Sosyal Yardımlar

Sosyal Yardım Sorgu İzni Hizmeti Nedir? Nasıl Alınır? Nasıl İptal Edilir?

Sosyal Yardım Sorgu İzni Hizmeti Nedir? Nasıl Alınır? Nasıl İptal Edilir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ve muhtarlığa sosyal yardım alabilmek için başvuran kişilerin başvuruları sırasında kişisel bilgilerinin, adres ve iletişim bilgilerinin ve muhtaçlık durumlarına ilişkin tüm bilgilerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sorgulanıp, sisteme kaydedilmesine başvuru sahipleri tarafından izin verilmesi aşamasında sosyal yardım sorgu izni hizmeti devreye giriyor.

Bir diğer deyişle sosyal yardım sorgu izni hizmeti sayesinde sosyal yardımlara başvuran kişiler; kendilerine, hanelerinde yaşayan kişilere, yasal velisi ya da yasal vasisi oldukları kişilere dair başvurdukları kuruma verdikleri tüm bilgilerin Bakanlık tarafından sorgulanmasına, araştırılmasına izin vermiş oluyorlar.

Sosyal yardım sorgu izni hizmetini kullanan ihtiyaç sahipleri hakkında başvurdukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından hanelerindeki kişilerin ihtiyaç duydukları sosyal yardım programlarına dair veriler de toplanmış oluyor.

Başvuru sahipleri ve hanelerindeki kişiler hakkında toplanan veriler doğrultusunda kişilerin kendilerine en uygun sosyal yardımlardan yararlanmaları da sağlanmış oluyor.

Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuru sahiplerine ve hanelerindeki kişilere ilişkin toplanan tüm veriler; gerekli durumlarda diğer kamu resmi kurum ve kuruluşları, Kızılay, kolluk kuvvetleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı, mahkemeler ve icra müdürlükleri, yerel yönetimler, başvuru sahibinin ilişkili olduğu diğer gerçek ve tüzel kişiler ile de paylaşılabiliyor.

Başvuru sahibine ve hanesine ilişkin olan veriler; e-devlet kapısı üzerinden yukarıda bahsi geçen kurum ve kişiler ile paylaşılabiliyor.

Böylelikle veri akışının hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi de sağlanmış oluyor.

Bu yazımızda kısaca sosyal yardım sorgu izni hizmeti nedir? Sosyal yardım sorgu izni hizmeti ne işe yarar? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Sosyal Yardım Sorgu İzni Hizmeti Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının ayni ya da nakdi yardımlarından faydalanmak isteyen kişilerin sosyal yardım başvuruları esnasında kendilerine ve hane bireylerine ilişkin bilgilerin Bakanlık ve başvurulan vakıf tarafından toplanabilmesine, bu bilgilerin araştırılabilmesine ve diğer kurumlar ile bilgilerin paylaşabilmesine izin vermesini sağlayan hizmete sosyal yardım sorgu izni hizmeti deniyor.

Gerek e-devlet platformu üzerinden gerekse bağlı oldukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek, sosyal yardımlara başvuran kişiler; başvuruları sırasında sosyal yardım sorgu izni vermiş oluyorlar.

Yani kişiler; kendilerine,  hanesindeki kişilere dair bilgi toplanabilmesine ve bu bilgilerin diğer kurumlarla paylaşabilmesine dair ‘sosyal yardım sorgu izni hizmeti’ ni kullanarak, izin verebiliyorlar.

Başvuru sahibine ve hane bireylerine dair bilgilerin toplanması; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştiriliyor.

Başvuru sahiplerinin kişisel verileri toplandıktan sonra başvuru sahiplerinin beyanları yani başvuru formunda paylaştıkları bilgiler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veritabanına işleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; ihtiyaç sahiplerine dair kişisel veriler toplarken diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veritabanlarında da sorgulama yapıyor.

Yani daha önce Kızılay, belediye vb. kurumlardan sosyal yardım alan ve bu kurumlarda kişisel verileri bulunan kişilerin bilgileri; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veritabanına da kaydediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile belediyeler; verilerin toplanması aşamasında başvuru sahiplerinin ikametgah adreslerinde inceleme yapması ve başvuru sahibine ve hane bireylerine dair veri toplaması için inceleme komisyonu da görevlendirebiliyorlar.

Hane ziyaretleri sonrasında inceleme komisyonu tarafından hazırlanan raporda yer alan bilgiler de belediye ve Bakanlık veritabanına işleniyor.

Sosyal Yardım Sorgu İzni Hizmeti Ne İşe Yarar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; ihtiyaç sahibi kişilere ilişkin veriler toplayarak; bu kişilerin kendilerine en uygun sosyal yardımlardan yararlanabilmelerini amaç ediniyor.

Sosyal yardım sorgu izni hizmetinin ne işe yaradığını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Bu hizmet sayesinde başvuru sahiplerinin ihtiyaç sahibi olup olmadıkları tespit ediliyor.
 • Bu hizmet sayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında veritabanı oluş
 • Sorgu izni hizmeti ile başvuru sahiplerinin diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen sosyal yardımlardan faydalanabilmelerine de aracılık ediliyor.
 • Kişisel verilerin işlenmesi sayesinde başvuru sahipleri, Bakanlık tarafından yürütülen tüm sosyal hizmet ve yardımlardan faydalanabiliyorlar.
 • Bu hizmeti kullanan başvuru sahipleri, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında kurulmuş olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardımlardan yararlanabiliyorlar.
 • Bu hizmet sayesinde başvuru sahipleri, 2024 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun, 633 sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki sosyal yardım ve hizmetlerden faydalanabiliyorlar.

Kısacası sosyal yardım sorgu izni sayesinde başvuru sahiplerinin ihtiyaç sahibi olup olmadıkları öncelikle Bakanlık veritabanına işleniyor.

Ardından kişilere dair bilgiler; sosyal yardımlarda bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılıyor.

Bakanlık veritabanına başvuru sahiplerine ilişkin kayıt edilen bilgiler kapsamında kişilerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden yararlanabilmeleri sağlanmış oluyor.

Sosyal Yardım Sorgu İzni Hizmeti ile Veritabanına İşlenecek olan Kişisel Veriler

Sosyal yardım sorgu izni hizmetini kullanan yani kendisine dair kişisel bilgilerin veritabanına işlenmesine izin veren kişilere dair birçok bilgi; veritabanına işleniyor.

Bu bilgiler, diğer kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılabiliyor. Örneğin;  Bakanlık veritabanına işlenen kişisel bilgiler, belediye ile paylaşıldığında bu bilgiler, belediye veritabanına da işlenebiliyor.

Başvuru sahibinin yanı sıra başvuru sahibinin hanesindeki kişilere, yasal velisi ya da yasal vasisi olduğu kişilere dair de bilgiler; veritabanına kaydediliyor.

Bakanlık veritabanına işlenen bu bilgileri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Kimlik bilgileri:

Başvuru sahibinin, hane bireylerin, yasal vasisi ya da yasal temsilcisi olduğu kişilerin ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, fotoğraf, yaş, kimlik ve kimlik numarası

 • İletişim bilgileri:

Ev adresi, iş yeri adresi, telefon, cep telefonu, e-posta, yerleşim yeri, diğer adres kayıt sistemi kayıtları

 • Sağlık verileri:

Sosyal yardım hak sahipliğinin tespiti aşamasında gerekli olan engelli sağlık kurulu raporları, erişkinler için sağlık kurulu raporları, çocuklar için özel gereksinim raporları, kronik hastalık bilgisi, aşı takip bilgisi vb. gerekli olan sağlık verileri

 • Siber güvenliğe ilişkin veriler:

Şifreler, kullanıcı adları, IP adresi, denetim izleri, web sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler

 • Banka hesap verileri:

TC vatandaşı tüm gerçek kişiler adına bankaların yurtiçi şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğinde olan, TL, yabancı para ve kıymetli maden depo hesabı cinsinden, vadesiz veya vadeli mevduat hesabı ile katılma hesabı ve özel cari hesap verileri

 • Varlık verileri:

Araç bilgileri, gayrimenkul bilgileri, diğer menkul bilgileri ve vergi bilgileri

 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, Kızılay’dan, yerel yönetimlerden ve diğer STK’lardan elde edilen veriler

Başvuru sahibine, hane bireylerine, başvuru sahibinin yasal vasisi olduğu kişilere ya da velisi olduğu çocuklarına dair yukarıda bahsi geçen tüm bilgiler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veritabanına işleniyor.

Aynı zamanda başvuru sahipleri, sosyal yardım sorgu izni hizmetini imzalayarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bu bilgileri diğer kurumlar ile paylaşmaları için de izin vermiş oluyorlar.

Sosyal Yardım Sorgu İzni Hizmeti Nasıl Alınır?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına veya muhtarlıklara giden ve sosyal yardım başvurusu esnasında sorgu izin dilekçesi dolduran kişiler; dilekçede yer alan ‘İzin Veriyorum’ kısmını imzalayıp, sorgu izni hizmetinden yararlanabiliyorlar.

Sorgu izin dilekçesindeki ‘İzin Veriyorum’ bölümünün başvuru sahibinin yanı sıra hanedeki 18 yaşını doldurmuş olan tüm bireyler tarafından da imzalanması gerekiyor.

E-devlet platformu üzerinden de sosyal yardım sorgu izni hizmeti alınabiliyor.

E-devlet üzerinden sorgu izni hizmeti almak için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-sorgu-izni-hizmeti linkini tıklayabilirsiniz.

Sosyal Yardım Sorgu İzni Hizmeti Alan Başvuru Sahiplerinin Hakları

E-devlet platformu üzerinden sosyal yardım sorgu izni hizmeti alan ve sosyal yardımlara e-devlet üzerinden başvuran başvuru sahipleri yani ihtiyaç sahipleri; KVK Kanunu’nun 11. Maddesine göre bazı haklar elde ediyorlar.

Bu hakları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • İşlenen kişisel verilere dair bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin işlenme amaçlarına uygun bir şekilde kullanıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı diğer üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin yanlış ya da eksik işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini talep etme
 • Kişisel verilerin yok edilmesini veya silinmesini talep etme
 • Yukarıdaki iki madde uyarınca yapılan bilgi düzeltilmesi, yok edilmesi ya da silinmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
 • Kişinin kendisi aleyhine ortaya çıkan sonuçlara itiraz edebilmesi
 • Kişinin kişisel verilerin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi durumunda zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

***Tüm başvuru sahipleri, yukarıda bahsi geçen haklarını KVK Kanunu’nun 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında Bakanlığa başvurarak, kullanabiliyorlar.

Sosyal Yardım Sorgu İzni Hizmeti Nasıl İptal Edilir?

Sosyal Yardım Sorgu İzni Hizmeti Nasıl İptal Edilir sorusuna cevap vermek gerekirse Sosyal Yardım sorgu izni iptali sosyal yardım başvurularında bilgilerinizin sorgulanmasına izin vermek için istenmektedir. Bilgilerinizin araştırılması için izin verdikten sonra iptal işlemi için 160‘ı arayabilir veya [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz.

Bu yazımızda kısaca sosyal yardım sorgu izni hizmetine ilişkin merak edilenleri aydınlatmaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

8 Yorum

 1. Sosyal yardım sorgu iznini nasıl iptal edebilirim yanlışlıkla kabul ettim ama iptal etmek istiyorum lütfen yardımcı olun

 2. Sosyal yardım sorgu iznini nasıl iptal edebilirim yanlışlıkla kabul ettim ama iptal etmek istiyorum lütfen yardımcı olun Bana da yardımcı olun

 3. Sosyal yardım ve sorgulama iznini nasıl iptal edebilirim yanlışlıkla kabul ettim

 4. Sosyal yardım sorgu iznini iptal edebilir miyiz? yanlışlıkla onayladım bir sorun olur mu

 5. Sosyal yardım sorgu iznini nasıl iptal edebilirim yardımcı olurmusunuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu