Güncel Konular

Öğretmen Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır? Dilekçe Örneği

MEB – Öğretmen Hizmet Birleştirme 2024; Hizmet birleştirme işlemi yapacak olan kişilerin, hizmet birleştirme dilekçesi ile ilgili kuruma başvuru yapılması gerekmektedir. Hizmet birleştirme işlemi yapacak olan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu’na vereceği dilekçe de SSK ve Bağ-Kur numarasını yazmalıdır. Bu sayede hizmet birleştirme işlemi daha kısa sürede gerçekleşecektir.

Hizmet birleştirme işlemi sayesinde birçok kişi daha erken emekli olma şansı elde edebilecektir. Aşağıdaki yazımızda “MEB, memur, öğretmen hizmet birleştirme işlemi nasıl yapılır?” sorusu ile ilgili merak edilen detaylar yer almaktadır.

MEB Hizmet Birleştirme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hizmet birleştirme başvurunsun nasıl yapılacağı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Hizmet birleştirme yapacak olan kişiler, çalıştığı kurumdan imzalı ve mühürlü görev yeri belgesi almalıdır. Daha sonra e-Devlet sisteminden alınacak olan hizmet dökümü ile idareye başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıca öğretmenin bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe yazarak başvuru yapmalıdır. Okul idaresi tarafından verilen dilekçe evrakları DYS ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne göndermelidir. Evrakların gönderilmesi gereken birim ise, insan kaynakları / özlük bölümüdür.

Aday Öğretmenler Hizmet Birleştirme Yapabilir Mi?

Hizmet birleştirme işlemi ile ilgili en çok araştırılan konulardan biri de aday öğretmenlerin hizmet birleştirme işlemi yapıp yapamayacağıdır. Aday öğretmenlerin MEB hizmet birleştirme işlemi yapmasında herhangi bir engel yoktur. Fakat sözleşmeli öğretmen hizmet birleştirme işlemi yapılsa dahi bu işlem kadroya geçtikten sonra yapılabilecektir.

MEB Hizmet Birleştirme İçin Gerekli Evraklar

Öğretmenlerin hizmet birleştirme imkanından faydalanabilmesi için bazı evraklar bulunmaktadır. Bu evrakların ilgili kuruma eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Eskiden görev yaptığı okuldan belge almalıdır.
 • Hizmet birleştirme dilekçesinin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
 • Özel okul, dershane gibi kurumlarda öğretmenlik yapan kişilerin görev yaptığını gösteren hizmet cetveli alması gerekmektedir.
 • Geçiş ve devlet okullarında öğretmenlik yapan öğretmenlerin hizmet cetveli vermesine gereke yoktur.

MEB Öğrenmen Hizmet Birleştirme Puan Hesaplama

Hizmet Birleştirmesi Yapacak Olan Öğretmenlerin Hizmet Puanı Hesaplamasında Dikkate Alınacak Süreler

Öğretmenler ve diğer memurlar hizmet birleştirme işlemi yaparak hizmet puanlarını nasıl artırabileceğini merak etmektedir. Aşağıda verilen maddelerde hizmet puanlarını artırmak için yapılabilecek bazı maddeler yer almaktadır.

 • Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler
 • Ek ders karşılığında yapılan ücretli öğretmenlikte geçen süreler
 • Usta öğreticilikte geçen süreler
 • Askerlikte ve asker öğretmenlikte geçen süreler
 • Memurlukta geçen süreler
 • Vekil öğretmenlikte geçen süreler
 • Üniversite öğretim üyeliği ve araştırma görevliliğinde geçen süreler
 • Özel eğitim kurumlarında öğretmen ya da yönetici olarak geçen süreler
 • Askerlik de dahil olmak üzere yurt dışında resmi görevle geçen süreler
 • Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında geçici olarak görev yapan öğretmenlerin görev süreleri

Öğretmenler Hizmet Birleştirme İşlemini Nasıl Yapar?

Öğretmenler hizmet birleştirme işleminin nasıl yapılacağını merak etmektedir. Hizmet birleştirme işlemi yapacak olan öğretmenlerin yapması gereken işlemler aşağıda sırasıyla yer almaktadır.

 • Önceden çalışılan kurumlardan çalışıldığına dair ıslak imzalı mühürlü belge
 • e-Devlet’ten alınması gereken barkodlu SGK hizmet dökümü ve iş yeri unvan listesi
 • Çalışılan kuruma hizmet birleştirme dilekçesi ile başvur
 • Kurum tarafından verilen belgeyi ilgili yere gönder

Hizmet Birleştirme İşleminin Öğretmenlere Faydaları

Hizmet birleştirme işleminin emekliliğe ve hizmet puanına önemli katkısı bulunmaktadır.

Öğretmenler hizmet birleştirme işlemi yaptığında emekli olmasına ve emekli maaşına olumlu katkıları bulunmaktadır.

Öğretmenler hizmet birleştirme işlemi yaptığında bu durum hizmet puanına katkı sağlamaktadır. Hizmet puanı yüksek olan öğretmenlerin istediği yere tayin olabilme ihtimali daha yüksektir.

Hizmet Birleştirme Dilekçesi

Hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen kişilerin dilekçeyi ilgili kuruma teslim etmelidir. MEB hizmet birleştirme işlemi yapacak olan kişiler dilekçeye internetten erişebilir.

Hizmet birleştirme işlemi yapacak olan öğretmenler başvurularını bağlı olduğu okulun müdürlüklerine yapmalıdır. Dilekçeyi teslim etmeden önce dilekçenin usulüne uygun olarak hazırlanması önemlidir. Aşağıda MEB hizmet birleştirme dilekçesi örneği yer almaktadır.

MEB – Öğretmen Hizmet Birleştirme Dilekçe Örneği

…………………………………………..………………… MÜDÜRLÜĞÜNE … / … / ….. tarihinde (ilk atama / açıktan atama) kadrolu öğretmen olarak atandım. Bu tarihten önceki SSK / BAĞ-KUR hizmetlerimin birleştirilmesini istiyorum. Gereğini arz ederim. … / … / ……. ………………. ……………………………. TC Kimlik No: SSK Sicil No: Bağ-Kur Sicil No: Emekli Sicil No: Telefon: ÇALIŞTIĞI KURUM KAMU/Ö

Hizmet Birleştirme ve Hesaplamalarda Dikkat Edilmesi Gereken Bilgiler Nelerdir?

Hizmet birleştirme ve hesaplamalarda, hizmet birleştirme yapacak olan kişilerin bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda yer almaktadır.

 • Devlet memuru olarak çalıştığı süreler
 • Özel okul veya dershanelerde öğretmen veya yönetici olarak çalıştığı süreler
 • Erkekler için askerlik yapılan süre
 • Personel kanunları kapsamında geçen süreler

Öğretmen Hizmet Birleştirme Derece Kademeyi Etkileri Mi

MEB ve Öğretmen hizmet birleştirme derece hademeyi etkiler mi sorusuna verilecek cevap hizmet birleştirmede sadece hizmet puanı olarak etki etmektedir.

Hizmet Birleştirme Ne Zaman Yapılmalı?

Hizmet birleştirme ne zaman yapılması gerektiği bir çok kişinin merak ettiği konulardan biridir. Hizmet birleştirme işlemi emekliliği 1 yıl yada en az 6 ay kala yapılması gereklidir. Hizmet birleştirme işlemi için SGK hizmet birleştirmesi dilekçesi vererek işleminizi yapabilirsiniz.

Hizmet Birleştirme Ne Kadar Sürer

Hizmet birleştirme işlemi SGK hizmet birleştirmesi dikelesi sonrası işleme konur hizmet birleştirme süresi ortalama 2 hafta ile 30 gün kadar sürer.

Memur Hizmet Birleştirmesi Nasıl Yapılır?

Memurların çalışma hayatına başlamadan önce çalıştıkları süredeki primlerin memuriyet hayatına eklemeleri için hizmet birleştirme işlemi yapması gerekmektedir. Hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen memurların SGK’dan hizmet dökümü dilekçesi alarak başvuru yapmalıdır. Hizmet birleştirme başvurusu yapmadan önce başvuru yapacak olan kişinin prim borçlarını ödemesi gerekir. Prim borcu bulunan kişilerin hizmet birleştirme talebi kabul edilmez.

Hizmet birleştirmesi yapmak isteyen kişiler, memuriyet hayatına başlamadan önce ilgili kurumlara dilekçe vermelidir. Bu sayede memurlar daha erken emekli olma şansı elde edebilir. Hizmet puan hesaplaması kişinin memur olmadan önce yaptığı hizmet sürelerine veya yerlerine göre değişmektedir.

SGK Hizmet Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumları’nda hizmet birleştirmesi için SGK genel müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir. SGK genel müdürlüklerine müracaat etmeden önce dikkat edilmesi gereken en önemli husus hizmet birleştirme dilekçesinin usulüne uygun olmasıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet birleştirme başvuruları sigorta sahibinin ölümü, malullük, emeklilik veya yaşlılık durumunda aylığa hak kazanılması şartıyla yapılabilir. Öğretmenlerin hizmet birleştirme işlemleri daha uzun sürmektedir. Bu nedenle atanan öğretmenler hizmet birleştirme işlemine en az bir yıl önce başlamalıdır. Bu sayede öğretmenler ve hizmet birleştirme işlemi yapan diğer kişiler daha erken emekli olma şansı elde edebilecektir.

Tüm hizmet birleştirme işlemlerinde süre 360 gün olarak hesaplanmaktadır. Her ay 30 gün olarak hesaplanır. Emekli maaşı ise, son 7 yılda en fazla katkı payı ödeyen kurumdan alınmaktadır. Son 7 yıl içerisinde, emekli sandığından azami ödeme miktarı yapılmışsa, emeklilik hakkı sandıktan çekilir.

Öğretmen Hizmet Birleştirme Kaç Puan Getirir

Öğretmen hizmet birleştirmesinin getireceği puan, birleştirilen hizmetlerin türüne, süresine ve çalışılan bölgeye göre değişir.

Puanı etkileyen faktörler:

Devlet okullarında:

 • Öğretmenlik: 30 güne 1 puan
 • Yöneticilik: 30 güne 1,5 puan

Özel okullarda:

 • Öğretmenlik: 30 güne 1 puan
 • Yöneticilik: 30 güne 1,25 puan

Kesin puanı hesaplamak için, her bir hizmet türü için ayrı ayrı puan hesaplanmalı ve toplanmalıdır. Puan hesaplamasında kullanılan katsayılar ve ek göstergeler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi internet sitesini veya ilgili yönetmelikleri belirlenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu