teşkil edecek kadar ilerlemiş olması gerekiyor.

Engel oranı; kanserin türüne, şiddetine ve evresine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Hastadaki engel oranı, belirli aralıklarla yapılan muayeneler sonrasında hazırlanan raporlar doğrultusunda güncelleniyor.

Engelli raporu alan hastalar, aynı zamanda engelli aylığına da başvurabiliyorlar.

Ancak kanser hastalarının engelli aylığı alabilmeleri için en az 10 yıl için sigortalı çalışan olmaları ve en az 1800 gün için sigorta primlerinin yatırılmış olması gerekiyor.

Kanser Hastalarına Engelli Raporu Verilir Mi?

Evet, kanser hastaları engelli raporu alabilir. Türkiye’de engellilik raporu, çocukların ve yetişkinlerin engellilik durumlarını belirlemek için kullanılan bir belgedir. Engellilik raporu, kişinin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme yeteneğini ve işgücü piyasasına katılımını etkileyen herhangi bir fiziksel, zihinsel veya duyusal engelini değerlendirir.

Kanser hastaları, hastalığın evrelerine, ilerlemesine ve şiddetine bağlı olarak engelli raporu alabilirler. Örneğin, kanserin şiddetli seyretmesi veya tedavinin kişinin günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde etkilemesi durumunda, kişi engelli raporu alabilir.

Kanser hastaları, engelli raporu almak için öncelikle bir devlet hastanesine başvurmalıdır. Hastanede, ilgili branştaki uzman doktorlar tarafından muayene edilirler. Muayenenin ardından, doktorlar kişinin engellilik durumunu değerlendirerek bir rapor hazırlarlar. Bu rapor, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından değerlendirilir ve kişiye engellilik oranı verilir.

Kanser hastalarına verilen engellilik raporları, hastalığın evresine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, 1. evrede bir kanser tanısı alan kişiye %10-30 engellilik oranı verilebilirken, 4. evrede bir kanser tanısı alan kişiye %60-100 engellilik oranı verilebilir.

Engelli raporu alan kanser hastaları, birçok hak ve kolaylıktan yararlanabilirler. Bu haklar arasında şunlar yer alır:

 • Engelli maaşı
 • Engelli indirimleri
 • Engelli iş imkanları
 • Engelli eğitim imkanları

Kanser hastalarının engelli raporu alabilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar, kişinin çalışma durumu ve hastalıkla ilgili bazı bilgilerdir.

Kanser Hastası Engelli Raporu Oranı 2024

Daha önce de bahsettiğimiz gibi kanser hastalarının engelli raporu alıp alamayacakları; kanser türüne, kanserin şiddetine, kanserin ilerlemiş olup olmadığına yani hangi evrede olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Örneğin; evre 3 ve 4. remisyonda olan hastalara %40 engelli raporu veriliyor.

Söz konusu ileri klinik evreli(evre 3 ya da 4) malign tümörü olan, remisyona girmeyen ve tedavisi devam eden hastalar olduğunda hastalara %80 oranında engelli raporu veriliyor.

Kanser teşhisi konulan hastalar, tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu yani 2024 engelli belgesi almamış olsalar bile emekli maaşı alabiliyorlar.

Kişilerin malulen emekli olabilmeleri ve emekli maaşı alabilmeleri için sigorta primlerinin en az 1800 gün için ödenmiş olması gerekiyor.

Malul aylığı; bazı kanser hastalarına 12 ay, bazı hastalara 18 ay, bazı hastalara ise 24 ay için bağlanıyor.

Bu süre üzerinde kanser türü, belirleyici oluyor. Bu süre dolduğunda hastaların tekrar muayene olmaları yani sağlık kurulu raporlarının yenilenmesi gerekiyor.

Sağlık kurulu raporu üzerine hastalar, yeniden maaş alabiliyorlar.

Malul aylığı; kanser yüzünden çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olan kanser hastalarına bağlanıyor.

Kanser Hastaları Engelli Raporu ile Araç Alabilir mi?

Kanser hastaları, engel oranlarının %90 üzerinde olması durumunda ÖTV muafiyetinden yararlanıp, engelli raporu alabiliyorlar.

Engel oranı %90 altında olan hastalar ise engelli raporlarında özel tertibatlı araç kullanabilir yazısının mevcut olması halinde ÖTV indirimli araç sahibi olabiliyorlar.

Kanser Hastalarının Rapor Hakkı

Kanser hastalarına en fazla 18 aylık süre için rapor verilebiliyor.

18 ay sonunda tedavi sürecine göre yeniden rapor verilebiliyor.

Kanser Hastaları Evde Bakım Maaşı Alabilir mi?

Engelli raporunda ‘ağır engelli’ ifadesi yer alan kanser hastalarına bakmakla yükümlü olan yakınları, engelli aylığı alabiliyorlar.

Kanser Masraflarını Devlet Karşılar mı?

Kanser tedavi masrafları, SGK tarafından karşılanıyor. Hastalardan hiçbir şekilde ilaç ya da muayene ücreti alınmıyor.

Kanser Hastalarının Rapor Süresi

Daha önce de bahsettiğimiz gibi kanser hastaları, en fazla 18 ay için rapor alabiliyorlar.

Bu süre dolduğunda tedavinin sürecine göre tekrar rapor verilebiliyor.

Kanser Hastaları için Yapılan Devlet Yardımları Nelerdir?

Engelli raporu çıkartan kanser hastaları, engellilerin yararlandıkları tüm sosyal yardımlardan yararlanabiliyorlar.

Kanser hastalarına engelli aylığı bağlanıyor. Sağlık kurulu raporunda ağır engelli ifadesi yer alan hastaların yakınlarına ise engelli evde bakım aylığı bağlanıyor.

Engelli kimlik kartı çıkartan hastalar; kimlik kartına sahip olmanın tüm avantajlarından faydalanabiliyorlar.

Örneğin, toplu ulaşım araçlarında ücretsiz bir şekilde seyahat edebiliyorlar.

Sağlık Kurulu Raporunun Kanser Hastaları için Avantajları Nelerdir?

Sağlık raporuna sahip olan hastalar, engelli kimlik kartı çıkarıp, toplu ulaşım araçlarında ücret ödemeden seyahat edebiliyorlar.

Engelli kimlik kartları ile birçok avantajdan faydalanabiliyorlar.

Malulen emekli olabiliyor, emekli aylığı alabiliyorlar.

Kanser Hastaları Maaş Alabilir mi?

Kanser hastalarına emekli aylığı bağlanıyor. Ancak hastaların 10 yıl süreyle sigortalı bir işte çalışmış olmaları ve en az 1800 gün için sigorta primlerinin yatırılmış olması gerekiyor.

Yani bu şartları taşımayan hastalara emekli aylığı bağlanmıyor.

Bu yazımızda kısaca kanser hastaları engelli raporu alabilir mi? Kanser hastalarına engelli aylığı bağlanır mı? vb. soruları yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir Yorum

 1. Maaşı yatan ve memur olan kişilerde de emekli maaşı alabiliyor mu
  Bu rapor ilerde işimizle ilgili sorun yaratir mi
  Araba kullanırken kolumuzda ağrı olması durumunda engelli aracı alabilir miyiz, yüzde 80 rapor ile
  Bu aracı kac yıl kullanmaliyiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu