Güncel Konular

SGK İşten Çıkış Kodları – A’dan Z’ye Tüm Çıkış Kodları

SGK İşten Çıkış Kodları, Çıkış Kodumu Nasıl Öğrenebilirim? İşten çıkarılan işçilerin tazminat davası açabilmeleri ya da işsizlik maaşı alabilmeleri için gerekli olan SGK çıkış kodları; aynı zamanda işçinin neden işvereni tarafından işten çıkarıldığına dair SGK’ya bilgi veriyor.

SGK çıkış kodlarının işveren tarafından işçi işten çıkarıldıktan sonra en fazla 10 günlük süre içerisinde SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

İş akdinin hangi sebepten ötürü sonlandırıldığına dair bilgiler içeren SGK çıkış kodları; işten çıkarılan kişiler tarafından e-devlet platformu üzerinden kolaylıkla görüntülenebiliyor.

Bu yazımızda kısaca SGK işten çıkış kodları nelerdir? SGK işten çıkış kodumu nasıl öğrenebilirim? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

SGK İşten Çıkış Kodu Nedir?

Makalede Neler Var?

İşçi ile işveren arasında imzalanan iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması sonrasında SGK’ya işçinin neden işten çıkarıldığına dair bilgi veren kodlara SGK işten çıkış kodu ismi veriliyor.

Bu kodların karşılığında işçilerin neden işten çıkarıldığından detaylı bir şekilde bahsediliyor.

SGK işten çıkış kodları ile işçinin sahip oldukları haklar de belirlenmiş oluyor.

İşçiler; çıkış kodları doğrultusunda ihbar, kıdem tazminatı alabiliyor ya da işsizlik maaşına başvurabiliyorlar.

Bu noktada SGK işten çıkış kodlarının doğru bir şekilde işveren tarafından SGK’ya zamanında bildirilmesi, son derece önem arz ediyor.

İşverenin işçiyi işten çıkardıktan sonra en fazla 10 gün içerisinde SGK’ya bildirimde bulunma zorunluluğu bulunuyor.

SGK işten çıkış bildirgesi; 5510 sayılı kanuna göre de zorunluluk arz ediyor.

İşten çıkış kodunu SGK’ya kanunda belirtilen süre içerisinde bildirmeyen işverenler hakkında ise yasal işlem başlatılıyor.

2024 SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

İşten çıkış kodları ile işçinin işten çıkarılış nedenlerine detaylı bir şekilde değinilmiş oluyor.

Yapılan son güncelleme ile 1’den 50’ye kadar numaralandırılan pek çok SGK işten çıkış kodu bulunuyor.

Bu kodlar; işçinin kıdem, ihbar tazminatı ya da işsizlik maaşı alıp alamayacağını da gösteriyor.

Güncel SGK işten çıkış kodlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

SGK İşte Çıkış Kodları 1

Kod 1; Deneme süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi, İşçinin kıdem, ihbar tazminatı ya da işsizlik maaşı alma hakkı doğmuyor.

SGK İşte Çıkış Kodları 2

Kod 2: Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

İşçinin kıdem, ihbar tazminatı ya da işsizlik maaşı alma hakkı doğmuyor

SGK İşte Çıkış Kodları 3

Kod 3: Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi(istifa)

İşçinin kıdem, ihbar tazminatı ya da işsizlik maaşı hakkı doğuyor.

**İstifa halinde işveren tarafından bu kodun girilmesi gerekiyor.

SGK İşte Çıkış Kodları 4

Kod 4: Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

İşçinin kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alma hakkı doğuyor

SGK İşte Çıkış Kodları 5

Kod 5: Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

İşçinin kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alma hakkı doğuyor

**Sözleşme süresinin sona ermesi halinde işveren tarafından bu kodun tercih edilmesi gerekiyor.

SGK İşte Çıkış Kodları 8

Kod 8:Emeklilik ya da toptan ödeme nedeniyle işten çıkış

İşçinin kıdem tazminatı alma hakkı doğuyor

**İşçinin emekli aylığı ya da toptan ödeme almaya hak kazandığı durumlarda işveren tarafından bu kodun girilmesi gerekiyor.

SGK İşte Çıkış Kodları 9

Kod 9: Malulen emeklilik nedeniyle işten çıkış

İşçinin kıdem tazminatı alma hakkı doğuyor

SGK İşte Çıkış Kodları 10

 Kod 10: Ölüm nedeniyle işten çıkış

İşçinin kıdem tazminatı alma hakkı doğuyor

SGK İşte Çıkış Kodları 11

Kod 11: İş kazası sonrası ölüm

İşçinin kıdem tazminatı alma hakkı doğuyor

SGK İşte Çıkış Kodları 12

Kod 12: Askerlik nedeniyle işten çıkış

İşçinin kıdem tazminatı alma hakkı doğuyor

SGK İşte Çıkış Kodları 13

Kod 13: Kadın işçinin evlenmesi

İşçinin kıdem tazminatı alma hakkı doğuyor

**Evlenen kadın işçinin evlendiği tarihten sonra en fazla 1 yıl içerisinde evlilik dolayısıyla iş akdini sonlandırması halinde işveren tarafından bu kodun girilmesi gerekiyor.

SGK İşte Çıkış Kodları 14

Kod 14: Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

İşçinin kıdem tazminatı alma hakkı doğuyor.

**Çalışan işçinin emeklilik için  yaş şartı dışında sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını doldurması halinde kıdem tazminatı alabilmesi için diğer şartları taşıdığına dair SGK’dan belge alması ve bu belgeyi çalıştığı kuruma teslim etmesi gerekiyor.

Bu durumda işveren, çıkış kodu olarak Kod14’ü tercih ediyor ve SGK’ya bildiriyor.

SGK İşte Çıkış Kodları 15

Kod 15: Toplu işçi çıkarma:

İşçilerin kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alabilme hakları doğuyor

SGK İşte Çıkış Kodları 16

Kod 16: Sözleşme sona ermeden işçinin aynı işverene ait diğer işyerine nakli

**Aynı tüzel ya da gerçek kişiye ait birden fazla işyerinin mevcut olması ve işverenin işçiyi diğer işyerine nakletmesi durumunda işveren tarafından bu kodun seçilmesi gerekiyor.

SGK İşte Çıkış Kodları 17

Kod 17: İşyerinin kapanması

İşçinin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alabilme hakkı doğuyor

SGK İşte Çıkış Kodları 18

Kod 18: İşin sona ermesi

İşçinin kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alabilme hakkı doğuyor

SGK İşte Çıkış Kodları 19

Kod 19: Mevsim bitimi

Mevsimlik işlerin bitiminde mevsim sonu işten çıkacak ancak bir sonraki mevsim tekrar çalışacak olan işçilere bu kod verilir.

**İş akdinin askıya alınması halinde Kod19 kullanılır. İşin tekrar başlatılmayacak olması halinde ise işveren tarafından 4 nolu kodun kullanılması gerekir.

SGK İşte Çıkış Kodları 20

Kod 20: Kampanya bitimi

Kampanyalı üretim yapan işyerlerinde kampanya bitiminde işçilere bu kod verilir. Sonraki kampanya başlangıcına kadar iş akdi askıya alınır. Yani sonraki kampanyada da aynı işçiler çalıştırılır.

**İş akdinin askıya alınması halinde Kod20 kullanılır. İşin tekrar başlatılmayacak olması halinde ise işveren tarafından 4 nolu kodun kullanılması gerekir.

SGK İşte Çıkış Kodları 21

Kod 21: Statü değişikliği

4a’lı çalışan işçinin çalıştığı işyerine ortak olması halinde işveren tarafından bu kod girilir ve işçinin işten çıkışı gerçekleştirilir.

SGK İşte Çıkış Kodları 22

Kod 22: Diğer nedenler

İşçinin işten çıkarılmasının herhangi bir işten çıkış kodu ile bağdaşmadığı durumlarda işveren tarafından Kod22 seçilir.

SGK İşte Çıkış Kodları 23

Kod 23: İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

İşçinin kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alma hakkı doğar

**İş yerinde bir haftadan daha uzun bir süre için işlerin durmasını gerektiren zorlayıcı bir nedenin mevcut olması halinde iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi üzerine bu kodun girilmesi gerekir.

SGK İşte Çıkış Kodları 24

Kod 24: İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

İşçinin kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alabilme hakkı doğar

**İş akdinin sağlık sorunu nedeniyle işçi tarafından sonlandırılması durumunda işveren tarafından bu kodun girilmesi gerekir.

İşçinin kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alabilmesi için sağlık raporu ile sağlık sorununa sahip olduğunu kanıtlaması şarttır.

SGK İşte Çıkış Kodları 25

Kod 25: İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranması nedeni ile sözleşmenin işveren tarafından feshi

İşverenin kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı ödememe hakkına sahiptir. En çok kullanılan çıkış kodlarından biridir. Eğer 25 kod ile çıkış verilirse işsizlik maaşı yada kıdem tazminatı alamazsınız.

SGK İşte Çıkış Kodları 26

Kod 26: Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih

**İş akdinin disiplin soruşturması sonrası feshedilmesi halinde bu kodun girilmesi gerekir.

SGK İşte Çıkış Kodları 27

Kod 27: İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

İşçinin kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alabilme hakkı doğar

**İşçinin tutuklanması ya da bir haftadan daha uzun bir süre için çalışmasına engel olan zorlayıcı bir durumun ortaya çıkması halinde bu kodun girilmesi gerekir.

SGK İşte Çıkış Kodları 28

Kod 28: İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

İşçinin kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alabilme hakkı doğar

SGK İşte Çıkış Kodları 30

Kod 30: Vize süresinin bitimi

İş sözleşmesinin işçi ve işveren dışında üçüncü bir kurum ya da kuruluşa bağlı olması ve vize süresinin sona ermesi üzerine bu kodun girilmesi gerekir.

Vize süresi dolduktan sonra aynı işçi tekrar iş başı yaptırılacaksa bu kod seçilir.

Aynı işçi çalıştırılmayacaksa bu durumda 4 numaralı kodun seçilmesi gerekir.

SGK İşte Çıkış Kodları 31

 Kod 31: Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alma hakkı doğuyor.

**İşçinin herhangi bir kusuru ya da isteği olmaksızın kanunlar tarafından işverene tanınan fesih yetkisi kapsamında işverence sözleşmenin fesih edilmesi halinde bu kodun seçilmesi gerekir.

SGK İşte Çıkış Kodları 32

Kod 32: 4046 sayılı kanunun 21.maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alma hakkı doğuyor.

**Özelleştirilen işyerlerinden özelleştirme dolayısıyla işçi çıkarıldığında bu kod tercih edilmelidir.

SGK İşte Çıkış Kodları 33

Kod 33: Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

İşçinin kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alma hakkı doğuyor.

**İş akdinin gazeteci tarafından feshi halinde bu kod işaretlenmelidir.

SGK İşte Çıkış Kodları 34

Kod 34: İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

İşçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alma hakkı doğuyor

**İşin ya da işyerinin niteliğinin değişmesi veya işyerinin başka işyerine devri halinde bu kod seçilmelidir.

SGK İşte Çıkış Kodları 35

Kod 35: 6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler

İşçinin kıdem tazminatı alma hakkı doğuyor

**Sigortalı çalışan işçinin devlet memurluğuna geçmesi halinde bu kod işaretlenmelidir.

SGK İşte Çıkış Kodları 36

Kod 36: KHK ile işyerinin kapatılması

21 Temmuz 2016 tarihinde alınan OHAL kararı sonrasında 667 ve 668 sayılı KHK’lar kapsamında kapatılan işyerlerinden çıkarılan işçiler için bu kod seçilmelidir.

SGK İşte Çıkış Kodları 37

Kod 37: KHK ile kamu görevinden çıkarma

PYD ya da FETÖ dolayısıyla işten çıkarılanlar için bu kod tercih edilmelidir.

SGK İşte Çıkış Kodları 38

Kod 38: Doğum nedeniyle işten çıkarma

Doğum dolayısıyla işten ayrılan kadın işçiler için bu kod seçilmelidir.

SGK İşte Çıkış Kodları 39

Kod 39: 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

Kamu idarelerinde işçi olarak çalışırken 696 sayılı kanun gereğince KHK ile kamu işçiliğine geçenler için bu kod seçilmelidir.

SGK İşte Çıkış Kodları 40

Kod 40: 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

Kamu idarelerinde işçi olarak çalışırken 696 sayılı kanun gereğince KHK ile kamuya işçi olarak atanamayan işçilerin iş akdi sonlandırılırken bu kod işaretlenmelidir.

SGK İşte Çıkış Kodları 41

Kod 41: Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

SGK tarafından değişik gerekçeler dolayısıyla işten ayrılışları resen düzenlenen işçiler için bu kod seçilir.

SGK İşte Çıkış Kodları 42

Kod 42: İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun bilgiler ve sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması

SGK İşte Çıkış Kodları 43

Kod 43: İşçinin, işverenin yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması

SGK İşte Çıkış Kodları 44

Kod 44: İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

SGK İşte Çıkış Kodları 45

Kod 45: İşçinin işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde kullanıp gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması

SGK İşte Çıkış Kodları 46

Kod 46: İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk, dürüstlük ve bağlılığa uymayan davranışlar sergilemesi

SGK İşte Çıkış Kodları 47

Kod 47: İşçinin işyerinde 7 günden fazla bir süreyle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen suç işlemesi

SGK İşte Çıkış Kodları 48

Kod 48: İşçinin işverenden izin almadan ya da haklı bir sebep göstermeden ard arda iki iş günü veya bir ayda iki gün herhangi bir tatil gününden sonraki iş günlerinde ya da bir ayda üç iş günü işe gitmemesi

SGK İşte Çıkış Kodları 49

Kod 49: İşçinin yapmakla yükümlü olduğu görevlerini kendisine işvereni tarafından hatırlatılmasına rağmen yapmamakta ısrarcı davranması

SGK İşte Çıkış Kodları 50

Kod 50: İşçinin kendi savsaklığı yüzünden ya da kendi isteği ile güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan ya da malı olmamasına rağmen kendi elinin altında olan makineleri, tesisatı ya da farklı eşya ve malzemeleri otuz günlük ücretini karşılayamayacak şekilde kayba ve hasara uğratması

Hangi SGK İşten Çıkış Kodlarından Kıdem Tazminatı Hakkı Kazanılır?

İşçilere kıdem tazminatı alabilme hakkı kazandıran SGK işten çıkış kodlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Kod4
 • Kod5
 • Kod8
 • Kod9
 • Kod10
 • Kod11
 • Kod12
 • Kod13
 • Kod14
 • Kod15
 • Kod17
 • Kod18
 • Kod23
 • Kod24
 • Kod25
 • Kod27
 • Kod28
 • Kod31
 • Kod32
 • Kod33
 • Kod34
 • Kod35
 • Kod40

Hangi SGK İşten Çıkış Kodlarından İhbar Tazminatı Hakkı Kazanılır?

Hangi SGK işten çıkış kodlarının işçiye ihbar tazminatı kazandırdığını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Kod4
 • Kod15
 • Kod17
 • Kod18
 • Kod31
 • Kod32
 • Kod34
 • Kod40

Hangi SGK İşten Çıkış Kodlarından İşsizlik Maaşı Alma Hakkı Kazanılır?

İşçilere işsizlik maaşı alabilme hakkı kazandıran SGK işten çıkış kodlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Kod4
 • Kod5
 • Kod15
 • Kod17
 • Kod18
 • Kod23
 • Kod24
 • Kod25
 • Kod27
 • Kod28
 • Kod31
 • Kod32
 • Kod33
 • Kod34
 • Kod40

Hatalı İşten Çıkış Kodu Düzeltilebilir mi?

İşçilerin işten çıkış kodlarını yanlış giren işverenler; ilk 10 günlük süre içerisinde çıkış kodlarını düzeltebiliyorlar.

İşten çıkış kodunun hatalı girilmesi; işverenin yasal anlamda kusurlu olması anlamına geliyor.

10 günlük süre geçtiğinde ise işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne dilekçe yazarak, hatanın düzeltilmesi talebinde bulunabiliyorlar.

Düzeltme ile işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alabilme hakkı da doğmuş oluyor.

SGK İşten Çıkış Kodu Öğrenme

SGK işten çıkış kodu, işverenin işçiyi işten çıkarması durumunda, SGK’ya bildirilmesi gereken işten ayrılma nedenlerini gösteren koddur. Bu kodlar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde yer alan işçinin iş akdinin işveren tarafından feshedilebileceği nedenleri temel almaktadır.

SGK işten çıkış kodunu öğrenmenin iki yolu vardır:

1. Yol: İşverenin SGK’ya bildirdiği işten çıkış bildirgesini kontrol etmek.

İşveren, işçiyi işten çıkarması durumunda, SGK’ya işten çıkış bildirgesi vermek zorundadır. Bu bildirgede, işçinin işten ayrılış nedeni olarak bir kod belirtilir. İşçi, işten ayrılış nedenini öğrenmek için, işverenin bu bildirgeyi kontrol edebilir.

2. Yol: e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü görüntülemek.

İşçi, e-Devlet üzerinden 4A, 4B veya 4C hizmet dökümünü görüntüleyerek, işten çıkış nedenini öğrenebilir. e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü görüntülemek için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • e-Devlet Kapısı’na giriş yapın.
 • “Sosyal Güvenlik Kurumu” sekmesine tıklayın.
 • “4A, 4B ve 4C Hizmetleri” sekmesine tıklayın.
 • “Hizmet Dökümü” hizmetini seçin.
 • Kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak sisteme giriş yapın.
 • “İşten Ayrılış Kodu” bilgisini görüntüleyin.

İşten çıkış kodu, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde yer alan işten ayrılma nedenlerini temel almaktadır. Bu nedenle, işten çıkış kodunu öğrendikten sonra, işten ayrılma nedenini öğrenmek için İş Kanunu’nun ilgili maddesini inceleyebilirsiniz.

SGK İşten Çıkış Kodları Devamsızlık

SGK işten çıkış kodları, işverenin işçiyi işten çıkarması durumunda, SGK’ya bildirilmesi gereken işten ayrılma nedenlerini gösteren kodlardır. Bu kodlar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde yer alan işçinin iş akdinin işveren tarafından feshedilebileceği nedenleri temel almaktadır.

Devamsızlık nedeniyle işten çıkarma, işverenin işçiyi iş akdinin feshi için kullanabileceği bir nedendir. Bu durumda, işçinin işyerine işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi gerekmektedir.

SGK işten çıkış kodlarında, devamsızlık nedeniyle işten çıkarma için 26 numaralı kod kullanılmaktadır. Bu kod, 2020/21 sayılı Genelge ile “Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih” olarak değiştirilmiş, ancak 2022/28 sayılı Genelge ile tekrar “Devamsızlık Nedeniyle Fesih” olarak değiştirilmiştir.

Devamsızlık nedeniyle işten çıkarmanın geçerli olabilmesi için, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın işe devam etmemesi gerekmektedir. İşçinin işe devam etmeme nedeni, hastalık, izin, ailevi durum, vb. haklı bir neden olabilir. Ancak, işçinin işe devam etmeme nedeni, işveren tarafından haklı bir neden olarak kabul edilmeyebilir.

Devamsızlık nedeniyle işten çıkarma, işçiye kıdem tazminatı hakkı vermez. Ancak, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre, ihbar tazminatı veya iş güvencesi tazminatı alma hakkı olabilir.

İşverenin devamsızlık nedeniyle işçiyi işten çıkarması durumunda, işten çıkış bildirgesine 26 numaralı kodu ve işçinin devamsızlık yaptığı tarih ve günleri belirtmesi gerekmektedir.

İşverenin devamsızlık nedeniyle işten çıkarma hakkını kullanırken dikkat etmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • İşçinin devamsızlık yaptığı tarihlerin, işyerinin iş günü takvimine uygun olması gerekmektedir.
 • İşçinin devamsızlık yaptığı tarihlerin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılmış olması gerekmektedir.
 • İşverenin, işçinin devamsızlık yaptığı tarihleri kendisine bildirmesi gerekmektedir.

İşverenin devamsızlık nedeniyle işten çıkarma hakkını kullanırken dikkatli olması, işçinin hak kaybına uğramasını önlemeye yardımcı olacaktır.

E-Devlet İşten Çıkış Kodu Nasıl Öğrenilir?

İşçiler; işten çıkarılma nedenlerini yani İşten Çıkış Kodlarını e-devlet platformu üzerinden görüntüleyebiliyorlar.

E-devlet üzerinden SGK işten çıkış kodunu öğrenmek isteyen işçilerin ise https://www.turkiye.gov.tr/sgk-esgkuyg-esgksifre-ise-giris-isten-ayrilis linkine tıklamaları gerekiyor.

İşçiler; TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileri ile işten çıkış kodlarını öğrenebiliyorlar.

E-devlet şifresi olmayanlar, kendilerine en yakın PTT şubesinden şifrelerini alabiliyorlar.

İşten Ayrılış Bildirgesi Girmek Zorunlu mu?

Tüm işverenlerin 5510 sayılı kanuna göre işten ayrılış bildirgesini SGK’ya bildirmeleri zorunluluk arz ediyor.

Bildirim yapılmaması halinde ise işverenler, yasal anlamda kusurlu kabul ediliyorlar.

Bu durumda da cezai yaptırıma tabi tutuluyorlar.

İşten Ayrılış Bildirgesi Neden Önemlidir?

İşten ayrılış bildirgesi ile işçilerin hakları 5510 sayılı kanuna göre koruma altına alınmış oluyor.

SGK işten çıkış kodlarının bildirimi ile işçilerin kıdem, ihbar tazminatı ya da işsizlik maaşı alıp alamayacakları belirlenmiş oluyor.

Bu yüzden de tüm işverenlerin SGK’ya işçilere dair işten ayrılış bildirgesini bildirmeleri gerekiyor.

Bu yazımızda kısaca SGK işten çıkış kodumu nasıl öğrenebilirim? İşten çıkış kodu neden önemlidir? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilenleri yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu