Güncel Konular

KPSS Hangi Oturuma Girmeliyim?

KPSS Hangi Oturuma Girmeliyim? Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS; devlet kurumlarında personel olarak çalışmak isteyen kişilerin mutlaka girmesi gereken sınav olarak ön plana çıkıyor.

Bu sınav ile ilk defa kamu kurum ve kuruluşlarına personel olarak atanacak olan kişiler, seçilmiş oluyorlar.

KPSS sınavı; kendi içerisinde ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınavı olacak şekilde alt sınıflara ayrılıyor.

Adayların girmeleri gereken sınav türü ve oturumlar; atanmak istedikleri kadroya bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Örneğin, sınıf öğretmeni olarak atanmak isteyen aday ile kaymakam olarak atanmak isteyen adayın farklı sınavlara girmesi gerekiyor.

Bu yazımızda öğrencilerde kafa karışıklığına neden olabilen ‘KPSS hangi oturuma girmeliyim?’ sorusunu yanıtlamaya ve konuyla ilgili olarak merak edilenleri aydınlatmaya çalışacağız.

KPSS Sınav Türleri Nelerdir?

KPSS sınavları, temelde 3 sınıfa ayrılıyor.

KPSS çeşitlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • KPSS Ortaöğretim
 • KPSS Ön lisans
 • KPSS Lisans

KPSS sınav türlerini KPSS atama grupları ile karıştırmamak gerekiyor.

KPSS sınavında 2 tür atama grubu bulunuyor.

KPSS atama gruplarını ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • KPSS A Grubu
 • KPSS B Grubu

KPSS B grubunda öğrencilere sadece genel yetenek ve genel kültür soruları yöneltiliyor.

KPSS B grubu ile adaylar, kamuya düz memur olarak atanabiliyorlar.

KPSS A grubunda ise öğrencilere genel yetenek ve genel kültür sorularının yanı sıra Alan Bilgisi soruları da soruluyor.

KPSS Ortaöğretim Sınavı Nedir?

Lise ya da meslek lisesinden mezun olan adayların girebilecekleri, 2 yılda bir düzenlenen sınava KPSS ortaöğretim sınavı ismi veriliyor.

Bu sınav, çift haneli yıllarda düzenleniyor (2022, 2020, 2018 vb.)

En az lise mezunu olan adayların yanı sıra sınav tarihinden sonraki 2 yıl içerisinde mezun olacak öğrenciler de bu sınava girebiliyorlar.

Ortaöğretim sınavına giren lise mezunu öğrencilerin sınavda genel kültür ve genel yetenek sorularını yanıtlamaları gerekiyor.

Yani öğrenciler, ALAN sınavına girmiyorlar.

İstisnai olarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan kurumlara atanmak isteyen öğrencilerin genel kültür ve genel yetenek sınavının yanı sıra DHBT oturumuna da katılmaları gerekiyor.

KPSS Ön lisans Sınavı Nedir?

İki yıllık ön lisans programlarından yani meslek yüksekokulu ya da dengi açık öğretim fakültesinden mezun olan ya da sınav tarihi itibariyle 2 yıl içerisinde bu okullardan mezun olacak öğrencilerin girebileceği sınava KPSS ön lisans sınavı ismi veriliyor.

Bu sınav da tıpkı ortaöğretim sınavı gibi yalnızca çift haneli yıllarda yapılıyor.

Adayların genel kültür ve genel yetenek sorularını yanıtlamaları gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kurumlardan birinde çalışmak isteyenlerin ise DHBT oturumuna da katılmaları gerekiyor.

KPSS Lisans Sınavı Nedir?

KPSS çeşitlerinin sonuncusu olan KPSS lisans sınavı, 4 yıllık lisans programından mezun olan veya lisans programının son senesini okumakta olan öğrencilerin katılabileceği ve her yıl düzenlenen sınava KPSS lisans sınavı deniliyor.

Lisans mezuniyetlerine bir yıldan daha fazla süre kalmış olan öğrenciler, KPSS ortaöğretim veya ön lisans sınavlarına da katılabiliyorlar.

Ancak öğrencilerin ön lisans ya da ortaöğretim sınavı sonrasında atanabilmeleri için lisans eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor.

Bir diğer deyişle lisans mezunu olan öğrenciler; KPSS ortaöğretim ya da ön lisans sınavlarına katılamıyorlar.

KPS S lisans sınavına giren öğrencilerin genel kültür ve genel yetenek sorularının yanı sıra ALAN BİLGİSİ sorularını da yanıtlamaları gerekiyor.

Yani öğrencilerin alan bilgisi oturumuna da katılmaları gerekiyor.

Genel yetenek sınavında öğrencilere Türkçe, geometri, matematik ve tarih; genel kültür sınavında ise öğrencilere coğrafya, vatandaşlık ve genel kültür soruları yöneltiliyor.

Alan sınavında çözülmesi gereken sorular ise bölümlere göre farklılık gösterebiliyor.

Örneğin; öğretmen adaylarının eğitim bilimleri sorularını yanıtlamaları gerekiyor.

Alan bilgisi oturumunda öğrencilere yöneltilen testleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Eğitim bilimleri(öğretmen adayları için)
 • Muhasebe
 • İstatistik
 • Hukuk
 • Kamu yönetimi
 • Maliye
 • İktisat
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Uluslararası ilişkiler
 • Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi
 • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

Adayların mezun oldukları bölüm doğrultusunda alan sınavındaki soruları yanıtlamaları gerekiyor.

Örneğin; Türkçe öğretmen adaylarının genel yetenek ve genel kültür, eğitim bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi testi olacak şekilde toplam 3 oturuma katılmaları gerekiyor.

Öğretmenlik Alan Bilgisi test soruları, öğretmen adaylarının hangi bölüm mezunu olduklarına göre şekilleniyor.

KPSS A Grubu Nedir?

Kariyer kadroları olarak da adlandırılan, müfettiş, müfettiş yardımcısı, kaymakam vb. pozisyonlara atanmak isteyen lisans öğrencilerinin girmesi gereken ve ALAN BİLGİSİ sorularını da içeren gruba KPSS A grubu deniliyor.

KPSS A grubu ile öğrenciler;

 • Uzman, uzman yardımcılığı
 • Denetmen, denetmen yardımcılığı,
 • Müfettiş, müfettiş yardımcılığı,
 • Kaymakamlık

gibi mesleklere atanabiliyorlar.

Adaylar; müsteşarlık, cumhurbaşkanlığı, başkanlık gibi kuruluşlarda görev alabiliyorlar.

Yani kariyerinde ilerlemek isteyen lisans mezunlarının KPSS A sınavına girmeleri gerekiyor.

KPS S A gurubu öğrencilerinin genel yetenek ve genel kültür sorularının yanı sıra ALAN BİLGİSİ sorularını da yanıtlamaları gerekiyor.

Her yıl düzenlenen KPSS A grubuna giren öğrencilerin istedikleri pozisyona atanabilmeleri için başvurdukları kurum tarafından düzenlenen yazılı sınava ve mülakata da girmeleri gerekli olabiliyor.

KPSS B Grubu Nedir?

A grubu dışında kalan tüm kadroları içeren, düz memurluk grubu olarak da adlandırılan KPSS grubuna KPSS B grubu deniliyor.

KPSS B grubu sonrasında adaylar, düz memur olarak kamu kadrolarına atanabiliyorlar.

KPSS B grubu mesleklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Mühendis
 • Memur
 • Veteriner
 • Mimar
 • Psikolog
 • Ebe
 • Hemşire

Çift yıllarda düzenlenen yani 2 yılda bir yapılan KPSS B sınavında öğrencilere sadece genel kültür ve genel yetenek soruları yöneltiliyor.

Lisans mezunu adaylar, P3; ön lisans mezunu adaylar P93; lise mezunu adaylar ise P94 puan türü ile memurluk kadrolarına atanabiliyorlar.

Adaylara ALAN BİLGİSİ soruları yöneltilmiyor.

KPSS’de Hangi Oturumlara Gireceğim?

KPSS’de hangi oturumlara katılmanız gerektiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • KPSS A grubu ile uzmanlık kadrolarına atanmak isteyen adayların genel kültür ve genel yetenek oturumuna ve ALAN BİLGİSİ oturumuna girmeleri gerekiyor.
 • KPSS B grubu ile düz memurluk kadrolarına atanmak isteyen adayların yalnızca genel kültür ve genel yetenek oturumuna girmeleri gerekiyor.
 • MEB öğretmen alımları söz konusu olduğunda ise öğretmen adaylarının genel kültür ve genel yetenek, eğitim bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumuna da katılmaları gerekiyor.

Öğretmen Adayları KPSS’de Hangi Oturumlara Girecek?

Öğretmen adaylarının KPSS sınavında genel kültür ve genel yetenek sınavlarının yanı sıra eğitim bilimleri ve öğretmenlik alan bilgisi sınavlarına da girmeleri gerekiyor.

Öğretmenlik alan bilgisi sınavlarında adaylara branşlarına yönelik olarak sorular yöneltiliyor.

Mühendisler KPSS’de Hangi Oturumlara Girecek?

Mühendisler; KPSS A ya da KPSS B sınavlarına girebiliyorlar.

KPSS B grubu sınava girip, memur olarak atanmak isteyen adayların sadece genel kültür ve genel yetenek sınav sorularını çözmeleri gerekiyor.

KPSS A grubu sınavına girip, mühendis olarak atanmak isteyen adayların ise genel kültür ve genel yetenek sınavının yanı sıra atanmak istedikleri kuruma yönelik olarak alan bilgisi sınavına girmeleri gerekiyor.

İşletme Mezunları KPSS’de Hangi Oturumlara Girecek?

İşletme ve iktisat mezunları da KPSS A ya da KPSS B sınavlarına girebiliyorlar.

KPSS A sınavına girip, kariyer kadrolarından birine atanabiliyorlar.

Genel kültür ve genel yetenek, alan bilgisi sınavlarına giren adayların aynı zamanda kurumlar tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınavlara da girmeleri gerekebiliyor.

Düz memur olmak isteyen adayların ise KPSS B sınavına girip, yalnızca genel kültür ve genel yetenek sorularını yanıtlamaları yeterli oluyor.

Kamu Yönetimi Mezunları KPSS’de Hangi Oturumlara Girecek?

Kamu yönetimi mezunları da atanmak istedikleri pozisyona ve kuruma göre KPSS A ya da KPSS B sınavlarına girebiliyorlar.

KPSS B sınavı, 2 yılda bir düzenlenirken, KPSS A sınavı her yıl düzenleniyor.

Hukuk Mezunları KPSS’de Hangi Oturumlara Girecek?

Hukuk mezunları da tıpkı diğer lisans mezunları gibi KPSS A ya da KPSS B grubu sınavlara katılabiliyorlar.

Bu noktada adayların atanmak istedikleri pozisyon ve kurum belirleyici oluyor.

KPSS Hangi Oturuma Girmeliyim?

Özet olarak; lise mezunları yalnızca KPSS B grubu sınavlara girebilirken, lisans mezunları hem KPSS B hem de KPSS A grubu sınavlara ve oturumlara katılabiliyorlar.

Lise mezunları, sınavda yalnızca genel kültür ve genel yetenek sorularını cevaplıyorlar.

Lisans mezunları ise atanmak istedikleri kadro ve pozisyona göre KPSS B ya da KPSS A grubu sınavlara katılabiliyorlar.

KPSS A grubu sınava katılanların genel yetenek ve genel kültür sorularının yanı sıra alan bilgisi sorularını da yanıtlamaları gerekiyor.

Aynı zamanda KPSS A grubu öğrencilerinin KPSS sınavından sonra kurum sınavlarına da girmeleri gerekiyor.

Kurum sınavları, yazılı ve sözlü sınav şeklinde olabiliyor.

KPSS A sınavına giren öğretmen adaylarının ise genel kültür ve genel yetenek sınavlarının yanı sıra eğitim bilimleri ve alan bilgisi sınavlarına girmeleri gerekiyor.

Örneğin, kimya öğretmeni olmak isteyen bir adayın genel kültür ve genel yetenek, eğitim bilgisi ve kimya öğretmenliği alan bilgisi test sorularını yanıtlaması gerekiyor.

Kimya öğretmenliği alan bilgisi sınavında adaylara alanlarına ilişkin sorular yöneltiliyor.

Lisans Mezunları, Ön Lisans Sınavına Girebilir mi?

En az 4 yıllık lisans bölümlerinden birinden mezun olan kişiler; ön lisans ya da lise KPSS B sınavına girip, giremeyeceklerini de öğrenmek istiyorlar.

Lisans eğitimini tamamlamış olan adayların ön lisans veya lise KPSS B sınavına girme şansları ve hakları bulunmuyor.

Ancak mezuniyet tarihlerine 1 yıldan fazla uzun süre olan adaylar; lise ya da ön lisans KPSS B sınavlarına girebiliyorlar.

Bu kişilerin KPSS B puan türü ile atanabilmeleri için lisans eğitimlerini hiçbir şekilde tamamlamamış olmaları gerekiyor.

Aksi halde lisans eğitimini tamamlamış olan adaylar, lise ve ön lisans KPSS B sınavlarına girme şanslarını ve haklarını da kaybetmiş oluyorlar.

Bu yazımızda kısaca KPSS’de hangi oturumlara gireceğim? sorusunu yanıtlamaya, konuyla ilgili olarak merak edilenleri aydınlatmaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir; önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu