Güncel Konular

Zengin Olmak İçin Okunan Dua- Esma ve Zikir

Zengin Olmak İçin Okunan Dua- Esma ve Zikir 2023; Kulların Allah’a dua ederek zenginlik istemeleri zengin olmak için okunan dua gibi kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dua etmek, yaratcımız olan Allah’tan yardım isteme ve ona yakarma anlamları taşır. Dolayısıyla zengin olma hayali kuran insanlar da kimi zaman bazı dualar aracılığı ile Allah’a yakararak bu isteklerini dile getirmeyi tercih etmektedir.

Zengin olmak için okunacak dualar arasında Allah’a şükretme anlamı içeren dualar ve sureler de yer almaktadır. Biz de bu yazımızda en fazla merak edilen dualardan olan zengin olmak için okunan dua hakkında tüm bilgileri derlemek istedik.

Çok Zengin Olmak İçin Okunan Dua

Zengin olmak için okunacak dualar, Allah’a yapılan yakarışlar için yalnızca tek bir örnektir. Bunun haricinde kullar, Allah’tan hayatlarının yolunda gitmesine dair bazı isteklerde bulunabilmektedir. Allah’ın yüceliğine sığınan insanlar, güçlerinin yetmediği durumlarda dua ederek yakarışta bulunabilmektedir.

Elbette her insan da belli bir yaşam kalitesinin üzerinde yaşama hayali kurmaktadır. Bereket ve bolluk içerisinde yaşamak için de insanın yapması gereken hem manevi hem de maddi işler bulunmaktadır. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki yalnızca dua ederek her işi Allah’tan beklemek oldukça yanlıştır. İnsanın tevekküle inanması, Allah’ın gücünü kabul etmesi önemlidir. Tabi tevakkül için de öncelikle insanın elinden geleni yapmış olması da gerekir.

Örneğin hemen para getiren dua gibi bir kavram ile karşılaştığınızda buna körü körüne inanmamanız gerekir. Sizin çabanız neticesinde Allah’ın kudretini de hissederek zengin olabilmeniz mümkündür. Allah, çalışan ve çabalayan kullarını asla yalnız bırakmamıştır. Bundan sebep, 24 saatte zengin olmak için okunacak dua gibi kavramlara inanmadan ibadetlerinizi düzenli yerine getirerek yakarışta bulunmanız önemlidir.

Zenginlik Duası Nedir? – Zenginlik Duası Neden Okunur?

Zengin olmak için okunan dua, hayatlarında belli bir refah seviyesine ulaşmak isteyen kişilerin dileklerini içeren dualardır. Bolluk ve bereket içerisinde yaşamak için insanların Allah’a yakarışları bir nevi dua haline getirilmiştir. İslam tarihinde hemen hemen her dönemde Allah’a zenginlik için yakarma yöntemleri ortaya çıkmıştır. Tüm bunlar da derlenip toplanarak bir nevi zenginlik duası olarak okunabilir hale getirilmiştir.

Örneğin İslam düşünürü olan İmam Gazali tarafından okunan bir dua zenginlik duası olarak tanımlanabilir. Aynı şekilde Hz. Süleyman’ın zenginlik duası da günümüzde hala okunan dualar arasında başı çekmektedir. Dilerseniz zengin olmak için okunan dua çeşitlerine yakından bakalım ve anlamlarını birlikte öğrenelim.

1- İmam Gazali’nin Zenginlik Duası

İmam Gazali, İran asıllı bir İslam alimi olup, İslam felsefesinin gelişmesinde önemli rol oynamış bir isimdir. Günümüzde “İslam filozofu” olarak kabul edilen Gazali, Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde yaşamıştır.

Tasavvuf yolunda önemli işlere imza atan Gazali, İslam felsefesi ile ilgili önemli çalışmalar yapıp ardında eserler de bırakmıştır. Öyle ki Gazali, Ortaçağ dönemindeki din adamlarının bakış açılarını da önemli oranda etkilemeyi başaran bir alim olmuştur. Eserleri dilden dile çevrilen Gazali, zenginlik duası için de şu sözleri önermiştir:

“Ey Gani, Hamid, Mubdi, Mu-id, Rahman ve Vedud olan Allah’ım! Beni helal ettiklerinle iktifa ettir. Harama düşürme, Fadlından ihsan ederek beni senden başkasına muhtaç etme!”

Gazali’nin zenginlik duası genel hatlarıyla harama düşmenin kötülüklerinden bahsetmektedir. İnsanın borcu dahi olsa borçlarından harama düşmeden kurtulması gerekir. Her şeye kudreti ve gücü yeten Allah da harama düşmeyen insana zenginliği verebilecektir.

İmam Gazali tarafından okunan bu duanın tek sayılarda tekrar edilerek okunması uygundur. Duayı belli zaman dilimlerinde 3.5.7.9 defaya mahsus olarak içtenlikle okumak gerekir. Zenginlik getirecek olan bu duanın, zor durumda günde en az 70 defa okunması salık verilmiştir. 70 defa okunan duanın er ya da geç, kişiye refah ve bereket getireceği bilinir.

İmam Gazali’nin zenginlik duası, Hz. Muhammed tarafından da okunması öğütlenmiş olan dualardan biridir. Hz. Muhammed, bu duayı Hz. Ali’ye öğütlemiştir. Duanın, insanı sıkıntıdan er ya da geç kurtaracağı bilinmektedir.

2- İşlerin Açılması İçin Dualar

Bereket duası Türkçe olarak da okunabilen duaların başında gelmektedir. Evin bereketini korumak ve daha da arttırmak adına bu duanın okunduğu bilinir. İşlerin daha da açılması ve kişiye zenginlik bahşedilmesi için okunan dua şu şekildedir:

“Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin.”

Allah tarafından bahçedilen mal mülk, helaldir. Kişinin harama bulaşmadan refaha ermesi için bu dua okunabilir. İşlerin açılması, kişinin borçlarının ödenebilmesi aile içi huzurun geri getirilmesi için zengin olmak için okunan dua önemlidir. Duanın Arapça asıl versiyonu ise şu şekilde okunabilir:

“Kale, rabbigfir li veheb li mulken la yenbagi li ehadin min ba’di, inneke entel vehab”

Sonsuz kudrete sahip olan Allah, hem Türkçe hem de Arapça yapılan yakarışlara bereket vererek yanıt vermektedir. Duanın kabul görmesi için Türkçe ve Arapça olarak iki şekilde de okunması önemlidir.

3- Hz. Süleyman’ın Zenginlik Duası

Hz. Süleyman’ın zenginlik duasının Kur’an-ı Kerim’de geçtiği bilinmektedir. Yukarıda bahsi geçen dua, Hz. Süleyman’ın zenginlik için okuduğu dua olarak bilinir. Süleyman Peygamber, Hz. Davud’un oğludur ve babasından sonra peygamber olmuştur. Kudüs’te doğup Kudüs’te ölen Hz. Süleyman, hem Tevrat’ta hem de Kur’an-ı kerim’de adı geçen bir peygamberdir.

Neml ve Sebe sureleri Hz. Süleyman’dan bahsetmektedir. Hz. Süleyman’ın zenginlik için okuduğu duaya benzer bir hadis de bulunmaktadır. Hadis şu şekildedir:

“Siz Allah’a güvendiyseniz Allah kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş kalarak çıktıkları halde akşam doymuş olarak dönerler.”

4- Rızık Duası Nedir? – Rızık Duası Neden Okunur?

Rızık duası, bereket için okunan dualardan biridir. Zengin olmak için okunan dualar arasında rızık duası da yer alır. Özellikle de işyeri sahipleri tarafından okunan bu duada bol müşteri ve bol kazanç dilenir. Rızık duasının Arapçası şu şekilde okunmaktadır:

“Ya Allahu, Ya Rabbi, Ya Hayyü, Ya Kayyümü, Ya Celali ve ikram.

Es’elüke bismikel azimil-a’zami, enterzukani helalen tayyiben

Alahümme in kane rızkuna fissemai enzilhu

Ve in kane fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kane kariben yessirhü

Ve in kane kalilen yessirhü, ve in kesiren ihfazhü bilbereketi”

Zengin Olmak İçin Okunan Dua ve Faziletleri

Zengin olmak için okunan dua, bolluk ve bereketin dışında başka faziletler de sunar. Her ne amaçla okunursa okunsun duanın amacı Allah’a boyun eğmek ve onun kduretine inanmaktır. Allah’ın gücünü kabul etmek ona olan inancı da pekiştirir. Dua okumak, Allah’a yakarmak ve onun gücünü her şeyden üstün görmektir.

Dua, bir nevi bir ibadet sayılır. Allah’a kulluk etme görevleri arasında dua ibadeti de yer almaktadır. Dolayısıyla zenginlik duası ederken de ibadet edip Allah’a yakarışta bulunmak mümkündür. Dualar sayesinde Allah sesimizi duyar ve bize yardım eder. Öyle ki bazı durumlarda Alla’tan başka yardım dileyeceğimiz kimseler olmaz. Allah’ın kudretinden de ancak dua ile faydalanılır.

Zengin olmak için okunan duanın faziletleri kulluk görevi bakımından oldukça önemlidir. Zengin olmak için okunan dua ve faziletleri tam olarak şu şekildedir:

  • Eve bolluk ve bereker gelir
  • Borçlar ödenir aile refaha erer
  • Aile içi huzur sağlanır, kavgalar biter
  • İnsanların yaşam kalitesi artar
  • Açlık biter, aile temel ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelir
  • Zenginlik tek başına fayda sağlanan bir nimet değildir, zengin kişinin çevresindeki fakirleri de görmesi önemlidir, bu sayede kişinin zenginliği daha da artacaktır

Sizlere bu yazımızda Zengin Olmak İçin Okunacak Dua, Zengin Olmak İçin Esma ve Zengin Olmak İçin Zikir hakkında bilgi vermeye çalıştım. Allah herkesin ilk olarak gönlüne zenginlik, kalbine güzellik evine huzur vermesi dilediğiyle.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu