Maddi Yardım

SED Yardım Parası Başvurusu ve Başvuru Sorgulama (3874 TL)

SED Yardım Parası Başvurusu ve Sorgulama 2024; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklarının asgari ihtiyaçlarını dahi karşılamakta maddi anlamda zorluğa düşen kişiler için yapılan SED yardımı ile çocukların aileleri ya da yakınları tarafından daha iyi şartlar altında bakılabilmeleri mümkün bir hale geliyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti; tek seferli, birkaç seferli ya da her ay için olabiliyor. Nakdi para yardımı şeklinde yapılan SED yardım ödemeleri; çocuğun bakımıyla ilgilenen velinin ya da yakınının PTT hesabına her ay için yatırılıyor.

2024 yılında yapılan son zamla birlikte çocuklar için SED yardımı dahilinde her ay için 3874 TL ödeniyor.

Bu yazımızda kısaca SED yardımı nedir? SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

SED Yardımı Nedir?

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti; en genel tanımıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mahkeme kararı ile bakım altına alınmış ya da alınması muhtemel olan, maddi anlamda desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek çocuklar için yapılan maddi yardıma deniliyor.

Bu yardıma çocuklarına bakmakta maddi zorluk çeken aileler başvurabiliyorlar.

Düzenli bir şekilde yapılan SED yardımları; ailenin ekonomik durumu düzelene dek ya da çocuk kendine bakacak duruma gelene kadar devam ediyor.

SED yardımı dahilinde çocuklar için maddi yardımın yanı sıra psiko-sosyal destek de sunuluyor.

SED yardımı; kendi içerisinde geçici ve süreli SED yardımı olacak şekilde iki sınıfa ayrılıyor.

Geçici SED yardımları, yılda birkaç sefer için yapılırken süreli SED yardımı ise sözleşme süresince her ay için yapılıyor.

Yapılan maddi yardımın süreli mi yoksa geçici mi olacağı, başvuru sahibinin muhtaçlık seviyesine ve ekonomik durumuna göre değişiyor.

Gerçek anlamda yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için SED yardımı; her ay için yapılıyor.

SED yardımı kapsamında yapılan psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmeti ile öğrencilerin gerek eğitim hayatlarında gerekse aile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunları daha kolay bir şekilde çözebilmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor.

Bu bağlamda çocukların aile içi sorunlarını çözebilmelerine, aileyle ve çevresiyle uyumlu olmalarına, kriz durumunda yaşadıkları sorunları rahatlıkla atlatabilmelerine yardımcı olmak hedefleniyor.

Süreli SED yardımları; bir yıllık sözleşme süresince her ay yapılıyor. 1 yıllık süre dolmasına rağmen ailenin muhtaçlığının sona ermemesi ve çocuğun da kendine bakabilecek seviyeye ulaşmaması halinde yapılan yardım, yeni bir sözleşme ile 2 yıl için daha uzatılabiliyor.

2 yıllık süre de dolduğunda SED yardımları, her seferinde ikişer yıl için daha uzatılabiliyor.

Okuyan Öğrencilere verilen para yardımı için Devletten Öğrencilere Para Yardımı Başvurusu yazımızı okuyabilirsiniz.

SED Yardımı Kimlere Verilir?

SED yardımına yalnızca belirli başvuru şartlarını taşıyan kişiler başvurabiliyorlar.

SED yardımından kimlerin yararlanabileceğini ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Haklarında mahkeme kararı ile bakım tedbir kararı alınan ve bu yüzden sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan lakin SED yardımı ile maddi anlamda desteklendikleri takdirde aileleri veya yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar
 • Haklarında henüz bakım tedbir kararı alınmamış olan, SED yardımı ile desteklenmedikleri takdirde muhtaç ve yoksul duruma düşecek olan, ancak maddi destek gördükleri halde aileleri ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar
 • Daha önce haklarında bakım tedbir kararı alınan, sosyal hizmet kuruluşlarında ya da koruyucu aile yanında kalan ancak yaş sınırını dolduran ve bu yüzden sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılan çocuklar arasından iş ve meslek kazanma kurslarına devam eden ya da iş ve meslek sahibi olmayı başaramadıkları için maddi yardım ile desteklenmedikleri halde muhtaç ve yoksul duruma düşecek olan çocuklar
 • Deprem, yangın, sel gibi olağanüstü afet ya da kaza dolayısıyla hem kendisine hem de çocuklarına bakamayan velilerin çocukları
 • Ameliyat olmasını gerektiren veya hayati tehlike arz eden bir durumla karşılaşan veya vefat eden velilerin çocukları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; yukarıda bahsi geçen çocuklar için düzenli bir şekilde SED yardımı yapabiliyor.

SED Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

SED yardımından faydalanmak isteyenler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüğüne ya da Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüklerine bizzat giderek, başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Yardıma başvuran kişilerin başvuru esnasında kendilerinden talep edilen belgeleri yanlarında götürmeyi de unutmamaları gerekiyor.

Başvurular, dilekçe ile de yapılabiliyor. Bu dilekçede başvuru sahibinin mutlaka isim, soy isim, adres ve iletişim bilgilerinin mevcut olması gerekiyor.

SED yardım başvuruları, e-devlet platformu üzerinden hızlı bir şekilde de yapılabiliyor.

E-devlet üzerinden SED yardımına başvurmak isteyen kişilerin ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu linkine tıklamaları ve kendilerine başvuru formunda yöneltilen tüm soruları eksiksiz bir şekilde yanıtlamaları gerekiyor.

E-devlet üzerinden yapılan SED yardımı başvuruları, ön başvuru olarak kabul ediliyor.

Ön başvurusu kabul edilenlerin gerekli belgelerle birlikte randevu tarihinde ilgili kurumda olmaları gerekiyor.

SED Yardımı hakkında ayrıntılı bilgi için SED Yardımı Nedir? Kimlere Verilir? Başvurusu Nasıl Yapılır

SED Yardımı Başvurusu Telefon Numarası

SED yardımı başvuru detaylarını öğrenmek, ön başvurunuzu gerçekleştirmek için ALO183 ya da ALO144 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal destek hatlarını arayabilirsiniz.

Alternatif olarak başvurmayı düşündüğünüz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünü ya da Sosyal Hizmet Müdürlüğünü de arayabilir; yetkili kişilerden başvuru şartlarını, başvuru için sizden talep edilen belgeleri ve çok daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

SED Yardımı Başvuru Şartları

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yalnızca belirli başvuru şartlarını taşıyan kişiler için yardımda bulunuyor.

SED yardımının çocuğun bakımıyla ilgilenen ailesi ya da yakını tarafından mutlaka çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması adına kullanılması gerekiyor.

Yani her ay kişilerin PTT hesaplarına yatırılan 3296 TL yardım parasının çocuğun eğitim, beslenme, giyim vb. temel ihtiyaçlarına yönelik olarak harcanması gerekiyor.

Aksi halde düzenli olarak yapılan SED yardımı kesiliyor.

SED başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC vatandaşı olmak
 • Ailenin muhtaçlık sınırının altında yaşıyor olması
 • SED başvuru değerlendirme şartlarını taşıyor olmak

SED başvuruları, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendiriliyor.

Yapılan geniş çaplı araştırma ve incelemeler sonrasında başvuruların olumlu ya da olumsuz sonuçları açıklanıyor.

SED Yardımı başvuru şartları için SED Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları yazısını okuyabilirsiniz.

SED Başvurusu için Gerekli Belgeler

SED yardımına başvuran kişilerden talep edilen belgeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • SED yardımı başvuru formu/dilekçesi
 • Öğrenciye ait TC kimlik kartı ve fotokopisi
 • Öğrenci belgesi
 • Öğrenci için sağlık kurulu raporu
 • Öğrencinin İş-Kur ya da Meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler

Öğrencilerin yukarıdaki belgelere ek belgeler teslim etmeleri de gerekebiliyor. Yani öğrencinin özel durumlarına göre bazı ilave belgeler de istenebiliyor.

Teslim etmeniz gereken belgelerin tam listesini öğrenmek için ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayabilirsiniz.

İLGİLİ KONU >>>> Okuyan Öğrencilere Devletten Para Yardımı Başvurusu

SED Yardımı Başvuru Formu

SED yardımına başvuran öğrencilerin gerek bizzat ilgili kuruma giderek gerçekleştirdikleri gerekse e-devlet üzerinden yaptıkları yardım başvurularında başvuru formu doldurmaları gerekiyor.

Bu formda öğrencilere aylık giderlerine, aylık hane kazançlarına, iletişim ve adres bilgilerine, öğrencilik durumlarına dair sorular soruluyor.

Başvurusunun olumlu sonuçlanmasını dileyenlerin bu formdaki tüm sorulara doğru yanıtlar vermeleri gerekiyor.

SED yardımı almak adına muhtaç olmamalarına rağmen kendilerini muhtaç beyan eden ve SED yardımı almaya hak kazananlar; bir süreliğine yardım aldıktan sonra muhtaç olmadıklarının ilgili kurum tarafından anlaşılması üzerine cezai yaptırıma tabi tutuluyorlar.

Bu kişilerin aldıkları tüm SED yardım paralarını güncel faizleriyle ilgili kuruma geri ödemeleri gerekiyor.

Ödeme yapmayanlar ise mahkemeye veriliyorlar.

SED yardımı başvuru sonuçları, başvuran kişinin telefon numarasına iletildiğinden başvuru sahibinin formda güncel iletişim bilgilerini paylaşmayı da ihmal etmemesi gerekiyor.

2024 SED Yardımı Ne Kadar?

SED yardımı, her yıl memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak artış gösteriyor. SED ödemeleri, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te belirlenen katsayılara göre ödeniyor.

2024 yılında yapılan son zamla birlikte her ay için 3632 TL ödeniyor.

SED YARDIMIOranlar %2024
Temmuz -Aralık SED Yardımı 
Okul Öncesi Çocuk502.421 TL
İlköğretime Devam Eden Çocuk753.632 TL
Orta Öğretime Devam Eden Çocuk803.874 TL
Orta Öğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk İçin502.421 TL
Yüksek Öğretime Devam Eden Çocuk904.358 TL
Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler401.937 TL

SED Yardımı Kimlere Verilir?

SED yardımı; ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri için veriliyor. Öğrenciye bakmakla yükümlü olan ailenin ya da yakınlarının mutlaka muhtaçlık sınırının altında yaşıyor olması gerekiyor.

Yani hane halkı kişi başı aylık net kazancı, güncel asgari ücretin 1/3’ünün altında olanlar, SED yardımına başvurabiliyorlar.

Mahkeme kararı ile bakım altına alınmış olanlar, maddi yardım ile desteklenmemeleri halinde bakım altına alınmamış olsalar dahi muhtaç duruma düşecek olanlar; SED yardımı alabiliyorlar.

SED Yardımı Kaç Çocuğa Verilir?

SED yardımı, aynı aileden en fazla 2 çocuğa veriliyor. Lakin mahkeme kararı ile koruma altına alınan yani sosyal hizmet kuruluşlarında ya da koruyucu aile yanında kalan kişiler için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmuyor.

Bu durumda aynı haneden ikiden fazla çocuğa SED yardımı verilebiliyor.

SED Yardımı Başvuru Sorgulama

SED yardımı başvuru sonucunu öğrenmek isteyenler; https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu linki üzerinden başvuru sonuçlarını öğrenebiliyorlar.

Başvurular, genellikle birkaç hafta içerisinde sonuçlanmakla birlikte yoğunluk halinde sonuçların açıklanması, birkaç aya kadar da uzayabiliyor.

Başvuru sahipleri, dilerlerse ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayarak da başvuru sonuçlarını öğrenebiliyorlar.

Alternatif olarak başvurdukları il müdürlüğünü ya da sosyal hizmet müdürlüğünü arayarak ya da bu kurumlara bizzat giderek de başvuru sonuçlarını sorgulayabiliyorlar.

SED Yardım Parası Nereden Alınır?

SED yardım parası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bu yardımdan faydalanmak isteyenler, başvurularını aşağıdaki yollardan biriyle yapabilirler:

 • İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurabilirler.
 • Dilekçeyle başvuru yapabilirler.
 • e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilirler.

e-Devlet üzerinden başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • e-Devlet’e giriş yapın.
 • “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” sekmesine tıklayın.
 • “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” hizmetini seçin.
 • Ön başvuru formunu doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.

Başvurunuz değerlendirildikten sonra, yardım almaya hak kazanırsanız, ödemeler her ay düzenli olarak Ziraat Bankası hesabınıza yatırılacaktır.

SED Yardım Parası Nasıl Alınır?

SED yardım parası almak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya bağlı birimi olan sosyal hizmet merkezlerine şahsen başvuru yapın.
 • Başvuru formunu doldurun ve gerekli belgeleri teslim edin.
 • Başvurunuz değerlendirildikten sonra, yardım almaya hak kazanırsanız, ödemeler her ay düzenli olarak Ziraat Bankası hesabınıza yatırılacaktır.

SED Yardımı Her Ay mı Yatıyor?

Süreli SED yardımları, her ay hak sahibinin PTT hesabına yatırılıyor. Anne, baba ya da çocuğa bakmakla yükümlü olan yakını, hak sahibi olabiliyor.

Geçici SED yardımları ise yılda birkaç sefer kişinin PTT hesabına yatırılıyor.

SED Yardımı Ne Zaman Yatacak 2024?

SED Yardımı başvuru sonuçları, genellikle birkaç hafta içerisinde açıklanıyor. Başvuru sonuçları, başvuru sahiplerinin telefon numaralarına SMS ile gönderiliyor.

Ödemeler; başvuru sonuçları açıklandıktan sonra ortalama 15 gün içerisinde yapılıyor.

SED Yardımı Ayın Kaçında Yatıyor?

SED yardım ödemeleri; her ayın ilk iki haftasında hak sahiplerinin PTT hesaplarına yatırılmış oluyor. Hak sahipleri, PTT şubelerine giderek, hesaplarına yatırılan yardım ödemesini çekebiliyorlar.

SED Yardımı Kaç Günde Belli Olur?

SED yardım başvuru sonuçları, genellikle birkaç hafta içerisinde açıklanıyor. Bazen de bu süre, birkaç aya kadar uzayabiliyor.

SED Yardımı Değerlendirmeye Alındı Ne Demek?      

E-devlet üzerinden SED yardımına başvuran başvuru sahipleri, başvuru sonuçlarını sorgulamak istediklerinde SED yardımı değerlendirmeye alındı, ifadesi ile karşılaşabiliyorlar.

Bu ifade, kişinin başvurularının başvurulan kurum tarafından değerlendirildiğini yani henüz sonuçların açıklanmadığını gösteriyor.

Bu ifade ile karşılaşan kişilerin başvuru sonuçlarını öğrenmek için tekrar e-devlet sitesini belirli aralıklarla ziyaret etmeleri gerekiyor.

SED yardımı başvuru değerlendirmeye alındı ve SED Yardımı başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi için SED Yardımı Başvuru Süreci Devam Ediyor ve Kayıt Bulunamadı yazımızı okuyabilirsiniz.

SED Yardımı Kaç Yaşına Kadar Ödenir?

SED yardımı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri için de verilebiliyor.

Yani eğitim hayatına devam eden tüm çocuklar için maddi yardım yapılabiliyor.

Yardımlar; 1 yıllık sözleşme süresince devam ediyor. 1 yıllık süre sonunda çocuğun maddi yardıma ihtiyacının devam ediyor olması halinde çocuğa tekrar 2 yıl süre için yardım ediliyor.

Her seferinde sözleşme ile yardım süresi, 2 yıl için daha uzatılıyor.

Kısacası SED yardım ödemelerinde herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor.

sed okul yardımı parası başvurusu

SED Yardımı Nasıl Alınır?

SED yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için yapılıyor.

Bu yardım ile çocukların öncelikle eğitim giderlerinin karşılanmasına yardımcı olmak amaçlanıyor.

Yapılan yardım ile çocukların eğitim hayatlarına devam edebilmelerini ve derslerinden maddi imkansızlıklar yüzünden geri kalmalarını önlemek hedefleniyor.

Bu yüzden de yardımın mutlaka çocuğun başta eğitim giderleri olmak üzere sağlık, giyim, beslenme vb. ihtiyaçları için kullanılması gerekiyor.

SED yardımı başvuruları, başvurulan kurum tarafından değerlendirilirken başvuru sahibinin doldurduğu başvuru formu ve teslim edilen belgelerin geçerliliği ve doğruluğu araştırılıyor.

Gerekli görülen hallerde başvuru sahibinin ikametgah adresine bir inceleme komisyonu gönderilebiliyor.

Bu komisyon; öğrencinin sosyo-ekonomik durumuyla ilgili bir rapor hazırladıktan sonra raporu kuruma teslim ediyor.

Bu rapor da incelendikten sonra SED yardımı almaları uygun görülen çocuklar, kararlaştırılıyorlar.

Başvurular değerlendirilirken ailenin gelir durumu, ailenin sağlık durumu, ailenin eğitim harcamaları, ailenin diğer kurumlardan aldıkları yardımlar vb. kıstaslar da dikkate alınıyor.

SED yardımı alan çocuklar, İl Müdürlükleri ya da sosyal hizmet merkezlerinde psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, sosyolog, rehber öğretmen ya da psikolojik danışman olarak görev yapan personeller tarafından 3 aylık sürelerle inceleniyorlar.

Yapılan inceleme sonrası kişinin SED yardımı almasının kesilmesine neden olabilecek bir durumun varlığının tespit edilmesi halinde yapılan ödemeler, kesiliyor.

SED Yardımı Hangi Hallerde Kesilir?

SED yardımı; ailenin muhtaçlığı sona erene dek ve çocuk kendisine bakabilecek konuma gelene dek devam ediyor.

Ancak bazı durumlarda çocuklar için yapılan SED yardımı, kesilebiliyor.

SED yardımının kesilmesine neden olan en önemli etmenleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Ailenin muhtaçlığının sona ermesi
 • Çocuğun eğitimini tamamlayıp, sigortalı bir işe girmesi
 • Yardım yapılan çocuğun vefat etmesi
 • PTT hesabına para yatırılan hak sahibinin vefat etmesi
 • Şehirlerarası ikametgah değişikliği

Ailenin veya çocuğun muhtaçlığının sona ermesi ya da çocuğun vefatı halinde yapılan yardım, süresiz olarak kesiliyor.

Hak sahibinin vefatı halinde çocuğun yakınlarının konuyla ilgili olarak yardım aldıkları kuruma bilgi vermeleri gerekiyor.

Haber verilmeksizin yapılan şehirlerarası ikametgah değişikliklerinde de öğrencinin SED yardımı alabilmesi için başvurunun yenilenmesi gerekiyor.

Şehir içi yapılan ikametgah değişikliklerinde ise SED yardımında herhangi bir kesilme olmuyor.

Bit çok kişinin yaşadığı sorunlardan biri olan Sed yardımı kesintisi nedenleri için Sed Yardımı Neden Kesildi? makalemizi okuyabilirsiniz.

PTT SED Yardımı Sorgulama

Hak sahipleri; SED yardım ödemelerinin PTT hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-devlet PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama sayfası üzerinden görüntüleyebiliyorlar.

Bu noktada hak sahiplerinin https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemeleri-sorgulama linkine tıklamaları gerekiyor.

SED Yardımı başvurusu nasıl sorgulanacağı bilmiyorsanız SED Yardımı Başvuru Sorgulama yazımızı okuyabilirsiniz. Ayrıca Sed yardımı ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulamak için PTT Adıma Yatan Para Var Mı? yazımızı inceleyebilirsiniz.

SED Yardımı Haczedilebilir mi?

SED yardımı, hiçbir şekilde haczedilemiyor. Aynı zamanda bu para, temlik edilemiyor ya da devredilemiyor.

Banka tarafından işlem başlatılması halinde hak sahipleri, 2828 sayılı Kanunun 29.maddesine atıfta bulunarak, haciz işleminin iptal edilmesine ilişkin ilgili kuruma dilekçe yazabiliyorlar.

Bu yazımızda kısaca SED yardımına dair merak edilenleri aydınlatmaya çalıştık.

Sed Yardımı yaran illerin listesi için SED Yardımı Yatan İller Güncel Liste yazımızı okuyabilirsiniz.

Sizler de SED yardımı alıyorsanız ya da bu yardıma başvurmayı düşünüyorsanız; konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

5 Yorum

 1. Sed yardımı almak istiyorum 4 çocuğum okuyor hiç bir gelirim yok kiracıyım zordayım ve yardımlarınızı bekliyorum inanınki yalanım yok

 2. Set yardımı almak istiyorum evim yok kiracıyım üç çocuğum var birtanesi okutuyorum

 3. 3 tane çocuğum var 2 tanesini okula gidiyor diğeri daha ufak hiç bir yerden gelirim yok yardıma muhtaç birim lütfen destek olun lütfen evde el işi yaparak geçindiriyom

 4. Sed yardımı istiyorum iki çocuk engelli yardım edin

 5. Sed yardım istiyorum devletimden eğitim yardımı eşim askeri ücret karşılığında çalışıyor yetmiyor 5 çocuğum var kira elektrik su kömür yardımı elinizi uzatirsaniz çok mutlu olurum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu