Maddi Yardım

Koç Holding Yardım Başvurusu ve Başvuru Formu

Koç Holding Yardım Başvurusu ve Başvuru Formu 2024; Koç Holding, Türkiye’deki en büyük ve varlıklı şirketler arasında zirvelerdedir. Bunun da verdiği maddi güç ile birçok burs, yardım ve sosyal destek sağlayan Koç Vakfı nakit ve gıda yardımlarını düzenli olarak yapmaktadır. Kişilerin bu yardımlardan yararlanması için bazı kriterlere uygun olması gerekli.

Şartları sağlayan vatandaşlar ise başvurularını Vehbi Koç Vakfı’nı ziyaret ederek yapmalıdır. Başvurmadan önce bilgi almak için 0216 531 00 99 ve 0216 531 00 00 irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Ayrıca web sitesi üzerinden de hangi yardım ve destek paketlerinin şu an aktif olduğu bilgisine ulaşmak mümkündür.

Vehbi Koç Vakfı 1000 TL Nakit Yardımı

Günümüzdeki en aktif sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları arasındaki adını zirvelerde tutan Vehbi Koç Vakfı ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlardan biri olan Koç 1000 TL Yardımı online bir şekilde form doldurularak yapılmaktadır. Eğer ki başvurunuz başarılı bir şekilde onaylanırsa formda verdiğiniz güncel iletişim bilgilerinden size ulaşılacaktır.

Koç Vakfı 1000 TL Yardımı ve diğer burs, giyim, gıda ve nakdi yardımları https://www.vkv.org.tr/ adresinden takip etmeniz mümkündür. Bu takipleri düzenli olarak yapmanız önemlidir çünkü vakıf verdiği yardımları sürekli olarak güncellemektedir. Buradaki duyuruları dikkatli bir şekilde takip edip aynı zamanda ilgilendiğiniz yardımları sorgulayabilirsiniz.

Vehbi Koç Vakfı Bursları

Vehbi Koç Vakfı dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimlerini de unutmamış, ayrı bir yardım fonu hazırlamıştır. Bu fon Ana Varlık ve diğer fon gelirlerinden ayrılmış olan ödeneklerin birleştirilmesi ile hazırlanır ve eğitim süresince öğrenciye verilir. Burada her sene yeni eğitim öğretim yılının en başında ana web sitesi ve üniversitelerin kendi burs ofisleri ile fakülte sekreterliklerine yazı gönderilir. Bu yazıda bursun detayları yer alır.

Öğrencilerin bizzat www.vkv.org.tr adresine giriş yapmaları gerekir. Burada karşılarına bir Burs Portalı çıkacaktır. Burs Portalında yer alan Vehbi Koç Vakfı Bursiyer Aday Forumu’nun doldurulması gerekir. Portala girilen bilgilerin içeriği ve doğruluğu kontrol edildikten sonra vakıf tarafından bir mülakata girecek öğrenci listesi hazırlanır. Bu listeye giren öğrenciler, burs formuna yazdıkları güncel iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirilir. Daha sonra Vehbi Koç Vakfı ile okulun kendi yetkililerinden oluşan bir Burs Komisyonu hazırlanır. Adaylığa hak kazanan öğrenciler birer birer bu komisyonun yapacağı bir mülakata dahil edilir. Mülakatlar sonucunda asil ve yedek bursiyer öğrenci listesi oluşturulur. Böylece burs işlemleri başlatılmış olacaktır. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin:

 • C. vatandaşı olması,
 • Örgün öğretimde bir lisans programında eğitim görmesi,
 • Eğitimini karşılaması için maddi durumunun yetersiz olması,
 • Hiçbir şekilde disiplin cezası almamış olması,
 • Başarı notunun 2.5 ve üzerinde olması (100’lük sistemde 60 ve üzerine denk düşer),
 • Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması gerekmektedir.

Vehbi Koç Vakfı aşağıda yer alan üniversiteler ile burs iş birliği içerisindedir.

 • Akdeniz Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve Atatürk Eğitim Fakültesi)
 • Mersin Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)
 • Van 100. Yıl Üniversitesi

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin bazı durumlarda bursları kesilebilmektedir. Burs almakta olan öğrencinin bursunun kesilmemesi için her sene başarı notunun 2,5 ve üzeri (100’lük sistemde 60 ve üzeri) olması, önceki seneden kalınan dersinin olmaması, fiilen öğrenciliğin devam ediyor olması, sene tekrarı yapmaması, herhangi bir başka kurumdan karşılıksız burs almıyor olması, açık öğretime geçmemesi, disiplin cezası almamış olması gerekmektedir. Ayrıca yanlış beyan belirtmiş olan öğrencilere burs verilmeyecektir. Burs almaya hak kazandıktan sonra yanlış beyanda bulunan öğrencilerin ise burs hakkı iptal edilir, vakıfla ilişikleri tamamıyla geri dönüşümsüz şekilde kesilir. O güne kadar verilmiş olan tüm burs tutarının geri tahsili için de sözleşmeye dayanarak yasal işlemler başlatılır.

Koç Holding Hemşirelik ve Asistanlık Bursları

2003 senesinde “Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Destek Fonu” adını alan fakat aslen 1974 senesinde Semahat Arsel’in başkanlığında başlatılmış olan VKV Hemşirelik Fonu, özel bir mesleki gelişim projesidir. Bugüne kadar 2 binin üzerinde hemşirelik öğrencisine verilen bu özel burs, başarılı olan fakat maddi durumu yetersiz öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca desteklenmesine yardımcı olmaktadır.

Ayrıca burs sadece üniversitelerdeki öğrencilere değil, lisedeki öğrencilere de verilmektedir. Konya Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşirelik Bölümü ve Merzifon Şehit Dursun Özsaraç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri bu burslardan yararlanabilmektedir. Bu burstan yararlanabilecek olan hemşirelik öğrencilerinin ise aşağıda yer alan üniversitelerden birinde okuması gerekmektedir:

 • Erzurum Atatürk Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi

Bursun şartları ve bursiyerin seçim süreci ise genel öğrenci bursları ile aynıdır. Bunun yanısıra “asistan bursları” Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde asistanlık öğrencilerine verilmektedir.

Koç Holding AKMED ve ANAMED Bursları

AKMED bursları öncelikli olarak Antalya’da ve çevresinde olmak üzere tüm Anadolu ve Akdeniz’in tarihinin keşfedilmesini desteklemek amacıyla çıkartılmıştır. Bu kapsamda bu bölgelerin etnografik, arkeolojik değerlerinin hem araştırılması hem de halka duyurulması, belgelenmesi, korunması ve onarılması hedeflenir. Bu burslar ise bu alanların üzerinde yapılacak projelerin desteklenmesi ile verilir. Bunun yanı sıra yurt içi ya da yurt dışı fark etmeksizin ilgili alanlarda üniversitede eğitim gören başarılı öğrencilere de bu burs verilebilmektedir

ANAMED bursu da Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi tarafından verilmektedir. Bu kapsamda Anadolu’nun coğrafi, kültürel ve tarihi hakkında bilimsel araştırmalar yapan gerek ülke içinden gerekse ülke dışından araştırmacılara destek olunması hedeflenir. Söz konusu Merkez her sene ortalama olarak 25 farklı araştırmacının akademik çalışmalarını destekleyecek doktora ve doktora sonrası burslar sunmaktadır.

Koç Holding 18 Okul Başarı Bursu

Vehbi Koç Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yapılan bu proje “yap, devret, sahip çık” metodu uygulanarak yürütülmektedir. Bu proje bünyesinde Vehbi Koç Vakfı tarafından inşa ettirilen okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilmektedir. Devredilen okulların orta okullarından ilk 3 derecesinde mezun olan öğrencilerin bu başarılarını lisede de göstermeleri halinde orta öğretim bursu verilmektedir. Bursiyer adayları okul müdürleri tarafından verilmektedir. Eğer eşit puanlı iki öğrenci varsa kız olan daha öncelikli sayılmaktadır. Ayrıca 3 asil öğrenciye ek olarak 3 yedek öğrenci de yine okul idaresi tarafından seçilir. Koç Vakfı tarafından kurulup devredilen, burs kapsamında olan okullar aşağıdaki listede verilmiştir.

 • Bağlar Koç İlkokulu
 • Beyazıt Koç İlkokulu
 • Beykoz Koç Ortaokulu
 • Beylikdüzü Koç Ortaokulu
 • Bolu Koç İlkokulu
 • Elâzığ Koç İlkokulu
 • Gebze Koç Ortaokulu
 • İnegöl Koç İlkokulu
 • İnönü Koç Ortaokulu
 • İzmit Ford Otosan Koç Ortaokulu
 • Kayapınar Koç İlkokulu
 • Nilüfer Koç Ortaokulu
 • Orhangazi Koç İlkokulu ve Ortaokulu
 • Silopi Koç İlkokulu
 • Sincan Koç İlkokulu
 • Şanlıurfa Koç İlkokulu ve Ortaokulu
 • Van Koç İlkokulu ve Ortaokulu
 • Yenişehir Koç Ortaokulu

Mesleki Eğitim Bursları

Koç Vakfı bünyesinde bulunan firmaların gönüllü bağışçıları tarafından oluşturulan Mesleki Eğitim Burs Fonu mesleki ve teknik eğitimin niteliklerinin geliştirilmesi ve meslek liselerinde öğrenci olan, başarılı ama maddi durumu kötü öğrencilere yardım aracılığı ile hazırlanmış bir burstur. Bu burslar: Ankara Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mes. Tek. And. Lisesi, Bursa Nilüfer Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mes. Tek And. Lisesi, İstanbul Sancaktepe Samandıra Teknik ve End. Mes. And. Lisesi, İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmir Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kocaeli Çayırova Yapı ve Kredi Bankası Kız Teknik Lisesi öğrencilerine verilmektedir.

Her eğitim öğretim senesinin başında okul idaresi ve vakfın kendisi bursun duyurusunu yapar. Bu duyuruların ardından gerekli şartları sağlayan öğrenciler Vehbi Koç Vakfı Bursiyer Aday Forumu’nu ilgililere iletir. Daha sonra okul yetkilileri ve Vehbi Koç Vakfı tarafından kurulan değerlendirme komisyonu formları değerlendirir ve ilk elemelerden geçen öğrenciler yüz yüze bir mülakata çağırılır. Mülakat sonucu başarılı olan asil ve yedek bursiyerler okul tarafından duyurulur, formda yer alan iletişim kanalları aracılığı ile bilgilendirilir.

Alınan bursların devam edilmesi için öğrenicinin sene sonu ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması, kaldığı bir dersin olmaması gerekmektedir. Ayrıca başka bir kurumdan karşılıksız burs alan ya da disiplin cezasına sahip öğrenciler burs almaya hak kazanamayacaklardır.

Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yardımları

1 Kasım 1967’de kurulan bir sosyal güvenlik kurumu olan Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nın ana amacı Koç Holding’e bağlı çalışan ve SGK’ya tabii çalışanların “ek sosyal güvence ve yardım” paketinden yararlanabilmesidir. Koç Holding ve bağlı kuruluşlarında çalışan herkes işe girişi esnasında Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına üye olabilmektedir. Bu üyeler:

 • Kendileri, eşleri ve çocukları üzerine sağlık sigortası hizmeti,
 • Vefat ya da hastalık dolayısı ile çalışamama ve maluli olma durumunda risk teminatı hizmeti,
 • Mesken edinme ve bazı ihtiyaçların ortaya çıkması halinde ek finans desteği,
 • Üyelik ya da emekliliğin sonlanması durumunda emekli aylığı ödemesi alma ve toptan ödeme alabilme hizmetinden yararlanabilmektedir.

Bu üyelerin tüm bu hizmetlerden yararlanabilmesi için üyeliklerinin başlangıcından itibaren her sene Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir miktarda prim ödemesi yeterlidir. Burada alınan ödemeler bu hizmetlerin sürdürülebilmesi için kullanılmaktadır.

16 Yorum

 1. Selamlar benim kızım madde bağımlısı yardım talebinde bulunmak istiyorum artık işin içinden çıkamaz hale geldim su an tedavi görüyor baya masraflı her şekilde kanıtlayabilirim benim sizden bi ricam olacak benim bu tedavi sürecinde bulunduğum mevkiden uzaklaştırmam gerekiyor yani arkadaş ortamından bana 3 yada 4 aylığına bir eşyalı ev lazım ben samsunda oturuyorum su an çalışamıyorum işsizlik maaşı alıyorum lütfen çağrıma cevap verin kızım intiharın eşiğinden döndü onun yaşatmak için bir ele ihtiyacım var

 2. Merhabalar ben kiracıyım eşim inşaat işçisi gelirimiz yetmiyor 4 çocuğum var gecinmekte zorlanıyoruz

 3. Slm ben isitme engeli ve kalp yetmezligi pilile yasayan ve koah hast yuzde 62 engelli raporum var devletim bana 5500 maas bagladi 4 cocuk babasiyim 2 kiz 2 oglan kizlarimi borclarla evlendirdim 2 okuyan oglum var biri 15yas birisi 7 yasinda esimde koah tansiyon hast calisamiyor 18 tane icralik dosyam var evim kira 2500 dogalgaz 1500 elektirik 390 su 230 artik siz diger lerini dusunun ekmek almaya gucum yok artik yasamak bizlere gire degil allah herkezin yardimcisi olsun evladim market yanindan gecerken baba bana paran varmi diye soruyor bir cikilota almak icin ben bu evladima 5tl cikolatayi alamazken icim ciyerim yaniyor evimi icralardan dolayi 1 yilda 4 kez degistirdim artik esyalarim bile perisan oldu buzdolabim 3 aydir bozuk 3.500 istediler kis oldugu icin balkona koyuyorum bozulmasin diye yemek leri biz bugun yemek yapildiysa o yemek ertesi gunu yiyoruz cunku alacak gucumuz yok allah yoklugunu gostermesin napalim su fani dunyada encok istedigim kendi evim olmasiydi ama olmadi sukur rahbime acta kaldim susuzda elektiksizde kaldim ama hic hayata kusmedim hep rahbime sukur etim allah devletimize milletimize zaval vermesin kotuluklerden korusun hayat gercekleri bu kimi et yer kimi sogal ama sonucta karni bir sekilde doyar bole hayat biter gider allaha emanet olun gariban aliihsan

 4. Slm benim evim kira zar zor geçiniyoruz faturalar yüksek geliyor iki oğlum var lütfen yardım edin zor durumdayız şu ramazan huyu suyu hürmetine yardım edin

 5. Hayırlı ramanlarlar dilerim öncelikle ben 3 çocuklu ev hanımıyım eski m issiz kiradayim 1 odalı. Gecekonduda faturalari ödeyemez oldum borclarimiz çok geçim sıkıntısı içerisindeyim inanin yazarken de utanıyorum ama caresizlik insana çocukları için herşeyi yaptırıyor gözüme gelmiyor eğer mümkünse gıda yardımı çocuklarım için kimsenin hakkına girmek istemem evim belli yaşantım belli bugunumuzede şükürler olsun.Allah sizden ve sizin gibi büyük gönüllü insanlardan razı olsun ne derdiniz varsa şifa olsun televizyonlarda çok izledim yardimlarinizi bana ulaşın yada ulasmayin rabbim sizi korusun.

 6. Eşim işsiz depremzedeyiz 8 aylık hamileyim üç buçuk yaşında kızım var maddi destek istiyorum yardım ederseniz sevinirim 🙏

 7. 2 çocuğum var eşim doğru düzgün calismiyo yetmiyo bize herşey pahalı yardım istiyorum

 8. Merhaba ben çiftçilik yapıyorum iki kızım var 10 ve 12 yaşlarında 33 yaşındayım.borcum var çok zor durumdayım ne olur yardım edin ne olur.

 9. Ben adıyaman depreminde annemi kardeşimi yiyenlerimi kaybettim kırk yılık emeğim moloz oldu ağır engeli çocuğumla molzlardan çıktık şimdide hiç barınacak yerimiz yok herşeyimiz gitti sokakta kalakaldık lütfen yardım edin

 10. Benim engelli bir kızım var kızım tedavisi sürüyor kızım üç seyas ameliyat var matti durumu iyi değil kızım sağlığına kavuşması için yardım talep ediyoruz

 11. Benim 11yasinda tıp 1li diyabetli bir kızım var .her an şeker ölçümü yapabilmek için libre sensör kullanmak zorundayız .bu cihazın aylık masrafı 2500 TL kiraciyiz zor geciniyoruZ bu konu yardım talep ermek istiyorum .

 12. hayırlı günler sizde miktar para istiyorum ben asgari ücretle çalışan biriyim ödeme miyorum ev masraflarına çocuklar masraflarına ancak yediyor ödemiyorum nolur yardım edin yoksa yuvam dağılacak yalvarırım size çok borç um var lütfen Allah’ın aşkına yardım edin yoksa evim elde gittiyor yalvarırım size borç para istiyorum sizde şimdi cevap bekliyorum umarım bekletmesiz acil para ihtiyacım var deniz banka borcumu ödemek için sizde yardım istiyorum

 13. Merhaba ben Zehra engelli bir abim var çok zor durumdayız abimin aylık maaşı yetmiyor yüzde doksan engelli 10 kardeşiz babam asgari ücret alıyor Lütfen yardımcı olum

 14. Beni inşALLAH görürsünüz size yalvarıyorum ALLAH rızası için bize yardım edin eşim engelli 5 yaşında oğlum var şuan 6 aylık hamileyim ve askeri ücretle geçinemiyoruz kiradaydık bizi evden çıkardılar bizde etraftan borç yaparak eski bi ev aldık bu arada kayın babam katılmarım engelli zar zor burayı aldık ama 3 aylıkken yıkım kararı verildiği evi su bastı evden bi hayır görmedik şimdide yılılıyo masraflar bi ton zaten borcumuz hep etraftan altın aldık şimdide 2 buçuk tirişyon istiyorlar yapım için kiralık ev yok ben eşim çok zordayız nolur bu yazımı görün kimse yardım etmiyo ALLAH rızası için nolur eşimde engelli askeri ücret alıyo nolur çok zordayız nolur nolur😔

 15. Çok zor durumdayım bana Allah rızası için yardım edermsiiniz

 16. sayın size yazmamım sebebi çok mağdur durumda kaldığımdan dolayı yazmak istedim biliyorumki yüreğiniz temiz kalpli ben asgeri ücretle çalışan 4 çocuk babasıyım 200 bin tl jborcum var aldığım aylık asgeri üçret giderim 21 t içralık olmam an meselesi çok mağdurum bu kadar mağdur durumda kalmasam yazmazdım bana ufakta olsa bi mevla yardım edermisiniz lütfen ben gönlünüzden ne koparsa çocuklarım sabah okula aç gidiyor akşamda ne bulurlarsa onları yiyolar 2 yda 3 ayda bir alış veriş yapa biliyorum ondada uaf tefek şeyler alıyorum lütfen duyarlı olun sizlerden cevap bekliyorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu