Devlet Yardımları

Muhtaç Asker Ailesi Yardım Başvurusu – E-Devlet Başvuru Formu

Muhtaç Asker Ailesi Yardım Başvurusu – E-Devlet Başvuru Formu 2024; Gerekli şartlara sahip birçok kişi asker ailesine yapılan yardımlardan faydalanabilir. Yardım başvurusunda bulunan asker ailelerine her iki ayda bir ödeme yapılmaktadır. Ödeme miktarı zaman zaman artmaktadır. Askerlerin ailelerinin belirli yardım alma koşulları vardır ve devlet o ailelere bu şekilde imkanlar sağlamaktadır. Böylelikle askerin aklı ailesinde kalmaz ve artık onlar için endişelenmeden askerlik görevine yoğunlaşır.

Asker Ailesine Yardım Başvuru Nasıl Yapılır?

Asker aileleri başvurularını bulundukları yerlere en yakın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yaparlar.  Bu vakıflara giderek durumlarını ve ihtiyaçlarını belirten asker ailelerine çeşitli şekillerde yardımlar yapılabilmektedir.  Sosyal yardım başvurusunda bulunan kişiler daha önce bu vakıflara kayıtlı değilse öncelikle vakfa kayıtları yapılır. Hane başvuru kayıt formu, sorgu dilekçeleri, MAAY sözleşmesi yapılarak yardımlar için başvuruda bulunmuş olursunuz.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Başvurusu E-Devlet

Maddi zorluk çeken ve her hangi bir sosyal güvencesi bulunmayan muhtaç ailelere çocuklarına askere gönderdikleri zaman devlet tarafında verilen sosyal yardımlardan yararlanabilir. Muhtaç asker ailesi yardım başvurusu için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti linke tıklayarak hemen sosyal yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Muhtaç Asker Ailesi Yardım Başvuru Formu

Muhtaç asker ailesi yardımı başvuru formu doldurmak için çocukları askere giden anne, baba yada eşi ikametgah adresine yakın olan Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakfına kimlikleri ile beraber giderek başvuru formunu doldurabilirler.

Muhtaç asker ailesi yardımı başvuru formu doldururken mutlaka maddi durumunuzu, her hangi bir sosyal güvencenin bulunmadığını ve eve gelir getiren kişinin askere gittiğinin başvuru formuna yazabilirsiniz.

Muhtaç Asker Ailesi Yardım Şartları

Muhtaç asker ailesi yardımı başvuru şartları askere gitmiş yada gidecek olan kişinin evli ise eşi evli değilse aynı hanede yaşayan annesi yada baba yararlanabilir. Başvurular bizzat yardım talebinde bulunacak kişi, eşi, annesi yada babası tarafında yapılabilir. Muhtaç asker ailesi yardım almak isteyen anne yada baban aynı hanede yaşama zorunluğu yoktur.

Muhtaç asker ailesi yardımı yapacak kişi evli ise mutlaka resmi nikahlı eşi olması gereklidir. Yardım talebinde bulunacak kişinin maddi zorluk içerisinde olması ve her hangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması gereklidir.

Asker Ailesi Yardımı Kimlere Verilir?

Askerlik görevini ifa edecek kişinin sosyal güvencesi olmaması gerekmektedir. Mütevelli heyet kararı ile fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilmeye çalışılır. Eğer asker in muhtaç durumda ve fakir olduğu tespit edilirse resmi nikah bağı ile bağlı olduğu eşi, annesi ve babası bu yardımlardan yararlanabilir. Bu yardımlardan askerin annesi, babası ve eşi faydalanabilir. Askerin kardeşleri, büyük babası, büyük annesi ya da kendisi bu yapılan yardımlardan faydalanamamaktadır.

Asker ailesi yardımları bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu, engellilerin bulunduğu hanelerde oluşan talepler sonucu başvuruları olumlu bulunursa yapılabilir. Askerin görevini gönül rahatlığı ile yerine getirmesi için öncelikle eşi ve eşi yoksa da kardeşleri ve anne babasına nakdi ve farklı şekillerde yardım yapan kuruluşlar mevcuttur. Kimisi sadece nakdi yardım yaparken bazıları yiyecek ve erzak yardımı ya da giysi yardımlarında bulunabilmektedir. Öte yandan asker aileleri için ücretsiz yemek sağlayan restoranlar ve kuruluşlar da bulunmaktadır. Asker eşleri için iş kolları oluşturan iş verenler ile de irtibata geçebilirsiniz.

Asker Eşleri Nelerden Faydalanır?

Asker eşleri geriye dönük ödeme alma şansına da sahiptir. Asker ailelerine yardım programında başvuru yapılan tarih baz alınarak yardım yapılmasının kabul edildiği tarihten önceki ödemeleri de alabilmeniz mümkün olacaktır. Ancak iade edilen geriye dönük ödemeleri alamazsınız.

Asker eşleri birçok sosyal faaliyette bulunan dernek ve vakıflardan yardım alabilir. Bunun için gerekli belgelerle ilgili yerlere başvuruda bulunması yeterli olacaktır. Ciddi bir araştırma yaparak bu konuda faaliyet sürdüren kurumlara ulaşmanız mümkündür.

Asker Annesine Maaş Verilir Mi?

Muhtaç asker ailesine yapılan yardımlar kapsamında askerin nikahlı eşi yoksa anne babası da yapılan bu yardımlardan faydalanmaktadır.  Askerin anne ve babasının bu yardımlardan faydalanabilmesi için aynı hanede yaşamaları şart değildir. Herhangi bir nikah bağı bulunmayan asker kiminle aynı hanede yaşıyorsa bu yardımlardan o kişi faydalanabilir. Anne ve babanın ayrı olduğu durumlarda bu husus dikkate alınmaktadır. Yardım sırasına göre en öncelikli olan eştir, eşi yoksa annesi ve annesinden sonra da babası gelmektedir.

Muhtaç asker ailesi yardımlarından askere gitmiş ya da gidecek olan kişinin eğer evli ise sadece resmi nikahlı eşi yararlanabilir. Yardım alma amacıyla başvuru yapılması sırasında asker ile eşinin aynı hanede oturması şartı ve aynı bölgede yaşaması şartı aranmamaktadır.

Asker Çocuğu Maaşı Ne Kadar?

Yıldan yıla değişiklik gösteren asker çocuğu maaşı enflasyon oranları ve imkanlar dahilinde belirlenmektedir. Asker eşi tarafından yapılan sosyal yardım müracaatında çocuk için de bir ödeme planı oluşturulabilir. Dolayısıyla düzenli nakit programlarından asker çocukları da faydalanmaktadır.

Müracaatlar için yaşanılan yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları ile iletişime geçmek gereklidir. Yoksul asker çocuğu yardım programlarında gerekli şartları yerine getiren hak sahibi kişilere aylık 150 TL olmak suretiyle her iki ayda bir 300 TL tutarında düzenli nakdi ödeme yapılır.

Bu yapılan yardımlardan askerlik vazifesini yerine getirecek kişinin sosyal güvencesinin olmaması, on sekiz yaşını doldurmamış olması, bekar olması, Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımından (SED) faydalanmaması, sosyal yardım kuruluşlarında koruma ve bakım altında olmaması gibi şartlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra farklı vakıf ve kuruluşlardan asker yardımı adı altında yardım başvurusunda bulunmayan ve yardım almayan, fayda sahibi kapsamında 2024 aylığı almayan ve yoksulluk durumuna göre mütevelli heyetinin uygun gördüğü kişiler yararlanabilmektedir.

Asker Ailesi Yardımı Ne Zaman Kesilir?

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkında kanun, madde 1’de belirtildiği üzere: Madde 1: Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.

Asker ailelerine en fazla on iki ay gibi bir süre nakdi yardım sağlanmaktadır. Sigorta programlarına kayıtlı, halihazırda çalışan ya da emekli aylığı gibi geliri olan kişiler bu yardım programından yararlanamazlar. Askerlik süresince nakdi yardım alınabilir. Ayrıca evde bakım aylığı alan kişiler de bu yardım programlarından faydalanamaz. Aynı şekilde engelli aylığı alınıyorsa da heyetin muhtaçlık durumuna yönelik yapacağı tespitler ve verecekleri kararlar geçerliliğini korumaktadır.

Asker Ailesine Yardım Başvurusu
Asker Ailesine Yardım Başvurusu

Asker Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Asker maaşı alabilmek için bazı belgeleri başvurular için hazır etmek gerekmektedir. Başvuruda bulunacak kişinin T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı dışında vatandaşlardan herhangi bir belge talep edilmemektedir. Şartlı Nakit Transferi programından yararlanan başvuru sahipleri Muhtaç Asker Ailesi Yardımından yararlanabilir.

Bazı kaymakamlıklar başka yardım kuruluşlarından yardım almadığınıza dair ek belgeler isteyebilmektedir. Bunlar;

  • Askerin annesinin SSK, Bağkur ve emekli sandığından maaş almadığını ibraz eden bir belge,
  • Askerin nüfus kaydı ve mahalle muhtarlığından alınmış olan ikametgâh belgesi,
  • Askerin eşi, annesi ya da çocuğunun nüfus ve ikametgâh belgeleri,
  • Askerin anne babası boşanmış ise bu boşanma kararının fotokopisi,
  • Askerin on sekiz yaşından küçük kardeşlerinin nüfus cüzdanı fotokopileri,
  • Askerin babası yaşıyor ancak çalışıyor durumda değil ise devlet hastanelerinde oluşturulan heyetlerden çalışamaz sonuçlu rapor,
  • Evleri kendilerinin değil de kira ise askerin ya da ailesinden biri adına düzenlenen kira kontratı,
  • Askerin 18 yaşından büyük erkek kardeşleri var fakat çalışamaz durumda ise ilgili devlet hastanelerinden çalışamaz sonuçlu bir heyet raporu ya da okuyor ise okuduğu okuldan öğrenci belgesidir.

Asker Maaşı Almak İçin Nereye Müracaat Edilir?

Asker maaşı almak için ikamet ettiğiniz bölgedeki yardım kuruluşlarına gerekli belgelerle beraber başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Aynı zamanda askerlik görevini gerçekleştiren bireylerin yakınlarına çok çeşitli yardımlarda bulunan kuruluşlara da başvurularda bulunmanız mümkündür.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Ne Zaman Yatar

MAAY (muhtaç asker ailelerine yardım) ödemeler sadece çift aylarda yapılmaktadır. Muhtaç asker ailesi yardımı 2 ada bir olacak şekilde Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık ayında ödenmektedir. Muhtaç asker ailesi yardımı ayın son haftası hesaplara yatmaktadır.

Er Maaşı Nereden Sorgulanır?

1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre askerlere her ay sonunda harçlık verilmektedir. Bu harçlıklar e-devlet üzerinden T.C. kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle sorgulanabilir. Yakınınızdaki bankalar ve ATM’lerden askerlik ödemesi nakit olarak alınabilir. Dilerseniz kredi kartınız vasıtasıyla da aldığınız ödemeleri harcamanız mümkün kılınmıştır. Mobil bankacılık ile alınan ödeme istenilen banka hesaplarına gönderilebilir.

Muhtaç asker ailelerine yardım başvurusu sorgulamak için https://www.e-icisleri.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/ValilikKaymakamlik/TekAdimBasvuruSonuc.aspx?BasvuruTipNo=kBCU236xOxu75WltaXdKjA== linke tıklayarak hemen sorgulayabilirsiniz.

Bir Yorum

  1. Yardım istiyorum lütfen ben inşaat günlük işlerde çalışıyorum bana yetmiyor gerçekten çok ihtiyacım var ben üç çocuk babası yardım edin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu