Engelli

Balthazard Formülü İle Engelli Oranı Hesaplama (Formül)

Balthazard Formülü ile Engelli Oranı Hazırlama; En az %40 engel oranına sahip olan engelli bireyler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurup, başvurularının onaylanması halinde engelli aylığı alabiliyorlar.

Ancak kişilerin engelli aylığı başvurularının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanması için başvuru sahibi engellilerin en az %40 engel oranına sahip olmaları ve diğer başvuru şartlarını da taşıyor olmaları gerekiyor.

Engelli raporu ve 2024 engelli belgesi; Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınabiliyor.

Birden fazla engeli mevcut olan kişilerdeki engel oranı hesaplanırken Balthazard formülü kullanılıyor.

Bu formül sonrasında engel oranı en az %40 çıkan kişiler; engel oranlarının yazılı bir şekilde yer aldığı 2024 engelli belgesi ve sağlık kurulu raporu ile ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına engelli aylığı almak için başvurabiliyorlar.

Bu yazımızda kısaca Balthazard formülü ile engelli raporu nasıl hazırlanır? Balthazard hesaplama nasıl yapılır? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Balthazard Formülü Nedir?

Balthazard formülü, birden fazla engellilik durumunda toplam engellilik oranını hesaplamak için kullanılan bir formüldür. 1929’da Fransız doktor ve sakatlık uzmanı Fernand Balthazard tarafından geliştirilmiştir.

Formül, aşağıdaki adımları takip ederek uygulanır:

 • Her bir engellilik için ayrı ayrı oranlar belirlenir. Bu oranlar, genellikle % olarak ifade edilir.
 • Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
 • En yüksek oran, engellinin tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren % 100’den çıkarılır.
 • Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen engel oranı ile çarpılır.
 • Bu işlem, her bir engellilik oranı için tekrarlanır.
 • Elde edilen son oranlar toplanarak toplam engellilik oranı hesaplanır.

Örneğin, bir kişinin % 50 görme kaybı ve % 30 işitme kaybı olduğunu varsayalım. Bu durumda, toplam engellilik oranı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 1. Görme kaybı oranı = % 50
 2. İşitme kaybı oranı = % 30
 3. Sıralanmış oranlar = % 50, % 30
 4. % 100 – % 50 = % 50
 5. % 50 * % 30 = % 15
 6. % 50 + % 15 = % 65

Buna göre, bu kişinin toplam engellilik oranı % 65’tir.

Balthazard formülü, birden fazla engellilik durumunda toplam engellilik oranını hesaplamak için basit ve kullanışlı bir yöntemdir. Ancak, bu formülün bazı sınırlamaları olduğu da unutulmamalıdır. Örneğin, formülün, engelliliklerin birbiriyle etkileşimlerini dikkate almadığı ve bu nedenle toplam engellilik oranının gerçekte olduğundan daha yüksek veya daha düşük olabileceği belirtilmektedir.

Engelli Maaşı Kimlere Verilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan engelli aylığı almak isteyenlerin daha önce de bahsettiğimiz gibi en az %40 engel oranına sahip olmaları ve engelli olduklarını tam teşekküllü bir hastaneden aldıkları 2024 engelli belgesi ile kanıtlamaları gerekiyor.

Engelli maaşı; 18 yaşını doldurmuş olan, engelli TC vatandaşlarına bağlanıyor.

18 yaş altında olan engelli bireylerin bakımını üstlenen velileri, vasileri ya da yakınları engelli bakım aylığına başvurabiliyorlar.

Engelli maaşı; muhtaçlık sınırının altında yaşayan yani hane halkı kişi başı kazancı, güncel asgari ücretin 1/3’ünün altında olanlara bağlanıyor.

Aynı zamanda engelli bireyin engeli dolayısıyla sigortalı bir işte çalışmaması ve düzenli gelirinin de mevcut olmaması gerekiyor.

Yani başvuru sahibi engelli bireyin ya da hane bireylerinin üzerine kayıtlı gelir getirici değerli menkul(otomobil, kamyon, traktör vb.) veya gelir getirici gayrimenkul tespit edilmesi durumunda bu kişilerin başvuruları, onaylanmıyor.

Engelli Maaşı Başvuru Şartları

Engelli maaşı başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • TC vatandaşı olmak
 • 65 yaşından küçük olmak
 • Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak
 • SGK, Emekli Sandığı ya da Bağkur sigorta kollarından birine mensup olmamak
 • Tam teşekküllü bir hastaneden en az %40 engel oranına sahip olduğunu gösteren 2024 engelli belgesi ve sağlık kurulu raporu almak
 • Kendisine nafaka bağlanmış olmaması ya da nafaka bağlanma ihtimalinin bulunmaması
 • Diğer sosyal yardım kurumlarından aylık ya da gelir almıyor olmak
 • Başvuru sahibinin ya da hane bireylerinin üzerine kayıtlı gelir getirici değerli menkul ya da gayrimenkul bulunmaması

Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli bireyler; ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek, engelli aylığı başvurularını burada başvuru formu doldurup, gerçekleştirebiliyorlar.

Ön başvuruları için ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını da arayabiliyorlar.

Ön başvurular; e-devlet platformu üzerinden TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileri ile de yapılabiliyor.

E-devlet üzerinden engelli aylığına başvurmak adına https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti linkini tıklayabilirsiniz.

Engelli Maaşı Ne Kadar 2024?

Engelli bireylere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bağlanan engelli aylığı miktarı, kişideki yani engelli bireydeki engel oranına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

2024 yılında engel oranı %40 ile %69 arasında olan engelli bireylere aylık 2.797 TL; engel oranı en az %70 olan bireylere ise aylık 4.196 TL engelli aylığı ödeniyor.

Engelli aylıkları hak sahiplerinin PTT hesaplarına yatırılıyor.

Hak sahipleri; kendilerine en yakın PTT şubelerinden aylıklarını çekebiliyorlar.

Engelli Maaşı Ne Zaman Yatar?

Engelli maaşı, hak sahiplerinin PTT hesaplarına her ay belirli günlerde yatırılıyor.

Engelli maaşı başvurularının sonuçlanması, genelde birkaç hafta sürüyor.

Yoğunluk durumunda süre uzayabiliyor.

Engelli maaşları, kişilerin TC kimlik no son hanelerine göre hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

TC kimlik no son hanesi 0 ya da 5 olan kişilere ayın 5’inde, 1 veya 6 olanlara ayın 6’sında, 2 veya 7 olanlara ayın 7’sinde, 3 ya da 8 olanlara ayın 8’inde, 4 ya da 9 olanlara ise ayın 9’unda ödeme yapılıyor.

Engelli Maaşı Başvuru Sorgulama

Engelli maaşına başvuranlar, ALO183 veya ALO144 hatlarını arayıp, başvuru sonuçlarını öğrenebiliyorlar.

Aynı zamanda TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileri ile de başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden takip edebiliyorlar.

E-devlet üzerinden sorgulama yapmak isteyenlerin ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linkine tıklamaları gerekiyor.

Engelli bireyler; başvurdukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek de başvuru sonuçlarını öğrenebiliyorlar.

Engelli Raporu Hesaplama 2024

Tek bir engeli mevcut olan bireylerdeki engel oranı, heyet raporunda belirtiliyor.

Ancak engelli bireyde birden fazla engel oranının yani birden çok hastalığın bulunması halinde heyet raporunda belirtilen engel oranı; geçerli olmuyor.

Bu durumda SGK sağlık kurulu tarafından heyet raporunda belirtilen engel oranı üzerinde Balthazard formülü uygulanıyor.

Yani birden çok engeli olan engelli bireylerin engelli belgesi almak adına başvurdukları tam teşekküllü devlet hastanesindeki sağlık kurulu; kişideki engel oranlarına dair bir rapor hazırlıyor.

Ancak hazırlanan bu heyet raporu; daha sonra SGK sağlık kurulu tarafından da değerlendiriliyor.

Yapılan değerlendirme sonrasında heyet raporundaki rakam, bir miktar düşürülüyor.

Yani kişideki engel oranına dair en son kararı, SGK sağlık kurulu veriyor.

Balthazard Formülü ile Engel Oranı Hesaplama

Balthazard formülü ile engel oranı hesaplanırken, heyet raporundaki rakamlar üzerinde birtakım işlemler yapılıyor.

Bir örnekle Balthazard formülü ile engel oranının nasıl hesaplandığını aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:

Heyet raporu sonucuna göre, engelli kişideki engel oranının %70 olarak tespit edildiğini farz edelim.

Hastadaki engel oranlarının,

 • Psikiyatri: %10
 • Endokrin: %20
 • Nöroloji: %30
 • Dermatoloji: %10

şeklinde olduğunu varsayalım.

Şimdi de Balthazard formülü ile hastadaki nihai engel oranını hesaplayalım.

 • İlk olarak hastadaki en yüksek oranı 100’den çıkarmamız gerekiyor. 100-30=70
 • Daha sonra bulduğumuz bu rakamı, en yüksek ikinci oran ile çarpıyoruz. 70x%20=14
 • Sonraki aşamada ilk iki sonucu topluyoruz. Yani 30 ile 14’ü toplayıp, 44 rakamını elde ediyoruz.
 • Sonra bu rakamı 100’den tekrar çıkarıp, 100-44=56 rakamına ulaşıyoruz.
 • Daha sonra bu rakamı en yüksek üçüncü oran ile çarpıyoruz. 56x%10=5,6
 • Sonra ilk üç oranı topluyoruz: 30+14+5,6=49,60
 • Daha sonra dördüncü oranı bulmak için 100’den 49,6’yı çıkarıyor ve elde ettiğimiz rakamı dördüncü engel oranımız yani %10 ile çarpıyoruz. 51.4 X%10=5,14
 • Son olarak da elde ettiğimiz dört oranı topluyoruz.
 • 30+14+5,6+5.14=54.20

Balthazard formülü sonrasında elde ettiğimiz engel oranı, nihai engel oranımız oluyor.

Yani heyet raporu sonrasında %70 olan engel oranı, Balthazard formülü sonrasında %54,20’ye düşmüş oluyor.

Engelli Raporu Hesaplama Robotu

İnternette engelli bireylerin kendilerinde mevcut olan engelli oranını hesaplayabilecekleri birden çok adres bulunuyor.

Birden çok engeli bulunan engelli bireyler; engelli raporu hesaplama robotlarında Balthazard formülü kullanıp, kendilerindeki nihai engel oranlarına dair bilgi edinebiliyorlar.

Balthazard Formülü Kaldırıldı Mı

Evet, Balthazard formülü, Türkiye’de 7 Mayıs tarihinde yürürlüğe giren “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ile kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğe göre, birden fazla engellilik durumunda toplam engellilik oranı, her bir engellilik için ayrı ayrı belirlenen oranların toplanması ile hesaplanır.

Balthazard formülü, birden fazla engellilik durumunda toplam engellilik oranını hesaplamak için basit ve kullanışlı bir yöntemdir. Ancak, bu formülün bazı sınırlamaları olduğu da unutulmamalıdır. Örneğin, formülün, engelliliklerin birbiriyle etkileşimlerini dikkate almadığı ve bu nedenle toplam engellilik oranının gerçekte olduğundan daha yüksek veya daha düşük olabileceği belirtilmektedir.

Yeni yönetmelikle birlikte, engelli bireylerin toplam engellilik oranları daha gerçekçi bir şekilde hesaplanacağı düşünülmektedir. Bu da, engelli bireylerin sosyal güvenlik ve diğer haklardan daha fazla yararlanmalarını sağlayabilir.

Bu yazımızda kısaca Balthazard formülü ile engelli oranı nasıl hesaplanır? sorusunu yanıtlamaya, konuya ilişkin merak edilenleri aydınlatmaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu