Sosyal Yardımlar

Şartlı Doğum Yardımı Nedir? Kimlere Verilir? Başvurusu ve Başvuru Formu

Şartlı Doğum Yardımı Nedir? Nasıl Alınır? Kimlere Verilir? Ülkemizde kendisinin ve eşinin sigortalı bir işi ve düzenli geliri mevcut olmayan, muhtaç ve yoksul anne adayları; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurup, şartlı doğum yardımı alabiliyorlar.

Şartlı doğum yardımı alan anneler; doğumun canlı ya da ölü doğum şeklinde gerçekleşmesi durumunda şartlı doğum yardımı alabiliyorlar.

Annelerin şartlı doğum yardımı alabilmeleri için doğumun mutlaka yetkili hastanelerden birinde gerçekleşmiş olması gerekiyor.

Bu yazımızda kısaca şartlı doğum yardımına başvurmayı düşünen anneler için Şartlı doğum yardımı nasıl alınır? Şartlı doğum yardımı kimlere verilir? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Şartlı Doğum Yardımı Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç ve yoksul annelere hamilelikleri boyunca yani doğum başlangıcından lohusalık bitişine kadar toplam 9 ay boyunca ödenen yardım parasına şartlı doğum yardımı ismi veriliyor.

Anne adaylarının şartlı doğum yardımı alabilmeleri için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş günlerde sağlık kontrollerine mutlaka gitmeleri yani kontrollerini aksatmamaları gerekiyor.

Aksi halde annelere ödenen şartlı doğum yardımı ödemeleri, Bakanlık tarafından durduruluyor. Şartlı doğum yardımı ile annenin hamileliği boyunca hem annenin hem de bebeğin sağlığını gözetmek amaç ediniyor.

Doğum Yardımı Ne Kadar 2024?

Şartlı doğum yardımı dahilinde annelere hamilelikleri boyunca maksimum 9 ay için aylık olarak ödenmektedir. Doğumun yetkili hastanede gerçekleşmesi halinde 1 kereye mahsus 500 TL, Gebelik döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde aylık 200 TL, Lohusalık döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde 2 kereye mahsus 300 TL tutarında yardım ödemesi yapılmaktadır.

Şartlı gebelik yardımı kapsamında ek olarak Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus Doğum Yardımı ödemesi PTT hesabına sizin adınıza yapılır.

Şartlı Doğum Parası Kimlere Verilir?

Şartlı doğum yardımına başvuracak anne adaylarının birtakım başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Şartlı doğum parası başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Başvuru sahibi annenin ve eşinin düzenli bir sigortalı işinin ve gelirinin mevcut olmaması
 • Anne adayının şartlı doğum yardımına bebeğin doğum tarihi öncesinde başvurmuş olması
 • Anne adayının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde sağlık kontrollerine aksatmadan gitmesi
 • Anne adayının ve ailesinin yoksul ve muhtaç olduğunun başvurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyeti tarafından onaylanmış olması

Yukarıdaki şartları taşıyan anne adaylarının şartlı doğum yardımı başvuruları, başvurulan vakıf mütevelli heyeti tarafından onaylanıyor.

Şartlı Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru şartlarını taşıyan anne adayları, ikametgahlarının mevcut olduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gidip, şartlı doğum yardımına başvurabiliyorlar.

Ön başvurular; ALO183 veya ALO144 Sosyal Destek hatları aranarak da yapılabiliyor.

İhtiyaç sahibi anne adayları, vakıfta hane başvuru kayıt formu doldurup, vakfın gıda ve erzak yardımı, odun ve kömür yardımı, giysi ve eşya yardımı vb. diğer yardımlarına da başvurabiliyorlar. Şartlı doğum yardımı ön başvuruları, e-devlet platformu üzerinden de yapılabiliyor. E-devlet üzerinden şartlı doğum yardımına ve vakfın diğer yardımlarına başvurmak adına https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti linkini tıklayabilirsiniz.

Doğum Yardımı için Gerekli Evraklar

Şartlı doğum yardımına başvuran anne adaylarının başvuruları esnasında başvurdukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına teslim etmeleri gereken belgeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Başvuru sahibi anne adayına ait TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İkametgah belgesi
 • Ev kira kontratı
 • Muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi
 • Anne adayının ve diğer hane bireylerinin işsiz olduklarına dair SGK’dan alınması gereken gelirsizlik belgesi
 • Muhtarlıktan alınabilen fakirlik belgesi
 • Yeni doğum yapmış anneler için bebeklerine ait kimlik kartı ve doğum belgesi

**Annenin yukarıdaki belgelerin yanı sıra birtakım ek belgeler teslim etmesi de gerekli olabiliyor. Teslim edilmesi gereken ek belgeler; annenin ve hane bireylerinin çalışmalarına engel teşkil eden özel bir durumlarının mevcut olup olmadığına göre değişebiliyor.

Örneğin, hanedeki engelli bireyler için 2024 engelli belgesinin, kronik hastalar içinse sağlık kurulu raporunun teslim edilmesi gerekiyor.

ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayıp, teslim etmeniz gereken belgelerin tam listesini öğrenebilirsiniz.

Doğum Parası Alma Şartları Nelerdir?

Kendisinin veya eşinin düzenli işi ve geliri olmayan, muhtaç ve yoksul anne adayları; doğum parası alabiliyorlar.
Aynı zamanda annenin doğum süresince şartlı doğum yardımı ödemesi alabilmeye devam edebilmesi için Sağlık

Bakanlığı tarafından belirlenmiş günlerde sağlık kontrollerine gitmeyi de unutmaması gerekiyor. Anne adaylarının sağlık kontrollerine hangi sıklıkla gitmeleri gerektiğini ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • İlk 14.haftaya kadar izlem(tespit ve izlem yapılıyor)
 • 18.ve 24. haftalar arasında izlem
 • 28. ve 32. haftalar arasında izlem
 • 36. ve 38. haftalar arasında izlem

Anne adayları; yukarıda bahsi geçen 4 izlem takibine katılmak suretiyle şartlı doğum yardımı almaya devam edebiliyorlar.

Şartlı Gebelik Yardımı Nedir?

Şartlı doğum yardımının bir parçası olan şartlı doğum yardımı; doğumu hastanede gerçekleştiren annelere tek seferli olarak yapılan maddi yardıma deniliyor.

2024 yılında şartlı doğum yardımı alan anne adaylarının bebeklerini hastanede dünyaya getirmeleri halinde annelere tek seferli 100 TL nakdi yardım yapılıyor.

Canlı doğumların yanı sıra ölü doğum gerçekleştiren anneler için de şartlı doğum yardımı yapılıyor.
Lohusalık döneminde de rutin sağlık kontrollerine giden ve kontrollerini aksatmayan anneler için iki seferde 45 TL yani toplamda 90 TL yardım parası ödeniyor.

Şartlı Doğum Yardımı Nasıl Alınır?

Şartlı doğum yardımı ve lohusalık yardımı almak isteyen annelerin ‘şartlı doğum yardımına’ başvurmaları gerekiyor. Yani şartlı doğum yardımından yalnızca şartlı doğum yardımı alan anneler faydalanabiliyorlar.

Anneler; ikametgahlarının mevcut olduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına şartlı doğum yardımı almak için başvurabiliyorlar.

Şartlı doğum yardımı başvurusu onaylanan anne adayları; hem şartlı doğum yardımı hem de şartlı doğum yardımı almaya hak kazanmış oluyorlar.

Annelerin lohusalık yardımı dahilinde 300 TL para yardımı alma şansları da bulunuyor. Şartlı doğum yardımı ödemeleri, iki ayda bir sefer yani 600 TL olacak şekilde annenin başvuru formunda belirttiği PTT hesabına yatırılıyor.

Anneler; iki ayda bir PTT şubelerinden hesaplarına yatırılan parayı çekebiliyorlar.

Şartlı Doğum Yardımı Başvuru Formu

Şartlı doğum yani şartlı doğum yardımı başvuru formunda anne adaylarına muhtaç olup olmadıklarını tespit edebilmek adına birtakım sorular yöneltiliyor.

Şartlı doğum başvuru formunda annelere TC kimlik no, doğum yeri vb. kişisel bilgilerinin yanı sıra iletişim ve adres bilgilerine ilişkin sorular da soruluyor.

Aynı zamanda anne adaylarının mesleklerine, aylık kazanç ve giderlerine, hane toplam gelir ve giderlerine dair soruları da yanıtlamaları gerekiyor.

Başvurulan vakıf mütevelli heyeti; başvuru sahibi anne adayının yoksul olup olmadığını tespit edebilmek adına anne adayının evine bir inceleme komisyonu da gönderebiliyor.

İnceleme komisyonu; şartlı doğum yardımına başvuran annenin yoksul olup olmadığına dair evinde inceleme yapıp, ailenin sosyo-ekonomik durumuna dair bir rapor hazırlıyor.

Daha sonra raporu vakıf mütevelli heyetine teslim ediyor. Vakıf mütevelli heyeti; başvuru sahibince teslim edilen belgeleri, başvuru formunu ve inceleme komisyonu tarafından teslim edilen raporu değerlendirip; muhtaç ve yoksul olduğunu tespit ettiği anne adaylarının başvurusunu onaylıyor.

Muhtaç olmamalarına rağmen bu formda yardım almak için kendilerini muhtaç beyan eden ya da vakfı yanıltmak adına sahte belge teslim edenler ve yardım alanlar hakkında sonradan durumun vakıf tarafından fark edilmesi üzerine cezai yaptırım uygulanıyor.

Bu kişilerin aldıkları yardımları güncel faizleriyle ödemeleri gerekiyor. Ödeme yapmayanlar ise vakıf tarafından mahkemeye veriliyorlar.

BAKINIZ >>> Şartlı Gebelik Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Kimlere Verilir?

Şartlı Doğum Yardımı Kimlere Verilir?

Şartlı doğum yardımı, şartlı doğum yardımı alan annelere veriliyor. Yani annelerin şartlı doğum yardımı başvurusu için gerekli olan başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Kendisinin ve eşinin sigortalı işi ve düzenli geliri olmayan anneler; şartlı gebelik ve şartlı doğum yardımı alabiliyorlar.

Ancak muhtaç olmalarına rağmen başvuru sahibi annenin ya da hane bireylerinin üzerine kayıtlı gelir getirici değerli menkul veya gayrimenkul bulunması durumunda annelerin başvurusu onaylanmıyor.

Yani başvuru sahibinin ve diğer hane bireylerinin üzerine kayıtlı otomobil, kamyon vb. gelir getirici değerli menkul veya ev, arsa, tarla vb. gayrimenkul bulunmaması gerekiyor.

Şartlı Doğum Yardımı Ne Kadar 2024?

2024 yılında şartlı doğum yardımı kapsamında annelerin PTT hesabına doğumun canlı doğum ya da ölü doğum şeklinde hastanede gerçekleşmesinin ardından tek seferli 500 TL yatırılıyor.

Lohusalık yardımı dahilinde ise annelerin PTT hesabına iki sefer 300 TL yani toplamda 600 TL yatırılıyor. Annenin şartlı doğum ve lohusalık yardımı alabilmesi için sağlık kontrollerine aksatmadan gitmiş olması gerekiyor.

Şartlı Doğum Yardımı Başvurusu Telefon Numarası

Şartlı gebelik ve doğum yardımı başvuru detaylarını, başvuru için sizden talep edilen belgeleri öğrenmek adına ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını 7/24 arayabilirsiniz.

Şartlı Doğum Yardımı Başvuru Sorgulama

Şartlı doğum yardımına başvuran anneler; başvuru sonuçlarını ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayarak, öğrenebiliyorlar.

Şartlı gebelik ve şartlı doğum yardımı başvuru sonuçları, başvurulan vakıf aranarak da öğrenilebiliyor. Anne adayları, başvurdukları vakfa giderek de başvuru sonuçlarına dair bilgi alabiliyorlar.

E-devlet platformu üzerinden de başvuru sonuçları takip edilebiliyor. E-devlet üzerinden başvuru sonucunu takip etmek adına https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linkini tıklayabilirsiniz.

Şartlı doğum yardımı ödemeleri, düzenli olarak annenin PTT hesabına yatırılıyor. Anneler, ödemelerin PTT hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını ise https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemeleri-sorgulama linki üzerinden takip edebiliyorlar.

Şartlı Doğum Yardımı Ne Zaman Yatar?

Şartlı doğum yardımı, doğumun gerçekleşmesinin ardından en geç bir ay içerisinde annenin hesabına yatırılıyor.
Ödeme; doğum ölü doğum şeklinde gerçekleşse bile yapılıyor.

Şartlı Doğum Yardımı Nereye Yatar?

Şartlı doğum yardımı ödemesi de tıpkı şartlı doğum yardımı ödemeleri gibi annenin PTT hesabına yatırılıyor.

Bu yazımızda kısaca şartlı doğum ve şartlı doğum yardımı başvuru detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştık.
Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir; önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu