E-Devlet

Memur Olma Yaş Sınırı Kaçtır? Memur Olma Yaşı

Memur Olma Yaş Sınırı 2024; Memur olma yaş sınırı, özel sektörden ziyade kamu sektöründe memur olarak çalışmak isteyenlerin merak ettikleri konuların başında gelmektedir. Özel sektördeki çalışma şartları devlet sektörüne göre daha zor ve zahmetli olabilmektedir. Kamu sektörünün daha rahat çalışma şartları ve işlerin belli saatlerle sınırlandırılması pek çok kişiyi bu alana yönlendirmektedir.

Memur Olmak İçin Yaş Sınırı Var Mı?

Memur olmak için yaş sınırı var mı sorusuna cevap vermek gerekirse devlet memuru olmak için KPSS A için 18 yaşını doldurmuş 35 yaşından ise gün olmamış olmak gereklidir.  KPSS B için ise memur olmak için yaş sınırı bulunmamaktadır.

Devlet memuru olmak için için bazı kurumları aranan kriterler arasında yaş sınırı şartını kaldırabilirler. Memur olmak için belirlenen yaş sınırı yasalarca belirlenmiştir. Öğretmenlik yada Sağlık gibi kurumlarda yaş sınırı bulunmazken bir çok kurumda yaş sınırı bulunmaktadır.

Memur Olma Yaş Sınırı 2024

Pek çok kişinin hayali devlet kurumunda memur olmaktır. Çalışma hayatına adım atan kişilerin bir kısmı direkt olarak devlet sektöründe çalışmayı tercih ederken bir kısmı ise bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra devlete adım atmayı düşünmektedir. Çalışmak isteyenlerde aranan şartlar özel sektörde ve kamu sektöründe farklılık göstermektedir.

Kamu sektöründe memur olmak isteyenlerin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek belli bir baraj puanını geçmesi ardından mülakata katılarak onu da başarılı bir şekilde tamamlaması gerekir. Devlette memur olmak isteyenler için de istenen bazı özel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan biri de yaş sınırıdır. Memur olma yaş sınırı 2024, bu anlamda en dikkat çeken konulardan biridir.

Bazı devlet kurumlarında memur olma yaş sınırı 35 olarak belirlenmişken, bazı devlet kurumlarında ise yaş sınırı bulunmamaktadır. Devlet sektöründe yaş şartları kurumdan kuruma değişiklik göstermektedir. Buna göre;

 • Uzman yardımcılığı, denetçi yardımcılığı gibi KPSS A grubu içinde çalışacak olanlar için yasalar tarafından belirlenen yaş şartı 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşını aşmamış olmaktır.
 • KPSS B grubu içinde çalışmak isteyenler için belli bir memur olma yaş sınırı bulunmamaktadır.
 • POMEM alımları için yaş sınırı kadınlarda en fazla 28, erkeklerde ise 30 olarak belirlenmiştir.
 • Sağlık kurumlarında memur olarak çalışmak isteyenlerin ise 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
 • Öğretmen olmak isteyenler için de belli bir memur olma yaş sınırı bulunmamaktadır.

Memur Olmak İçin Yaş Sınırı Nedir?

Devlet memuru olmak için istenen yaş sınırı bazı devlet kurumları tarafından aranmaktadır. Özellikle bazı devlet kurumları memur olmak için aranan yaş şartı sınırını 35 ile 40 yaş olarak belirlemiştir. 657 sayılı devlet memurları kanunu 40. Maddesine göre alım yapan kurumlar yaş alt ve üst sınırı olmadan yaş şartı olmayan memuru alımı yapabilir. Memur kadrosuna alınacak kişilerde yaş sınırlaması olmadığından 40 yaş üstü kişiler memurluk kadrosuna atabilir.

Memur Olmak İçin Yaş Şartı Kaçtır?

Devlet memuru olmak için yaş sınırı yasalar ile belirlenmiştir. Devlet memuru olmak isteyen kişiler 657 sayılı kanuna göre alt ve üst yaş sınırı göre atanabilirsiniz. 657 sayılı kanuna göre; 18 yaşını tamamlayan kişiler ve herhangi bir meslek okulunu ya da sanat okulunu bitiren kişiler en az 15 yaşını doldurmuş olmak. Memur olmak için aranan üst yaş sınırı ise memur alımı yapacak kadroya göre 35 yaş ve 40 yaş sınırı koyabilirler.

Kamu Sektöründe Memur Olma Şartları

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile devlet memuru olmak isteyenlerden bazı genel ve özel şartlar aranmaktadır. Genel şartlar genele hitap etse de, istenen özel şartları taşıyanlar belirli kurumlarda çalışabilmektedirler.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı devlet memuru kanununun 40.maddesinde yer alan yaş sınırına uygun olmak,
 • Memur olma yaş sınırı genel itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmakla başlamaktadır. Meslek okulu ya da sanat okulundan mezun olanlar en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve kazai rüşt kararı alarak memur olabileceklerdir.
 • Devlet memurları kararının 41. Maddesinde yer alan şartları taşıyanlar memur olabileceklerdir.
 • Askerlik yaşına gelmemiş ya da askerlikle ilişiği bulunmayanlar kamu sektöründe memur olabileceklerdir.
 • Görevini sürekli yapmak için engel olabilecek akıl sağlığı bulunmayanlar 657 sayılı kanunun 53. Maddesine göre devlet memuru olabileceklerdir.
 • Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
 • En az ortaöğretim, lise ya da lisans bölümü mezunu olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,

KPSS Yaş Sınırı Olmayan Kurumlar 2024

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek devlet sektöründe memur olmak isteyenler için bazı kurumlar memur olma yaş sınırı aramamaktadır.

 • KYK 4 B Sözleşmeli yurt memuru alımları için memur olma yaş sınırı aranmamaktadır.
 • Üniversite hastanelerinin sağlık personeli alımları için yaş sınırı bulunmamaktadır.
 • Askeri kurumlar için sivil memur alımlarında memur olma yaş sınırı aranmamaktadır.
 • İşçi alımı için üst yaş sınırı aranmamaktadır.
 • İtfaiye alımlarında yaş sınırı aranmamaktadır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alımlarında daha önce belirlenmiş olan yaş sınırı 40 iken, daha sonra bu yaş sınırı kaldırılmıştır.
 • Sağlık Bakanlığı sözleşmeli alımlarda yaş sınırı aranmamaktadır.
 • Adalet Bakanlığı sözleşmeli alımlarda yaş sınırı aranmamaktadır.
 • Tarım Bakanlığı için sözleşmeli alımlarda memur olma yaş sınırı aranmamaktadır.
 • Askeri kurumların yapacak olduğu alımlarda yaş sınırı aranmamaktadır.
 • Diyanet İşleri Bakanlığına bağlı müezzin, imam ve kuran kursu öğreticisi alımlarında memur olma yaş sınırı aranmamaktadır.
 • Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan orman mühendisi, orman muhafaza memuru alımları ve kalkınma ajanları tarafından alımlarda üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

KPSS Yaş Şartı Arayan Kurumlar

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile memur olmak isteyenler için bazı kurumlar yaş şartı sınırı koymuştur. Buna göre memur olma yaş sınırı ile yaş şartı belirleyen kurumlar KPSS A grubu ve POMEM alımları olmaktadır.

 • KPSS A grubu ile Denetçi Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi alımlarda yaş sınırı bulunmaktadır.
 • POMEM alımlarında bayanlarda memur olma yaş sınırı 28 iken, erkeklerde bu sınır 30 olmaktadır.
 • Adalet Bakanlığı için Zabıt Katibi alımlarında üst yaş sınırı 35 olarak belirlenmiştir.
 • Kalkınma Ajansları için uzman ve destek alımlarında üst yaş sınırı 50 olarak belirlenmiştir.
 • İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi mezunlarının 4001 üzerinden yapacak oldukları başvurularda yaş sınırı bulunmaktadır.

KPSS B Yaş Sınırı

KPSS B grubu KPSS ile devlet memuru olmak isteyenlerin başvurduğu sınav türlerinden biridir. KPSS B grubu sınavına sadece lise memurları ve ön lisans mezunları girebilmektedir. KPSS B grubu için memur olma yaş sınırı bulunmamaktadır. Başvuru için gerekli şartları taşıyan kişiler başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınava girebileceklerdir.

Sözleşmeli Memur Olmak İçin Aranan Şartlar

Memur alımları için kapsamında sözleşmeli olarak çalışmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan düzenli bir gelire sahip olmamak,
 • Kamu haklarından yararlanmak için herhangi bir kısıtlamaya tabi olmamak,
 • Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
 • Erkek adayların askerliğini tamamlamış ya da askerlik ile ilgili bir durumun olmaması,
 • İstenen sözleşmeli memur olma yaş sınırı için uygun yaş sınırı içinde olmak,
 • KPSS ve YDS gibi sınavlardan istenen puanı almak,
 • En az lise mezunu olmak.

Öğretmen Olmak İçin Yaş Sınırı Var Mı?

Öğretmen olmak için gerekli eğitimleri alarak istenilen fakülteden mezun olanlar, özel eğitim kurumlarında ya da devlet sektöründe kadrolu olarak öğretmen olabileceklerdir. Daha önceleri öğretmenlikte üst yaş sınırı 40 iken, bu yaş sınırı ortadan kaldırılmıştır.

Devlet sektöründe memur olmak için gerekli şartların yerine getirilmesinin ardından, KPSS genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve öğretmenlik sınavlarına girilebilmektedir. Sınavlarda istenilen puanın alınmasının ardından atama ile birlikte öğretmenlik yapılabilmektedir.

Yaş Sınırı Olmayan Devlet Memurlukları

 • Üniversite hastanelerinde sağlık personeli
 • Askeri kurumlarda sivil memur
 • Adalet Bakanlığı sözleşmeli
 • Sağlık Bakanlığı sözleşmeli
 • Tarım Bakanlığı sözleşmeli
 • Kredi Yurtlar Kurumu
 • İtfaiyeci alımı,
 • İşçi alımı
 • Diyanet İşleri Başkanlığı

 

Günümüzde kamu sektörüne olan talep özel sektöre göre oldukça fazladır. Kamu sektöründe memur olmak isteyenlerin çalışmak istediklerin kurumun memur olma yaş sınırı şartlarına uygun olduktan sonra başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

 

2 Yorum

 1. Merhabalar ben 32 yaşindayim bu yıl ilk açil yardim geldi kps yaş sınıri 35 mi yoksa 40 cvb verirseniz sevinirim

 2. Merhabalar ben 32 yaşindayim bu yıl ilk açil yardim geldi kps yaş sınıri 35 mi yoksa 40 cvb verirseniz sevinirim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu