Finans

Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nedir? Nereden Alınır?

Tebliğ, Tebellüğ Belgesi Nedir? Nereden Alınır? Kişiler arasındaki alacak-verecek davaları, velayet davaları, haciz kararları, banka kredi borcunun tahsil edilmesi vb. birçok amaçlarla yetkili makamlar tarafından muhatap olan kişilere çağrı yapılmasına tebliğ, tebliğ amacıyla gönderilen belgeye ise tebellüğ belgesi ismi veriliyor.

Resmi bir belge özelliği taşıyan tebliğ, tebellüğ belgesi; tarafların konuya dair bilgilendirilmesini ve olayın olası sonuçlarının taraflar tarafından üstlenilmesini amaç ediniyor.

Özellikle yargıya taşınan ya da taşınması muhtemel olan durumlarda bu belge, tarafların hak talep etmelerini mümkün bir hale getiriyor.

Tebellüğ belgesinde yer alması gereken tüm detaylar, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte açıkça belirtiliyor.

Bu yazımızda kısaca tebliğ, tebellüğ belgesi nedir? Tebliğ, tebellüğ belgesi nereden alınır? vb. konuyla ilgili olarak merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nedir?

Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen bu belge; aralarında hukuki ve resmi ilişki bulunan iki tarafın iletişim kurabilmesine aracılık eden, halk arasında tebligat olarak da adlandırılan belgeye deniliyor.

Tebliğ düzenlemeye yetkili makamlar tarafından alacak-verecek anlaşmazlıkları, haciz kararı, banka kredi borcunun tahsili, velayet davalarına ilişkin çekişmeler, boşanma davalarına ilişkin çekişmeler vb. pek çok konuda düzenlenebilen bu belge ile konunun muhatabı olan taraflara çağrı yapılıyor.

Yani ilgili makamlar tarafından taraflara iletilmesi gereken çağrı belgesine tebliğ, tebellüğ belgesi ismi veriliyor.

Bu belgeyi alan kişiler, muhatapları oldukları konuya ilişkin bilgi edinebiliyor, sorumluluklarını ve haklarını öğrenebiliyorlar.

Özellikle yargıya taşınan konularda kişilerin haklarını öğrenebilmeleri noktasında bu belge; son derece önem arz ediyor.

Resmi bir uyarı olan tebliğ, tebellüğ belgesi; yalnızca yetkili makamlar tarafından hazırlanabiliyor.

Tebliğ Tebellüğ Belgesinde Yer Alması Gereken Bilgiler

Tebliğ, tebellüğ belgesinin mutlaka kanun ve yönetmelikte belirtilen şekilde hazırlanması gerekiyor.

Bu belgede yer alması gereken bilgileri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Tebliği çıkaran makam ya da merciinin adı
 • Tebellüğ edilen yani tebligatın ulaştığı tarafın adı, soyadı ve adresi
 • Tebligatın çıkarılmasını isteyen tarafın adı, soyadı ve adresi
 • Belgenin konusu
 • Tebliğin kime yapıldığı, tebliğin yapılması gereken kişiye ulaşmaması durumunda tebellüğ edilen tarafın adı, soyadı ve adresi ile tebellüğ edilen kişinin uygun olduğuna ilişkin not( Bu kişinin 18 yaşından büyük olması ve akıl sağlığının yerinde olmadığına dair bir belirtinin bulunmaması gerekiyor)
 • Tebliğin nerede yapıldığı bilgisi, tebliğin tarihi ve saati
 • Tebliğ edilen adreste kişinin bulunmaması halinde memurun belgeyi teslim edememe nedeni(ölüm, taşınma vb. durumlarda belgenin memur tarafından imzalanıp, ilgili makama geri gönderilmesi gerekiyor)
 • Tebligatın adres kayıt sisteminde mevcut olan yerleşim alanına yapılması durumunda buna dair bilgi
 • Tebliğ belgesini teslim alan kişinin adı, soyadı ve imzası ile evrakı teslim eden memurun adı, soyadı ve imzası

Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nasıl Doldurulur

Tebliğ tebellüğ belgesi, resmi bir belgenin tebliğ edildiğini ve tebliğ alan kişi tarafından kabul edildiğini gösteren bir belgedir. Bu belge, tebliğ edilen belgenin içeriği hakkında tebliğ alan kişinin bilgilendirildiğini ve tebliğ edilen belgeye itiraz etme hakkının olduğunu belgelemek için kullanılır.

Tebliğ tebellüğ belgesi doldurulurken aşağıdaki bilgilere dikkat edilmelidir:

Tebligat Görevlisi:

 • Adı ve soyadı
 • Görevi ve görev yeri
 • Tebligat yapılan tarih

Tebligat Alan Kişi:

 • Adı ve soyadı
 • T.C. kimlik numarası
 • Tebligat yapılan adres
 • Tebligat yapılan tarih

Tebligat Edilen Belge:

 • Belgenin türü (yazı, karar, onay vb.)
 • Belgenin tarihi ve sayısı
 • Belgenin konusu

Tebligatın Yapılış Şekli:

 • Tebligatın elden teslim edilmesi halinde tebliğ alan kişinin imzası
 • Tebligatın posta yoluyla gönderilmesi halinde tebliğ alan kişinin imzası ve tebligatın tebliğ edilen kişiye ulaştığını gösteren belge

Tebliğ Tebellüğ Belgesinin Örneği

TEBLİĞ - TEBELLÜĞ BELGESİ

Tebligat Görevlisi:

Adı Soyadı: .................................................................................................................................................................................
Görevi ve Görev Yeri: ...................................................................................................................................................................................

Tebligat Alan Kişi:

Adı Soyadı: .................................................................................................................................................................................
T.C. Kimlik No: ...................................................................................................................................................................................
Tebligat Yapılan Adres: .............................................................................................................................................................................

Tebligat Edilen Belge:

Belgenin Türü: ...................................................................................................................................................................................
Belgenin Tarihi ve Sayısı: .................................................................................................................................................................................
Belgenin Konusu: ...................................................................................................................................................................................

Tebligatın Yapılış Şekli:

* Elden Teslim ( )
* Posta Yoluyla ( )

Tebligatın Yapıldığı Tarih: .................................................................................................................................................................................

Tebligat Eden:                                                                                                               Tebligat Alan:

..............................................                                                                                                  ..............................................

(İmza)                                                                                                                (İmza)

Tebliğ Tebellüğ Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

Daha önce de bahsettiğimiz gibi tebliğ, tebellüğ belgesi; yalnızca belirli makam ve merciler tarafından düzenlenebiliyor.

Tebligat gönderiminde bulunabilecek olan kurumlar ve kuruluşlar; kanunda ve yönetmeliklerde açıkça belirtiliyor.

Tebliğ, tebellüğ belgesi düzenleme yetkisine sahip olan bu kurum ve kuruluşları aşağıdaki şekilde sıralayabilmemiz mümkün:

 • Özel bütçeli idareler
 • Genel bütçeli kamu kurum ve kuruluşları
 • Sosyal güvenlik kurumları
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları

Tebliğ, tebellüğ belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Genel Bütçeli Kamu Kurum ve Kuruluşları

Bu belgeyi düzenleyebilme yetkisi mevcut olan genel bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
 • Sayıştay, Yargıtay ve Danıştay
 • Bakanlıklar
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • Müsteşarlıklar
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Devlet Personel Başkanlığı
 • Anayasa Mahkemesi
 • Başkanlık Makamı

Özel Bütçeli İdareler

Tebellüğ belgesi göndermeye yetkili özel bütçeli idareleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Kara Yolları Genel Müdürlüğü
 • Yüksek öğrenim kurumları
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
 • Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK)
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Türk Tarih Kurumu (TTK)
 • Türk Dil Kurumu ( TDK)

Sosyal Güvenlik Kurumları

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’nın da tebellüğ belgesi düzenleme yetkisi bulunuyor.

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Bu belgeyi düzenleyebilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)
 • Merkez Bankası
 • İl Özel İdareleri
 • Köy İdareleri
 • Noterler
 • Barolar
 • Belediyeler

Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nereden Alınır?

Tebliğ ve tebellüğ belgeleri; konunun muhatabı olan taraflara PTT memurları aracılığıyla ulaştırılıyor.

Tebliğ belgesi gönderilen taraflar, bu belgeyi;

 • Doğrudan yerleşim yeri adreslerinden
 • Çağrı yapılması halinde PTT şubesinden
 • Silah altındaki er ya da erbaşlar en yakın üst amirlerinden
 • Tutuklu bulunanlar ise ceza ve infaz kurumu idaresindeki görevli müdürden

alabiliyorlar.

1 Nisan tarihinde yürürlüğe giren e-tebligat sistemi sayesinde mükellefler; karşı tarafa elektronik tebligat da gönderebiliyorlar.

Elektronik tebligatlar ise e-posta yoluyla gönderiliyor.

Yani muhataplar; e-posta ile de tebligat alabiliyorlar.

ÖZET:

Kişiler arasındaki birtakım sorunları çözüme kavuşturmak ve taraflar arasında iletişim kurulmasını sağlamak adına tebliğ belgesi düzenlemeye yetkili makamlar tarafından düzenlenen belgeye tebliğ belgesi deniliyor.

Bir çağrı niteliğinde olan bu belgenin yetkili makamlar tarafından eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi ve belgede kanun ve yönetmelikte bahsi geçen tüm bilgilerin bulunması gerekiyor.

Tebliğ belgesi; PTT memuru tarafından ilgili taraflara teslim ediliyor.

Tebligat esnasında e-tebligat da kullanılabiliyor.

Bu yazımızda kısaca tebliğ nedir? Tebellüğ belgesi nereden alınır? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir; önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu