Güncel Konular

Sosyal Yardım Parasına Haciz Konulur Mu? Bloke Konulabilir Mi?

Sosyal Yardım Parasına Haciz Konulabilir mi? Sosyal Yardım Parasına İcra Konulabilir mi? Yardım Parasına Bloke Konulabilir Mi? Yardım Parasından İcra Kesintisi Yapılabilir Mi? detayları yazımızda.

Sosyal Yardım Parasına Haciz Konulur Mu? Bloke Konulabilir Mi? Ülkemizdeki muhtaç ve dar gelirli vatandaşlar; belediyelere, kaymakamlıklara, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ve bazı kamu kurumlarına sosyal yardım parası alabilmek için başvurabiliyorlar.

Yalnızca birtakım başvuru şartlarını taşıyan ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak ödenen ve genellikle başvurusu olumlu sonuçlanan bireylerin PTT hesabına yatırılan sosyal yardım parası ödemeleri; tek seferli, birkaç seferli ya da düzenli olabiliyor.

Sosyal yardım parası başvurusu onaylanan ihtiyaç sahipleri; borçlarından ötürü aldıkları yardım parasına haciz konulup konulamayacağını öğrenmek istiyorlar.

Bu yazımızda kısaca sosyal yardım parasına haciz konulabilir mi? sorusunu yanıtlamaya, konuyla ilgili olarak en çok merak edilenleri aydınlatmaya çalışacağız.

Sosyal Yardım Parası Nedir?

Ülkemizde yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar; bazı kurumlara başvurup, maddi yardım alabiliyorlar.

Belediyeler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi kamu kurumları tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesabına yatırılan yardım parasına sosyal yardım parası ismi veriliyor.

Sosyal yardım paralarının miktarı ve süresi üzerinde ise yardımlarda bulunan kurumun bütçesi, başvurusu olumlu sonuçlanan ihtiyaç sahibinin maddi durumu, ihtiyaç sahibinin hanesindeki kişi sayısı, ihtiyaç sahibinin hanesindeki çalışan sayısı gibi birtakım etmenler belirleyici oluyor.

Sosyal yardım parası; giyim, barınma, gıda, temizlik malzemesi vb. en asgari ihtiyaçlarını bile karşılayamayan, gerek kendisine gerekse aile bireylerine bakmakta maddi zorluğa düşen kişiler için ödeniyor.

Yoksul vatandaşlar; kurumlara nakdi yardım yani sosyal yardım parasının yanı sıra ayni yardım almak için de başvurabiliyorlar.

Ayni yardımlar dahilinde yoksul kişiler için gıda ve erzak yardımı, odun ve kömür yardımı, giysi yardımı, eşya ve mobilya yardımı vb. yardımlar yapılıyor.

Sosyal Yardım Parasına Haciz Konulabilir mi?

İhtiyaç sahipleri için ödenen sosyal yardım parasına 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 29.maddesine göre hiçbir şekilde haciz konulamıyor.

Aynı zamanda sosyal yardım paraları, 3. kişilere devir edilemiyor.

Sosyal yardım paraları söz konusu olduğunda temlik işlemi de gerçekleştirilemiyor.

Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların bu durumda haciz koyan bankaya itiraz etmeleri gerekiyor.

Maddi yardım alanlar ve hesaplarına bloke koyulan kişiler, bankayı arayıp bloke işleminin kaldırılmasını talep edebiliyorlar.

Ödemeler, genellikle Ziraat Bankası ya da PTT aracılığıyla yapıldığından kişilerin bu kurumlara ait müşteri hizmetlerini arayıp, blokeyi kaldırmaları gerekiyor.

UYARI: Bankalar, kendi imzası ile yani kendi isteği üzerine haciz ve bloke işlemini kabul eden kişilerin sosyal yardım ödemelerine bloke ve haciz koyabiliyorlar.

Sosyal Yardım Parasına Konulan Haciz Nasıl Kaldırılır?

Sosyal yardım parasına haciz konulan kişiler, bankayı arayıp, duruma itiraz edebiliyorlar.

Ancak çoğu zaman haciz, bankalar tarafından kaldırılmıyor.

Bu durumda kişilerin sosyal yardım parası aldıklarına ve haciz geldiğine dair belgelerin çıktısını alıp, haczi kabul etmediklerine dair yazdıkları dilekçeyi bulundukları yerdeki il icra dairesine teslim etmeleri gerekiyor.

Sosyal Yardım Parasına Bloke Konulabilir Mi?

Sosyal yardım parasına bloke konulabilir mi sorusuna cevap vermek gerekirse 2828 sayılı sosyal hizmetler bakanlığının kanunun 26. Maddesi gereğince yapılan sosyal yardım ödemesine aynı kanunun 29. Maddesi gereğince bloke ve haciz konulamaz.

Sosyal Yardım Parası Veren Kurumlar Hangileridir?

Yoksul ve dar gelirli vatandaşların maddi ya da ayni yardım alabilmek için başvurabilecekleri kurumları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Belediyeler
 • Kaymakamlıklar
 • Valilikler
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları

Yukarıda bahsi geçen kurumlar tarafından kişilerin banka hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine hiçbir şekilde haciz konulamıyor.

Sosyal Yardım Parasına Bloke Konulabilir mi?

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 29.maddesine göre sosyal yardım parasına bloke ve haciz konulamıyor.

Aynı kanunun 26. maddesine göre SED yardımlarına da bloke ve haciz uygulanamıyor.

Sosyal Yardımlardan İcra Kesintisi Yapılabilir mi?

Sosyal yardımlardan icra kesintisi de yapılamıyor. Dar gelirli muhtaç ailelere verilen yardım parası icra borcuna karşın asla kesilmez.

Sosyal Yardım Parası Kimlere Verilir?

Kamu kurumları tarafından ödenen sosyal yardım parası; ödemenin türüne, ödemenin kime yapıldığına göre farklı isimlerde olabiliyor.

Doğalgaz fatura yardımı, SED yardımı, şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı, şartlı doğum ve şartlı gebelik yardımı; en çok başvurulan sosyal yardım paraları arasında bulunuyor.

Şartlı eğitim, şartlı sağlık, şartlı doğum ve şartlı gebelik yardımları; hanesinde çalışan birey bulunmayan annelere ödeniyor.

Aynı zamanda ailenin düzenli gelirinin de mevcut olmaması, başvuru şartları arasında bulunuyor.

Doğalgaz fatura yardımına ise muhtaçlık sınırının altında yaşayanlar yani hane halkı kişi başı aylık kazancı, güncel asgari ücretin 1/3’ünün altında olanlar; başvurabiliyorlar.

Belediyeler ve sosyal yardımlaşma vakıfları tarafından ihtiyaç sahiplerine düzenli sosyal yardım parası ve hane yardımları ödenebiliyor.

Bu yardımlara da muhtaçlık sınırının altında yaşayanlar, başvurabiliyorlar.

Kısacası yardımların kimlere yönelik olarak yapılacağı; başvurulan sosyal yardım parasının niteliğine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Genel olarak, sosyal yardım parasından kimlerin yararlanabileceğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • İşsiz ve gelirsiz vatandaşlar
 • Muhtaçlık sınırının altında yaşayan vatandaşlar
 • En az %40 engel oranına sahip olan ve dolayısıyla çalışamayanlar
 • Kronik rahatsızlığı dolayısıyla çalışamayanlar
 • Afetzedeler
 • Muhtaç asker aileleri ve yakınları
 • Şehit ve gazi aileleri
 • 65 yaş ve üstündeki kimsesiz ve sahipsiz yaşlılar
 • Eşi vefat etmiş, boşanmış ya da eşi cezaevine girmiş gelirsiz ve işsiz dul kadınlar
 • Sahipsizler ve kimsesizler

En önemli sosyal yardım paralarından olan SED yardımı ise sosyal hizmetlerde ya da koruyucu aile yanında kalan, maddi anlamda desteklenmeleri halinde aileleri ya da yakınları tarafından bakılabilecek olan çocuklar için ödeniyor.

Aynı zamanda koruyucu aile veya sosyal hizmetlerde kalmamalarına rağmen para yardımıyla desteklenmemeleri durumunda yoksul ve muhtaç duruma düşecek olan çocuklar için de SED yardımı yapılıyor.

SED yardımı başvurusu e-devlet platformu üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurularınızı https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru linki üzerinden gerçekleştirebileceğiniz gibi ikametgahınızın bulunduğu yerdeki yani bağlı olduğunuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

UYARI:

Muhtaçlık sınırının altında yaşamalarına ya da işsiz ve gelirsiz olmalarına rağmen hane bireylerinin üzerine kayıtlı gelir getirici değerli menkul ya da gayrimenkul tespiti durumunda başvuru sahiplerinin başvuruları, başvurulan kurum tarafından ne yazık ki onaylanmıyor.

Bu kişilerin gerek nakdi gerekse ayni yardım başvuruları, başvurulan kurum tarafından kabul edilmiyor.

Sosyal Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal yardım başvurularının nasıl yapılacağı, başvuru türüne ve başvurulan kuruma göre değişebiliyor. 

 • Belediye Sosyal Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Belediye sosyal yardım parası ön başvurularınızı TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileriniz ile e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Ön başvurularınız için https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkini tıklayabilirsiniz.

Başvurularınızı ikametgahınızın bulunduğu yerdeki belediyeye, sosyal hizmet merkez ya da müdürlüklerine ya da diğer başvuru adreslerine giderek de gerçekleştirebilirsiniz.

Ön başvurularınız için bağlı olduğunuz belediyeyi ya da ALO153 Beyaz Masa hattını da arayabilirsiniz.

 • TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemeleri ön başvurularınızı e-devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet başvurularınız için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti linkini tıklayabilirsiniz.

Bakanlık yardım parası başvurularınızı ikametgahınızın bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek de gerçekleştirebilirsiniz.

Ön başvurularınız için ALO183 veya ALO144 Sosyal Destek hatlarını da arayabilirsiniz.

Ön başvurularınız için alternatif olarak, bağlı olduğunuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfını da arayabilirsiniz.

Sosyal Yardım Parası Başvurusu Telefon Numarası

Belediye sosyal yardım parası ön başvurularınız için Alo153 Beyaz Masa hattını ya da bağlı olduğunuz belediyeyi arayabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım parası ön başvurularınız için ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayabilirsiniz.

Sosyal Yardım Parası Başvuru Formu

E-devlet üzerinden ya da ilgili kuruma gidilerek yapılan başvurularda kişilerin sosyal yardım başvuru formu doldurmaları gerekiyor.

Form; başvuru sahiplerinin mesleki bilgilerine ve kişisel bilgilerine dair sorulardan oluşuyor.

Örneğin, kişilere aylık hane kazançlarına, aylık hane giderlerine, mesleklerine, iletişim ve adres bilgilerine dair sorular yöneltiliyor.

Bu sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda kişilerin muhtaç ve yoksul olup olmadıkları, başvurulan kurum yetkilileri tarafından tespit ediliyor.

Bu noktada başvuru sahiplerinin doğru bilgileri formda beyan etmeleri gerekiyor.

Aksi halde yalan beyanda bulunanlar hakkında cezai yaptırım uygulanıyor.

Yaptırım dahilinde kişilerin aldıkları yardım ödemelerini güncel faizleriyle yardım aldıkları kuruma geri ödemeleri gerekiyor.

Bu yaptırım, muhtaçlığı sona ermesine rağmen yardım aldığı kuruma haber vermeyen ve yardım parasını almaya devam edenler hakkında da uygulanıyor.

Sosyal Yardım Parası Başvuru Sorgulama

Belediye sosyal yardım parası başvurunuzun son durumuna ve kabul edilip edilmediğine dair bilgi almak için başvurduğunuz belediyeyi ya da kurumu arayabilir ya da başvuru adresine gidebilirsiniz.

ALO153 Beyaz Masa hattını da sorgulama işlemi için arayabilirsiniz.

E-devlet üzerinden sorgulama yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkine tıklayabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım parası ödeme sorgulama işlemi için ALO183 veya ALO144 hatlarını 7/24 arayabilirsiniz.

Dilerseniz sorgulama için başvurduğunuz vakfı arayabilir ya da vakfa gidebilirsiniz.

E-devlet üzerinden sorgulama yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linkini tıklayabilirsiniz.

Sosyal Yardım Parası Nasıl Alınır?

İhtiyaç sahibi olanların başvuruları, başvurulan kurum tarafından kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Değerlendirme; belediyelerde belediye değerlendirme kurulu, vakıflarda ise vakıf mütevelli heyeti tarafından yapılıyor.

Değerlendirme sürecinde öncelikle kişilerin başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılıyor.

Aynı zamanda kişiler tarafından teslim edilen belgelerin doğru olup olmadığı ilgili kurumlara danışılıp, araştırılıyor.

Başvuru şartlarını taşıyanların başvuruları açıklanıyor.

Sonuçlar, kişilerin telefonlarına SMS ile bildiriliyor.

Aynı zamanda e-devlette de açıklanıyor.

Sosyal yardım parası ödemeleri; kişilerin genelde Ziraat Bankası ya da PTT hesaplarına yatırılıyor.

Yardım parasının PTT hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını görüntülemek isteyenler, sorgulama işlemini https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemeleri-sorgulama linki üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.

Bu yazımızda kısaca sosyal yardımlaşmadan gelen paraya haciz konur mu? sorusunu yanıtlamaya, konuyla ilgili olarak en çok merak edilenleri aydınlatmaya çalıştık.

Sizler de konu ile ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir Yorum

 1. Calisamiyom sol göz kapam kapaniya tedavi olamadım esim calisya yetmiyor bir senelik evliyim lütfen yardım edin ihtiyaç duymadan yazmam zaten

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu