Güncel Konular

PTT Personel Alımı Başvurusu, Başvuru Formu ve Şartları

PTT Personel Alımı Başvurusu, Başvuru Formu ve Şartları 2024; Geçtiğimiz yıllarda KPSS şartı aramaksızın binlerce personel alan Posta ve Telgraf Teşkilatı veya kısaca PTT; 2024 yılında da binlerce kişiyi istihdam edeceğine dair açıklamada bulundu.

Ancak personel alımlarının hangi kadrolara yönelik olarak yapılacağına ve başvuru tarihlerine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Milyonlarca kişinin ilgi ile takip ettiği PTT personel alım başvurularının nasıl yapılacağı ise bu kurumda çalışmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.

Bu yazımızda kısaca PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

PTT Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?

PTT, 2024 yılında da binlerce personel alımı yapacağına dair açıklamada bulunmuş olsa da alımların ne zaman yapılacağı, henüz belirli değil.

Başvuru tarihi PTT tarafından açıklanır açıklanmaz, başvuru tarihlerini sitemizde sizlerle birlikte paylaşacağız.

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT’de memur olarak çalışmak isteyen kişilerin birtakım başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Eskiden adaylardan KPSS sınavına girmiş olmaları talep ediliyordu.

Ancak son yıllarda PTT, KPSS şartı olmaksızın da memur alıyor.

2024 yılında da personel alımlarında KPSS şartının aranmayacağı tahmin ediliyor.

PTT personel alımı başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • TC vatandaşı olmak(29.5.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28.maddesi kapsamında yer alanlar ve PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecek olan personeller haricinde)
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • PTT personel alım sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz altı yaşından gün almamış olmak
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak
 • Atanacağı pozisyonla ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını taşıyor olmak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan ya da kuruluşundan emekli olmamak
 • Askerlik ile ilişiğinin bulunmaması
 • Görev yapmasına engel teşkil eden herhangi bir akıl ve ruh sağlığı hastalığına sahip olmamak
 • Zorunlu görev süresinin farklı bir alanda bulunmaması
 • 09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi kasten işlenmiş bir suçtan ötürü altı ay ya da daha fazla bir süre için hapis cezasına veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlar, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, çocukların cinsel istismarı, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel taciz, cinsel saldırı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, tefecilik ve anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak

Yukarıda bahsi geçen tüm şartları taşıyan adaylar, PTT personel alımlarına başvurabiliyorlar.

PTT Personel Alımı Mezuniyet Şartı

PTT personel alımı için mezuniyet şartları, başvurmak istediğiniz pozisyona göre değişiklik gösterir. Genel olarak, PTT’de memur olarak çalışmak için en az dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Bazı pozisyonlar için ise ön lisans veya lise diploması yeterli olabilir.

PTT’de en çok alım yapılan pozisyonlar ve mezuniyet şartları şunlardır:

Gişe ve Büro Görevlisi: En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İletişim Fakülteleri, Bankacılık ve Sigortacılık Fakülteleri ile Kamu Yönetimi Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Dağıtıcı: En az lise veya dengi okul mezunu olmak

Postacı: En az lise veya dengi okul mezunu olmak

Güvenlik Görevlisi: En az lise veya dengi okul mezunu olmak

PTT Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT; personel alım başvuru tarihlerini kendi resmi internet sitesinde açıklıyor.

Adaylar, resmi internet sitesi üzerinden ön başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Ardından ön başvurusu onaylanan adayların belirlenen tarihlerde yazılı sınava ve mülakata katılmaları gerekiyor.

Yani adaylar, hem sözlü sınava hem de yazılı sınava tabi tutuluyorlar.

Adayların sınav tarihi öncesinde sınav ücretlerini de yatırmaları gerekiyor.

Sınav ücretleri, PTT web sitesi üzerinden ya da Ziraat Bankası şubelerinden ya da mobil ödemecilik yöntemi ile yatırılabiliyor.

Başvuru sahipleri, yalnızca tek bir birime başvurabiliyorlar.

Yani tek bir pozisyon için başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Bununla birlikte adaylar, genel PTT memurluk başvurusunda da bulunabiliyorlar.

Bu noktada başvuru yapan kişinin akademik geçmişi ve başvuru yeterliliği değerlendirmeye alınıyor.

PTT Personel Alım Başvuru Formu 2024

PTT resmi sitesi üzerinden PTT personel alımlarına başvuran kişilerin başvuru formu doldurmaları gerekiyor.

Genel memurluk başvuruları esnasında PTT şubelerinden yapılan diğer başvurularda da kişilere doldurmaları için başvuru formu veriliyor.

Bu formda başvuru sahiplerine kişisel bilgilerine, iletişim bilgilerine, adres bilgilerine, eğitim ve akademik yeterlilik durumlarına ilişkin sorular yöneltiliyor.

Ön başvurusunun olumlu sonuçlanmasını isteyen kişilerin başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmaları ve tüm sorulara doğru yanıtlar vermeleri gerekiyor.

PTT Personel Alımı Başvuru Ekranı

PTT iş başvurusu yapmak isteyen kişiler nereden başvuru yapacaklarını merak etmektedirler. PTT personel alım başvuruları https://pttteknoloji.com.tr/insan-kaynaklari/ ekranı üzerinden başvuru yapabilirler.

PTT KPSS’siz Personel Alımı 2024

PTT tarafından Sınavsız KPSS’siz personel alımı yapılmaktadır. KPSS sınavına girmeden PTT personel alımı başvurusu yapmak isteyen kişiler İŞKUR üzerinden yada PTT kariyer sitesi üzerinden başvuru yapabilir.

PTT Yazılı Sınavda Neler Soruluyor?

Yazılı sınavda adayların bazı soruları yanıtlamaları gerekiyor.

Yazılı sınavda adaylara hangi alanlarda sorular yöneltildiğini ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Sözel akıl yürütme
 • Sayısal ve mantıksal akıl yürütme
 • Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi
 • Genel Kültür soruları
 • Genel Yetenek ve Güncel Sosyo-Ekonomik Sorular
 • Ölçme becerisi
 • Türkiye Coğrafyası

Adaylar; yazılı sınavın yanı sıra sözlü sınava da tabi tutuluyorlar.

Sözlü sınavda ise adaylara başvurdukları pozisyonla ilişkili sorular yöneltiliyor.

Son olarak adayların yazılı ve sözlü sınavlarda aldıkları puanlar, değerlendiriliyor.

En yüksek puanı alan kişiler, sınavı kazanmış oluyorlar.

PTT sınavlarına genellikle alım sayısının 2-3 katı kadar aday çağrılıyor.

60 puan, taban puan olarak uygulanıyor.

En yüksek puanı alanlar, kontenjan dahilinde sınavı kazanmış oluyorlar.

Sınav sonuçları PTT resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor.

Adayların telefon numaralarına da sınav sonuçları gönderiliyor.

Asil listenin yanı sıra yedek liste de oluşturuluyor.

PTT Personel Alımı Askerlik Şartı Var Mı?

Evet, PTT personel alımı için askerlik şartı vardır. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak genel bir şarttır. Ancak, bazı pozisyonlar için askerlik şartı aranmayabilir.

PTT İş Başvurusu Yaş Sınırı

PTT iş başvurusu için genel yaş sınırı 18 yaşından gün almış ve 35 yaşından gün almamış olmak şeklindedir.

Ancak, bazı pozisyonlar için yaş sınırı farklılık gösterebilir. Örneğin:

 • Engelli adaylar için: 35 yaş sınırı 40 yaşa çıkarılır.
 • Şehit ve gazi yakınları için: 35 yaş sınırı 40 yaşa çıkarılır.
 • Hâlihazırda kamu görevinde bulunanlar için: 40 yaş sınırı uygulanır.

PTT Hangi Bölümlere Personel Alımı Yapacak?

Yeni yılda PTT’nin birçok bölümde binlerce personel alımı yapması bekleniyor.

Personel alımı yapılması beklenen bu bölümleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Büro görevlisi
 • Avukat
 • Mimar
 • Mühendis
 • Dağıtıcı eleman
 • Gişe
 • Tekniker

PTT Memur Maaşları Ne Kadar 2024

4 Ocak 2024 tarihinde açıklanan %30 memur zammı ile PTT personellerin maaşlarında da artış yaşandı.

Güncel PTT memur maaşlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • PTT gişe memuru maaşı: 27.858 TL-36.523 TL
 • PTT kurye maaşları: 32.920-35.650 TL
 • PTT özel güvenlik maaşları: 35.650 TL
 • PTT müdür maaşları: 56.000 TL
 • PTT mühendis maaşları: 57.000-68.000 TL
 • PTT uzman yardımcısı maaşları: 58.000-69.000 TL

Bu yazımızda kısaca PTT personel alımına ilişkin merak edilenleri aydınlatmaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu