Burs Başvurusu

TEV Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? Ne Zaman? Şartları Neler

TEV Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Neler? Ne Kadar? Maddi yetersizlikler yüzünden eğitim hayatına devam etmekte zorlanan öğrencilere kurulduğu ilk günden bu yana karşılıksız burslar veren Türk Eğitim Vakfı; 2024 yılında da yoksul ailelerin çocuklarına umut oluyor.

4 Mayıs 1967 tarihinde Vehbi Koç önderliğinde kurulan Türk Eğitim Vakfı; gerek yurtiçi gerekse yurtdışı bursları ile eğitimi destekliyor.

Öğrenciler; Türk Eğitim Vakfı’na ait olan https://www.tev.org.tr/burs/tr resmi internet sitesi üzerinden güncel bursları takip edebiliyor ve burslara başvurabiliyorlar.

Bu yazımızda kısaca TEV Bursu kimlere verilir? TEV Bursu başvuru şartları nelerdir? vb. konuyla ilgili olarak merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

TEV Bursları Nelerdir?

Türk Eğitim Vakfı, yükseköğrenim gören öğrencilerin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine de burs veriyor.

Yurtdışında eğitim gören ya da görmek isteyen ihtiyaç sahibi öğrenciler de TEV burslarına başvurabiliyorlar.

TEV Burs Başvurusu Ne Zaman?

TEV burs başvurusu her sene eğitim öğretim döneminin başlaması ile beraber kabul edilmektedir. TEV Burs başvurusu ne zaman sorusuna cevap vermek gerekirse 12 Eylül – 2 Ekim 2024 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz.

TEV Yurtiçi Burslar

Türk Eğitim Vakfı tarafından verilen bursları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

TEV Mesleki Orta Öğretim Bursları

6 Eylül ve 6 Ekim tarihleri arasında başvurulabilen TEV Mesleki Orta Öğretim Bursu’na başarılı olmasına rağmen maddi yetersizlikler çeken, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri başvurabiliyor.

TEV Eğitim(Yüksek Öğrenim) Bursları

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olan başarılı üniversite öğrencilerine ise TEV tarafından yüksek öğrenim bursu veriliyor.

TEV 2024 Öğretim Yılı bursuna da 6 Eylül ve 6 Ekim tarihleri arasında başvurulabiliyor.

TEV Yüksek Lisans Bursları

Yalnızca yüksek lisans öğrencilerinin yararlanabileceği TEV Yüksek Lisans bursları da sadece belirli anabilim dallarında eğitim gören öğrencilere veriliyor.

Yüksek lisans bursuna Eğitim, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Temel Bilimler, Tiyatro ya da Etnomüzikoloji/müzikoloji/müzik teorisi anabilim dalları öğrencileri başvurabiliyorlar.

TEV Yüksek Lisans bursu, yükseköğrenim burslarından farklı olarak genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan öğrencilere veriliyor.

30 yaşından büyük olanlar ise TEV Yüksek Lisans bursuna başvuramıyor.

TEV Doktora Bursları

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan doktora öğrencilerinin yararlanabileceği TEV Doktora Bursları da tıpkı yüksek lisans bursları gibi belirli anabilim dallarında doktora yapan öğrencilere veriliyor.

Eğitim, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Temel Bilimler ya da Tiyatro öğrencileri doktora bursuna başvurabiliyorlar.

TEV Üstün Başarı Bursları

2007 yılından bu yana üniversite sınavında üstün başarı göstererek, dereceye giren öğrenciler için verilen TEV Üstün Başarı Burslarına Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı yani YKS’de SAY, SÖZ ya da EA puan türlerinde ilk 5000’e giren öğrenciler başvurabiliyorlar.

Üstün Başarı Bursu’na başvuran öğrencilerin mühendislik, mimarlık, sağlık bilimleri, temel bilimler, sosyal bilimler, hukuk, idari bilimler alanlarından birinde eğitim görmeye hak kazanmış olmaları gerekiyor.

Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin yanı sıra yukarıda bahsettiğimiz bölümlerden birinde öğretim gören öğrenciler arasından hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen ya da birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrenciler de TEV üstün başarı bursuna başvurabiliyor.

Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrencilerin Üstün Başarı Bursu alabilmeleri için birinci sınıf genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,5 olması gerekiyor.

25 yaşından büyük olanlar ise TEV Üstün Başarı Bursu’na başvuramıyor.

TEV Üstün Başarı Sanat Bursları

Sanat alanında üstün başarı gösteren üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği TEV üstün başarı sanat bursları, üniversiteler tarafından aday gösterilen öğrenciler arasından seçilen kişilere veriliyor.

Piyano, gitar, şan, üflemeli ve vurmalı çalgılar,  yaylı çalgılar, arp, plastik sanatlar(resim, heykel, grafik, seramik, yazı sanatı) öğrencileri üstün başarı sanat bursu alabiliyor.

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.20 olan, 2.sınıf öğrencileri, 25 yaşından büyük olmamak şartıyla TEV Üstün Başarı Sanat burslarına aday olarak gösterilebiliyor.

TEV Yurtdışı Burslar

TEV tarafından yurtdışında eğitim gören öğrenciler için verilen burslar; kendi arasında yüksek lisans, doktora ve tıp bursları olacak şekilde 3’e ayrılıyor.

Doktora bursuna yalnızca Singapur’da doktora yapan öğrenciler başvurabiliyorlar.

TEV yurtdışı burslarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

TEV Yüksek Lisans (Master’s Degree) Bursları

YÖK’e bağlı üniversitelerden mezun olan ya da üniversitelerin son sınıfında eğitim gören öğrenciler, 30 yaşından büyük olmamak şartıyla yurtdışı yüksek lisans bursuna başvurabiliyor.

Yüksek lisans bursu, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi olan öğrenciler için veriliyor.

TEV Dr.Orhan Birman ve TEV-Lipodistrofi yurtdışı tıp burslarına 30 yaş üstü öğrenciler de başvurabiliyorlar.

TEV-Sınga Singapur Karşılıksız Doktora Bursları

Singapur’da ASTAR, NTU, NUS ya da SUTD üniversitelerinden birinde mühendislik, temel bilimler ya da biyomedikal bilimleri alanlarından birinde doktora yapmak isteyen öğrenciler, bu bursa başvurabiliyor.

Üniversite son sınıf öğrencileri, mezunlar, yüksek lisans yapanlar, yüksek lisans bitirenler veya doktoraya başlamış olan öğrenciler, bu burstan yararlanabiliyor.

TEV Yurtdışı Tıp Bursları

Türk tıbbının ilerlemesi ve geliştirilmesi için TEV tarafından verilen yurtdışı tıp burslarına Türkiye’deki tıp fakültelerinden ‘iyi derece’ ile mezun olan öğrenciler başvurabiliyorlar.

40 yaşından gün almamış, tıp fakültelerinde ya da hastanelerinde görevli olan, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi mevcut olan kişiler, yurtdışı tıp bursu alabiliyor.

Yurtdışı tıp bursları; yalnızca belirli alanlar için veriliyor.

Bu alanları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Acil Tıp
 • Yoğun Bakım
 • Halk Sağlığı
 • İmmünoloji
 • Moleküler Tıp
 • İmmünoloji
 • Hücre içi biyokimya
 • Neuorodegenaratif hastalıklar
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Pediatrik
 • Yetişkin
 • Farmakoloji
 • Dermatoloji
 • Adli Toksikoloji
 • Solid ve non-solid kanserlerde hedefli tedavi uygulamaları
 • Tedavide steam cell(kök hücre) uygulamaları

Yurtdışı tıp burslarına dair ayrıntılı bilgi için hemen https://www.tev.org.tr/burs-yurt-disi-burslar-tip-burslari/tr/21 linkine tıklayabilirsiniz.

Tıp Alanında TEV Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Bursu

TEV Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Bursu; ABD’de Lipodistrofi alanında uzmanlığını almış olan doktorlara araştırma ve üst ihtisas çalışmaları için veriliyor.

Burs, çocuk/erişkin endokrinoloji ya da metabolizma bölümleri için veriliyor.

49 yaşını doldurmamış olan TC vatandaşları, bu bursa başvurabiliyor.

Bursla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek adına https://www.tev.org.tr/burs-yurt-disi-burslar-tev-lipodistrofi-arastirma-ve-egitim-burslari/tr/22 linkini tıklayabilirsiniz.

TEV Bursu Kimlere Verilir?

TEV bursundan kimlerin yararlanabileceği, başvurulan burs türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her bursun kendine ait başvuru şartı bulunuyor.

Burs başvuru şartlarını taşıyan kişiler, burslardan yararlanabiliyorlar.

Örneğin, TEV yüksek lisans bursu; başvuru şartlarını taşıyan yüksek lisans öğrencilerine veriliyor.

TEV doktora bursları ise eğitim, hukuk, tiyatro, temel bilimler ya da sağlık bilimleri öğrencilerine veriliyor.

Burs verilen tüm öğrencilerde TC vatandaşı olma şartı aranıyor. Aynı zamanda öğrencilerin başvuru şartlarında belirtilen yaş sınırını da geçmiş olmamaları gerekiyor.

Örneğin,  yüksek lisans burslarına 30 yaş üstü öğrenciler başvuramıyorlar.

TEV Bursu Başvuru Şartları

TEV bursu başvuru şartları da başvurulan burs türüne göre değişiyor.

Öncelikle öğrencilerde TC vatandaşı olmaları şartı aranıyor.

Kazanç getirici bir işte çalışanlar; TEV burslarına başvuramıyorlar.

Öğrencilerin farklı bir kamu kurumundan ya da özel kurumdan da burs almıyor olmaları gerekiyor.

Başvurulan burs türüne göre öğrencilerden belirli bir not ortalamasının üstünde genel not ortalamasına sahip olmaları da bekleniyor.

Örneğin, yüksek lisans burslarına genel not ortalaması en az 3 olan öğrenciler başvurabiliyorlar.

TEV yükseköğrenim bursuna başvuran öğrencilerin ise genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekiyor.

tev burs başvurusu

TEV Yüksek Lisans Bursu Kimlere Verilir?

TEV yüksek lisans bursuna daha önce de bahsettiğimiz gibi eğitim, hukuk, temel bilimler, sağlık bilimleri, tiyatro ya da etnomüzikoloji/müzik teorisi/müzikoloji anabilim dallarından birinde yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler başvurabiliyorlar.

Yalnızca bu 6 dalda yüksek lisans görmek isteyen öğrenciler için Türk Eğitim vakfı tarafından burs veriliyor.

TEV Yüksek Lisans Bursu Başvuru Şartları

TEV yüksek lisans başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • TC vatandaşı olmak
 • Gelir durumuna ya da mevcut mal varlığına göre maddi desteğe ihtiyacı olmak
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmıyor olmak
 • Farklı bir özel kurumdan ya da kamu kurumundan burs almıyor olmak
 • En az 4.00 üzerinden 3.00 ile yükseköğrenimden mezun olmak
 • Ara sınıf öğrencileri için genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve başarısız herhangi bir dersinin bulunmaması(herhangi bir dersten kalmamış olmak)

Vakıf üniversitesi öğrencileri, hazırlık sınıfı öğrencileri, 30 yaşından büyük olanlar ile hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresini aşan öğrenciler; yüksek lisans bursuna başvuramıyorlar.

Aynı zamanda tezsiz öğrenim görenlerin, TEV bursu alan kardeşi olanların ya da yabancı dil puanı olmayanların da TEV yüksek lisans bursuna başvurma hakları bulunmuyor.

Öğrencilerin mutlaka YDS, YÖKDİL vb. yabancı dil puanlarının olması gerekiyor.

TEV Eğitim( Yüksek öğrenim) Bursları Kimlere Verilir?

Maddi durumu elverişli olmayan öğrencilerin başvurabileceği TEV yükseköğrenim bursu;  üniversite eğitimine devam eden öğrencilere veriliyor.

Genel not ortalaması, 4 üzerinden en az 2.5 olan öğrenciler bu bursa başvurabiliyor.

Aynı zamanda öğrencilerin sigortalı bir işte çalışmıyor olmaları da gerekiyor.

TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursları Başvuru Şartları

TEV üniversite bursuna başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC vatandaşı olmak
 • Maddi desteği ihtiyaç duymak
 • Kazanç getirici herhangi bir işte çalışmıyor olmak
 • Farklı bir kamu kurumundan ya da özel kuruluştan burs almıyor olmak
 • 00 üzerinden en az 2.5 not ortalamasına sahip olmak
 • Bir üst sınıfa geçme hakkını kazanmak
 • 3 taneden daha fazla dersten başarısız olmamak
 • Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler için başarılı bir şekilde birinci sınıfa geçmiş olmak
 • Vakıf üniversitesinde öğrenci olmamak
 • Açık öğretim ya da uzaktan öğretim öğrencisi olmamak
 • Ücretli değişim programında olmamak
 • Herhangi bir suçtan ötürü hüküm giymiş olmamak
 • Yüz kızartıcı bir suçtan ötürü disiplin cezası almış olmamak
 • TEV’den burs alan bir kardeş sahibi olmamak
 • Üniversite öğrencileri için 25, yüksek lisans öğrencileri ise 30, doktora öğrencileri için 35 yaşından büyük olmamak

TEV Bursu Nasıl Alınır?

TEV burslarına başvuran ve başvurusu kabul edilen kişiler; değerlendirme sonrasında e-posta ya da SMS ile bilgilendiriliyorlar.

Ön değerlendirmeyi geçen kişilerin başvuru için talep edilen belgeleri kendilerine iletilen linke yüklemeleri gerekiyor.

Ardından başvuru sahipleri, mülakata davet ediliyor.

Öğretim kurumu tarafından oluşturulan burs komisyonları, adaylar arasından mülakatı geçmeyi başaran adaylara dair bir liste hazırlayarak, bu listeyi Türk Eğitim Vakfı’na bildiriyor.

Burs kazanan öğrenciler, e-posta ve SMS ile tekrar bilgilendiriliyorlar.

TEV Bursu Kaç Ay Verilir?

TEV bursları, Ekim-Haziran ayları için yani 9 ay için ödeniyor.

En geç Aralık ayında ilk ödeme yapılıyor. 9 ay dışındaki diğer aylar için ödeme yapılmıyor.

TEV Bursu Ne Kadar?

TEV tarafından öğrencilere bağlanan burs miktarı, kazanılan burs türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

2024 yılı için öğrencilere verilen burs miktarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Lise bursu: 350 TL
 • Üniversite bursu: 800 TL
 • Yüksek lisans bursu: 1200 TL
 • Doktora bursu: 1600 TL
 • Üstün başarı bursu: 1600 TL

TEV Bursu Başvurusu için Gerekli Belgeler

Başvuru sahiplerinin teslim etmeleri gereken belgeler, başvurulan burs türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

Öğrencilerden okudukları üniversite ya da lisede eğitim gördüklerine dair öğrenci belgesinin yanı sıra transkript vb. ek belgeler de talep edilebiliyor.

Aynı zamanda öğrencilerden maddi durumlarına dair birtakım belgeleri teslim etmeleri de bekleniyor.

TEV Üniversite Bursu Başvurusu için Gerekli Belgeler

TEV yüksek öğrenim burs başvurusu için talep edilen belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TEV eğitim bursu başvuru formu
 • YKS sonuç belge örneği(e-devletten ya da ÖSYM’den alınabiliyor)
 • Öğrencinin yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği
 • Öğrenci belgesi(e-devletten alınabiliyor)
 • TC nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı arkalı önlü fotokopisi
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve başvuru formuna özenle yapıştırılmış olan 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Adli sicil döküm kaydı
 • Ara sınıfta öğretim gören öğrenciler için transkript
 • Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için başarılı olarak 1.sınıfa geçtiklerini gösteren belge
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Ailenin ikametgahını gösteren ve e-devletten alınabilen Yerleşim Yeri ve Diğer Adres belgesi
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler

1)Çalışan anne babalar için onaylı maaş bordrosu

2)Serbest meslek mensubu anne ve babalar için gelir vergisi beyannamesi

3)Emekli anne ve babalar için aylık maaşı gösteren belge

4)Çalışmayan ve geliri olmayan anne ve babalar için SGK’da kaydı olmadığına dair belge

5) Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne ve babalar için ürün ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü

 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki hisse ve metrakare bilgisini gösteren detaylı döküm belgesi
 • Anne ve baba üzerine kayıtlı araç varsa araç kayıt belgesi
 • Anne ve baba üzerine kayıtlı araç yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü(e-devletten alınabiliyor)
 • Şayet aile kirada oturuyorsa kira kontratı örneği
 • Risk merkezi raporu belgesi(hem anne hem de baba için e-devletten alınmalıdır)
 • Engelli öğrenciler için tam teşekküllü bir hastaneden alınması gereken sağlık kurulu raporu

TEV Mesleki Orta Öğrenim Bursu Başvurusu için Gerekli Belgeler

Mesleki eğitim liselerinde öğrenim gören öğrencilerden talep edilen belgeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • TEV bursu mesleki orta öğrenim başvuru formu
 • Liseye yeni kayıt olan öğrenciler için kazandığı okulu ve giriş puanını gösteren belge
 • Ara sınıf öğrencileri için onaylı yıl sonu karne örneği
 • Öğrenci belgesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi
 • Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı arkalı ve önlü fotokopisi
 • Kirada oturan aileler için kira kontrat örneği
 • Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru formuna yapıştırılmış bir adet vesikalık fotoğraf
 • Risk Merkezi Raporu Belgesi
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler
 • Araç kayıt belgesi
 • Anne ve baba adına kayıtlı araç yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü

TEV Bursu Ayın Kaçında Yatıyor

Toplamda 9 ay olarak ödenen TEV bursu her ayın 15’inde banka hesaplarını yapmaktadır. Tev Bursu her ayın 15’inde mesai saatleri içinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

TEV Bursu Başvuru Formu

Türk Eğitim Vakfı; burs başvuru formlarına kendi resmi internet sitesi üzerinde yer veriyor.

Yani öğrenciler, burs başvuru tarihleri arasında TEV sitesi üzerinden başvuru formunu indirip, doldurabiliyorlar.

TEV resmi sitesi üzerinden öğrencilere burs vermek isteyen kişiler; bağışta bulunabiliyorlar.

Burs fonlarına bağış yapmak isteyen kişiler, https://bagis.tev.org.tr/burs-fonu linki üzerinden bağış yapabiliyorlar.

Site üzerinden kırtasiye/kitap yardımı, Taziye Bağışı, Bir Dünya Çiçek Bağışı gibi birçok yardım ve bağış da yapılabiliyor.

TEV Bursu Geri Ödemeli Mi

TEV bursu alan ve TEV bursu almak isteyen bir çok öğrencinin merak ettiği konulardan biride TEV bursu geri ödemeli sorusudur. Öğrencilere verilen TEV bursu karşılıksız olarak verilmektedir ve geri ödemeli değildir. Sizlere verilen bursu asla ilerde sizden geri istenmez.

TEV Bursu Hangi Bankaya Yatıyor

TEV bursu başvuru formu doldururken burs başvurusu formuna Yapı Kredi Halk Bank yada Vakıfbank’dan açılmış banka hesap bilgilerini girmeniz gereklidir.

TEV Bursu Hangi Durumlarda Kesilir

Öğrencilere karşılıksız olarak verilen TEV bursu öğrencinin derslerinde başarısız olması ve devamsızlık durumunda kesilmektedir. TEV bursu genel olarak aşağıdaki durumlarda kesilmektedir.

 • Başarı durumu TEV’in ilan ettiği kriterlerin dışında kalanların,
 • İstenilen not dökümü belgesi ve bir üst sınıfa kayıt olunduğunu gösteren öğrenci belgesini göndermeyenlerin,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs veya maaş aldığı tespit edilenlerin,
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
 • Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, yıl veya dönem kaybına neden olacak şekilde okul değiştirenlerin,
 • Vakfa bilgi vermeden kayıt donduranların,
 • Dosyası ile ilgili istenilen eksik belgelerini tamamlamayanların,
 • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karıştığı tespit edilenlerin,
 • Hüküm giydiği tespit edilenlerin,
 • Türk Eğitim Vakfına, vakfın çalışanlarına, TEV mensuplarına, vakfın ilişkide olduğu kurumlara, TEV Ailesine karşı hakaret vb. uygun olmayan davranış ve eylemler sergilediği tespit edilenlerin,
 • TEV bursiyeri olduğu için öğrendiği bilgileri kötü amaçlı kullandığı tespit edilenlerin (örn: bursiyer arkadaşlarının iletişim bilgilerini kötü amaçla kullanmak vb.) bursları kesilir ve gerekli yasal işlemler yapılır.

Bu yazımızda TEV bursuna dair merak edilenleri yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de TEV bursu alıyorsanız ya da TEV bursuna başvurmayı düşünüyorsanız; konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu