Sosyal Yardımlar

Muhtaçlık Sınırı Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

Muhtaçlık Sınırı Ne Kadar? Muhtaçlık Sınırı Nasıl Hesaplanır? Muhtaçlık Sınırı Neye Göre Belirlenir? Evde Bakım Maaşı Muhtaçlık Sınırı 2024, Engelli Maaş İçin Muhtaçlık Sınırı 2024 hakkında detaylar yazımızda...

Muhtaçlık Sınırı Nedir? Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır? Ülkemizde muhtaç ve yoksul kişilere ve ailelerine gerek belediyeler gerekse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok yardım yapılıyor.

Muhtaç yani düzenli bir geliri olmayan ya da düzenli bir geliri olsa dahi kendisinin ve ailesinin asgari ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan kişiler; sosyal yardımlara başvurabiliyorlar.

Muhtaç kişiler; belediyelerden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından gıda ve erzak yardımı, kömür ve odun yardımı, giysi yardımı, para yardımı, eşya yardımı başta olmak üzere birçok yardım alabiliyorlar.

Muhtaçlık sınırı altında kalan kişiler; belirli şartları karşılıyor olmaları şartıyla da fakirlik maaşı alabiliyorlar.

Bu yazımızda sosyal yardımlara başvurmayı ya da fakirlik maaşı almayı düşünen kişiler için ‘muhtaçlık sınırı nedir?’, Muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya çalışacağız.

Muhtaçlık Sınırı Nedir?

Ülkemizde aylık geliri, belirli bir kazancın altında olan kişiler; ayni ve nakdi sosyal yardımlardan diğer kişilere göre öncelikli bir şekilde yararlanabiliyorlar.

Bir kişinin muhtaç olarak kabul edilebilmesi için kendi aylık kazancının ve aile hane halkı kişi başı aylık ortalama gelirinin muhtaçlık sınırı altında olması gerekiyor.

Yani muhtaçlık sınırı; bir kişinin muhtaç olarak değerlendirilebilmesi için bir ay içerisinde kazanması gereken maksimum tutarı ya da geliri ifade ediyor.

Muhtaçlık sınırının altında aylık kazancı olan kişiler; ne yazık ki gıda, giyim, barınma başta olmak üzere birçok temel ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi anlamda zorluk çekiyorlar.

Tek başlarına yani kendi gelirleri ile geçinmekte ve yaşamakta zorlandıkları için bu kişilere ve ailelere belediyeler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ve diğer kurum, dernek ve vakıflar tarafından birçok yardımlar yapılıyor.

Ülkemizde düzenli bir işi olmayan ve SGK kaydı bulunmayan işsizler; muhtaç olarak değerlendiriliyor.

Ancak bu kişilerin muhtaç sınıfına dahil olabilmeleri için gelirlerinin de olmaması gerekiyor.

Kendi üzerine kayıtlı gayrimenkulu ya da araba vb. değerli menkulu mevcut olan kişiler; muhtaç olarak değerlendirilmiyorlar.

ÖNEMLİ>>> Asgari ücrete zam gelmesi ile beraber yeni asgari ücret 17.002 TL olmuştur. Buna bağlı olarak muhtaçlık sınırı tutarı değişmiştir. 

2024 Muhtaçlık Sınırı Ne Kadar Oldu?

Ülkemizde hane halkı kişi başı aylık ortalama net kazancı; asgari ücretin 1/3’ü ve altında olan kişiler; muhtaçlık sınırının altında kabul ediliyorlar. Kişi başına düşen muhtaçlık sınırı hesaplaması yapılırken asgari ücret üzerinde hesaplama yapılır.

2024 yılı için muhtaçlık sınırı; 5667 TL  olarak değerlendiriliyor.

Herhangi bir geliri ve işi olmayan kişilerin yanı sıra düzenli bir SGK’lı işi olmasına rağmen hane kişi başı aylık kazancı; 5667 TL  ya da altına tekabül edenlerin de muhtaç olduklarını söyleyebiliriz.

Yani hane halkı kişi başına düşen geliri 5667 TL  ve altında olan aileler; muhtaç olarak değerlendirildiklerinden bu kişilerin sosyal yardım talepleri genellikle olumlu sonuçlanıyor.

Muhtaçlık Sınırı Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizde muhtaçlık sınırı; her yıl tekrar düzenleniyor. Asgari ücretteki artışlara bağlı olarak muhtaçlık sınırı da paralel şekilde artıyor.

Hesaplama esnasında net asgari ücret temel alınıyor. Net asgari ücretten asgari geçim indirimi çıkarıldıktan sonra kalan miktarın 3’e bölünmesi ile her yıl, muhtaçlık sınırı tekrar hesaplanıyor.

2024 yılı için net asgari ücret olan 17.002 TL’den asgari geçim indirimi çıkarıldıktan sonra kalan miktarının 3’e bölünmesi sonrasında elde edilen rakam, 5667 TL  olduğundan muhtaçlık sınırının da 5667 TL  olduğunu söyleyebiliriz.

Örneğin; SGK’lı bir işte çalışan ve aylık net kazancı 17.002 TL olan bir kişinin 3 çocuk sahibi olduğunu farz edelim. Bu kişinin eşinin de ev hanımı olduğunu, ailenin aylık ek bir kazancı olmadığını da göz önünde bulunduralım.

Bu kişi; asgari ücretin üstünde bir rakama çalışsa dahi ailesindeki kişi sayısı kendisi ve eşiyle birlikte 5 olduğundan muhtaçlık sınırının altında kalıyor.

Bu noktada muhtaçlık sınırı hesaplanırken; net kazanç; ailedeki kişi sayısına bölünüyor.

Kişi başına 5667 TL gelir düştüğünden ve bu gelir; 5667 TL  altında olduğundan bu kişinin ve ailesinin muhtaç olduğunu ve sosyal yardımlara başvurabileceğini söyleyebiliriz.

Kişi Başına Düşen Muhtaçlık Sınırı

Kişi başına düşen muhtaçlık sınırı asgari ücrete göre belirlenmektedir. Hane yaşayan kişi sayısı ile haneye giren tüm gelirlerin toplamı hesaplanarak kişi başı düşen muhtaçlık sınırı belirlenir. 2024 yılında asgari ücretin belirlenmesi ile beraber 17.002 TL olduğuna göre muhtaçlık rakam sınırı kişi başı 5667 TL olmuştur. Muhtaçlık sınırı yasal olarak asgari ücretin 3/1 oranından düşük olmasıdır.

Haneye giren toplam para kişi sayısına bölündüğünde eğer haneye giren gelir kişi başına 5667 TL düşük ise muhtaçlık sınırı altında kaldığı için yardım almaya hak kazanırsınız.

Muhtaçlık Sınırı Neye Göre Belirlenir

Muhtaçlık sınırı her sene asgari ücrete göre belirlenir. Muhtaçlık sınırı yasal olarak asgari ücretin 3/1 oranındadır. Net asgari ücretin üçte birinden az geliri olan kişi muhtaçlık sınırı olarak belirlenir. Asgari ücretin 3/1 hesaplanırken asgari geçim indirimi asgari ücretten çıkarılarak belirlenir. Her sene belirlenen asgari ücretin üçte biri muhtaçlık sınırıdır.

Engelli Maaşı Muhtaçlık Sınırı 2024

En az %40 engel oranına sahip olan ve düzenli bir işi olmayan engelliler; muhtaçlık sınırının altında kalmaları halinde engelli maaşına başvurabiliyorlar.

Başvurularının kabul edilmesi halinde ise engelli maaşı alabiliyorlar.

2024 yılı için engelli maaşlarında muhtaçlık sınırının da 5667 TL olduğunu söyleyebiliriz.

2024 yılında yapılan son güncelleme ile engelli vatandaşlara aylık 3500 TL ya da 5000 ile 7000 TL ödeniyor.

Engel oranı, %40 ile%70 arasında olan vatandaşlar; aylık 2797 TL alırlarken, engel oranı %70 üzerinde olanlar ise aylık 14.197 TL engelli maaşı alıyorlar.

Vatandaşların engelli maaşı alabilmeleri için en az %40 oranında engelli olduklarına dair sağlık kurulu raporunu tam teşekküllü bir hastaneden almaları gerekiyor.

Evde Bakım Aylığı Muhtaçlık Sınırı 2024

Evde bakım aylığı muhtaçlık sınırı 2024 yılı için devlet tarafından belirlenmiştir. 1.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında yani 2024 yılı için evde bakım aylığı muhtaçlık sınırı 5667 TL  olarak belirlenmiştir. Evde bakım maaşı almak için hanede yaşayan kişi başına gelir 5667 TL  az olmalıdır.

Evde bakım aylığı muhtaçlık sınırı hesaplaması yapılırken haneye giren gelir ve kişi sayısına göre hesaplanır.

Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2024 yılı için 5667 TL ) az olması gerekmektedir.

Muhtaçlık Sınırı Altında Kalan Muhtaç Kişilere Yapılan Yardımlar

Ülkemizde muhtaçlık sınırı altında kalan kişilere belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan en önemli yardımları aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:

 • Gıda ve erzak yardımı
 • Kömür, odun vb. yakacak yardımı
 • Giysi yardımı
 • Mobilya ve eşya yardımı
 • Okul yardımı
 • Şartlı eğitim yardımı
 • Şartlı sağlık yardımı
 • Medikal cihaz ve tıbbi malzeme yardımı
 • Evde yaşlı bakım hizmetleri
 • Engelliler için yapılan yardımlar
 • Dul kadınlar için yapılan yardımlar
 • Muhtaç asker, şehit ve gazi yakınları için yapılan yardımlar
 • Sosyal destek kartı dağıtımı
 • Para yardımı
 • Kırtasiye yardımı
 • Fakirlik maaşı(muhtaçlık aylığı)

Muhtaç dul kadınlara verilen muhtaçlık aylığı ile eşi vefat eden, düzenli bir işi ve geliri olmayan kadınlara Vakıflar Genel Müdürlüğü, sahip çıkıyor.

Yaşlılara bağlanan muhtaçlık aylığı ile düzenli geliri olmayan 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşlarımız; temel ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabiliyorlar.

Yine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlara bağlanan muhtaçlık aylığı ile engelli vatandaşlarımızın daha iyi şartlar altında yaşamlarına devam edebilmeleri amaç ediniyor.

Muhtaçlık sınırının altında kalan vatandaşlarımız; belediyelere, kaymakamlıklara, valiliklere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, ülkemizde yoksul ve muhtaç vatandaşlara yardımcı olan derneklere, vakıflara ve işadamlarına ayni ve nakdi yardımlardan yararlanmak adına başvurabiliyorlar.

Fakirlik (Muhtaçlık) Belgesi Nereden Alınır?

Fakirlik belgesi almak; vatandaşların ayni ve nakdi yardım başvurularının kabul edilme şansını yükseltiyor.

Fakirlik belgesi sayesinde vatandaşlar; muhtaç ve ihtiyaç sahibi olduklarını, yani bir an önce yardıma ihtiyaç duyduklarını başvurdukları kuruma kanıtlamış oluyorlar.

Vatandaşlar; muhtaçlık yani fakirlik belgesini ikametgahlarının bulunduğu muhtarlıklardan alabiliyorlar.

Fakirlik Maaşı Nedir? Nasıl Alınır?

Ülkemizde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından muhtaçlık sınırı altında kalan kişilere bağlanan aylığa fakirlik maaşı ismi veriliyor.

Fakirlik maaşına başvurmak isteyen vatandaşların ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bizzat gitmeleri ya da e-posta yoluyla başvuru dilekçesini müdürlüğe göndermeleri gerekiyor.

Fakirlik maaşı; 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne ya da babalara, 18 yaşını doldurmuş yetişkin engelli bireylere, reşit olmayan yetim çocuklara, herhangi bir SGK güvencesi olmayan 65 yaş üstü yaşlılara ve dul kadınlara bağlanıyor.

Yetim erkek çocukları üniversite eğitimi görmeleri halinde 25 yaşlarına kadar muhtaçlık aylığı alabiliyorlar.

Yetim kız çocukları ise SGK’lı bir işe girene ya da evlenene dek fakirlik maaşından faydalanabiliyorlar.

Fakirlik maaşı; muhtaç ailelerden yalnızca bir kişiye bağlanıyor.

Fakirlik Maaşı Kimlere Verilir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi engelliler, dul kadınlar, yetim kız ya da erkek çocukları ve yaşlılar; fakirlik maaşı alabiliyorlar. 

Kendisine fakirlik maaşı yani muhtaç aylığı bağlanacak kişilerde aranan şartları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Annesi ya da babası sağ olmayan yetim çocuklar
 • Eşinden ayrılan ve nafaka almayan, düzenli bir geliri olmayan dul kadınlar
 • Kendisine dul ve yetim aylığı, engelli maaşı, yaşlılık maaşı vb. farklı bir aylık bağlanmamış olanlar
 • Kendi üzerine kayıtlı bir gayrimenkulü olmayanlar
 • Herhangi bir kurumda ya da işyerinde çalışmayanlar
 • Engel oranı %40 ve üzerinde olan engelliler
 • 65 yaş üstünde olan ve geliri olmayan yaşlılar

Fakirlik Maaşı Ne Kadar 2024?

2024 yılı için muhtaçlık sınırı altında kalan, en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 3900 TL fakirlik maaşı ödeniyor.

Muhtaçlığın ortadan kalkması, örneğin yetim kız çocuğunun sigortalı bir işe girmesi halinde işe girdiğine dair Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne mutlaka haber verilmesi gerekiyor.

Muhtaçlığın sona ermesi durumunda kişiye bağlanan muhtaçlık aylığı da kesiliyor.

İşe girmesine ya da maddi durumu düzelmesine rağmen hala fakirlik maaşı almaya devam edenler, yasal anlamda suç işlemiş oluyorlar.

Bu durumda muhtaçlıkları ortadan kalktıktan sonra aldıkları aylıklar, bu kişilerden güncel faizleriyle birlikte geri talep ediliyor.

Alınan fakirlik maaşının geri ödenmemesi halinde ise bu kişilere dava açılıyor.

Bu yazımızda muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır? Muhtaçlık sınırı 2024 ne kadar? vb. soruları yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu