Sosyal Yardımlar

Mültecilere Yardım Eden Kurum, Kuruluşlar ve Dernekler

Mültecilere Yardım Eden Kurum ve Kuruluşlar 2024; Ülkemiz mülteci sayısının en fazla olduğu ülkelerdendir. Her geçen gün de mültecilerin sayısı gerek göç gerek fazla doğum ile artmaktadır. Ülkelerini gelmek zorunda kalan mültecilerin yaşam standartlarını daha iyi duruma getirmek amacıyla yardım eden farklı kurumlar ve dernekler bulunmaktadır.

Aşağıda zor durumda olan geçim sıkıntısı çeken mültecilere yardım eden farklı kurumlar bulunmaktadır.

Türkiye’de Mültecilerle Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler

Mültecilere yardım eden dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının listesi aşağıda yer almaktadır.

Mülteci Destek Derneği (MUDEM)

Mülteci Destek Derneği, 2014 yılında zorlar bulunduğu ülkelerden göç etmek zorunda kalan kişilerin sorunlarını çözmek amacıyla Ankara’da kurulmuştur. Tarafsız kar amacı gütmeden yardım etmeyi amaçlayan bir yardım kuruluştur. Kurumun kuruluş amacı mültecilerin sorununu çözmek, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Kurulduğu günden beri, ülkemizde bulunan mültecilerin haklarını savunan, çeşitli hizmetlere erişmesini sağlayan, psikolojik destek sağlayan ve çeşitli etkinlikler düzenleyen kurumdur.

MUDEM, din dil, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeden ülkemize sığınan kişilere yardım etmektedir.

Ülkemizde Mülteci Destek Derneği’nin İstanbul, İzmir, Yalova, Kırıkkale, Eskişehir illerinde temsilcilikleri bulunmaktadır. Yurt dışında ise, Dublin’de temsilciliği bulunmaktadır.

Mülteci Destek Derneği ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyen kişiler https://mudem.org/anasayfa linkine tıklayarak veya kuruma ait 0312 427 27 02 numaralı iletişim hattını arayarak detaylı bilgi edinebilir.

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Mülteciler Derneği)

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2014 yılında İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde kurulmuştur. Dernekte farklı ülkelerden personeller bulunmaktadır.

Dernek, mültecilerin fiziki tedavisi, ruh sağlığı, mesleki eğitimler, Türkçe dil eğitimi, hukuki danışmanlık gibi farklı hizmetler sağlamaktadır.

Mülteciler Derneği, Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan ve Uygurlar gibi ülkelerden gelen yabancı uyruklu olan kişilere yardım etmektedir.

Mülteciler Derneği din, dil, ırk, yaş, cinsiyet ayrımı gözetmeden herkese yardım etmektedir. Dernek başta mültecilerin temel sorunlarının çözümüne yardım olmak, ihtiyaçlarını karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Dernek özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde çalışarak yardım faaliyetlerini yürütmektedir.

Mülteciler Derneği’nin güvenilirlik, nitelikli hizmet sunmak, çözüm odaklı olmak, ayrım gözetmemek, uzmanlık ve şeffaflık gibi ilkeleri bulunmaktadır. Dernek bu ilkeler doğrultusunda yardım etmektedir.

Mülteciler Derneği’ne yardım başvurusu yapmak veya daha detaylı bilgi edinmek isterseniz 0216 784 51 05 numaralı iletişim hattını aramalısınız.

Kurumun resmi web sitesine https://multeciler.org.tr/ linkine tıklayarak erişebilirsiniz.

Mülteci Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

Mülteci Dayanışma Derneği, 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı ülkemizde bulunan mültecilere destek vermektir. Dernek İzmir’de bulunan sığınmacılara 2 öğün yemek yardımı yapmaktadır.

Dernek, çocuk hakları, kadın hakları, sağlık, insan hakları, eğitim ve psikolojik destek gibi mültecilere daha da farklı alanlarda destek sağlamaktadır.

Dernekle iletişime geçmek isteyen mülteciler https://multeci.org.tr/iletisim/ linkine tıklayarak veya 0232 483 54 21/ 0549 483 54 21/ 0549 483 54 22 numaralı iletişim hatlarını arayarak bilgi edinebilecektir.

Derneğin yaptığı etkinliklere, mültecilere verdiği desteklere ve dernek hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz derneğin resmi web sitesi olan https://multeci.org.tr/ linkine tıklayarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Türk Kızılay’ı Göç ve Mülteci Hizmetleri

Türk Kızılay’ı, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın herkese yardım eden kurulumlardandır.  Türk Kızılay’ı İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu gibi göç alanında hizmet veren kurumlar ile birlikte çalışarak ülkemizdeki mültecilere destek vermektedir.

Türk Kızılay’ı çocukları koruma, 4-18 yaş gurubundaki çocuklara eğitim, psikolojik destek gibi yardımlarda bulunmaktadır.

Türk Kızılay’ı Göç ve Mülteci Hizmetleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen sığınmacılar https://www.kizilay.org.tr/neler-yapiyoruz/goc-ve-multeci-hizmetleri linkine tıklayarak detaylı bilgi edinebilecektir.

Türk Kızılay’ı Göç ve Mülteci Hizmetleri’ne yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar168 Çağrı Merkezini arayarak başvuru yapabilecektir.

Mülteci Entegrasyon ve Destek Derneği (HİRAETH)

Mülteci Entegrasyon ve Destek Derneği 2014 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ülkemize göç etmek zorunda kalan sığınmacıların yaşadıkları topluma entegre olması ve diğer alanlarda destek sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Dernek okul çağına gelen, mülteci çocukların eğitimini desteklemektedir. Okula gidemeyen çocuklara bir neslin kaybolmaması amacıyla eğitime kazandırmaktadır.

HİRAETH Derneği hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen kişiler http://hiraethdernegi.com/ linkine tıklayarak yaptıkları etkinliklere vb. şeylere erişebilecektir.

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği (İGAM)

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği, Türkiye’de ve dünyada yaşayan mültecilerin haklarının gözetilmesi, yaşadıkları problemlerin çözümüne yardımcı olunması amacıyla kurulan bir dernektir. Mültecilerin gelişimi sosyal yaşama katılması için farklı etkinlikler düzenlemektedir.

İGAM mültecilere psiko-sosyal destek sağlayan bir dernektir. Kız çocuklarının başta olması üzerine, okumak isteyen mülteci çocukların eğitim hayatına katkı sağlamakta ve eğitime teşvik etmektedir.

İGAM ‘a yardım için başvuru yapmak isteyen mülteciler veya diğer alanlarda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler derneğin resmi web sitesine https://igamder.org/TR linkine tıklayıp giriş yaparak 0312 436 74 78, 0312 228 02 03 numaralarını arayarak detaylı bilgi edinebilecektir.

Her Yerde Sanat Derneği

Her Yerde Sanat Derneği, ülkelerini bırakıp gelmek zorunda kalan çocukların, çocuk kalması için kurulan bir dernektir. Bu nedenle çocukların hala çocuk kalmasını sağlamak amacıyla farklı etkinlikler düzenlemektedir.

Derneğin yaptığı etkinliklere erişim sağlamak ve derneğe başvuru yapmak istene kişiler https://heryerdesanat.org/home linkine tıklayarak bütün detaylara erişebilecektir.

Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Mavi Kalem Derneği)

Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanılma Derneği ilk defa 1999 yılında Düzce depreminde gönüllü olarak çalışmalarına başlamıştır. 2000 yılında ise, daha uyum içerisinde çalışmak amacıyla dernek hakine gelmiştir.

2012 yılında Suriye’de meydana gelen savaş nedeniyle Suriyeli çocukların mağduriyetlerini engellemek, onları topluma kazandırmak için çeşitli etkinlikler yapmışlardır.

Derneğin, İstanbul, İzmir ve Adana’da ofisleri bulunmaktadır.  Dernek hakkında detaylı bilgi edinmek kişiler, https://www.mavikalem.org/ linkine tıklayarak veya 0850 441 62 84 numaralı iletişim hattını aramalıdır.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, Türkiye’ye gelen sığınmacıların hukuki açıdan güvence altında olması, sığınma ve göç konusunda ülkemizde yapılan politika ve uygulamaların uluslar arası standartlar ile uyum içerisinde olması ve toplumda mültecilerin dışlanmaması, dayanışmanın güçlenmesi amacıyla kurulan bir sivil toplum örgütüdür.

Mülteci Hakları Merkezi ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler https://www.mhd.org.tr/tr/  linkine tıklayarak sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen seminerler ve diğer konular hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ülkelerin bırakıp gelmek zorunda kalan mültecilere farklı alanlarda yardımcı olmaktadır.

Dernek din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin mültecilerin sağlık hizmetlerinden faydalanması, bulundukları ortama uyum sağlaması, mülteci çocukların eğitim hayatın katılması ve ülkemizde yaşayan mültecilere karşı bazı kişilerin ön yargılarının ortadan kaldırılması amacıyla kurulmuştur.

Dernek hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen kişiler https://sgdd.org.tr/ linkine tıklayarak veya derneğe ait 0312 212 60 12 numaralı danışmanlık hattını arayarak bilgi edinebilir.

Caritas Derneği

Caritas Derneği 1991 yılında Türkiye’ye gelen mültecilere destek vermek amacıyla kurulmuştur. Caritas Derneği zor durumda olan mültecilere acil müdahale, afete hazırlık, yaşlı ve engellilere bakım hizmeti, zor durumda olanlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur.

Caritas Derneği İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerle işbirliği içersinde çalışmaktadır.

Caritas Derneği’ne ulaşmak isteyen kişiler https://www.caritas.org/who-we-are/contact/ linkine tıklayarak sorunlarını derneğe iletebilir ve yetkili kişilere ulaşabilecektir.

Uluslararası Mavi Hilal İnsanı Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC)

Uluslararası Mavi Hilal İnsanı Yardım ve Kalkınma Vakfı, zor durumda olan kişiler yardımcı olmaktadır. Vakıf din, dil, ırk ayrımı gözetmeden herkese yardım etmektedir. Ülkemizde meydana gelen depremlerde birçok insana yardım etmiştir.

Suriye’de yaşana savaş nedeniyle ülkemize binlerce mülteci gelmek zorunda kalmıştır. Ülkemize gelmek zorunda kalan kişilere de farklı alanlarda yardım yapmaktadır.

Vakıf hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen kişiler ve vakfın düzenlediği etkinlikler ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler https://www.ibc.org.tr/ linkine tıklamalıdır.

İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER)

İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) savaş,iç çatışma gibi durumlardan dolayı ülkelerini bırakıp gelmek orunda kalan kişilere yardım etmek amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.

İMKANDER yalnızca mültecilerin barınma, elektrik faturası, giyecek, yiyecek, göç etmek zorunda kalan ailelerin çocuklarının eğitim desteğinin sağlanması, hukuk desteği sağlanması ve sosyal yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla gibi daha birçok etkinlik düzenlemektedir.

Dernek hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen kişiler https://www.imkander.org.tr/ linkine tıklayarak bilgi edinebilecektir.

Bilgi edinmek için diğer yöntem ise, 0212 488 66 06 numaralı iletişim hattını aramalıdır.

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD)

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği ülkelerini bırakıp gelmek zorunda kalan kişilere yardım etmektedir.

Dernek din, dil, ırk ayrımı gözetmeden herkese yardım etmektedir.

Dernek tarafından yapılan etkinliklere ve diğer şeylere ulaşmak isteyen kişiler https://msyd.org/ linkine tıklayarak bilgi sahibi olabilir.

Derneğe telefon ile erişim sağlamak isteyen kişiler 0850 455 00  00 numaralı Çağrı Merkezini aramalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu