Engelli

Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar? Hesaplama Formülü

Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar? Hesaplama Formülü: Ülkemizde işyerinde meydana kalan kaza sonrası engelli kalan bireylere SGK tarafından malulen emekli maaşı bağlanıyor.

Malulen emekli maaşı; yalnızca belirli şartları taşıyan kişilere bağlanıyor.

Emekli kişilerin alacakları aylık hesaplanırken, prim ödemeleri göz önünde bulunduruluyor.

Bu yüzden de malulen emekli kişilere bağlanan aylık miktarı, farklılık gösterebiliyor.

Malulen emekli maaşları üzerinde kişinin 4A, 4B ya da 4C sigorta kollarından hangisine mensup olduğu da belirleyici oluyor.

Bu yazımızda kısaca 2024 malulen emekli maaşı ne kadar? Malulen emekli maaşı nasıl hesaplanır? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Malulen Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Malulen emekli maaşları, yıllık enflasyon oranlarına bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte kişilere aylık bağlanabilmesi için kişilerin birtakım başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Malulen emekli olma şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Kişinin engelli olmadan önce en az 15 yıl boyunca sigortalı çalışmış olması ve sigorta primlerinin yatırılmış olması
 • Engelli kişinin en az 1800 gün boyunca bakıma muhtaç olması ya da çalışma durumunun olmaması(Bu şartları taşıyan kişilerde prim günü şartı aranmıyor)
 • Engelli kişinin engel durumuna ilişkin engelli raporunun ilgili birimlere beyan edilmiş olması

Yukarıdaki başvuru şartlarını taşıyan kişilerin otomatik bir şekilde ilgili kuruma malul oldukları iletiliyor.

Kişilerin malulen emekli olabilmeleri için engel durumlarına ilişkin mutlaka heyet raporu almış olmaları gerekiyor.

Malulen emekli maaşı, genellikle meslek hastalığı oluşan kişilere bağlanıyor. Ancak kimi durumlarda meslek hastalığı oluşmamış olsa dahi çalışma yeteneğini kaybeden kişilere de malulen emekli maaşı bağlanabiliyor.

Malulen Emekli Maaşı Kimlere Bağlanır?

Malulen emekli maaşı, sadece bazı hastalıklara sahip olan kişilere bağlanıyor.

Bu hastalıkları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Beyin tümörü
 • Bunama
 • Epilepsi
 • Her türlü kanser hastalığı
 • Parkinson
 • MS
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluk
 • Serebral Palsi
 • Görme bozuklukları(belirli kriterler dahilinde)
 • Behçet hastalığı
 • Anemi
 • Böbrek ya da akciğer nakli
 • Organ kaybı(kol, bacak vb.)
 • Kalp yetmezliği
 • Siroz
 • Verem
 • AIDS
 • Belirli metabolizma hastalıkları
 • Solunum yolu hastalıkları

Yukarıdaki hastalıklara sahip olan bireyler, başvuru için gerekli hastalık oranını taşıyor olmaları ve hastalıklarının işgöremezlik durumuna neden olmaları halinde malulen emekli olabiliyorlar.

Organ nakli ve organ yetmezliği halinde kişinin malulen emekli olabilmesi için organ kaybının mutlaka işe devam etmesine engel teşkil etmesi gerekiyor.

Örneğin, kişinin parmak kaybı işe devam etmesine engel olmuyorsa bu durumda kişiye malulen emeklilik maaşı bağlanmıyor.

Söz konusu kanser hastaları olduğunda tedavinin sonuç vermesi ve hastanın iyileşmesi durumunda hastaya bağlanan malulen emeklilik maaşı da kesiliyor.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malulen emekli olmak isteyen kişilerin öncelikle engelli raporu almaları gerekiyor.

Heyet raporu şeklinde olması gereken engelli raporu Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan tam teşekküllü bir hastaneden alınabiliyor.

Engelli kişinin ardından engellik durumunu yani engelli raporunu beyan etmesi gerekiyor.

Engelli kişiler, kendilerinden istenilen belgelerle birlikte malulen emekli maaşı başvurularını SGK il ya da ilçe merkezlerine giderek, gerçekleştirebiliyorlar.

Malulen Emeklilik Başvurusu için Gerekli Belgeler

Malulen emekli olmak isteyenlerin başvuruları sırasında SGK il veya ilçe merkezlerine teslim etmeleri gereken birtakım belgeler bulunuyor.

Bu belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Başvuru sahibinin işe ilk giriş tarihini gösteren belge
 • Başvuru sahibinin maluliyet durumunun talebine dair dilekçe
 • Erkek başvuru sahibi için askerlik durumunu beyan eden belge(kişi, askerlik yapmadıysa neden askerlik yapmadığında dair belge)
 • Başvuru sahibinin sağlık kurumundan aldığı, engel durumunu onaylayan ve gösteren belge
 • Daha önceden verilmiş olan maluliyet karanına ilişkin örnek beyan

Yukarıdaki tüm belgelerin mutlaka resmi onaylı belgeler olmaları gerekiyor.

Başvuru sahibinin başvuru sırasında yanında TC kimlik kartını da bulundurmayı unutmaması gerekiyor.

Evrakların başvuru sırasında teslim edilmesinden sonra bu belgelerin doğruluğu, ilgili kurum tarafından inceleniyor.

Başvuru şartlarını taşıyan kişilerin başvuruları, SGK il veya ilçe merkezi tarafından onaylanıyor ve bu kişilere malulen emekli aylığı bağlanıyor.

Malulen Emeklilik Yüzde Oranları

Malulen emekli olmak isteyen kişilerin en az %40 engel oranına sahip olmaları gerekiyor.

Engel oranı %40 ile %49 arasında olanların 18 yıllık sigortalı olmaları gerekirken, engel oranı %50 ile %59 aralığında olanların ise en az 16 yıllık sigortalılık sürelerinin mevcut olması gerekiyor.

Engel oranının %40 üstünde olması durumunda kişilere malulen emekli aylığı bağlanıyor.

Kişilerde herhangi bir yaş şartı ise aranmıyor.

2024 Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar?

Malulen emekli maaşı; prim ödenme gün sayısına, ödenen prime esas kazanca ve engelli kişideki engel oranına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Yani kişilere eşit miktarda bir maaş bağlanmıyor.

Malulen emekli maaşını belirleyen faktörleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Başvuru sahibinin ödenmiş prim gün sayısı
 • Başvuru sahibinin prime esas kazancı(aylık aldığı son maaş)
 • Başvuru sahibindeki mevcut engel oranı
 • Başvuru sahibinin 4A, 4B ya da 4C sigorta türlerinden hangisine mensup olduğu

2024 yılında ortalama malulen emekli maaşlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;

 • SSK ortalama emekli maaşı: 11.500-42000 TL
 • Bağkur ortalama emekli maaşı: 11.500-36000 TL
 • Emekli Sandığı ortalama emekli maaşı: 18000-29000 TL

Malulen Emekli Maaşı En Az Ne Kadar

2024 yılı Şubat ayı itibarıyla malulen emekli maaşı en az 10.000 TL‘dir. Bu maaş, en az 3600 gün prim ödemiş ve çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmiş kişilere bağlanır.

Malulen emekli maaşını etkileyen faktörler:

 • Prim gün sayısı: Prim gün sayısı arttıkça maaş da artar.
 • Çalışma gücü kayıp oranı: Kayıp oranı arttıkça maaş da artar.
 • Görev tazminatı: Görev tazminatı alanlar için maaş daha yüksek hesaplanır.
 • Ek gösterge: Ek göstergesi yüksek olanlar için maaş da daha yüksek olur.

Malulen emekli maaşı hesaplama:

Malulen emekli maaşı, son 720 aydaki prime esas kazançların ortalaması üzerinden hesaplanır. Bu ortalama, maluliyet aylığı katsayısı ile çarpılarak maaş bulunur.

Maluliyet aylığı katsayısı:

 • %60-%69 çalışma gücü kaybı: 0,50
 • %70-%79 çalışma gücü kaybı: 0,70
 • %80 ve üzeri çalışma gücü kaybı: 0,90

Malulen Emekli Maaşı Hesaplama Formülü

Malulen emekli olmak isteyen engelli bireyler; internet üzerinde bazı sitelere girerek, ne kadar maaş alacaklarına dair hesaplama yapabiliyorlar.

Bu noktada engelli bireylerin ENGELLİ EMEKLİ HESAPLAMA şeklinde arama yapmaları gerekiyor.

Engelli emekli hesaplama robotu, kişilere emeklilik statülerine, ilk tescil tarihlerine, SSK prim gün sayısına, kişideki özürlülük oranına, kişinin diğer sandıklarındaki prim gün sayısına, toplam gün sayısına ilişkin birtakım sorular yöneltiliyor.

Kişiler, kendilerine yöneltilen bu soruları yanıtlamak suretiyle malulen emekli olduklarında alabilecekleri ortalama maaş hakkında bilgi edinebiliyorlar.

Sizler de arama motorunuzda ENGELLİ EMEKLİLİK HESAPLAMA şeklinde arama yaparak, alabileceğiniz maaşa dair fikir edinebilirsiniz.

Ancak bu sitelerden edinebileceğiniz sonuçların kesin sonuçlar olmayabileceğinin de altını çizmek istiyoruz!

Malulen emeklilik maaşı hesaplanırken prim gününün 90 binden az mı yoksa fazla mı olduğu, önemli bir yer teşkil ediyor.

Söz konusu prim günü 90 binden az olanlar olduğunda emekli maaşı, 90 bin üzerinden hesaplanıyor.

Prim günü 90 bin üstü olanlarda ise mevcut prim günü değerlendirmeye alınıyor.

Bu noktada emekli maaşını hesaplamak isteyen engelli bireylerin öncelikle e-devlet platformu üzerinden prim günlerine ilişkin net gün sayısını öğrenmeleri gerekiyor.

Malulen emekli maaşı üzerinde kişinin hangi sigorta kolu üzerinden emekli olacağı da belirleyici oluyor.

Son olarak, malulen emekli aylığı hesaplanırken, kişideki engel oranı da etkili oluyor.

Malulen Emekli Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

Engelli emekli aylığı, belirli durumlarda kesilebiliyor.

Malulen emekli maaşının kesilme nedenlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Kişideki özrün yani engelin ortadan kalkması
 • Kişideki engel oranının %40 altına düşmesi
 • Kişinin sigortalı bir işe girmesi
 • Kişinin iş göremezlik halinin sona ermesi

Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin oluşması halinde engelli emekli aylığı, SGK tarafından otomatik bir şekilde kesiliyor.

Malulen Emekli Maaşı Sorgulama

Malulen emekli maaşı başvuruları, başvurulan kurum tarafından inceleniyor.

Bu noktada başvuru sahibi tarafından teslim edilen belgelerin doğru olup olmadığı inceleniyor.

Başvuru şartlarını taşıyan kişilerin başvuruları ise onaylanıyor.

Başvuruların karara bağlanıp, sonuçlanması; ortalama birkaç hafta sürüyor.

Başvuru sahipleri, başvuru sorgulama işlemlerini TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileri ile e-devlet üzerinden yapabiliyorlar.

Başvuru sahipleri, bağlı oldukları SGK’a ait olan telefon numarasını arayarak ya da bizzat kuruma giderek de başvuru sonuçlarına dair bilgi alabiliyorlar.

ALO170 SGK Çalışma Hayatı İletişim Merkezi aranarak da başvuru sonuçları öğrenilebiliyor.

E-devlet platformu üzerinden sorgulama yapmak için;

 • Öncelikle https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ linkine tıklayın.
 • TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileriniz ile sisteme giriş yapın.
 • Ardından ana sayfadaki arama kutusuna DYS EVRAK TAKİBİ yazın.
 • SGK EVRAK TAKİP SİSTEMİNE giriş yaptıktan sonra sorgulama yapabilirsiniz.

Malulen Emekli Maaşının Süresi Var mıdır?

Malulen emekli maaşı; söz konusu kanser hastalığı ve bazı hastalıklar olduğunda kişilere süreli olarak bağlanabiliyor.

Yani bu süreler sona erdiğinde kişilere bağlanan aylık da kesiliyor.

Kalıcı olmayan hastalıklarda engellilere minimum 12 ay maksimum 24 ay için aylık bağlanıyor.

Lösemi hastalarına 18 ay için malulen emekli aylığı bağlanırken, verem ve diğer kanser hastalarına 24 aya kadar maaş bağlanabiliyor.

Malulen Emekli Aylığı Nasıl Hesaplanır?

Malulen emekli aylığı hesaplanırken daha önce de bahsettiğimiz gibi kişinin sigortalılık süresi, kişideki engel oranı ve kişinin ödenmiş sigorta prim gün sayısı dikkate alınıyor.

Engelli emekli aylığı, bu üç temel faktör doğrultusunda belirleniyor.

Ödenmiş prim gün sayısı 90 binden az olanlar için 90 bin; 90 günden yüksek olanlar için mevcut prim gün sayıları hesaba katılıyor.

Malulen emekli maaşı bağlama oranı hesaplanırken,

 • Engelli bireyin çalışma gücündeki kayıp oranı ile ödenmiş toplam prim gün sayısı çarpılıyor.
 • Ardından çıkan sonuç 100 ile çarpılıp, 60’a bölünüyor.

Prim Borcu Olanlar Malulen Emekli Aylığı Alabilir mi?

Malulen emekli olmak isteyenlerin istisnai bazı durumlar haricinde en az 15 yıllık sigortalı olmaları ve 1800 sigorta prim gün sayılarının bulunması gerekiyor.

Kişinin sigorta prim borcunun bulunması halinde kişiye malulen emekli aylığı bağlanmıyor.

Öncelikle bu borcun ödenmesi ve kapatılması gerekiyor.

Bu yazımızda kısaca malulen emekli maaşına ve başvuru şartlarına dair merak edilenleri aydınlatmaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu