Engelli

Araba Alınca Engelli Maaşı Kesilir mi?

Araba Alınca Engelli Maaşı Kesilir mi 2024; Engelli bireylerin en çok merak ettiği ve araştrıdığı konulardan biride araba alınca engelli maaşım kesilir mi sorusudur.

Engelli maaşı araba alınca kesilir mi sorusunun yanında evde bakım maaşı, yetim ve öksüz maaşı dahil diğer sosyal yardımların kesilip kesilmeyeceğini bu yazımzıda sizlere detaylı olarak vermeye çalaışacağım.

Engelli Maaşı Araba Alınca Kesilir Mi?

Evet, engelli maaşı alan bir kişi ÖTV muafiyetiyle otomobil alırsa, maaşı kesilebilir. Bunun nedeni, aracın mülkiyetinin engelli kişiye ait olması ve aracın bir gelir kaynağı olarak değerlendirilmesidir.

2024 yılı itibariyle, engelli maaşı alan bir kişinin sahip olduğu aracın kasko değerinin 120’de biri, gelir olarak dikkate alınmaktadır. Örneğin, aracın kasko değeri 100.000 TL ise, aracın gelir olarak değeri 833,33 TL olacaktır. Bu tutar, engelli maaşının kesilmesine neden olabilir.

Engelli maaşı alan bir kişinin maaşının kesilmemek için, aracın mülkiyetinin başka bir kişiye devredilmesi veya aracın gelir olarak değerlendirilemeyeceğinin belgelenmesi gerekir.

Aracın mülkiyetinin başka bir kişiye devredilmesi durumunda, devreden kişinin engelli maaşı kesilmeyecektir. Ancak, aracın mülkiyetinin devredildiği kişi, aracın engelli tarafından kullanılacağını taahhüt etmelidir.

Aracın gelir olarak değerlendirilemeyeceğinin belgelenmesi durumunda, engelli maaşı kesilmeyecektir. Bu belge, aracın engelli tarafından kullanıldığını ve herhangi bir gelir kaynağı olarak değerlendirilmediğini gösteren bir araç ruhsatı veya trafik tescil belgesi olabilir.

Engelli maaşı alan bir kişi, aracının gelir olarak değerlendirilemeyeceğini düşünüyorsa, bu durumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirmelidir. Bakanlık, aracın gelir olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine karar verecektir.

Araba Alınca Engelli Maaşım Kesilir Mi?

Araba alındıktan sonra aldığınız arabanın kasko ve rayiç bedelinin 120/1 hanenize gelir olarak kaydedilecektir. Hanenizde yaşayan kişi saysına göre arabanın değerinin 120/1 gelir olarak ekleneceği için hanede yaşayan kişi başına düşen net gelir asgari ücretin 3/1 oranında altında kalırsa engelli maaşınız kesilmez. Ancak araba aldıktan sonra arabanın 120/1 değeri ile gelirinizi asgari ücretin 3/1 oranını geçerse kesintiye uğrar.

Araba alınca engelli maaşı kesilip kesilmeyeceğiniz sizlere örnek vererek açıklamak istiyorum.

4 Kişilik bir ailenin toplam geliri 10.000 TL olduğunu hesaplayalım;

Aracın kasko ve rayiç bedeli 700.000 TL varsayalım bu sayının 120/1 bulamak için hesap yapalım.

700.000 / 120 = 5833 TL >>> Arabanın 120/1 oranı

Haneye giren toplam gelir ise 10.000 TL + (Rayiç bedeli 120/1) 5833 TL = 15833 TL

Hane Toplam Gelir = 15833 TL >>> Hane geliri ve arabanın 120/1 eklendi.

15833 hane geliri hanede yaşayan kişi sayısına bölünecek ve kişi başı gelir hesaplanacak.

(Toplam gelir) 15.833 / 4(Hanede Yaşayan Kişi Sayısı) = 3.958 TL 

Haneye giren toplam ücret kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3/1 oranından düşük ise evde bakım maaşı ve engelli maşınız kesilmez. Ancak geliriniz yükselirse engelli maaaşınız kesintiye uğrar.

BAKINIZ >>> Evde Bakım Maaşı Kişi Başına Düşen Gelir Hesaplama

Araba Rayiç Bedeli Nedir?

Araba rayiç bedeli diğer adı ile arabanın piyasa değeri arabanın modeli, markası ve yılına göre belirlenen satış fiyatıdır. Araba rayiç bedeli her sene belirlenir.

Evde Bakım Maaşı Araba Alınca Kesilir Mi?

vde bakım maaşı, engelli ve ağır engelli bireylerin bakımına destek olmak için verilen bir maaştır. Bu maaş, engellinin veya ağır engellinin bakımını üstlenen kişiye ödenir.

Evde bakım maaşı alabilmek için engellinin veya ağır engellinin;

  • 18 yaşını doldurmuş olması,
  • Sosyal güvencesinin olmaması,
  • Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olması,
  • Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporunda “Ağır engelli” veya “Orta ağır engelli” ibaresinin bulunması,
  • Bakımını üstlenecek kişinin de engelli veya ağır engelli olmaması,

şartlarını taşıması gerekir.

Evde bakım maaşı alan bir kişinin araba alması, maaşın kesilmesine neden olmaz. Ancak, aracın mülkiyetinin engelli veya ağır engelli kişiye ait olması durumunda, aracın gelir olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu durumda, aracın kasko değerinin 120/1, gelir olarak dikkate alınır. Örneğin, aracın kasko değeri 200.000 TL ise, aracın gelir olarak değeri 1.666 TL olacaktır. Bu tutar, evde bakım maaşının kesilmesine neden olabilir.

Engelli Raporu ile Araba Alınca Engelli Maaşı Kesilir Mi?

Engelli raporu ile araba alınca engelli maaşının keslip kesilmeyeceği gelir durumunuza göre değişiklik gösterebilir. Araba aldığınızda arabanın rayiç bedelinin 120/1 gelir olarak kaydedileceği için arabanın değerini 120/1 bölerek bunu gelir olarak kaydetmeniz gereklidir.

Abanın 120/1 ve diğer gelirleriniz asgari ücretin 3/1 geçiyorsa engelli maaşınız hemen kesilir.

Araba Alınca Muhtaçlık Aylığı Kesilir Mi?

Evet, araba alınca muhtaçlık aylığı kesilebilir. Bunun nedeni, aracın mülkiyetinin muhtaç kişiye ait olması ve aracın bir gelir kaynağı olarak değerlendirilmesidir.

2024 yılı itibariyle, muhtaçlık aylığı alan bir kişinin sahip olduğu aracın kasko değerinin 170’de biri, gelir olarak dikkate alınmaktadır. Örneğin, aracın kasko değeri 100.000 TL ise, aracın gelir olarak değeri 588,23 TL olacaktır. Bu tutar, muhtaçlık maaşının kesilmesine neden olabilir.

Aldığınız aracın değeri çok yüksek ve liks sınıf araç ise muhtaçlık aylığı ve maaşı hemen kesintiye uğrar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu