Devlet Yardımları

Şartlı Sağlık Yardımı Nedir? E-Devlet Başvurusu ve Başvuru Şartları

Şartlı Sağlık Yardımı Nedir? E-Devlet Başvurusu ve Başvuru Şartları 2024; Ülkemizde yoksul ve dar gelirli ailelere para yardımı, giysi yardımı, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, gebelik ve doğum yardımı gibi birçok yardım yapan, böylelikle muhtaç kişilere zor günlerinde yardımcı olan TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; 2024 yılında da şartlı sağlık yardımı ile çocukların sağlığını gözetiyor.

Şartlı sağlık yardımı başvurusu kabul edilen aileler; 0-6 yaş aralığındaki çocuklarını düzenli bir şekilde sağlık kontrollerine götürebiliyor, çocuklarının aşılarını da periyodik bir şekilde hastanelerde sağlık görevlilerine yaptırabiliyorlar.

Yalnızca muhtaç ailelerin yani herhangi bir düzenli geliri olmayan ve SGK kaydı olmayan anne ve babaların başvurabilecekleri şartlı sağlık yardımı sayesinde ailelerin yüzü gülüyor.

Bu yazımızda kısaca şartlı sağlık yardımı nedir? Şartlı sağlık yardımı başvurusu nasıl yapılır? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilenleri yanıtlamaya çalışacağız.

Şartlı Sağlık Yardımı Nedir?

3294 sayılı Kanun’da bahsedilen, halk arasında aşı parası olarak da bilinen şartlı sağlık yardımı; herhangi bir sosyal güvencesi olmayan anne ve babaların 0-6 yaş aralığındaki çocuklarının aşı ve sağlık giderlerini karşılamaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay annelere verilen yardım parasına deniliyor.

Anneler; çocuklarını düzenli bir şekilde sağlık kontrollerine götürmek ve çocuklarının aşılarını aksatmamak kaydıyla şartlı sağlık yardımından yararlanabiliyorlar.

Hamile yani gebe annelerin şartlı sağlık yardımı kapsamında gebelik parası alabilmeleri içinse düzenli olarak sağlık kontrollerine gitmeleri ve bebeklerini hastanede doğurmaları gerekiyor.

Şartlı sağlık yardımı ödemeleri, annelerin PTT hesaplarına yatırılıyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Şartları

1+

Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY), 0-72 aylık (6 yaş) çocuklara yönelik bir sosyal yardım programıdır. Bu yardımdan yararlanmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Hanede sosyal güvence olmaması: Hanede yaşayan hiçbir bireyin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’na kayıtlı olmaması gerekir.

 • Muhtaçlık durumu: Hanenin muhtaçlık durumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından tespit edilir.

 • Düzenli sağlık kontrollerine gidilmesi: Yardımdan yararlanmak için, çocuğun doğumundan itibaren düzenli olarak sağlık kontrollerine gitmesi gerekir. Bu kontroller, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre yapılır.

Yardım başvurusu, çocuğun 72’nci ayına kadar herhangi bir zaman diliminde yapılabilir. Başvurular, çocuğun ikamet ettiği yerdeki SYDV’ye yapılır. Başvuru sırasında, üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. Başvurunun, öncelikli olarak anne tarafından yapılması gerekmektedir.

ŞSY’den yararlanan ailelere, her ay 150 TL yardım yapılır. Yardım, PTT aracılığıyla hak sahibinin hesabına yatırılır. Yardımdan yararlanan aileler, düzenli olarak sağlık kontrollerine gittiklerini belgelemek zorundadır. Aksi takdirde, yardımları kesilebilir.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır?

Şartlı Sağlık Yardımı Başvurusu, çocuğun ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)’ye yapılır. Başvuru sırasında, üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. Başvurunun, öncelikli olarak anne tarafından yapılması gerekmektedir.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şartlı sağlık yardımına başvurmak isteyen annelerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerine devam eden, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmeleri ve burada başvuru formu doldurmaları gerekiyor.

Hanesinde sosyal güvencesi olan biri olmayan tüm anneler ve anne adayları; şartlı sağlık yardımından faydalanabiliyorlar.

Başvuru esnasında annelerin yanlarında TC kimlik kartlarını ya da nüfus cüzdanlarını götürmeyi ihmal etmemeleri de gerekiyor.

Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi; annelerin şartlı sağlık yardımı başvurularının kabul edilme olasılığını yükseltiyor.

Vakıf mütevelli heyeti; şartlı sağlık yardımı başvurularını değerlendirdikten sonra muhtaç olan annelerin yardım başvurularını kabul ediyor.

Başvuru sonuçları ise ortalama 1 ay içerisinde sonuçlanıyor. Şartlı sağlık yardımına ya da diğer yardımlara başvuruların yoğun olduğu dönemlerde ise başvuruların sonuçlanması daha da uzun olabiliyor.

İhtiyaç sahibi yani dar gelirli ve muhtaç vatandaşlar; sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek, diğer sosyal yardımlara da burada başvuru formu doldurarak, başvurabiliyorlar.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Sorgulama

Vatandaşlar; şartlı sağlık yardımı başvurularının kabul edilip edilmediğini TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileri ile e-devlet sistemine giriş yaparak, öğrenebiliyorlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım başvuru sonuçlarını kolaylıkla sorgulayabiliyorlar.

Şartlı sağlık yardımı sonuçlarını e-devlet üzerinden takip etmek isteyenlerin https://www.turkiye.gov.tr/aile-calisma-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi linkini tıklamaları gerekiyor.

Vatandaşlar; başvuru sonuçlarını başvurularını gerçekleştirdikleri sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfına ait olan telefon numarasını arayarak ya da bizzat vakfa giderek de öğrenebiliyorlar.

Şartlı Sağlık Yardımı Telefon Numarası

ALO183 ya da ALO144 SOSYAL DESTEK VE SOSYAL YARDIM hatları aranarak da başvuru sonuçları öğrenilebiliyor. Vatandaşlar; bu numaralar üzerinden yetkili kişilerle iletişime geçerek, sosyal yardımlara dair detaylı bilgi edinebiliyorlar.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu

Şartlı sağlık yardımından yararlanmak isteyen annelerin öncelikle sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından kendilerine verilen hane başvuru kayıt formunu doldurmaları gerekiyor.

Bu formda başvuru sahibine mesleğine, aylık kazancına, hanedeki kişi sayısına, giderlerine yönelik sorular yöneltiliyor.

İlk kez vakıf yardımlarına başvuran kişilerin mutlaka doldurmaları gereken şartlı sağlık yardımı başvuru formu ile başvuru sahibi anneler; muhtaçlık durumlarına dair vakfa bilgi vermiş oluyorlar.

Vakıf mütevelli heyeti; başvuruları değerlendirirken yani kime yardım edeceğine dair karar verirken formda doldurulan bilgileri temel alıyor.

Aynı zamanda başvuru sahibi tarafından teslim edilen tüm belgeler de araştırılıyor.

Araştırma sonrası mütevelli heyeti tarafından başvuran kişinin ikametgah adresine bir inceleme komisyonu yollanıyor.

Bu komisyon da başvuru sahibi annenin maddi durumuna dair bir rapor hazırladıktan sonra raporu mütevelli heyetine teslim ediyor.

Mütevelli heyeti de üyelerinin salt çoğunluğu ile yardım edeceği annelere karar veriyor.

Yani başvuru sahibinin yardım parası alabilmesi için mutlaka başvurusunun mütevelli heyetinin onayından geçmesi gerekiyor.

Başvuru formunda gerçek olmayan bilgiler paylaşan yani kendini muhtaç olmamasına rağmen muhtaç gösterenler daha sonra muhtaç olmadıklarının heyet tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin aldıkları yardımlar kesiliyor.

Aynı zamanda bu kişilerin şartlı sağlık yardımı kapsamında aldıkları tüm yardım paralarını faizleriyle birlikte geri teslim etmeleri gerekiyor.

Aksi halde vakıf tarafından bu kişiler hakkında dava açılıyor. Dava açılması halinde kişinin dava giderlerini de karşılaması gerekiyor.

Vakıf başvuru formu ile başvuru sahibi kişiler; ihtiyaç duydukları tüm diğer vakıf yardımlarına da başvurabiliyorlar.

Örneğin; para yardımı, giysi yardımı, kömür yardımı gibi diğer yardımlara da aynı form ile başvurabiliyorlar.

Şartlı sağlık yardımı almak isteyenlerin hane başvuru kayıt formuna ek olarak sorgu dilekçesi yazmaları ve şartlı eğitim-sağlık hak sahibi sözleşmesi imzalamaları da gerekiyor.

Bu sözleşmeyi imzalayanların ancak daha sonra sözleşme kurallarına aykırı davrananların da aldıkları yardımlar, vakıf tarafından kesiliyor.

Şartlı Sağlık Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Şartlı sağlık yardımından daha önce de bahsettiğimiz gibi 0-6 yaş aralığında çocuğu olan, yeni doğum yapan ya da hamile olan anneler yararlanabiliyorlar.

Yardımdan yararlanmak isteyen annelerin ya da anne adaylarının hem kendilerinin hem de eşlerinin sosyal güvencesinin bulunmaması şartı aranıyor.

Şartlı sağlık yardımından yararlanma şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • 0-6 yaş aralığında çocuk sahibi olma
 • Çocuğun aşılarını ve sağlık kontrollerini düzenli olarak yani aksatmadan yaptırma
 • Hanede sosyal güvencesi olan birinin bulunmaması

Yukarıdaki 3 temel şartı taşıyan anneler ve anne adayları; bu yardımı alabiliyorlar.

Şartlı Sağlık Yardımı Ne Kadar 2024?

2024 yılı için ‘şartlı sağlık yardımı’ kapsamında annelere erkek ya da kız çocukları için aylık 100 TL para yardımı yapılıyor.

Anneler; 0-6 yaş aralığındaki her çocukları için 100 TL yardım parası alıyorlar.

Yani 2 çocuğu olan annelere 300 TL ödeme yapılıyor.

Şartlı sağlık yardımı kapsamında 100 TL yardım parası;  2 ayda 1 olacak şekilde annelerin hesaplarına yatırılıyor. Yani anneler; 2 ayda 200 TL yardım parası almış oluyorlar.

Şartlı Sağlık Yardımı Ne Zaman Yatacak 2024?

Şartlı sağlık yardımı Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında yani yılın 6 ayında yatırılıyor.

Bununla birlikte paranın yatırıldığı gün,  annenin ya da anne adayının TC kimlik no son harfine göre değişiyor.

Ödemeler; ayın 24’ü ile 28’i arasında yapılıyor.

Şartlı sağlık yardımına göre TC kimlik no son rakamı 0 olanlara ayın 24’ünde, 2 olanlara ayın 25’inde, 4 olanlara ayın 26’sında, 6 olanlara ayın 27’sinde, 8 olanlara ayın 28’inde ödeme yapılıyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvurusu için Gerekli Belgeler

Başvuru esnasında annelerin ya da anne adaylarının sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına teslim etmeleri gereken belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC kimlik no ya da nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • SGK’dan alınması gereken ve başvuru sahibinin ve aile bireylerinin işsiz olduğunu gösteren belgeler
 • Muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi
 • Yeni doğum yapan anneler için bebeklerine ait kimlik kartı ve doğum belgesi
 • Yeni doğum yapan anneler için bebeklerinin hastanede doğduğunu gösteren belge
 • Aile bireyleri için vukuatlı nüfus kayıt örnekleri
 • İkametgah belgesi

Daha önce sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf kaydı olmayan annelerin ya da gebelerin öncelikle vakıf kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Yani başvuru sahibinin Hane Başvuru Kayıt Formu, Sorgu Dilekçesi ve Şartlı Eğitim-Sağlık Hak Sahibi Sözleşmesi olacak şekilde toplamda 3 form doldurması gerekiyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Hangi Hallerde Kesilir?

Annelere yapılan şartlı sağlık yardımı; annenin veya ailesinin muhtaçlığının ortadan kalkması halinde kesiliyor.

Şartlı sağlık yardımının hangi hallerde kesildiğini aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:

 • Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde annenin çocuğunu periyodik sağlık kontrollerine götürmemesi ve çocuğunun aşılarını düzenli bir şekilde yaptırmaması
 • Çocuğunun 72 ayını yani 6 yaşını doldurması
 • Başvuru sahibinin yardım aldığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına haber vermeden ikametgah adresini değiştirmesi
 • Ailenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının vakıf mütevelli heyeti tarafından tespit edilmesi ya da başvuru sahibinin muhtaçlığının kalktığına dair vakfa bilgi vermesi
 • Çocuğun vefat etmesi
 • Başvuru sahibi anne ya da babanın vefat etmesi
 • Başvuru sahibinin ŞSY sözleşmesinde yer alan maddelerden birine aykırı davranması

Ailenin muhtaçlığının ortadan kalkması halinde şartlı sağlık yardımı tamamen kesiliyor.

Çocuğun vefatı halinde de artık anneye para yardımı yapılmıyor.

Başvuru sahibi annenin vefat etmesi halinde ise çocuğun babası, bu durumu vakfa bildirerek, kesilen yardımı almaya devam edebiliyor.

İkametgah değişikliği yüzünden aldığı yardım parası kesilenler; daha sonra vakfa ikametgah değişiklik bildiriminde bulunmaları halinde tekrar yardım alabiliyorlar.

Annenin çocuğunun aşılarını zamanında yaptırmaması durumunda da anneye yapılan yardım kesiliyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvurusu Telefon Numarası

Şartlı sağlık yardımına ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı diğer yardımlarına dair detaylı bilgi edinmek adına ALO 183 ya da ALO144 Sosyal Destek Hatlarını arayabilirsiniz.

Başvuru şartlarına, başvuru için gerekli belgelere dair ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Başvuru sonucunuzu öğrenmek istediğinizde bu numara üzerinden yetkili kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

Alternatif olarak başvurduğunuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına ait olan telefon numarasını da arayabilirsiniz.

Şartlı Sağlık Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir?

Şartlı sağlık yardımı her ay için 45 TL olarak ödeniyor. Ancak yardım parası, annenin PTT hesabına 2 ayda 1sefer  90 TL olacak şekilde yatırılıyor.

Yani şartlı sağlık yardımı, iki ayda bir veriliyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Nasıl Alınır?

Yardım başvurusu kabul edilen kişiler; başvurularının olumlu sonuçlandığına dair vakıf tarafından sms, arama, e-mail ya da hotmail üzerinden bilgilendiriliyorlar.

Yardım parasının hesaplarına yatırıldığına dair de bilgilendirme mesajı alıyorlar.

Bu mesajdan sonra anneler; herhangi bir PTT şubesine giderek, kendi adlarına yatırılan parayı çekebiliyorlar.

Bu para; anne dışında hiç kimse tarafından çekilemiyor. Yani başvuru sahibinin eşi bile parayı çekemiyor.

Ancak annenin parayı alacak durumda olmaması halinde vakfa bilgi vermesi halinde eşi, parayı alabiliyor. Yani parayı babanın çekeceğine dair mutlaka sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının bilgilendirilmesi gerekiyor.

Şartlı Sağlık Yardım Başvurusu E-Devlet

Şartlı sağlık yardımına e-devlet üzerinden başvurulamıyor. Ancak başvurunun sonucu e-devlet üzerinden takip edilebiliyor. E-Devlet şartlı sağlık yardımı başvuru yapabileceğiniz gibi kimliğiniz bile bizzat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gidebilirsiniz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, başvuru sahipleri TC kimlik no ve e-devlet şifreleri ile sisteme girdikten sonra başvurularının sonucunu öğrenebiliyorlar.

Başvurularını sorgulamak isteyen başvuru sahiplerinin https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linkini tıklamaları gerekiyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Neden Yatmadı

Şartlı sağlık yardımından yararlanan kişiler bazen şartlı sağlık yardımı eksik yattı yada şartlı sağlık yardımı neden yatmadı sorusunu sıklıkla dile getirmektedir. Eğer şartlı sağlık yardımı ödemesi e-devlet üzerinde ödendi olarak görünüyorsa mutlaka sosyal hizmetler birimine giderek paranızın neden yatmadığını sorgulayabilirsiniz. Şartlı sağlık yardımı ödemesinin yatmaması maddi durumun düzelmesi yada sigortalı olması durumunda yatmaz.

Şartlı Sağlık Yardımı Ayın Kaçında Yatıyor?

Şartlı sağlık yardımı parası ödemesi almaya hak kazanan kişilere ödemler 2 ayda bir defa ödenir. Şartlı sağlık yardımı parası ödemeleri yılın tek ayları olan ; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım’da yapılmaktadır. Şartlı sağlık yardımı parası ayın son haftası ödenmektedir.

Şartlı Sağlık Yardımı Sigortalı Olana Verilir Mi?

Hayır, şartlı sağlık yardımı sigortalı olana verilmez. Şartlı sağlık yardımı, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmış hanelere yönelik bir yardım programıdır. Bu yardımdan yararlanmak için, başvuru yapan kişinin ve hanedeki diğer bireylerin sosyal güvencesi olmaması gerekmektedir.

Dolayısıyla, sigortalı olan bir kişi, şartlı sağlık yardımına başvuru yapamaz. Başvurusu kabul edilmez ve yardım alamaz.

Şartlı Sağlık Yardımı Nereden Alınır?

Şartlı sağlık yardımı başvurusu ve başvuru sorgulama işlemi ikametgah adresinin bulunduğu SYDV’lere bizzat kimliğiniz ile başvurulması halinde alınır. Şartlı sağlık yardımı başvurusu bizzat anne tarafından yapılması gereklidir.

Şartlı Sağlık Yardımı Kapsam Dışına Çıktı Ne Demek

Şartlı sağlık yardımı kapsam dışına çıktı demek yardımı başvurusunun değerlendirildiği anlamına gelmektedir. Kapsam dışını çıktı yazının yanında ödeme tutarı dışında size ödenecek para miktarı yazıyorsa ödemeyi alabilirsiniz.

Kapsam dışına çıktının anlamını öğrenmek için detaylı bilgi veren Yardım Kapsam Dışına Çıktı Ne Demek? Ne Almana Gelir yazımızı inceleyebilirsiniz.

Şartlı Sağlık Yardımı Devam Ediyor Ne Demek

Şartlı sağlık yardımı devam ediyor uyarı e-devlet üzerinden gören kişiler başvuru sürecin halen devam ettiğini görebilirler. Şartlı sağlık yardımı devam ediyor uyarısı başvurunuzun halen sonuçlanmadığı anlamına gelir.

Şartlı Sağlık Yardımı Ödemeniz Hazırdır Ne Demek

Şartlı sağlık yardımı ödemeniz hazırdır demek ödemenizin onaylandığını ve ödemeye hazırdır demek olduğu anlamına gelir. En yakın PTT şubesine giderek ödemenizi alabilirsiniz.

Şartlı Sağlık Yardımı Tamamlandı Ne Demek

Şartlı sağlık yardımı tamamlandı demek başvuru sürecinin tamamlandığını ve yardım parası alıp almayacağınızı belirlediği uyarı yazısıdır. Şartlı sağlık yardımı tamamladı uyarısının yanında şartlı sağlık yardımı alıp alamayacağınız yazar.

Şartlı Sağlık Yardımı Parası Sorgulama

Şartlı sağlık yardım parasının hesabınıza yatıp yatmadığını yukarıda belirttiğimiz e-devlet linki üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Dilerseniz sorgulama için ALO 183 veya ALO144 sosyal yardım hatlarını da arayabilirsiniz.

Bu yazımızda kısaca şartlı sağlık yardımına yani halk arasında aşı parası olarak bilinen yardıma dair merak edilenleri yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de şartlı sağlık yardımı alıyorsanız ya da almayı düşünüyorsanız; konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

2 Yorum

 1. Benim eşim çalışmıyor 4ćocugum okul okuyor yardıma ihtiyacım var

 2. Evim yok arabam yok calismiyorum ūç cocugumm var zor sikıntili zamanlar yasiyorum dogru duzgun bisey alamiyorum cocuklarima cok caresizim ne olur neden iptal ettiniz aldigim sartli saglik yardimini cok ihtiyacim vardi ne olur gorun beni yardim edin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu